Roosteren

Plaats
Dorp
Echt-Susteren
Midden-Limburg
Limburg

roosteren kerk 1909 [640x480].jpg

Roosteren kerk 1909

Roosteren kerk 1909

roosteren_naar_susteren_1950.jpg

In 1950 schilderde men met koeienletters 'Roosteren blijft Roosteren' op het wegdek, omdat de provincie de gem. Roosteren aan de gem. Susteren wilde toevoegen. Uiteindelijk heeft men dat nog tot 1982 kunnen rekken. En Roosteren is nog altijd Roosteren.

In 1950 schilderde men met koeienletters 'Roosteren blijft Roosteren' op het wegdek, omdat de provincie de gem. Roosteren aan de gem. Susteren wilde toevoegen. Uiteindelijk heeft men dat nog tot 1982 kunnen rekken. En Roosteren is nog altijd Roosteren.

roosteren_postkantoor.jpg

Het voormalige postkantoor van Roosteren. Op deze plaats is nu een bloemenwinkel gevestigd (tegenover de oude Rabobank). Het gebouw met torentje op de achtergrond is het oude gemeentehuis van Roosteren. (fotocollectie Hans Noblesse)

Het voormalige postkantoor van Roosteren. Op deze plaats is nu een bloemenwinkel gevestigd (tegenover de oude Rabobank). Het gebouw met torentje op de achtergrond is het oude gemeentehuis van Roosteren. (fotocollectie Hans Noblesse)

roosteren_voormalig_gemeentehuis.jpg

Roosteren, voormalig gemeentehuis (fotocollectie Hans Noblesse: http://oudroosteren.blogspot.nl)

Roosteren, voormalig gemeentehuis (fotocollectie Hans Noblesse: http://oudroosteren.blogspot.nl)

roosteren_watersnood_1992_op_de_kampes.jpg

Roosteren, watersnood 1992 op de Kampes (fotocollectie Hans Noblesse). In 2016 en 2017 is de dijk bij Roosteren versterkt, waardoor de kans op overstroming vele malen kleiner is geworden dan voorheen.

Roosteren, watersnood 1992 op de Kampes (fotocollectie Hans Noblesse). In 2016 en 2017 is de dijk bij Roosteren versterkt, waardoor de kans op overstroming vele malen kleiner is geworden dan voorheen.

roosteren_ode_aan_1.jpg

Prachtig gedicht 'Ode aan Roosteren', door Zus Pustjens.

Prachtig gedicht 'Ode aan Roosteren', door Zus Pustjens.

roosteren_ode_aan_2.jpg

Prachtig gedicht 'Ode aan Roosteren', door Zus Pustjens (deel 2). (fotocollectie Hans Noblesse)

Prachtig gedicht 'Ode aan Roosteren', door Zus Pustjens (deel 2). (fotocollectie Hans Noblesse)

LB gemeente Roosteren in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Roosteren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Roosteren in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Roosteren

Terug naar boven

Status

- Roosteren is een dorp in de provincie Limburg, in de regio Midden-Limburg, gemeente Echt-Susteren. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1981. In 1982 over naar gemeente Susteren, in 2003 over naar gemeente Echt-Susteren.

- Wapen van de voormalige gemeente Roosteren.

- Onder het dorp Roosteren vallen ook de buurtschappen Illikhoven, Kokkelert, Oevereind, Oud Roosteren en Visserweert.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Roostere.

Oudere vermeldingen
1201 Rustern, 1217 Rosusteren, 1277 Rususteren.

Naamsverklaring
Voor buurdorp Susteren gaat men uit van een waternaam, een oude benaming voor de Rode Beek. Roosteren meent men te kunnen splitsen in Ro-susteren, waarin Ro is ontstaan uit het element Rode (Beek).(1)

Terug naar boven

Ligging

Roosteren ligt NW van Susteren. Het dorpsgebied grenst in het N aan Ohé en Laak, in het W aan de Maas, in het Z aan Grevenbicht / Papenhoven / Schipperskerk, en in het O aan het Julianakanaal, met dien verstande dat ook nog een klein stukje van het dorpsgebied O van dat kanaal ligt, zijnde de buurtschap Oud Roosteren. Vanouds was het het noordelijkst gelegenj dorp van Zuid-Limburg. Sinds de fusie van de gemeenten Echt en Susteren in 2003 tot de gemeente Echt-Susteren, wordt deze hele gemeente, dus ook alle kernen in die gemeente, tot Midden-Limburg gerekend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Roosteren 171 huizen met 901 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 139/746 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Illikhoven 13/60 en Visserweert 19/95. Tegenwoordig heeft het dorp, inclusief de buurtschappen, ca. 600 huizen met ca. 1.450 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Roosteren behoort van de middeleeuwen tot 1795 tot het Ambt Montfort in het Gelders Overkwartier.

