Rosengarten

Plaats
Buurtschap
Sittard-Geleen
Westelijke Mijnstreek
Limburg

rosengarten_buurtschap_kaart_ca._1960.jpg

Buurtschap Rosengarten, gelegen Z van het dorp Einighausen, is eind jaren vijftig van de 20e eeuw ontstaan NO van - en genoemd naar - de gelijknamige hoeve die in 2011 is afgebroken (© Kadaster)

Buurtschap Rosengarten, gelegen Z van het dorp Einighausen, is eind jaren vijftig van de 20e eeuw ontstaan NO van - en genoemd naar - de gelijknamige hoeve die in 2011 is afgebroken (© Kadaster)

Rosengarten

Terug naar boven

Status

- Rosengarten is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio Westelijke Mijnstreek, gemeente Sittard-Geleen. T/m 1981 grotendeels gemeente Limbricht, deels gemeente Sittard.

- De buurtschap Rosengarten valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Einighausen, deels onder de stad Sittard.

- De naam Rosengarten heeft sinds het ontstaan van de bebouwing eind jaren vijftig als plaatsnaam - letterlijk en figuurlijk naast de naam van de gelijknamige boerderij - op kaarten gestaan (zie de afbeelding elders op deze pagina). Curieus is dat eind jaren zestig deze naam alweer van de kaarten verdwijnt (en nadien niet meer is teruggekeerd). Wat ons betreft ten onrechte; immers de bebouwing is niet verdwenen en is ook niet door omliggende dorpen of steden 'opgeslokt', dus bestaat de buurtschap en dus plaats(naam) ook nog altijd. Waarvan akte.

- De buurtschap Rosengarten ligt binnen de bebouwde kom van het dorp Einighausen, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, en ook geen gelijkluidende straatnaam - wat bij veel andere buurtschappen wél het geval is - zodat je ter plekke nergens aan kunt zien dat en wanneer je de buurtschap binnenkomt en weer verlaat.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
De buurtschap is genoemd naar de Z ervan, aan de Urmonderbaan gestaan hebbende hoeve Rosengarten. Zie daarvoor verder bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rosengarten ligt rond de wegen Bergerweg (het O deel), Heistraat (het Z deel), Mauritsweg (het N deel), Theresiastraat, Bokslootweg en Koestraat, en grenst in het N aan het dorp Einighausen, in het O aan de stad Sittard en in het Z aan de Urmonderbaan (de N294) en de stad Geleen. De buurtschap ligt verder Z van het dorp Guttecoven, O van de A2 en het dorp Urmond en OZO van het dorp Berg aan de Maas.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rosengarten omvat ca. 135 huizen met ca. 330 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Rosengarten is sinds de jaren vijftig van de 20e eeuw ontstaan, NO van de gelijknamige hoeve.

Hoeve Rosengarten
Een artikel over de geschiedenis van deze ontginningsboerderij is verschenen in de 35e editie van het 'Historisch Jaarboek voor het Land van Zwentibold' (2014). Het artikel is getiteld 'Rosengarten, hoeve in een betwist gebied'.

De hoeve is in 2011 gesloopt. Het pand was dusdanig vervallen dat renovatie niet meer mogelijk was. Een zekere Wiel beschrijft hier in tekst en beeld hoe hij hoeve Rosengarten heeft zien vervallen en uiteindelijk afgebroken heeft zien worden.Het plan was om de boerderij in de oorspronkelijke vorm - althans qua uiterlijk - te herbouwen. Daarom is het pand ook heel voorzichtig steen voor steen afgebroken. Alle nog bruikbare materialen zijn bewaard om bij de herbouw te kunnen hergebruiken. Op de locatie van de afgebroken hoeve is in 2013 een nieuw pand gerealiseerd van A en C Slapen, op het terrein van huis- en teuinboulevard Gardenz.

In de "Ruimtelijke onderbouwing en regels projectbesluit m.b.t. herbouw / nieuwbouw Van Aubel - Coenen Slapen BV (A&C Slapen BV)" (Egelantier 17, Urmonderbaan 4) staat: "Meer specifiek ziet het initiatief op de wederopbouw van de voorgevel plus de uiterlijke verschijningsvorm van boerderij Rosengarten, met aan de achterzijde een toevoeging van een (geïntegreerd) winkelpand in twee bouwlagen. Met de herbouw van de boerderij blijft de huidige situatie feitelijk behouden, met dien verstande dat er aan de achterzijde van de boerderij sprake is van enige toename van bouwmassa. Deze sluit echter aan bij de achtergelegen huis- en tuinboulevard. Door de vestiging van A&C Slapen BV in dit pand bestaat de mogelijkheid om synergie te krijgen tussen deze vestiging en de rest van de huis- en tuinboulevard. Tevens zal de uitstraling van de bebouwing aan deze zijde van de huis- en tuinboulevard aanzienlijk worden opgewaardeerd door renovatie van de karakteristieke boerderij en realisering van bijpassende nieuwbouw." - Hier kun je zien hoe het geworden is. Wij kunnen geen karakteristieke boerderij ontdekken aan deze grijze blokkendoos. Het lijkt er toch 'iets' anders uit te zien dan de tekening onder de laatste link in de vorige alinea...

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Theresiakapel uit 1937 op de splitsing Heistraat - Theresiastraat.

Reactie toevoegen