Rozenburg

Plaats
Dorp
Rotterdam
Zuid-Holland

rozenburg ZH binnendijk 1926 [640x480].jpg

Rozenburg Binnendijk 1926

Rozenburg Binnendijk 1926

Rozenburg luchtfoto [640x480].jpg

Rozenburg vanuit de lucht. Rozenburg in het midden, in het O Maassluis, achteraan de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, W van de 'pier' Noordzeeweg N van Rozenburg loopt het Calandkanaal.

Rozenburg vanuit de lucht. Rozenburg in het midden, in het O Maassluis, achteraan de Maeslantkering in de Nieuwe Waterweg, W van de 'pier' Noordzeeweg N van Rozenburg loopt het Calandkanaal.

Rozenburg ZH Stadswinkel Jan Oosterboer [640x480].JPG

Rozenburg. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2010 is het gemeentehuis van Rozenburg de Stadswinkel van de deelgemeente Rozenburg.

Rozenburg. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2010 is het gemeentehuis van Rozenburg de Stadswinkel van de deelgemeente Rozenburg.

Rozenburg ansicht Jan Oosterboer [640x480].JPG

Rozenburg, ansicht t.g.v. de herindeling van Rozenburg. Zie verder de tekst onderaan de homepage.

Rozenburg, ansicht t.g.v. de herindeling van Rozenburg. Zie verder de tekst onderaan de homepage.

Rozenburg Immanuelkerk JO [640x480].JPG

Rozenburg, winters uitzicht op de Immanuëlkerk (jan. 2010).

Rozenburg, winters uitzicht op de Immanuëlkerk (jan. 2010).

Rozenburg ZH Kazerne De Beer [640x480].jpg

Rozenburg, na de Tweede Wereldoorlog is op vogeleiland De Beer legerplaats De Beer gevestigd.

Rozenburg, na de Tweede Wereldoorlog is op vogeleiland De Beer legerplaats De Beer gevestigd.

rozenburg_sleepboot.jpg

Naar Rozenburg is (net als Blankenburg) een sleepboot genoemd, gebouwd in 1906 bij J. & K. Smit te Kinderdijk. (© http://fritsjanse.nl, waar hij als tekening te bestellen is)

Naar Rozenburg is (net als Blankenburg) een sleepboot genoemd, gebouwd in 1906 bij J. & K. Smit te Kinderdijk. (© http://fritsjanse.nl, waar hij als tekening te bestellen is)

ZH gemeente Rozenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Rozenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Rozenburg in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Rozenburg

Terug naar boven

Status

- Rozenburg is een dorp, deelgemeente en voormalig eiland in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 17-3-2010. Zie verder het Wetsvoorstel herindeling gemeente Rozenburg.

- Wapen van de voormalige gemeente Rozenburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1639 Roosenburgh.

Naamgeving
De plaats is genoemd naar het stamslot Die Roosenburch van de geslachten Van Wassenaer en Van Duvenvoirde.

Naamsverklaring
Samenstelling van burg 'versterkte plaats, burcht' en de bloemnaam roos, of anders in de betekenis 'riet'.(1)

Terug naar boven

Ligging

- Rozenburg ligt Z van Maassluis en grenst in het Z aan de A15, in het O aan haven- en industrieterrein Botlek en in het W aan haven- en industrieterrein Europoort. N van Rozenburg loopt de waterloop Het Scheur van de Maeslantkering (ZO van Hoek van Holland) tot aan de kruising met de Oude Maas (Z van Vlaardingen). Op kaarten zoals bijv. de Topografische atlas Zuid-Holland(2) wordt dit water de Nieuwe Waterweg genoemd, maar dat is niet correct. De Nieuwe Waterweg heeft alleen betrekking op het deel W van de Maeslantkering.