Tot 1965 heeft er nabij het dorp een sluis in het Julianakanaal gelegen. Na de modernisering van de sluizen van Born en Maasbracht is deze overbodig geworden, waarna ze is gesloopt. Voor nadere informatie zie de site over de sluis en brug van Roosteren, door Hans Noblesse, wiens opa Jos Noblesse van 1935 tot 1955 sluismeester op deze sluis is geweest.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Waterschap Roer en Overmaas werkt in 2016 en 2017 aan het versterken van de dijk in Roosteren. Hierdoor zijn inwoners, bedrijven en infrastructuur voortaan beter beschermd tegen wateroverlast bij hoogwater van de Maas. Om precies te zijn is de dijk straks bestand tegen een Maasafvoer van 3.275 m3 per seconde. Deze afvoer komt statistisch gezien eens per 250 jaar voor, ofwel een norm van 1/250. Dat is de wettelijk vastgestelde norm voor bescherming tegen wateroverlast van de Maas in Limburg. De dijkversterking maakt deel uit van een cluster, waarbinnen ook dijkversterkingen plaatsvinden in Grevenbicht, Stevensweert en Ohé en Laak. Voor nadere informatie zie de Factsheet Dijkversterking Roosteren.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Roosteren heeft 6 rijksmonumenten, zijnde kasteel Eyckholt (Eyckholtstraat 13), kasteel Ter Borch (Lanterdijk 6), de hoeve uit 1714 op Eyckholtstraat 21, de boerderij uit 1e helft 18e eeuw op Maasheuvel 11, de Sint Antoniuskapel annex trafohuisje uit 1932 op Maasheuvel bij nr. 3, en de RK kerk.

- De RK kerk H. Jacobus de Meerdere dateert uit 1843 en is de opvolger van de kerk in het huidige Oud Roosteren, die rond 1840 is afgebroken.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereiniging De Borchgrave. De buurtschappen Illikhoven en Visserweert hebben gezamenlijk hun eigen carnavalsvereniging. Zie verder aldaar.

Terug naar boven

Beeld

- Site met honderden oude foto's, ansichtkaarten, krantenartikelen etc. van Roosteren, door Hans Noblesse.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Roosteren (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Gemeenschapsbelangen Roosteren is opgericht in 2001 met als doelen: het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp; bewustmaken van de mensen van hun eigen leefomgeving; stimuleren van betrokkenheid van de mensen bij de leefomgeving. De aandacht gaat daarbij speciaal uit naar; bereikbaarheid en veiligheid; bevorderen van de gemeenschapszin; instandhouden van bedrijven en voorzieningen; instandhouden van het verenigings- en gemeenschapsleven.

- MFC: - Het Multi Functioneel Centrum (MFC) biedt onderdak aan het Gemeenschapshuis, de huisarts, de bibliotheek, de peuterspeelzaal, en Basisschool Jan Peters. In de buitenruimte zijn veel speelmogelijkheden voor de kinderen, verder zijn er sportvelden en een gymzaal. - Lees hier over de filosofie van de school en zie hier de presentatie van de school op de Open Dag d.d. 11-4-2015.

- Muziek: - Fanfare De Maasoever is opgericht in 1885. Het 50-koppige orkest speelt in de 1e Divisie van de Verenigde Nederlandse Muziekbonden (VNM). De drumband is eind 2012 na een succesvol Limburgs (en nog succesvoller Nederlands) concours gepromoveerd naar de 2e Divisie en timmert ook hard aan de weg.

- Sport: - Voetbalvereniging v.v. Roosteren.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Roosteren.

Reactie toevoegen