Rozenburg

Plaats
Dorp
Rotterdam
Zuid-Holland

rozenburg ZH binnendijk 1926 [640x480].jpg

Rozenburg Binnendijk 1926

Rozenburg Binnendijk 1926

Rozenburg luchtfoto [640x480].jpg

Rozenburg vanuit de lucht. Rozenburg in het midden, in het O Maassluis, achteraan de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, W van de 'pier' Noordzeeweg N van Rozenburg loopt het Calandkanaal.

Rozenburg vanuit de lucht. Rozenburg in het midden, in het O Maassluis, achteraan de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, W van de 'pier' Noordzeeweg N van Rozenburg loopt het Calandkanaal.

Rozenburg ZH Stadswinkel Jan Oosterboer [640x480].JPG

Rozenburg. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2010 is het gemeentehuis van Rozenburg de Stadswinkel van de deelgemeente Rozenburg.

Rozenburg. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2010 is het gemeentehuis van Rozenburg de Stadswinkel van de deelgemeente Rozenburg.

Rozenburg ansicht Jan Oosterboer [640x480].JPG

Rozenburg, ansicht t.g.v. de herindeling van Rozenburg. Zie verder de tekst onderaan de homepage.

Rozenburg, ansicht t.g.v. de herindeling van Rozenburg. Zie verder de tekst onderaan de homepage.

Rozenburg Immanuelkerk JO [640x480].JPG

Rozenburg, winters uitzicht op de Immanuëlkerk (jan. 2010).

Rozenburg, winters uitzicht op de Immanuëlkerk (jan. 2010).

Rozenburg ZH Kazerne De Beer [640x480].jpg

Rozenburg, na de Tweede Wereldoorlog is op vogeleiland De Beer legerplaats De Beer gevestigd.

Rozenburg, na de Tweede Wereldoorlog is op vogeleiland De Beer legerplaats De Beer gevestigd.

ZH gemeente Rozenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Rozenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Rozenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Rozenburg

 

Terug naar boven

Overnachten

- Stayokay Rotterdam (de voormalige jeugdherbergen) is geopend in 2009, gevestigd in de bijzondere Kubuswoningen van architect Piet Blom.

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Rozenburg.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Rozenburg.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Rozenburg.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rozenburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Rozenburg is een dorp, deelgemeente en voormalig eiland in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 17-3-2010. Zie verder het Wetsvoorstel herindeling gemeente Rozenburg.

- Wapen van de voormalige gemeente Rozenburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1639 Roosenburgh.

Naamgeving
De plaats is genoemd naar het stamslot Die Roosenburch van de geslachten Van Wassenaer en Van Duvenvoirde.

Naamsverklaring
Samenstelling van burg 'versterkte plaats, burcht' en de bloemnaam roos, of anders in de betekenis 'riet'.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Rozenburg ligt Z van Maassluis en grenst in het Z aan de A15, in het O aan haven- en industrieterrein Botlek en in het W aan haven- en industrieterrein Europoort. N van Rozenburg loopt de waterloop Het Scheur van de Maeslantkering (ZO van Hoek van Holland) tot aan de kruising met de Oude Maas (Z van Vlaardingen). Op kaarten zoals bijv. de Topogrfische atlas Zuid-Holland(2) wordt dit water de Nieuwe Waterweg genoemd, maar dat is niet correct. De Nieuwe Waterweg heeft alleen betrekking op het deel W van de Maeslantkering. Nadere uitleg over Het Scheur en de Nieuwe Waterweg in de Deelgemeentekrant Rozenburg okt. 2013.

- Rozenburg ligt nogal geisoleerd tussen de industrie van Botlek en Europoort en het water eromheen. Een snelle verbinding naar de noordelijk gelegen plaatsen is alleen mogelijk met het veer op Maassluis. Over land zijn er via de A15 vele kilometers verderop de Botlektunnel en Beneluxtunnel naar Rotterdam en omgeving.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had dorp en gemeente Rozenburg 120 huizen met 996 inwoners.

- Voorafgaande aan de herindeling van 2010 is al een aantal malen sprake geweest van grenscorrecties, waardoor de gemeente Rozenburg geleidelijk fors is verkleind qua oppervlakte (op de plattegrond onderaan deze pagina ziet u het eiland Rozenburg nog in haar oorspronkelijke omvang). Kleine grenscorrecties waren: 1895 van Heenvliet en Zwartewaal, 1913 naar Pernis, 1914 naar Rotterdam, 1-8-1941 naar Rotterdam. Grotere grenscorrecties waren: 1-4-1966 700 ha met 23 inw. naar Rotterdam, 1980 2.191 ha met 8 inw. naar Rotterdam, 1980 234 ha met 43 inw. naar Brielle en 1980 162 ha met 10 inw. naar Westvoorne. Vlak voor de opheffing van de gemeente Rozenburg was zij qua oppervlakte de kleinste gemeente van Nederland met 449 ha land en 201 ha water.

