Rozenburg

Plaats
Dorp
Rotterdam
Zuid-Holland

rozenburg_volgerweg_plaatsnaambord_gem._rotterdam_kopie.jpg

Rozenburg is een dorp en voormalig eiland, bestuurlijk gezien een gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 17-3-2010.

Rozenburg is een dorp en voormalig eiland, bestuurlijk gezien een gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 17-3-2010.

rozenburg_plaatsnaambord_met_bord_met_tekst_welkom_op_rozenburg.jpg

Het eiland Rozenburg is tegenwoordig middels de A15 verbonden met het vasteland. Toch woon je nog altijd 'op' en niet 'in' Rozenburg. Op de nieuwe, in februari 2022 geplaatste kombord-portalen wordt dit ook mooi weergegeven.

Het eiland Rozenburg is tegenwoordig middels de A15 verbonden met het vasteland. Toch woon je nog altijd 'op' en niet 'in' Rozenburg. Op de nieuwe, in februari 2022 geplaatste kombord-portalen wordt dit ook mooi weergegeven.

rozenburg_einde_kom_met_bord_tot_ziens_op_rozenburg.jpg

En gelukkig is men consequent (je weet het maar nooit met die bordenmakers): als je het dorp weer verlaat, is het ook niet 'Tot ziens in...' maar 'Tot ziens op Rozenburg'.

En gelukkig is men consequent (je weet het maar nooit met die bordenmakers): als je het dorp weer verlaat, is het ook niet 'Tot ziens in...' maar 'Tot ziens op Rozenburg'.

gemeente_rozenburg_anno_ca._1870_kaart_j._kuijper_kopie.jpg

Gemeente Rozenburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

Gemeente Rozenburg anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)

rozenburg_tienmorgenseweg_plaatsnaambord_en_vlaggen_rozenburg_en_rotterdam_kopie.jpg

Als je Rozenburg binnenkomt via de Tienmorgenseweg, word je welkom geheten met deze mooie combinatie van plaatsnaamnbord, welkombord, de vlag van Rozenburg (dorp) en de vlag van Rotterdam (gemeente).

Als je Rozenburg binnenkomt via de Tienmorgenseweg, word je welkom geheten met deze mooie combinatie van plaatsnaamnbord, welkombord, de vlag van Rozenburg (dorp) en de vlag van Rotterdam (gemeente).

rozenburg_noordzeeweg_bord_einde_rozenburg_en_begin_rotterdam_kopie.jpg

Dit plaatsnaambord was geplaatst op de Noordzeeweg (Landtong), naar aanleiding van het bezoek in november 2009 van een delegatie uit Rotterdam. Burgemeester Jaap Wolf wilde hiermee toen de gemeentegrens met Rotterdam benadrukken zoals die er toen nog was.

Dit plaatsnaambord was geplaatst op de Noordzeeweg (Landtong), naar aanleiding van het bezoek in november 2009 van een delegatie uit Rotterdam. Burgemeester Jaap Wolf wilde hiermee toen de gemeentegrens met Rotterdam benadrukken zoals die er toen nog was.

Rozenburg ZH Stadswinkel Jan Oosterboer [640x480].JPG

Rozenburg. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2010 is het gemeentehuis Stadswinkel Rozenburg.

Rozenburg. Sinds de gemeentelijke herindeling van 2010 is het gemeentehuis Stadswinkel Rozenburg.

Rozenburg ansicht Jan Oosterboer [640x480].JPG

Rozenburg, ansicht met collage t.g.v. de herindeling van Rozenburg. Zie verder de tekst onder het kopje Beeld.

Rozenburg, ansicht met collage t.g.v. de herindeling van Rozenburg. Zie verder de tekst onder het kopje Beeld.

Rozenburg Immanuelkerk JO [640x480].JPG

Rozenburg, winters uitzicht op de Immanuëlkerk (jan. 2010)

Rozenburg, winters uitzicht op de Immanuëlkerk (jan. 2010)

rozenburg_dozenburg_protest_tegen_distributiecentrum_kopie.jpg

Rozenburgers protesteren anno 2019 tegen de beoogde komst van een distributiecentrum naar de Landtong Rozenburg, o.a. door deze ludieke aanpassing van de richtingwijzers naar het gebied. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

Rozenburgers protesteren anno 2019 tegen de beoogde komst van een distributiecentrum naar de Landtong Rozenburg, o.a. door deze ludieke aanpassing van de richtingwijzers naar het gebied. Voor nadere informatie zie het hoofdstuk Landschap etc.

Rozenburg

Terug naar boven

Status

- Rozenburg is een dorp en voormalig eiland, bestuurlijk gezien een gebied (t/m 2013: deelgemeente) met een gebiedscommissie, in de provincie Zuid-Holland, gemeente Rotterdam. Het was een zelfstandige gemeente t/m 17-3-2010. Zie verder het Wetsvoorstel herindeling gemeente Rozenburg.

- Wapen van de voormalige gemeente Rozenburg.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1636 Roosenburg, 1639 Roosenburgh, 1769 Roosenburg, 1773 Rozenburg.

Naamgeving
De plaats is genoemd naar het stamslot Die Roosenburch van de geslachten Van Wassenaer en Van Duvenvoirde.

Naamsverklaring
Samenstelling van burg 'versterkte plaats, burcht' en de bloemnaam roos (in meervoud).(1)

Terug naar boven

Ligging

- Rozenburg ligt Z van Maassluis en grenst in het Z aan de A15, in het O aan haven- en industrieterrein Botlek en in het W aan haven- en industrieterrein Europoort. N van het dorp loopt de waterloop Het Scheur van de Maeslantkering (ZO van Hoek van Holland) tot aan de kruising met de Oude Maas (Z van Vlaardingen). Op kaarten zoals bijv. de Topografische atlas Zuid-Holland(2) wordt dit water de Nieuwe Waterweg genoemd, maar dat is niet correct. De Nieuwe Waterweg heeft alleen betrekking op het deel W van de Maeslantkering.