- Rozenburg ligt nogal geisoleerd tussen de industrie van Botlek en Europoort en het water eromheen. Een snelle verbinding naar de noordelijk gelegen plaatsen is alleen mogelijk met het veer op Maassluis. Over land zijn er via de A15 vele kilometers verderop de Botlektunnel en Beneluxtunnel naar Rotterdam en omgeving.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft dorp en gemeente Rozenburg 120 huizen met 996 inwoners. Voorafgaande aan de herindeling van 2010 is al een aantal malen sprake geweest van grenscorrecties, waardoor de gemeente geleidelijk fors is verkleind qua oppervlakte (op de plattegrond elders op deze pagina zie je het eiland nog in zijn oorspronkelijke omvang). Kleine grenscorrecties waren: 1895 van Heenvliet en Zwartewaal, 1913 naar Pernis, 1914 naar Rotterdam, 1-8-1941 naar Rotterdam. Grotere grenscorrecties waren: 1-4-1966 700 ha met 23 inw. naar Rotterdam, 1980 2.191 ha met 8 inw. naar Rotterdam, 1980 234 ha met 43 inw. naar Brielle en 1980 162 ha met 10 inw. naar Westvoorne. Vlak voor de opheffing van de gemeente was zij qua oppervlakte de kleinste gemeente van Nederland met 449 ha land en 201 ha water. Tegenwoordig heeft Rozenburg ca. 6.000 huizen met ca. 13.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rozenburg is een jong eiland. Omstreeks 1580 hadden de Vlaardingse vogelaars Dirck Adriaensz Bisdommer en zijn zoon Pieter Dircxz enkele platen in de Maas gepacht om er vogels te vangen. Om het gebied vruchtbaar te maken, moest er een dijk worden aangelegd, waarvoor zij in 1586 toestemming kregen. Het gebied werd vanaf dat moment Roosenburch genoemd, naar het stamslot Die Roosenburch van de geslachten Van Wassenaer en Van Duvenvoirde. Vader en zoon Bisdommer kregen het gebied voor 28 jaar in pacht met de verplichting een groot deel op eigen kosten te bedijken.

Toen de pachttermijn verstreek, werd Rozenburg verpacht aan een kapitaalkrachtig viermanschap. Vanaf 1634 werd begonnen met het bedijken van het hele gebied, de zogenoemde Generale Dijkage. In 1657 verrees er een kerk en een korenmolen (die in 1887 werd vervangen door molen De Hoop). De bedijking kwam in 1727 gereed. Het eiland omvatte toen onder meer de polders Oud- en Nieuw-Rozenburg, Blankenburg, Langeplaat, Ruigeplaat en Kooiland.

Nadat aanvankelijk het eiland Rozenburg eind 19e eeuw eerst naar het westen aangroeide tot een lengte van 20 km, doordat door de aanleg van de Nieuwe Waterweg een stuk land van het vasteland van Zuid-Holland was afgesneden, zijn sinds 1947 forse stukken van het eiland afgeknabbeld voor de aanleg van Botlek en Europoort. Onder meer het dorp Blankenburg en vogeleiland De Beer (oorspronkelijk liefst 1.300 hectare groot) zijn daarvoor opgeofferd. Verder was er op het eiland nog sprake van meer dan 1.000 hectare landbouw.

Vogeleiland De Beer
Het gebied De Beer was oorspronkelijk een strandvlakte met duinen en rietmoeras Z van 's-Gravenzande. Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872 is het gebied afgesneden van het vasteland en toegevoegd aan het eiland Rozenburg. In 1935 is het gebied als natuurgebied, dat toen 1.300 hectare groot was, door de Staat in beheer gegeven aan Stichting De Beer. Er broedden vele kust- en zeevogels. In de Tweede Wereldoorlog is bijna 400 hectare uniek getijdengebied ingepolderd. Door de Duitse bezetter zijn in het kader van de Atlantik Wall op zeer grote schaal betonnen verdedigingswerken aangelegd. Na 1945 vestigt de Nederlandse krijgsmacht er een legerplaats.

