Roosberg

Plaats
Buurtschap
Breda
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Roosberg Bavel kapelletje [640x480].jpg

Roosberg (buurtschap van Bavel), Mariakapel aan de Roosbergseweg.

Roosberg (buurtschap van Bavel), Mariakapel aan de Roosbergseweg.

Roosberg

Terug naar boven

Status

- Roosberg is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Breda. T/m 1941 gemeente Ginneken en Bavel. In 1942 over naar gemeente Nieuw-Ginneken, in 1997 over naar gemeente Breda.

- De buurtschap Roosberg valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Bavel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1549 Roosenberch, 1562 Rozenberch, 1611 Opten Roetsberch, 1838-1857 Roosberg.

Naamsverklaring
Samenstelling van berg ‘terreinverheffing, heuvel’ en de bloemnaam roos.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Roosberg ligt direct Z van Bavel, rond de Roosbergseweg, de Veenstraat en de Bavelse Hei. De buurtschap grenst in het W aan de A27, in het Z aan de A58, en in het O aan buurtschap Eikberg. Z van de buurtschap ligt de streek Roosbergse Tiend.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Roosberg omvat ca. 30 huizen met ca. 80 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Al jaren zucht Sportpark de Roosberg (met tennisvereniging, voetbal en manege) onder de parkeerdruk en verkeershinder. De route tussen de bomen door kan het verkeer op drukke dagen nauwelijks verwerken en ook het parkeren is lastig, met gebrek aan ruimte. Wethouder Boaz Adank (VVD) beoogt in 2018 een plan uit te voeren m.b.t. het verbeteren van de doorgang (ook t.b.v. de hulpdiensten), waarbij de gemeente zo min mogelijk parkeerplaatsen wil verliezen. Er wordt ook gedacht over een rondweg, extra uitrit en extra parkeervoorzieningen, maar dat is iets voor de  langere termijn.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De Mariakapel aan de Roosbergseweg in buurtschap Roosberg is in 1951 opgericht. Het was een geschenk aan pastoor P. Doens ter gelegenheid van het zilveren jubileum van het Brabants Studentengilde van O.L. Vrouw. De kapel is in 1996 gerestaureerd, als onderdeel van een provinciaal project tot restauratie van ‘kleine monumenten’, ter gelegenheid van het 200-jarig bestaan van de provincie Noord-Brabant.

“De kapel van Roosberg is van grote cultuurhistorische betekenis, als monument van het religieuze leven in de jaren vijftig, van de toen nagenoeg geheel katholieke dorpsgemeenschap. De herstelwerkzaamheden betroffen het vernieuwen van de gebakken leien op het dak, het opknappen van het interieur en het herstel van de glas-in-loodramen” (102, nr. 110).

De gebrandschilderde ramen zijn ontworpen door glazenier Daniël Pieter Wildschut (1913-1995). Aanvankelijk stond het kapelletje bij de ingang van de Bavelse Heide. De laatste jaren is de omgeving echter sterk veranderd door de aanleg van de rijksweg A27 en de verbindingsweg Ulvenhout-Bavel.

Reactie toevoegen