- Rozenburg ligt nogal geisoleerd tussen de industrie van Botlek en Europoort en het water eromheen. Een snelle verbinding naar de noordelijk gelegen plaatsen is alleen mogelijk met het veer op Maassluis. Over land zijn er via de A15 vele kilometers verderop de Botlektunnel en Beneluxtunnel naar Rotterdam en omgeving.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft dorp en gemeente Rozenburg 120 huizen met 996 inwoners. Voorafgaande aan de herindeling van 2010 is al een aantal malen sprake geweest van grenscorrecties, waardoor de gemeente geleidelijk fors is verkleind qua oppervlakte (op de plattegrond elders op deze pagina zie je het eiland nog in zijn oorspronkelijke omvang). Kleine grenscorrecties waren: 1895 van Heenvliet en Zwartewaal, 1913 naar Pernis, 1914 naar Rotterdam, 1-8-1941 naar Rotterdam. Grotere grenscorrecties waren: 1-4-1966 700 ha met 23 inw. naar Rotterdam, 1980 2.191 ha met 8 inw. naar Rotterdam, 1980 234 ha met 43 inw. naar Brielle en 1980 162 ha met 10 inw. naar Westvoorne. Vlak voor de opheffing van de gemeente was zij qua oppervlakte de kleinste gemeente van Nederland met 449 ha land en 201 ha water. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 6.000 huizen met ca. 13.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Rozenburg is een jong eiland. Omstreeks 1580 hadden de Vlaardingse vogelaars Dirck Adriaensz Bisdommer en zijn zoon Pieter Dircxz enkele platen in de Maas gepacht om er vogels te vangen. Om het gebied vruchtbaar te maken, moest er een dijk worden aangelegd, waarvoor zij in 1586 toestemming kregen. Het gebied werd vanaf dat moment Roosenburch genoemd, naar het stamslot Die Roosenburch van de geslachten Van Wassenaer en Van Duvenvoirde. Vader en zoon Bisdommer kregen het gebied voor 28 jaar in pacht met de verplichting een groot deel op eigen kosten te bedijken.

Toen de pachttermijn verstreek, werd het eiland verpacht aan een kapitaalkrachtig viermanschap. Vanaf 1634 werd begonnen met het bedijken van het hele gebied, de zogenoemde Generale Dijkage. In 1657 verrees er een kerk en een korenmolen (die in 1887 werd vervangen door molen De Hoop). De bedijking kwam in 1727 gereed. Het eiland omvatte toen onder meer de polders Oud- en Nieuw-Rozenburg, Blankenburg, Langeplaat, Ruigeplaat en Kooiland.

Nadat aanvankelijk het eiland Rozenburg eind 19e eeuw eerst naar het westen aangroeide tot een lengte van 20 km, doordat door de aanleg van de Nieuwe Waterweg een stuk land van het vasteland van Zuid-Holland was afgesneden, zijn sinds 1947 forse stukken van het eiland afgeknabbeld voor de aanleg van Botlek en Europoort. Onder meer het dorp Blankenburg en vogeleiland De Beer (oorspronkelijk liefst 1.300 hectare groot) zijn daarvoor opgeofferd. Verder was er op het eiland nog sprake van meer dan 1.000 hectare landbouw.

Vogeleiland De Beer
Het gebied De Beer was oorspronkelijk een strandvlakte met duinen en rietmoeras Z van 's-Gravenzande. Door de aanleg van de Nieuwe Waterweg in 1872 is het gebied afgesneden van het vasteland en toegevoegd aan het eiland Rozenburg. In 1935 is het gebied als natuurgebied, dat toen 1.300 hectare groot was, door de Staat in beheer gegeven aan Stichting De Beer. Er broedden vele kust- en zeevogels. In de Tweede Wereldoorlog is bijna 400 hectare uniek getijdengebied ingepolderd. Door de Duitse bezetter zijn in het kader van de Atlantik Wall op zeer grote schaal betonnen verdedigingswerken aangelegd. Na 1945 vestigt de Nederlandse krijgsmacht er een legerplaats.

Sinds 1964 is ter plaatse een groot deel van haven- en industriegebied Europoort aangelegd. Niet alleen de militairen en de jagers verdwijnen, ook de bunkers en de duinen moeten plaats maken voor havens, olie-opslagtanks en chemische industrie. Voor het vogelreservaat betekent dit het definitieve einde. Het deel van Europoort met de naam Beerkanaal ligt ongeveer op de plaats van het vroegere natuurgebied. (1) Site met uitvoerige geschiedenis van het verdwenen natuurgebied De Beer, in tekst en beeld.

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij de volgende instantie en sites:

- Historische Vereniging Oud Rozenburg (HVOR) beheert o.a. de Oudheidkamer, met een tentoonstelling over het verleden van het oude eiland. De Oudheidkamer is 1x per maand geopend. Voor openingsdagen en -tijden zie de linkerkolom van de website van de vereniging. "De vereniging draait uitsluitend op de inzet van vrijwilligers. Met je lidmaatschap steun je het werk van de Historische Vereniging. De contributie bedraagt minimaal € 10,- per jaar. Een hoger bedrag is altijd welkom. Het lidmaatschap biedt: Tweemaal per jaar het verenigingsblad de Wiekstand; Toegang tot de Oudheidkamer. En je helpt mee het verleden van het dorp levend(ig) te houden."

- Site van Koos, John en Len Prooi met geschiedenis, tekeningen en foto's van Rozenburg (waaronder een zeer gedetailleerd verslag van het dorp tijdens de Tweede Wereldoorlog) en een aantal andere plaatsen in de omgeving.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- "De in ontwikkeling zijnde Blankenburgverbinding verbindt de A20 bij Vlaardingen (noordoever) en de A15 bij Rozenburg (zuidoever) met elkaar middels een nieuwe snelweg, de A24. Deze verbinding draagt bij aan een robuust netwerk. De drukte op de A15 en de Beneluxcorridor neemt af en de bereikbaarheid van de Rotterdamse haven naar de Randstad verbetert. De A24 wordt ingepast in de omgeving en voorzien van een landtunnel op de noordoever* en een tunnel onder het Scheur. Ook wordt de A20 verbreed. De nieuwe rijksweg wordt in 2024 opengesteld." (bron: Rijkswaterstaat) De Blankenburgverbinding heeft een lange voorgeschiedenis en kent zowel veel voor- als tegenstanders.
* Om de Aalkeet-Binnenpolder, Aalkeet-Buitenpolder en buurtschap Zuidbuurt te ontzien.