Sinds 1964 is ter plaatse een groot deel van haven- en industriegebied Europoort aangelegd. Niet alleen de militairen en de jagers verdwijnen, ook de bunkers en de duinen moeten plaats maken voor havens, olie-opslagtanks en chemische industrie. Voor het vogelreservaat betekent dit het definitieve einde. Het deel van Europoort met de naam Beerkanaal ligt ongeveer op de plaats van het vroegere natuurgebied. (1) Site met uitvoerige geschiedenis van het verdwenen natuurgebied De Beer, in tekst en beeld.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instanties en sites:

- Streekarchief Voorne-Putten / Rozenburg.

- De geschiedenis van Rozenburg.

- Historische Vereniging Oud Rozenburg. Deze vereniging beheert o.a. de Oudheidkamer Rozenburg. Hier is van april t/m oktober op zaterdag van 14-16 uur een tentoonstelling te zien over het verleden van het oude eiland.

- Site van Koos, John en Len Prooi met geschiedenis, tekeningen en foto's van Rozenburg (w.o. een zeer gedetailleerd verslag van het dorp tijdens W.O. II) en een aantal andere plaatsen in de omgeving.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Nieuwbouwproject De Wilgentuinen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rozenburg heeft 3 rijksmonumenten.

- De Immanuëlkerk is in 1935 ingewijd en kwam in de plaats van de oude Zuiderkerk, die sinds 1659 in de woonkern Blankenburg bijna 300 jaar beeldbepalend was. De oude kerk die steeds meer in verval raakte, is in 1936 afgebroken. De toren beheerste daarna tot 1951 het beeld in Blankenburg en is in dat jaar gesloopt. Het Pels & Van Leeuwen-orgel is in 1971 gebouwd. Het orgel telt 1666 pijpen en heeft 23 registers verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal. Het orgel is in 2008 door de bouwer op voortreffelijke wijze gereviseerd. Door de fusie tot Protestantse Gemeente is de Ontmoetingskerk afgestoten en verkocht aan Stichting Muziektheater De Ontmoeting.

- Molen De Hoop (Molenweg 30) dateert uit 1887.

- Naast de molen heeft Rozenburg nog 2 rijksmonumenten en wel de molenaarswoning op Molenweg 28 en 't Oude Jachthuis uit 1889 op Molenweg 22.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Cultuurscout Rozenburg attendeert je op allerlei culturele activiteiten in het dorp.

- Stichting Kunst en Cultuur Rozenburg (SKCR) wil kunst en cultuur onder ogen brengen van een breed publiek, kunst en cultuur stimuleren en het culturele erfgoed van dit eiland beschermen.

- Oranjecomité Rozenburg organiseert o.a. Koningsdag en de Dodenherdenking op 4 mei.

- De Ronde van Rozenburg wordt jaarlijks op de 2e zaterdag van juni georganiseerd in het centrum van het pittoreske dorp. Sporters (jong en ouder) kunnen meedoen aan hardlopen en wielrennen en er is volop entertainment rondom het parcours. Zo is er kermis, een braderie, autoshow en van vroeg tot laat dans- en muziekoptredens.

- Jeugdland Rozenburg is een kindervakantieweek voor de basisschooljeugd in de zomervakantie, met allerlei sport- en spelactiviteiten. In 2017 was het voor de 20e keer. Het is te hopen dat er vanaf 2018 een 21e keer en verder komt, want na editie 2017 zijn organisatoren Ettie en Mariska er na 12 jaar mee gestopt, in de hoop dat anderen het stokje overnemen. Dus wie zich geroepen voelt...

- In het 2e weekend van september wordt het culturele seizoen middels de manifestatie Uit Op Rozenburg op spectaculaire wijze geopend, met een Kunst- en Cultuurmarkt en allerlei optredens en demonstraties, met als doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met het rijke en gevarieerde aanbod voor het nieuwe seizoen. Rozenburg kent een rijk verenigingsleven. Van muziek tot sport en van kunst tot cultuur. Vele enthousiaste vrijwilligers maken dit evenement mogelijk. Alle Rozenburgse verenigingen en instanties worden uitgenodigd hun activiteit(en) in een kraam te presenteren c.q. te promoten. Tevens krijgen alle Rozenburgse (amateur)kunstenaars de gelegenheid hun kunstwerken te tonen. Op de zaterdag is er van 11.00-16.00 uur de Kunst- en Cultuurmarkt op het plein achter de molen.

