Rozendaal (Haastrecht)

Plaats
Buurtschap
Krimpenerwaard
Lopikerwaard
Zuid-Holland

rozendaal_2.jpg

Buurtschap Rozendaal.

Buurtschap Rozendaal.

rozendaal_3.jpg

Buurtschap Rozendaal behorende bij Haastrecht.

Buurtschap Rozendaal behorende bij Haastrecht.

rozendaal_4.jpg

De Hollandsche IJssel bij Rozendaal.

De Hollandsche IJssel bij Rozendaal.

rozendaal.jpg

Buurtschap Rozendaal in de streek en gemeente Krimpenerwaard.

Buurtschap Rozendaal in de streek en gemeente Krimpenerwaard.

Rozendaal (Haastrecht)

Terug naar boven

Status

- Rozendaal is een buurtschap in de provincie Zuid-Holland, in de streek Lopikerwaard, gemeente Krimpenerwaard. T/m 1984 gemeente Haastrecht. In 1985 over naar gemeente Vlist, in 2015 over naar gemeente Krimpenerwaard.

- De buurtschap Rozendaal valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Haastrecht.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Rosendaal, 1687 Rosendael.

Naamsverklaring
Modieuze naam, samengesteld uit daal, gerekte vorm van dal, en rozen, meervoud van de bloemnaam. Aan roos ‘riet’ moet hier niet worden gedacht.(1)

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Rozendaal ligt O van Haastrecht, N van Hoenkoop, W van Oudewater, Z van de Hollandse IJssel, langs de Provincialeweg Oost van Oudewater naar Haastrecht, in de (Grote) Draakpolder (N van de Provincialeweg) en de polder Rozendaal (Z van de Provincialeweg). W van Rozendaal ligt de buurtschap Boven-Haastrecht, O de buurtschap Vliet.

- Vermoedelijk behoren de telefoonnummers aan de Provincialeweg Oost met netnummer 0348 tot de buurtschap Rozendaal, en die met netnummer 0182 tot (Boven-)Haastrecht. In dat geval omvat de buurtschap Rozendaal de panden Provincialeweg Oost 1-41 en 2-26.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rozendaal heeft ca. 40 huizen met ca. 90 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Vroeger was Rozendaal een heerlijkheid, met o.a. een ambachtshuis. Op oude kaarten staat dat huis ingetekend op de plek van het huidige Huis te Rosendaal (Provincialeweg Oost 37), dat privé bewoond wordt en tevens in gebruik is als B&B.

- Het gemaal van Hoenkoop ligt niet in Hoenkoop maar N ervan in de buurtschap Rozendaal, aan de Provincialeweg Haastrecht-Oudewater, circa 200 meter oostelijk van de Hoenkoopse Rijweg. De oorspronkelijke afwatering van Hoenkoop vond plaats via de Neder- of Oude Vliet. In de loop van de 15e eeuw werd windbemaling ingevoerd en in 1638 tweetrapsbemaling, waartoe de Achtermolen en Voormolen werden gebouwd. In 1883 stichtte het Waterschap Hoenkoop een gemaal, waarna de beide molens werden afgebroken. In 1894 is het waterschap gefuseerd met het oostelijk gelegen Waterschap Vliet en Dijkveld, zodat ook de daarbij behorende Vijselmolen kon worden afgebroken (1895). De beide boezems werden drooggelegd en de Hoenkoperzijl werd gedicht. Het gemaal is in 1946 geëlektrificeerd. In 1990 is het overbodig geworden door de ingebruikname van het nieuwe gemaal De Keulevaart in de nabijgelegen buurtschap Boven-Haastrecht. De oorspronkelijke machinistenwoning staat buitendijks. Het achterste deel van het gemaal deed aanvankelijk dienst als ketelhuis, maar is later verbouwd tot machinistenwoning. (214)

De molens van Rozendaal zijn allang verdwenen. In 1925 zijn zij vervangen door een ruwoliemotorgemaal, dat op zijn beurt in 1962 is vervangen door het huidige eenvoudige gemaal van Rozendaal, dat ongeveer een kilometer oostelijk van het gemaal van Hoenkoop is gelegen. De oude Rozendaalse boezem is nog duidelijk herkenbaar aan de verkaveling en de kaderesten in het weiland. Opmerkelijk is ook het driehoekige verkavelingsgebied, te verklaren doordat de boezem een restgebied vormde als resultaat van twee verkavelingsrichtingen met de bochtige IJssel als ontginningsbasis. Ook dit gemaal is in 1990 overbodig geworden door de ingebruikname van het nieuwe gemaal De Keulevaart in de buurtschap Boven-Haastrecht. Het geheel - de machinevliet met voormalige boezem en kades en de buitenwatergang - heeft grote landschappelijke waarde. Daarentegen is het gemaalgebouwtje niet van architectonische betekenis. Alleen de gedenksteen uit 1864 verdient vermelding. (214)