- Het gebied van nieuwbouwproject Wilgentuinen aan de Zanddijk in Rozenburg was jarenlang het domein van Volkstuinvereniging Eurohof. Aannemer ABB heeft meegeholpen aan het vestigen van deze vereniging op een andere locatie. Hierdoor kon aan de Zanddijk in 2018 een nieuwbouwwijk van 56 woningen worden gerealiseerd. De Wilgentuinen is een gevarieerde wijk, van rijwoningen tot vrijstaande woningen. De bebouwing is ruim opgezet. De knotwilgen staan er nog altijd. De architect heeft aansluiting gezocht bij de bestaande woningbouw. De wisselende nokrichtingen van de huizen en het diverse materiaalgebruik (van witte gevels tot roodbruine bakstenen) versterken het karakter van het project. Duurzaam bouwen is terug te vinden in het materiaalgebruik en de energetische maatregelen in de woningen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rozenburg heeft 3 rijksmonumenten, zijnde Molen De Hoop op Molenweg 30, de molenaarswoning op huisnr. 28 en 't Oude Jachthuis uit 1889 op huisnr. 22.

- De Hervormde (PKN) Immanuëlkerk (Kerkweg 24) is in 1935 ingewijd en kwam in de plaats van de oude Zuiderkerk, die sinds 1659 in de woonkern Blankenburg bijna 300 jaar beeldbepalend was. De oude kerk die steeds meer in verval raakte, is in 1936 afgebroken. De toren beheerste daarna tot 1951 het beeld in Blankenburg en is in dat jaar gesloopt. Het Pels & Van Leeuwen-orgel is in 1971 gebouwd. Het orgel telt 1666 pijpen en heeft 23 registers verdeeld over hoofdwerk, rugwerk en pedaal. Het orgel is in 2008 door de bouwer op voortreffelijke wijze gereviseerd. De prachtige glas-in-loodramen, uitgevoerd door Atelier Toon Berg te Dordrecht, tonen bijbelse motieven en voorstellingen. Opvallend zijn de beide hoofdvensters, waarop de symboliek van het Licht is afgebeeld en waarop de oude kerk van Blankenburg is te zien. Op de halfronde boog achter het liturgisch centrum is vermeld: "Ziet hier de goedheid Gods, daar ’t water placht te stroomen, kan men nu om niet, der zielen spijs bekomen." Deze tekst is afkomstig uit de oude Blankenburgse kerk en houdt verband met de oorsprong van het eiland Rozenburg, dat uit een zandplaat in de rivier is ontstaan. Sinds 2005 is dit gebouw, na het afstoten van de Gereformeerde Ontmoetingskerk, de kerk van de lokale Protestantse Gemeente.

- Door de fusie tot Protestantse Gemeente (PKN) is de voormalige Gereformeerde Ontmoetingskerk in Rozenburg (Koninginnelaan 9) afgestoten en verkocht aan Stichting Muziektheater De Ontmoeting (waarvoor zie verder het hoofdstuk Landschap etc.). Aan de regionaal bekende architect A. Warnaar uit Maasland gaf men opdracht om deze kerk te ontwerpen. Op basis van de eeuwenoude kruisvorm heeft hij een knappe variant plattegrond ontwikkeld. Een kolomvrije ruimte met 500 zitplaatsen door de toepassing van gebogen betonnen spanten. Het werk werd gegund aan aannemer A. Moerman. De bijzondere constructie volgens het bouwsysteem met gegoten betonnen spanten is voor het eerst in Nederland in deze kerk toegepast. Er bestond veel belangstelling van deskundigen voor dit unieke systeem. Onderaannemer A. van der Vliet verwerkte van maandagmorgen 13 juli tot en met dinsdagavond 14 juli 1936 onafgebroken de betonspecie in de bekisting. Het ontstane raamwerk van het gebouw was voor die tijd een staaltje van bouwkunst en oogstte grote waardering voor de vakkundigheid van de uitvoerder. De Ontmoetingskerk was de opvolger van de tegenover gelegen kerk op Koninginnelaan 6.

- De voormalige Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt (GKV) Ichtuskerk (Emmastraat 75) dateert uit de jaren vijftig en is in 2019 verkocht aan het Filipijnse kerkgenootschap Ecclesia di Christi.

- De Christelijke Gereformeerde Kerk (CGK) Adventskerk (Laan van Nieuw Blankenburg 4) is de opvolger van het Witte Kerkje (Zanddijk 10), dat in 1985 is gesloopt.

- De RK gemeenschap in het dorp bestaat vanaf ongeveer 1955. De katholieken in het dorp behoren tot de parochie van Brielle, maar omdat die stad vrij ver weg lag, was de pastoor van Maassluis de aangewezen pastoor voor de Rozenburgse katholieken. Van ca. 1955 tot 1958 heeft men gekerkt in een pand aan de Molenweg, voorheen Kerkdijk. Sinds kerst 1958 zijn er diensten in gebouw De Schans, het plaatselijke verenigingsgebouw. In 1966 ontstaat de parochie Rozenburg. Als plaats van de zondagse vieringen heeft ook nog de gereformeerde Ontmoetingskerk dienst gedaan, totdat uiteindelijk in 1976 de huidige Jozefkerk (Jan Tooropstraat 5) in gebruik wordt genomen. De kerk bevindt zich onder hetzelfde dak als de RK basisschool De Rozenhorst. Doordeweeks wordt de helft van de kerkruimte gebruikt als speelzaal voor de kleuters.