- Sinterklaas.

- Jaarlijks organiseert Glue Events in opdracht van de EMR de gezellige Kerstmarkt (op een zaterdag half december) op het Raadhuisplein en de Molenweg. Naast kramen vind je er oude ambachten, attracties, spectaculaire shows, lekkernijen enz. Standhouders zijn zowel particulieren als ondernemers.

- Van ca. half december tot ca. half januari is er onder de titel "Rozenburg On(w)ijs" een kunstijsbaan in het dorp, met diverse aciviteiten, waaronder live muziek in de weekenden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Muziektheater De Ontmoeting biedt een onderkomen aan diverse gebruikersgroepen. Daarnaast biedt het theater een bescheiden theaterprogramma en worden er diverse culturele activiteiten georganiseerd. Stichting Muziektheater De Ontmoeting beoogt het gebouw tot een prettige ontmoetingsplek voor de wekelijkse gebruikers, vrijwilligers en bezoekers te maken en te houden. De exploitatie is volledig in handen van een enthousiast team vrijwilligers.

- Stichting Minderbeelden Dumpy is in februari 2016 gestart op Molenweg 26 (naast de molen). Ze verkopen nieuwe en tweedehands huishoudelijke artikelen, meubilair, speelgoed, gebruiksartikelen, kleding e.d. - In 2011 is Voedselbank Rozenburg - die vlak naast Dumpy is gevestigd, op Jan van Goyenweg 2 - gestart met de verkoop van tweedehands kleding. Een initiatief van een medewerker. Al snel werd het een gezellig verkooppunt en kreeg het de naam Kringloopwinkel Tweede Kans. De volledige opbrengst van de winkel komt ten goede aan de voedselbank. Omdat de stichting geen subsidie ontvangt, zijn ze afhankelijk van de inkomsten uit de kringloopwinkel en donaties. De winkel is toegankelijk voor iedereen en men hanteert er vaste prijzen om het voor iedereen duidelijk te houden. Inmiddels is Tweede Kans een prachtige kringloopwinkel met een uitgebreid en wisselend assortiment. De openingstijden van Tweede Kans zijn: dinsdag en woensdag 09.30-15.00 uur, vrijdag 13.00-15.00 uur en zaterdag 10.00-14.00 uur.

- Rozenburgse winkeliersvereniging EMR.

- In het hart van het havengebied ligt de Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen Het Scheur en het Calandkanaal. Je kunt er kilometers lang eindeloos rondstruinen, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen, dan weer op kuddes Schotse Hooglanders en Konikpaarden. Een door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele decennia spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap. De Landtong is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden, ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal, spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken.

Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook planten en insecten doen het goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek. Alleen in Voorne’s Duin komen enkele soorten extra voor. (bron: beheerder ARK) Op de Landtong komt ook duizendguldenkruid voor. Onder de link kun je ook lezen waarom het er zo goed gaat met de konijnenpopulatie. Voor actuele ontwikkelingen in dit gebied zie de website Herinrichting Landtong Rozenburg. Bij de ingang van het gebied ligt het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam.

- Anno 2015 wordt gewerkt aan de realisatie van een ‘Groene Poort’. Dit gezamenlijke project van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Wereld Natuur Fonds en Gemeente Rotterdam laat zien dat natuur en economie elkaar prima kunnen versterken. In het verlengde van de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van Het Scheur nabij Rozenburg / Maassluis, worden over een lengte van 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, waarbij overtollige grond en puin van sloopwerken uit Rotterdam en het omliggende havengebied worden hergebruikt. Dit puin wordt verwerkt in langsdammen die tussen de bestaande strekdammen worden aangelegd.