- Tegenwoordig heeft Rozenburg ca. 6.000 huizen met ca. 13.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rozenburg is een jong eiland. Omstreeks 1580 hadden de Vlaardingse vogelaars Dirck Adriaensz Bisdommer en zijn zoon Pieter Dircxz enkele platen in de Maas gepacht om er vogels te vangen. Om het gebied vruchtbaar te maken, moest er een dijk worden aangelegd, waarvoor zij in 1586 toestemming kregen. Het gebied werd vanaf dat moment Roosenburch genoemd, naar het stamslot Die Roosenburch van de geslachten Van Wassenaer en Van Duvenvoirde. Vader en zoon Bisdommer kregen het gebied voor 28 jaar in pacht met de verplichting een groot deel op eigen kosten te bedijken. Toen de pachttermijn verstreek, werd Rozenburg verpacht aan een kapitaalkrachtig viermanschap. Vanaf 1634 werd begonnen met het bedijken van het hele gebied, de zogenoemde Generale Dijkage. In 1657 verrees er een kerk en een korenmolen (die in 1887 werd vervangen door molen De Hoop). De bedijking kwam in 1727 gereed. Het eiland Rozenburg omvatte toen onder meer de polders Oud- en Nieuw-Rozenburg, Blankenburg, Langeplaat, Ruigeplaat en Kooiland.

Nadat aanvankelijk het eiland Rozenburg eind 19e eeuw eerst naar het westen aangroeide tot een lengte van 20 km, doordat door de aanleg van de Nieuwe Waterweg een stuk land van het vasteland van Zuid-Holland was afgesneden, zijn sinds 1947 forse stukken van het eiland Rozenburg afgeknabbeld voor de aanleg van Botlek en Europoort. Onder meer het dorp Blankenburg en vogeleiland De Beer (oorspronkelijk liefst 1.300 hectare groot) zijn daarvoor opgeofferd. Verder was er op het eiland nog sprake van meer dan 1.000 hectare landbouw.

Vogeleiland De Beer
Het gebied De Beer was oorspronkelijk een strandvlakte met duinen en rietmoeras Z van 's-Gravenzande. Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872 is het gebied afgesneden van het vasteland en toegevoegd aan het eiland Rozenburg. In 1935 is het gebied als natuurgebied, dat toen 1.300 hectare groot was, door de Staat in beheer gegeven aan Stichting De Beer. Er broedden vele kust- en zeevogels. In de Tweede Wereldoorlog is bijna 400 hectare uniek getijdengebied ingepolderd. Door de Duitse bezetter zijn in het kader van de Atlantik Wall op zeer grote schaal betonnen verdedigingswerken aangelegd. Na 1945 vestigt de Nederlandse krijgsmacht er een legerplaats. Sinds 1964 is ter plaatse een groot deel van haven- en industriegebied Europoort aangelegd. Niet alleen de militairen en de jagers verdwijnen, ook de bunkers en de duinen moeten plaats maken voor havens, olie-opslagtanks en chemische industrie. Voor het vogelreservaat betekent dit het definitieve einde. Het deel van Europoort met de naam Beerkanaal ligt ongeveer op de plaats van het vroegere natuurgebied. (1) Site met uitvoerige geschiedenis van het verdwenen natuurgebied De Beer, in tekst en beeld.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Rozenburg, kunt u terecht bij de volgende instanties en sites:

- Streekarchief Voorne-Putten/Rozenburg.

- De geschiedenis van Rozenburg.

- Historische Vereniging Oud Rozenburg. Deze vereniging beheert o.a. de Oudheidkamer Rozenburg. Hier is van april t/m oktober op zaterdag van 14-16 uur een tentoonstelling te zien over het verleden van het oude eiland Rozenburg.

- Site van Koos, John en Len Prooi met geschiedenis, tekeningen en foto's van Rozenburg (w.o. een zeer gedetailleerd verslag van Rozenburg tijdens W.O. II) en een aantal andere plaatsen in de omgeving.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rozenburg heeft 3 rijksmonumenten.

- De Immanuëlkerk is in 1935 ingewijd en kwam in de plaats van de oude Zuiderkerk, die sinds 1659 in de woonkern Blankenburg bijna 300 jaar beeldbepalend was. De oude kerk die steeds meer in verval raakte, is in 1936 afgebroken. De toren beheerste daarna tot 1951 het beeld in Blankenburg en is in dat jaar gesloopt. Het Pels & Van Leeuwen-orgel is in 1971 gebouwd. Het orgel telt 1666 pijpen en heeft 23 registers verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal. Het orgel is in 2008 door de bouwer op voortreffelijke wijze gereviseerd. Door de fusie tot Protestantse Gemeente is de Ontmoetingskerk afgestoten en verkocht aan Stichting Muziektheater De Ontmoeting.