- Molen De Hoop (Molenweg 30) is gebouwd in 1887, ter vervanging van een uit 1658 stammende molen die was gelegen aan de binnenkant van de Kooilandsedijk. Die molen moest in 1887 verdwijnen in verband met waterstaatkundige werken aan het Scheur vanwege het toenemende gebruik van de Nieuwe Waterweg. De nieuwe stellingmolen is tot begin jaren 60 van de vorige eeuw in gebruik geweest als korenmolen. Na een periode van stilstand en verval heeft de gemeente Rozenburg de molen in 1964 gekocht en hem van 1966-1968 laten restaureren. De benedenverdieping is aangepast tot trouwlocatie. De molenaarswoning is tegenwoordig oudheidkamer van de Rozenburgse historische vereniging. De molen is op afspraak te bezoeken.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- De Cultuurscout Rozenburg attendeert je op allerlei culturele activiteiten in het dorp.

- Stichting Kunst en Cultuur Rozenburg (SKCR) wil kunst en cultuur onder ogen brengen van een breed publiek, kunst en cultuur stimuleren en het culturele erfgoed van dit eiland beschermen.

- Oranjecomité Rozenburg organiseert o.a. Koningsdag en de Dodenherdenking op 4 mei.

- De Ronde van Rozenburg wordt jaarlijks op de 2e zaterdag van juni georganiseerd in het centrum van het pittoreske dorp. Sporters (jong en ouder) kunnen meedoen aan hardlopen en wielrennen en er is volop entertainment rondom het parcours. Zo is er kermis, een braderie, autoshow en van vroeg tot laat dans- en muziekoptredens.

- Jeugdland Rozenburg (in 2020 voor de 23e keer) is een kindervakantieweek in de zomervakantie voor de basisschooljeugd, met allerlei sport- en spelactiviteiten. Na editie 2017 zijn organisatoren Ettie en Mariska er na 12 jaar mee gestopt, in de hoop dat anderen het stokje overnemen. Gelukkig is dat gelukt, en ook de vele vrijwilligers en sponsors hebben editie 2018 weer mogelijk gemaakt. Hier kun je oudere edities (t/m 2018) terugkijken.

- In het 2e weekend van september wordt het culturele seizoen middels de manifestatie Uit Op Rozenburg op spectaculaire wijze geopend, met een Kunst- en Cultuurmarkt en allerlei optredens en demonstraties, met als doel een zo breed mogelijk publiek kennis te laten maken met het rijke en gevarieerde aanbod voor het nieuwe seizoen. Het dorp kent een rijk verenigingsleven. Van muziek tot sport en van kunst tot cultuur. Vele enthousiaste vrijwilligers maken dit evenement mogelijk. Alle Rozenburgse verenigingen en instanties worden uitgenodigd hun activiteit(en) in een kraam te presenteren c.q. te promoten. Tevens krijgen alle Rozenburgse (amateur)kunstenaars de gelegenheid hun kunstwerken te tonen. Op de zaterdag is er van 11.00-16.00 uur de Kunst- en Cultuurmarkt op het plein achter de molen.

- Sinterklaas.

- Jaarlijks organiseert Glue Events in opdracht van winkeliersvereniging EMR de gezellige Kerstmarkt (op een zaterdag half december) op het Raadhuisplein en de Molenweg. Naast kramen vind je er oude ambachten, attracties, spectaculaire shows, lekkernijen enz. Standhouders zijn zowel particulieren als ondernemers.

- Van ca. half december tot ca. half januari is er onder de titel "Rozenburg On(w)ijs" een kunstijsbaan in het dorp, met diverse aciviteiten, waaronder live muziek in de weekenden.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Met wandelroute Groene Wissel Pernis wandel je lángs de petrochemische industrie. Met wandelroute Groene Wissel Rozenburg wandel je daar maar liefst twee kilometer dwars doorheen. Onderweg passeer je rakelings diverse (soms kleurrijke) chemicaliënfabrieken. En dat is toch best wel indrukwekkend: al die imposante, glimmende stalen pijpen die de hemel in priemen en daarin de meest gore luchtjes uitbraken. Nee, je hoeft daar gelukkig geen gasmasker op! Grappig is dat je hier in het weekend stiller wandelt dan in menig Veluws bos! Vanaf de Veerhaven kuier je langs de Nieuwe Waterweg en door een parkenstrook naar en door het moderne winkelcentrum, gevolgd door weer een parkenstrook. Na het Ali-Chemicalierondje wandel je langs het Hartelkanaal, het Calandkanaal (die je middels de Calandbrug oversteekt), wederom door wat groenstroken en langs de Nieuwe Waterweg weer naar de Veerhaven." Aldus de beschrijving van de wandelroute door de maker ervan. Zie ook de recensie van deze wanderoute in Trouw, oktober 2018.

- Kinderboerderij De Beestenboel in Rozenburg is gerealiseerd in 1980 en uitgegroeid tot een populaire plek voor jong en ouder om te ontspannen, te leren, te werken en te spelen. De kinderboerderij is vrij toegankelijk. Ze zijn in het bezit van het Keurmerk Kinderboerderijen van de SKBN, het keurmerk voor een veilige en verantwoorde kinderboerderij, en ze zijn Zoönosen-verantwoord (Zoönosen zijn ziekten die overdraagbaar zijn van dieren op mensen). De kinderboerderij wordt beheerd door de afdeling Sport en Cultuur van de gemeente Rotterdam. De Beestenboel is elke dag geopend van 09.00 tot 16.30 uur. Op nieuwjaarsdag en eerste kerstdag gesloten. Theehuis ’t Vliertje is van dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 16.00 uur geopend. In de in 2017 gerealiseerde nieuwe speeltuin van de kinderboerderij staan 10 nieuwe, moderne speel­toestellen. Waaronder ook een rolstoeltoegankelijke vogelnestschommel. Een bewuste keuze: "Buiten spelen, plezier maken en met dieren bezig zijn, is voor alle kinderen van groot belang. Helaas worden mindervalide kinderen vaak vergeten. In De Beestenboel is er nu plek voor iedereen!", aldus Patricia Kipp, voorzitter van Stichting Beest & Boel Vrienden.