Hiermee ontstaat een luwte tussen oever en langsdam. Hier, in het voedselrijke, brakke water vlak bij zee voelen waterplanten en vogels zich thuis en kunnen trekvissen acclimatiseren én hun buik rond eten voor ze de zee op zwemmen. Via openingen in de langsdammen kunnen ze deze veilige ‘havens’ bereiken. De Groene Poort is o.a. van belang voor de terugkeer van de steur, die nog meer bedreigd en zeldzamer is dan de reuzenpanda.

- Kinderboerderij De Beestenboel is gerealiseerd in 1980 en uitgegroeid tot een populaire plek voor jong en ouder om te ontspannen, te leren, te werken en te spelen. De kinderboerderij is vrij toegankelijk. Ze zijn in het bezit van het Keurmerk Kinderboerderijen van de SKBN, het keurmerk voor een veilige en verantwoorde kinderboerderij, en ze zijn Zoönosen-verantwoord (Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dieren op mensen). De kinderboerderij wordt beheerd door de afdeling Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam. De Beestenboel is elke dag geopend van 09.00 tot 16.30 uur. Op nieuwjaarsdag en eerste kerstdag gesloten. Theehuis ’t Vliertje is van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 16.00 uur geopend.

In de in 2017 gerealiseerde nieuwe speeltuin van de kinderboerderij staan 10 nieuwe, moderne speel­toestellen. Waaronder ook een rolstoeltoegankelijke vogelnestschommel. Een bewuste keuze: "Buiten spelen, plezier maken en met dieren bezig zijn, is voor alle kinderen van groot belang. Helaas worden mindervalide kinderen vaak vergeten. In De Beestenboel is er nu plek voor iedereen!", aldus Patricia Kipp, voorzitter van Stichting Beest & Boel Vrienden.

- Ooit was Rozenburg een eiland van boeren en tuinders. Die rijke agrarische historie willen ze voortzetten door aan de westkant van het dorp een boomgaard aan te leggen met fruitbomen, notenbomen, vruchtdragende struiken, bloementuinen, en groentetuinen voor kinderen. De gemeente Rotterdam stimuleert de ontwikkeling van stadslandbouw en Dorpstuin Rozenburg past prima binnen dit streven. Bovendien draagt de Dorpstuin bij aan het behoud van het dorpse karakter van Rozenburg. En kinderen kunnen zien hoe fruit en diverse groenten worden geteeld. Het terrein van de Dorpstuin (6.500 m2) ligt tegenover de Kinderboerderij en de volkstuinen, naast het scoutingterrein. Het beheer is in handen van Stichting Dorpstuin. De boomgaard en groentetuin is 7 dagen van de week geopend van 09.30 uur tot 16.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. De Dorpstuin is volop in ontwikkeling en vraagt heel veel onderhoud. Het bestuur nodigt een ieder graag uit een handje te komen helpen in een gezellige werksfeer.

- In het splinternieuwe complex van Sportcentrum De Rozenburcht kun je terecht om te zwemmen, sporten, in verenigingsverband bij elkaar te komen of om er gezellig een kop koffie te drinken.

Terug naar boven

Beeld

- Bij de 4e afbeelding: 1 van de 5 winnende ansichtkaart-ontwerpen met het thema "Rozenburg bloeit!" (n.a.v. prijsvraag t.g.v. de overgang van de gemeente naar de gemeente Rotterdam per 18-3-2010. Ontwerp: Jan Oosterboer). Het plaatsnaambord einde kom Rozenburg / begin kom Rotterdam, heeft maar enkele dagen op de Noordzeeweg gestaan. Het bord is geplaatst naar aanleidng van het bezoek op 13 november 2009 van een delegatie uit Rotterdam. Burgemeester Jaap Wolf van de gemeente Rozenburg wilde hiermee toen de gemeentegrens met Rotterdam benadrukken zoals die er toen nog was. De gemeentegrens lag daar weliswaar inderdaad, maar een bebouwde kom is er op de smalle landtong rond de Noordzeeweg, 3 km NW van de dorpskom, niet echt (dat deel ligt buiten de bebouwde kom en is 80km-gebied).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rozenburg (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Huis-aan-huiskrant Rozenburgse Courant De Schakel is via de link ook online te lezen. - Nieuws van Rozenburgse Courant De Schakel op Facebook. - De voormalige deelgemeenten of stadsdelen heten tegenwoordig 'gebieden'. Nieuws van de gemeente Rotterdam m.b.t. gebied Rozenburg op Facebook.