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Draakpolder*1, een voormalige uiterwaard langs de Hollandse IJssel, is zeer afwisselend. Hoogstamfruitboomgaarden, graslanden en ruigten komen hier voor. Dit afwisselende landschap heeft een positieve invloed op de biodiversiteit (in dit geval het aantal verschillende plantensoorten). Planten die u in dit circa 9 hectare grote gebied kunt aantreffen, zijn bijvoorbeeld echt walstro, gewone vogelmelk en gulden boterbloem. Ook dieren voelen zich er op hun gemak. Zo komt de steenuil hier jaarlijks tot broeden. (713)

In de Draakpolder ligt, tegenover het witte Huis te Rozendaal, een wandelpad van de provinciale weg naar en langs de Hollandse IJssel. U kunt daar een klein ‘rondje Rozendaal’ van maken door bijvoorbeeld heen over het pad te wandelen en terug langs de provinciale weg. U loopt over graslanden en door hoogstamfruitboomgaarden naar de IJssel, met een schitterend uitzicht over het landschap. Als u meer tijd en conditie hebt, kunt u overwegen er een langere route van te maken en zo meer gebieden tegelijkertijd te bekijken.

Begin bijvoorbeeld in het nabijgelegen Hekendorp. Ga daar langs de Hollandse IJssel naar Oudewater (Hekendorpse Buurtweg). Steek in Oudewater de Hollandse IJssel over en ga rechtsaf langs de provinciale weg richting Haastrecht, waarbij u langs de buurtschappen Vliet (Goudsestraatweg, de eerste kilometer) en Rozendaal (Provincialeweg Oost, de laatste 3 kilometer) komt. Loop na de Hoenkoopse Rijweg aan uw linkerhand nog een paar honderd meter door want daar bevindt zich aan uw rechterhand het klooster van de paters passionisten. Ga een paar honderd meter terug en u kunt de Hollandse IJssel oversteken naar uw beginpunt in Hekendorp. De lengte van deze route is ongeveer 10 kilometer.

Hebt u nog steeds tijd, zin en conditie over, dan kunt u de route desgewenst verlengen tot 20, 30 of zelfs 40 kilometer. Doordat deze omgeving zo symmetrisch is ingedeeld, liggen hier namelijk 6 wegen en paden onder elkaar van elk circa 5 kilometer lengte. Aan het eind van de route kunt u met een boog via Vlist en Haastrecht terug naar uw beginpunt in Hekendorp. Alle wegen en paden zijn het bewandelen waard, en u kunt dus kiezen om één of meer ‘setjes’ van twee wegen en dus ‘rondjes’ te wandelen.

Als u na het vorige rondje wilt doorwandelen, ga dan de genoemde Hoenkoopse Buurtweg op naar het zuiden. Na 500 meter linksaf de Tiendweg op, die loopt langs de Tiendwegwetering. Aan het eind komt u in Oudewater (Utrechtsestraatweg). Rechtsaf, al snel ziet u een bocht, daar rechtdoor de Meent op. Na enkele honderden meters rechtsaf (buurtschap Hoenkoop, Hoenkoopse Buurtweg). Aan het eind wandelpad*2 linksaf (Schenkelkade), na circa 1,5 kilometer linksaf (Noordzijdse Kade langs de Benschopper Molenvliet), aan het eind (Damweg) een S-bocht (rechts-links-rechts), na 1 kilometer rechtsaf (Polsbroekerdam en Polsbroek). Aan het eind van deze lintbebouwing komt u via de Slangeweg in het idyllische langgerekte dorpje Vlist. Langs het gelijknamige riviertje wandelt u (rechtsaf) naar Haastrecht, alwaar u kunt kiezen: of vlak voor het centrum rechtsaf over de Provincialeweg Oost (buurtschap Boven-Haastrecht) terug naar Hekendorp, of vlak na het centrum de Hollandse IJssel oversteken en aan het eind van de bebouwing rechtsaf de Steinsedijk op (buurtschap Stein), die u vanzelf in Hekendorp doet uitkomen.

Uiteraard kunt u met een goede plattegrond nog meer combinaties maken. Dit zijn slechts enkele voorbeelden ter inspiratie.

*1 Zie bij Ligging.
*2 Als u op dit punt wilt stoppen, kunt u hier rechtsaf de Hoenkoopse Buurtweg blijven volgen naar uw beginpunt in Hekendorp.

Reactie toevoegen