- Ooit was het dorp een eiland van boeren en tuinders. Die rijke agrarische historie willen ze voortzetten door aan de westkant van het dorp een boomgaard aan te leggen met fruitbomen, notenbomen, vruchtdragende struiken, bloementuinen, en groentetuinen voor kinderen. De gemeente Rotterdam stimuleert de ontwikkeling van stadslandbouw en Dorpstuin Rozenburg past prima binnen dit streven. Bovendien draagt de Dorpstuin bij aan het behoud van het dorpse karakter. En kinderen kunnen zien hoe fruit en diverse groenten worden geteeld. Het terrein van de Dorpstuin (6.500 m2) ligt tegenover de Kinderboerderij en de volkstuinen, naast het scoutingterrein. Het beheer is in handen van Stichting Dorpstuin. De boomgaard en groentetuin is 7 dagen van de week geopend van 09.30 uur tot 16.30 uur en is voor iedereen vrij toegankelijk. De Dorpstuin is volop in ontwikkeling en vraagt heel veel onderhoud. Het bestuur nodigt een ieder graag uit een handje te komen helpen in een gezellige werksfeer.

- In het splinternieuwe complex van Sportcentrum De Rozenburcht kun je terecht om te zwemmen, sporten, in verenigingsverband bij elkaar te komen of om er gezellig een kop koffie te drinken.

- Muziektheater De Ontmoeting in Rozenburg biedt een onderkomen aan diverse gebruikersgroepen. Daarnaast biedt het theater een bescheiden theaterprogramma en worden er diverse culturele activiteiten georganiseerd. Stichting Muziektheater De Ontmoeting beoogt het gebouw tot een prettige ontmoetingsplek voor de wekelijkse gebruikers, vrijwilligers en bezoekers te maken en te houden. De exploitatie is volledig in handen van een enthousiast team vrijwilligers.

- "Recentelijk is in Rozenburg het vernieuwde winkelgebied gerealiseerd. De luifels op het Raadhuisplein hebben een moderne uitstraling gekregen, de parkeerplaatsen zijn aangepakt en daarnaast is er een mooi waterornament geplaatst. Al met al is het een nog fijnere plek geworden om te gaan winkelen voor de inwoners en bezoekers van Voorne-Putten. De Rozenburgse Winkeliersvereniging EMR heeft als doel om met elkaar een plezierig winkelgebied te faciliteren. Het winkelaanbod varieert van kleine speciaalzaken tot de bekende warenhuizen. Je kunt hier naast de alledaagse boodschappen dus ook terecht bij winkels op het gebied van mode, lifestyle, beauty en gezellige horecagelegenheden. Op onze website en op onze Facebookpagina onder de link hierboven houden wij je op de hoogte van alle ontwikkelingen en activiteiten in het winkelgebied. Wij begroeten je graag in een van onze winkels!"

- Stichting Minderbedeelden Dumpy is in februari 2016 gestart op Molenweg 26 (naast de molen). Ze verkopen nieuwe en tweedehands huishoudelijke artikelen, meubilair, speelgoed, gebruiksartikelen, kleding e.d. - In 2011 is Voedselbank Rozenburg - die vlak naast Dumpy is gevestigd, op Jan van Goyenweg 2 - gestart met de verkoop van tweedehands kleding. Een initiatief van een medewerker. Al snel werd het een gezellig verkooppunt en kreeg het de naam Kringloopwinkel Tweede Kans. De volledige opbrengst van de winkel komt ten goede aan de voedselbank. Omdat de stichting geen subsidie ontvangt, zijn ze afhankelijk van de inkomsten uit de kringloopwinkel en donaties. De winkel is toegankelijk voor iedereen en men hanteert er vaste prijzen om het voor iedereen duidelijk te houden. Inmiddels is Tweede Kans een prachtige kringloopwinkel met een uitgebreid en wisselend assortiment. De openingstijden van Tweede Kans zijn: dinsdag en woensdag 09.30-15.00 uur, vrijdag 13.00-15.00 uur en zaterdag 10.00-14.00 uur.

- In het hart van het havengebied ligt schiereiland Landtong Rozenburg, ingeklemd tussen Het Scheur en het Calandkanaal, midden in het stedelijk gebied en havengebied. Haven, industrie en natuur gaan daar hand in hand. Waar bewoners en bezoekers elkaar ontmoeten, recreëren, de natuur beleven en genieten van het uitzicht op grote zeeschepen. Samen met verschillende partners heeft Havenbedrijf Rotterdam zich ingezet om de Landtong opnieuw in te richten. Bezoekers kunnen nu volop genieten van de natuur in het negen kilometer lange gebied.

Je kunt er eindeloos rondstruinen, met nu eens zicht op reusachtige zeeschepen, dan weer op kuddes Schotse Hooglanders en Konikpaarden. Een door mensen gemaakte, hooggelegen vlakte van gronddepots heeft zich hier in enkele decennia spontaan ontwikkeld tot een ruig duinachtig landschap. Landtong Rozenburg is rijk aan bloemen, insecten en broedvogels. Plassen en poelen zitten vol eenden, ganzen en rietvogels. Scholekster, tureluur, grutto en kluut broeden er regelmatig, tal van andere steltlopers komen er op doortrek en houtsnip, watersnip en bokje overwinteren er. De laatste jaren verschijnt er langzaam meer bos en struweel, waardoor spechten, nachtegaal, spotvogel en zomertortel het gebied ontdekken. Niet alleen de broedvogels nemen toe, ook planten en insecten doen het goed. Als nieuwe soort zijn onder andere bont zandoogje, bijenorchis en moeraswespenorchis genoteerd. Overigens is de Landtong het vlinderrijkste terrein in de wijde omtrek. Alleen in Voorne’s Duin komen enkele soorten extra voor. (bron: beheerder ARK) Op de Landtong komt ook duizendguldenkruid voor. Onder de link kun je ook lezen waarom het er zo goed gaat met de konijnenpopulatie. Bij de ingang van het gebied ligt het Educatief Informatie Centrum Mainport Rotterdam.