- Lokale links: - Rozenburg linkspagina.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool De Phoenix. - Basisschool De Regenboog. - Bij Peuteropvang Peutergaarde, idem De Rozentuin en idem Peuterpalet kunnen peuters vanaf 2 jaar niet alleen lekker spelen en andere kinderen ontmoeten, maar ze zetten ook nog een extra stapje in hun ontwikkeling. In een omgeving die helemaal voor hen is ingericht leren peuters samen met andere kinderen spelen, samen het speelgoed delen. Ze leren grenzen kennen en voelen zich gewaardeerd. En ze ontwikkelen er allerlei vaardigheden.

- Muziek: - Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning (UDI) is opgericht in 1899 en heeft ca. 70 leden. Binnen UDI zijn 4 verschillende disciplines actief: de harmonie, de slagwerkgroep, de leerlingenopleiding en dweilorkest De Mudband. - Het in 2011 opgerichte Popkoor Given bestaat uit ca. 35 enthousiaste mannen en vrouwen onder leiding van dirigent Johan van der Zwet. Ze zingen popsongs van alle tijden. - Het Rozenburgs Mannenkoor is opgericht in 1927. Het koor heeft in de loop der jaren een grote naam opgebouwd in Nederland en ook tot ver buiten de landsgrenzen. Het koor brengt een breed repertoire aan muziek, zoals populair, religieus, opera en operette. Het Rozenburgs Mannenkoor is een laagdrempelig koor, waar men niet verplicht is om muzieknoten te kunnen lezen. De laatste jaren is het koor in ledenaantal terug gelopen van 104 tot ca. 90. Ze zijn daarom nog op zoek naar nieuwe leden, voor wie zingen een passie is of kan worden, en als je samen met de andere koorleden voor het voetlicht wilt staan en mooie concerten wilt geven in concertruimten, theaters en kerken. Toetreding tot een koor is in vele opzichten positief te noemen; je ontmoet nieuwe mensen, het is ontspannend, leerzaam, maakt mensen blij en geeft voldoening. Kom eens luisteren of meedoen op een donderdagavond tijdens een repetitie van het koor.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Rozenburg heeft ca. 750 leden en is daarmee de grootste vereniging in het dorp, die niet alleen ontspanning brengt voor actieve leden. Het 1e elftal mag zich ook verheugen op een grote supportersschare die bij thuiswedstrijden de club komt aanmoedigen en daardoor van onschatbare waarde is voor de passieve sport in het dorp aan de Waterweg. Het hoofdveld heeft een overdekte tribune met 350 zitplaatsen. Maar liefst 11 jaar speelden de Rood Gelen op het hoogste niveau van Nederland. Maar voor het zover was moest er een lange weg worden afgelegd. Een stukje van die historie kun je hier lezen. - Het in 1967 opgerichte FC Blankenburg - genoemd naar het kort daarvoor afgebroken Rozenburgse dorp Blankenburg - is een Rozenburgse voetbalvereniging waar plezier bovenaan staat. De jeugdleden en seniorenleden kunnen zowel op zaterdag als op zondag voetballen. - De in 1946 opgerichte vereniging Excelsior Rozenburg verzorgt gymnastiek- en danslessen.

- Ruitervereniging Rozenburg is opgericht in 1973. De vereniging heeft ca. 100 leden die wekelijks aan de activiteiten deelnemen. Mede door het grote aantal jeugdleden is de vereniging in de eerste plaats een jeugdvereniging, maar ook volwassenen weten wekelijks de rijbaan te vinden. De vereniging heeft zowel pony's als paarden in haar bezit zodat er mogelijkheden voor iedereen zijn. Naast lessen in dressuur worden er ook wedstrijden gehouden. De lessen worden verzorgd door bevoegde instructeurs. Ook bestaat er de mogelijkheid tot "vrij rijden".