- Molen De Hoop (Molenweg 30) dateert uit 1887.

- Naast de molen heeft Rozenburg nog 2 rijksmonumenten en wel de molenaarswoning op Molenweg 28 en 't Oude Jachthuis uit 1889 op Molenweg 22.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Ronde van Rozenburg (wielrennen, op een zaterdag in juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen Het Scheur en het Calandkanaal. U kunt er kilometers lang eindeloos rondstruinen, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen, dan weer op kuddes Schotse Hooglanders en Konikpaarden. Een door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele decennia spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap. De Landtong is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden, ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal, spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken. Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook planten en insecten doen het goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek. Alleen in Voorne’s Duin komen enkele soorten extra voor. (bron: beheerder ARK) Op Landtong Rozenburg komt ook duizendguldenkruid voor. Onder de link kunt u ook lezen waarom het er zo goed gaat met de konijnenpopulatie. Voor actuele ontwikkelingen in dit gebied zie de website Herinrichting Landtong Rozenburg. Bij de ingang van het gebied ligt het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam.

- Anno 2015 wordt gewerkt aan de realisatie van een ‘Groene Poort’. Dit gezamenlijke project van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Wereld Natuur Fonds en Gemeente Rotterdam laat zien dat natuur en economie elkaar prima kunnen versterken. In het verlengde van de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van Het Scheur nabij Rozenburg/Maassluis, worden over een lengte van 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, waarbij overtollige grond en puin van sloopwerken uit Rotterdam en het omliggende havengebied worden hergebruikt. Dit puin wordt verwerkt in langsdammen die tussen de bestaande strekdammen worden aangelegd. Hiermee ontstaat een luwte tussen oever en langsdam. Hier, in het voedselrijke, brakke water vlak bij zee voelen waterplanten en vogels zich thuis en kunnen trekvissen acclimatiseren én hun buik rond eten voor ze de zee op zwemmen. Via openingen in de langsdammen kunnen ze deze veilige ‘havens’ bereiken. De Groene Poort is o.a. van belang voor de terugkeer van de steur, die nog meer bedreigd en zeldzamer is dan de reuzenpanda.

- Kinderboerderij De Beestenboel is dagelijks geopend en vrij toegankelijk.

- Zwembad De Zeehond.

Terug naar boven

Links

- Weekblad Rozenburgse Courant De Schakel is via de link ook online te lezen.

- Rozenburg linkspagina.

- Nieuwbouwproject De Wilgentuinen.

4e afbeelding: 1 van de 5 winnende ansichtkaart-ontwerpen met het thema "Rozenburg bloeit!" (n.a.v. prijsvraag t.g.v. de overgang van de gem. Rozenburg naar de gem. Rotterdam per 18-3-2010. Ontwerp: Jan Oosterboer). Het plaatsnaambord einde kom Rozenburg / begin kom Rotterdam, heeft maar enkele dagen op de Noordzeeweg gestaan. Het bord is geplaatst naar aanleidng van het bezoek op 13 november 2009 van een delegatie uit Rotterdam. Burgemeester Jaap Wolf van de gemeente Rozenburg wilde hiermee toen de gemeentegrens Rozenburg - Rotterdam benadrukken zoals die er toen nog was. De gemeentegrens lag daar weliswaar inderdaad, maar een bebouwde kom is er op de smalle landtong rond de Noordzeeweg, 3 km NW van de kom van Rozenburg, niet echt (dat deel ligt buiten de bebouwde kom en is 80km-gebied).

 

Reacties

(4)

Reactie van een bezoeker van de site:
Er hebben 4 huisjes gestaan op de Noordbank, aan de kant van de "spookhaven" zoals wij dat noemden. Mijn vriendin heeft daar gewoond en ik ben er menigmaal geweest, maar ik kan er helemaal niets van terug vinden, geen vermelding of foto's dat daar ooit iets gestaan heeft. Weet iemand van het bestaan van deze 4 huisjes?
Verder heb ik genoten van alle foto's van jullie archief.

Huisjes op de Noordbank ja, ze stonden 2 aan 2 naast elkaar. Wel jammer dat niemand daar iets over weet. Ze zijn afgebroken rond 1970, toen alles op de Punt afgebroken werd.

Ik begin nu te twijfelen of het de Noordbankpolder was, die ligt te hoog en ik ben nooit over een sluisje gereden. Het zal in de buurt van Zeehondenbank zijn geweest dan zuid in ieder geval, de weg erheen had de naam Noordbank (stelconplaten), denk dat ik daarom de Noordbankpolder op het oog had... Ik blijf zoeken...

Wij waren de laatste bewoners van het huis naast de grasdrogerij. Het adres was: Noordbankweg 8. De woningen zijn in 1971 afgebroken.

Reactie toevoegen