"De Landtong is niet alleen bestemd als natuur- en recreatiegebied. Een deel is gereserveerd voor havengerelateerde bedrijvigheid, zoals het daar inmiddels gevestigde Heerema. Tot voor kort was er vanuit het bedrijfsleven weinig vraag naar ruimte in dit gebied, waardoor dit deel van de ontwikkelingen nog niet is gerealiseerd en het terrein braak ligt. Door de economische ontwikkelingen neemt de vraag naar ruimte voor bedrijvigheid in de haven toe. Dat geldt ook de Landtong. Alle ontwikkelingen die het Havenbedrijf Rotterdam uitvoert op de landtong worden gedaan met een nauwkeurige ruimtelijke inpassing. Extra aanplant waar nodig wordt voorzien, zodat het groene karakter zoveel mogelijk wordt gewaarborgd. Er verdwijnt dus géén natuur op Landtong Rozenburg. Wél wordt 9 ha bedrijfsterrein ontwikkeld, terrein dat daar al voor is bestemd.

De bestaande zwaluwwal wordt vervangen door een nieuwe. Er verdwijnen geen grazers van de Landtong. Het recreatiegebied op de Landtong wordt niet kleiner. Er komt wél een stuk fietspad bij, om ook met de fiets naar de uitkijktoren te kunnen gaan. In totaal was in de planning 10 hectare opgenomen voor nieuwe bebouwing. Eén hectare daarvan wordt vrijgehouden voor de buizerd. Er wordt daarom nu nog negen hectare aan bedrijfsterrein ontwikkeld. Zes daarvan zijn bestemd voor een distributiecentrum. De loods van het distributiecentrum beslaat de helft van de oppervlakte, het resterende deel is bestemd als buitenruimte. Voor de overige drie hectaren is nog geen definitieve bestemming." Aldus Havenbedrijf Rotterdam. Actuele ontwikkelingen m.b.t. Landtong Rozenburg vind je hier. Omwonenden zijn niet blij met de plannen voor het distributiecentrum. Zij protesteren dan ook tegen de komst van het distributiecentrum en zouden dit deel ook liever bestemd zien als natuur- en recreatiegebied. Zie ook de petitie in dit kader.

- De afgelopen jaren is gewerkt aan de realisatie van een ‘Groene Poort’. Dit gezamenlijke project van Havenbedrijf Rotterdam, Rijkswaterstaat, het Wereld Natuur Fonds en Gemeente Rotterdam laat zien dat natuur en economie elkaar prima kunnen versterken. In het verlengde van de Nieuwe Waterweg, ter hoogte van Het Scheur nabij Rozenburg / Maassluis, zijn over een lengte van 5 kilometer natuurvriendelijke oevers aangelegd, waarbij overtollige grond en puin van sloopwerken uit Rotterdam en het omliggende havengebied is hergebruikt. Dit puin is verwerkt in langsdammen die tussen de bestaande strekdammen zijn aangelegd. Hiermee is een luwte tussen oever en langsdam ontstaan. Hier, in het voedselrijke, brakke water vlak bij zee voelen waterplanten en vogels zich thuis en kunnen trekvissen acclimatiseren én hun buik rond eten voor ze de zee op zwemmen. Via openingen in de langsdammen kunnen ze deze veilige ‘havens’ bereiken. De Groene Poort is o.a. van belang voor de terugkeer van de steur, die nog meer bedreigd en zeldzamer is dan de reuzenpanda.

- Rijkswaterstaat heeft onderzoek laten doen naar beschermde natuur die mogelijk in het gedrang komt door de aanleg van de Blankenburgverbinding, een in aanleg zijnd - en beoogd medio 2024 gereed te komen - stuk snelweg als verbinding tussen de A20 in het N en de A15 in het Z. Een van de onderzochte soorten was de huismus, een vogelsoort waarvan het nest en de leefomgeving het hele jaar door beschermd is. In het meest ongunstige geval zouden zo’n 40 nesten met bijbehorend leefgebied mogelijk worden verstoord. Om dit effect te compenseren waren minimaal 80 nieuwe nestlocaties nodig in de oostrand van Rozenburg en in de Zuidbuurt van Vlaardingen, zo dicht mogelijk in de buurt van het tracé van de Blankenburgverbinding. In 2015 is aan 200 bewoners van de genoemde locaties gevraagd of zij een nestkast willen plaatsen. De reacties waren zo enthousiast dat de benodigde 80 nestlocaties al snel ruimschoots waren overschreden. Rijkswaterstaat heeft daarom besloten om iedereen die zich heeft aangemeld een nestkast aan te bieden. In totaal zijn er nu 120 nestkasten geplaatst.

Uit huisbezoeken aan de aangemelde woningen bleek overigens dat niet alle woningen geschikt waren. Zo moeten huismussen kunnen schuilen in struiken of bomen en moeten ze aan voedsel en water kunnen komen. Bovendien houden huismussen van zandige plekken voor stofbaden. In de landelijke Zuidbuurt in Vlaardingen zijn de woningen zeer geschikt voor huismussen. Hier zijn minimaal 4 nestkasten per woning geplaatst vanwege de grotere afstand tussen de woningen. Soms ligt dit aantal hoger zoals bij actieve boerenbedrijven. Hier hebben de mussen meer mogelijkheden om voedsel te vinden en te schuilen of een stofbad te nemen. In Rozenburg viel een aantal woningen af. De Rozenburgse nestkasten zijn verdeeld over nabijgelegen woningen, omdat een kolonie huismussen graag ook dicht bij elkaar wil broeden. Vrijwilligersorganisatie Groenploeg Rozenburg heeft aangeboden om een deel van de nestkasten in hun dorp te plaatsen. Zij onderhouden ze ook en zorgen voor het reinigen ervan na het broedseizoen. De rest van de kastjes is opgehangen door een ecologisch bureau. (bron: Blankenburgverbinding.nl)

- "Fietsen in het Oeverbos? Wandelen in het groen? Een dagje strand aan het Krabbepark? Heerlijk toch! De komende jaren gaat er in het groengebied rondom Rozenburg en de groene zone ten westen van Vlaardingen (Oeverbos, Rietputten, Krabbepark en omgeving) veel veranderen. In Nieuw Waterland, zoals deze gebieden gezamenlijk worden genoemd, gaan we dit waterrijke gebied langs de rivier opnieuw inrichten. De komende jaren maken we het gebied nog groener en aantrekkelijker, en verrijken we het Krabbepark met schoner zwemwater. Nieuw Waterland (video) wordt een plek om te spelen en te recreëren. Om te genieten van de flora, fauna en het water. Nieuw Waterland is een samenwerking tussen verschillende organisaties naar aanleiding van de aanleg van de Blankenburgverbinding."