- Welzijn: - Mieke de Boer en Geertje Timmer van Stichting Voedselbank Rozenburg - genomineerd voor Rozenburgse Vrijwilliger van het Jaar 2017 - zetten zich belangeloos in om Rozenburgers met een beperkt budget een extra steuntje in de rug te geven. Dat doen ze zonder subsidie. "Met een team van 12 gemotiveerde vrijwilligers houden zij de Voedselbank én Kringloopwinkel De Tweede Kans (waarvan de voedselbank betaald wordt) al jaren in de lucht. Op eigen initiatief, dus niet vanuit de Voedselbank, hebben ze in 2017 zelfs een extraatje voor de kleintjes kunnen realiseren voor Sinterklaas. Dames met een hart van goud! Toch, hoe hard deze prachtige mensen zich ook inzetten, het lukt ze niet alleen. Kom daarom op dinsdag, woensdag of zaterdag eens een keertje langs en schaf wat aan in De Tweede Kans. Met de inkomsten uit de verkoop dekken zij dan de kosten van de Voedselbank." Aldus de gemeentelijke vermelding t.g.v. de hiervoor genoemde nominatie.

- De gemeente Rotterdam heeft voor de jaren 2018-2021 in alle 14 gebieden het Welzijnswerk opnieuw openbaar aanbesteed. Voorheen werd dit in Rozenburg uitgevoerd door het samenwerkingsverband Eilandkracht (= PUSH, Careyn en Kwadraad). Vanaf 2018 wordt dit uitgevoerd door het samenwerkingsverband DIA (= Dona Daria, Inmovement en Avant Sanare). Careyn blijft actief met het zorgaanbod en het welzijnswerk dat aangeboden wordt aan de inwoners via Careyn Dienst Welzijnswerk Rozenburg. De maatschappelijk werkers van Kwadraad blijven actief in het Wijkteam en op scholen met het schoolmaatschappelijk werk. - Doe met je buren mee aan de Lief & Leedchallenges Rozenburg. Er zijn 20 challenges die helemaal in het teken staan van het delen van Lief & Leed in je straat.

- Wonen: - Huurdersvereniging Rozenburg (HVR) behartigt de belangen van de huurders van Ressort Wonen.

Terug naar boven

Trivia

- Naar Rozenburg is (net als Blankenburg) een sleepboot genoemd, gebouwd in 1906 bij J. & K. Smit te Kinderdijk (zie tekening).

Reacties

(5)

Reactie van een bezoeker van de site:
Er hebben 4 huisjes gestaan op de Noordbank, aan de kant van de "spookhaven" zoals wij dat noemden. Mijn vriendin heeft daar gewoond en ik ben er menigmaal geweest, maar ik kan er helemaal niets van terug vinden, geen vermelding of foto's dat daar ooit iets gestaan heeft. Weet iemand van het bestaan van deze 4 huisjes?
Verder heb ik genoten van alle foto's van jullie archief.

Huisjes op de Noordbank ja, ze stonden 2 aan 2 naast elkaar. Wel jammer dat niemand daar iets over weet. Ze zijn afgebroken rond 1970, toen alles op de Punt afgebroken werd.

Ik begin nu te twijfelen of het de Noordbankpolder was, die ligt te hoog en ik ben nooit over een sluisje gereden. Het zal in de buurt van Zeehondenbank zijn geweest dan zuid in ieder geval, de weg erheen had de naam Noordbank (stelconplaten), denk dat ik daarom de Noordbankpolder op het oog had... Ik blijf zoeken...

Wij waren de laatste bewoners van het huis naast de grasdrogerij. Het adres was: Noordbankweg 8. De woningen zijn in 1971 afgebroken.

en heeft u dan toevallig de fam. Lispet daar gekend? ze reden toen in een witte vw kever..er werd ook regelmatig met strandbuggies gecrost..

Reactie toevoegen