Terug naar boven

Beeld

- Bij de 4e afbeelding: 1 van de 5 winnende ansichtkaart-ontwerpen met het thema "Rozenburg bloeit!" (n.a.v. prijsvraag t.g.v. de overgang van de gemeente naar de gemeente Rotterdam per 18-3-2010. Ontwerp: Jan Oosterboer). Het afgebeelde plaatsnaambord heeft maar enkele dagen op de Noordzeeweg gestaan. Het bord is geplaatst naar aanleidng van het bezoek op 13 november 2009 van een delegatie uit Rotterdam. Burgemeester Jaap Wolf wilde hiermee toen de gemeentegrens met Rotterdam benadrukken zoals die er toen nog was. De gemeentegrens lag daar weliswaar inderdaad, maar een bebouwde kom is er op de smalle landtong rond de Noordzeeweg, 3 km NW van de dorpskom, niet echt (dat deel ligt buiten de bebouwde kom en is 80 km-gebied).

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Huis-aan-huiskrant Rozenburgse Courant De Schakel is via de link ook online te lezen. - Nieuws van Rozenburgse Courant De Schakel op Facebook. - Nieuws van de gemeente Rotterdam m.b.t. Rozenburg op Facebook.

- Lokale links: - Rozenburg linkspagina.

- Muziek: - Harmonievereniging Uitspanning door Inspanning (UDI) is opgericht in 1899 en heeft ca. 70 leden. Binnen UDI zijn 4 verschillende disciplines actief: de harmonie, de slagwerkgroep, de leerlingenopleiding en dweilorkest De Mudband. Als mensen eenmaal lid zijn van UDI, zijn ze er niet meer weg te slaan. Zo is tijdens de Nieuwjaarsreceptie 2020 klarinettist Rianne Jager gehuldigd voor haar 25-jarig lidmaatschap, saxofonist GertJan van der Schoor en bassist Jan van Pelt voor hun 40-jarig lidmaatschap, trombonist Siem Quak voor zijn 50-jarig lidmaatschap, en tubaspeler Wim Rietdijk voor zijn maar liefst 70-jarig lidmaatschap!

- Het in 2011 opgerichte Popkoor Given bestaat uit ca. 35 enthousiaste mannen en vrouwen onder leiding van dirigent Johan van der Zwet. Ze zingen popsongs van alle tijden.

- Het Rozenburgs Mannenkoor is opgericht in 1927. Het koor heeft in de loop der jaren een grote naam opgebouwd in Nederland en ook tot ver buiten de landsgrenzen. Het koor brengt een breed repertoire aan muziek, zoals populair, religieus, opera en operette. Het Rozenburgs Mannenkoor is een laagdrempelig koor, waar men niet verplicht is om muzieknoten te kunnen lezen. De laatste jaren is het koor in ledenaantal terug gelopen van 104 tot ca. 90. Ze zijn daarom nog op zoek naar nieuwe leden, voor wie zingen een passie is of kan worden, en als je samen met de andere koorleden voor het voetlicht wilt staan en mooie concerten wilt geven in concertruimten, theaters en kerken. Toetreding tot een koor is in vele opzichten positief te noemen; je ontmoet nieuwe mensen, het is ontspannend, leerzaam, maakt mensen blij en geeft voldoening. Kom eens luisteren of meedoen op een donderdagavond tijdens een repetitie van het koor.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Rozenburg heeft ca. 750 leden en is daarmee de grootste vereniging in het dorp, die niet alleen ontspanning brengt voor actieve leden. Het 1e elftal mag zich ook verheugen op een grote supportersschare die bij thuiswedstrijden de club komt aanmoedigen en daardoor van onschatbare waarde is voor de passieve sport in het dorp aan de Waterweg. Het hoofdveld heeft een overdekte tribune met 350 zitplaatsen. Maar liefst 11 jaar speelden de Rood Gelen op het hoogste niveau van Nederland. Maar voor het zover was moest er een lange weg worden afgelegd. Een stukje van die historie kun je hier lezen.

- Het in 1967 opgerichte FC Blankenburg - genoemd naar het kort daarvoor afgebroken Rozenburgse dorp Blankenburg - is een Rozenburgse voetbalvereniging waar plezier bovenaan staat. De jeugdleden en seniorenleden kunnen zowel op zaterdag als op zondag voetballen.

- De in 1946 opgerichte vereniging Excelsior Rozenburg verzorgt gymnastiek- en danslessen.

- Ruitervereniging Rozenburg is opgericht in 1973. De vereniging heeft ca. 100 leden die wekelijks aan de activiteiten deelnemen. Mede door het grote aantal jeugdleden is de vereniging in de eerste plaats een jeugdvereniging, maar ook volwassenen weten wekelijks de rijbaan te vinden. De vereniging heeft zowel pony's als paarden in haar bezit zodat er mogelijkheden voor iedereen zijn. Naast lessen in dressuur worden er ook wedstrijden gehouden. De lessen worden verzorgd door bevoegde instructeurs. Ook bestaat er de mogelijkheid tot "vrij rijden".

- Volkstuinen: - "Volkstuinvereniging VTV Eurohof in Rozenburg heeft 117 tuinen, van diverse afmetingen en vormen. Onze vereniging beschikt over een verenigingsgebouw met een mooie kantine met terras. In deze kantine houden wij onze bijeenkomsten, vergaderingen en sociale activiteiten, en je kunt er ook een hapje en drankje nuttigen wanneer je bezig bent in je tuin. Om je van dienst te zijn aan de bar zijn er diverse vrijwilligers die bardiensten draaien. Ook zijn er vrijwilligers die het interieur en de toiletten schoonhouden en hand- en spandiensten verrichten. In de zomerperiode worden er diverse barbecues georganiseerd voor de tuinleden met hun gezin en de donateurs. Tussen kerst en oud en nieuw sluiten wij het jaar af met een feestmiddag of -avond. Ook is er een tuinwinkel, waar je voor een mooie prijs plantjes en tuinaarde kunt kopen. Er is ook onderhoud nodig aan het complex, wat wordt uitgevoerd door de werkploeg. Eenmaal per jaar zijn de leden verplicht om hier aan deel te nemen. Zo houden we het complex samen mooi en schoon."

- Welzijn: - Mieke de Boer en Geertje Timmer van Stichting Voedselbank Rozenburg - genomineerd voor Rozenburgse Vrijwilliger van het Jaar 2017 - zetten zich belangeloos in om Rozenburgers met een beperkt budget een extra steuntje in de rug te geven. Dat doen ze zonder subsidie. "Met een team van 12 gemotiveerde vrijwilligers houden zij de Voedselbank én Kringloopwinkel De Tweede Kans (waarvan de voedselbank betaald wordt) al jaren in de lucht. Op eigen initiatief, dus niet vanuit de Voedselbank, hebben ze in 2017 zelfs een extraatje voor de kleintjes kunnen realiseren voor Sinterklaas. Dames met een hart van goud! Toch, hoe hard deze prachtige mensen zich ook inzetten, het lukt ze niet alleen. Kom daarom op dinsdag, woensdag of zaterdag eens een keertje langs en schaf wat aan in De Tweede Kans. Met de inkomsten uit de verkoop dekken zij dan de kosten van de Voedselbank." Aldus de gemeentelijke vermelding t.g.v. de hiervoor genoemde nominatie.

- De gemeente Rotterdam heeft voor de jaren 2018-2021 in alle 14 gebieden het Welzijnswerk opnieuw openbaar aanbesteed. Voorheen werd dit in het dorp uitgevoerd door het samenwerkingsverband Eilandkracht (= PUSH, Careyn en Kwadraad). Vanaf 2018 wordt dit uitgevoerd door het samenwerkingsverband DIA (= Dona Daria, Inmovement en Avant Sanare). Careyn blijft actief met het zorgaanbod en het welzijnswerk dat aangeboden wordt aan de inwoners via Careyn Dienst Welzijnswerk Rozenburg. De maatschappelijk werkers van Kwadraad blijven actief in het Wijkteam en op scholen met het schoolmaatschappelijk werk.

- Doe met je buren mee aan de Lief & Leedchallenges Rozenburg. Er zijn 20 challenges die helemaal in het teken staan van het delen van Lief & Leed in je straat.

- Duurzaamheid: - Sinds 2014 kookt een deel van de inwoners in Rozenburg op synthetisch (methaan)gas. In november 2018 is er een uitbreiding op dit project gestart met een proef om woningen te verwarmen met pure waterstof, als 'Power-to-Gas Demonstratieproject'. Bij deze proef wordt lokaal, met groene stroom, waterstof geproduceerd dat via een separaat gasnet van Stedin wordt getransporteerd naar het ketelhuis van het appartementencomplex. Er is nog weinig ervaring met grootschalige productie, distributie en gebruik van waterstof. Daarom pleiten de netbeheerders ervoor om tot 2030 te focussen op de industrie en op een paar pilots, Dit project is een van de pilots. Het geproduceerde synthetisch gas is van aardgaskwaliteit en wordt toegevoegd aan het bestaande aardgasnet. De dertig huishoudens kunnen zonder merkbare gevolgen gebruik maken van deze duurzame energieproductie, bijvoorbeeld voor de CV-ketel en kooktoestellen.

- Het bestaande Windpark Landtong Rozenburg is opgebouwd uit twee delen: het westelijke deel bestaat uit 10 windturbines, gebouwd in 2007. Hiervan staan er 5 aan de westkant en 5 aan de oostkant van de Maeslantkering. In aanvulling daarop zijn, direct oostelijk daarvan, in 2015 2 extra windturbines in gebruik genomen. De 10 kleine windturbines worden vervangen door maximaal 9 modernere en efficiëntere exemplaren. De huidige 10 windturbines leveren 15 megawatt (MW) en zijn economisch afgeschreven. De oude windturbines worden aangeboden op de internationale markt. In dezelfde grondstrook worden maximaal 9 nieuwe, grotere windturbines geplaatst met een vermogen van minimaal 27 MW*. Voor dit deel is het Havenbedrijf verantwoordelijk. * 27 megawatt staat gelijk aan groene energie voor ongeveer 17.500 huishoudens. De 2 windturbines uit 2015 blijven staan. Deze windturbines hebben een tiphoogte (hoogste punt van de wieken) van 125 meter. De bestaande 10 windturbines hebben een tiphoogte van 110 meter. De nieuwe windturbines hebben een tiphoogte van ongeveer 150 tot maximaal 210 meter. De Commissie m.e.r. concludeert in haar Toetsingsadvies over het milieueffectrapport en de aanvulling daarop (maart 2019) dat er voldoende milieu-informatie beschikbaar is om na ontvangst van de risicoanalyses te kunnen besluiten over het windpark.

Er wordt tevens onderzocht of - volgens de opgave van de Provincie Zuid-Holland - het windpark in oostelijke richting kan worden uitgebreid. Het gaat dan om windturbines met een vermogen van minimaal 9 MW en maximaal 12 MW. De tiphoogte is ongeveer 150 tot 210 meter. De provincie Zuid Holland heeft in december 2017 de zoeklocatie voor dit windpark vastgelegd in de herijking van de Verordening Ruimte en Mobiliteit (VRM). Gezien de vele onderzoeken, het participatietraject en het verkrijgen van diverse vergunningen worden deze windmolens naar verwachting in 2020-2021 gebouwd.

- Wonen: - Huurdersvereniging Rozenburg (HVR) behartigt de belangen van de huurders van Ressort Wonen.

Terug naar boven

Trivia

- Naar Rozenburg is (net als Blankenburg) een - inmiddels gesloopte - sleepboot genoemd, gebouwd in 1906 bij J. & K. Smit te Kinderdijk.