Roebolligehoek

Plaats
Buurtschap
Zwartewaterland
Kop van Overijssel
Overijssel

Roebolligehoek

Terug naar boven

Status

- Roebolligehoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Kop van Overijssel, gemeente Zwartewaterland. T/m 31-7-1967 gemeente Zwollerkerspel. Per 1-8-1967 over naar gemeente Hasselt, in 2001 over naar gemeente Zwartewaterland.

- De buurtschap Roebolligehoek valt, ook voor de postadressen, onder de stad Hasselt.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1840 Robolligehoek, 1847 Roebollegenhoek.

Naamsverklaring
Roebol
is een plantnaam en duidt de paardenstaart (Equisetum) aan.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap ligt ZO van Genemuiden, NW van Hasselt, rond het zuidelijk deel van de weg Cellemuiden en grenst in het O aan het Zwarte Water. De huisnummers 1-19 en 2-20 vallen als buurtschap Cellemuiden onder Genemuiden. De buurtschap Roebolligehoek betreft de huisnummers 21-47 en 22-46. Volgens oudere kaarten heeft de weg vroeger Hasselterdijk en/of Mastenbroekerdijk geheten.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Roebolligehoek 10 huizen met 69 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Gemaal Cellemuiden ligt op het punt waar de kreek Roebolligehoek uitkomt in een zijtak van het Zwarte Water.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De kreek Roebolligehoek, ook wel Roebolligekreek genoemd, is een hoofdwatergang van in totaal 3,5 ha oppervlakte, die water toevoert naar het gemaal Cellemuiden bij de dijk langs het Zwarte Water tussen Hasselt en Genemuiden. De kreek is een overblijfsel uit de tijd van de Zuiderzee. Tijdens een fikse noordwesterstorm werd het zeewater destijds dwars door de Mastenbroekerpolder opgejaagd tot aan Hasselt. Via grote geulen trok het water zich dan langzaam maar zeker terug richting de zee. Hierbij werden de geulen door het wassende en wijkende water steeds verder 'uitgesleten' tot kreken waarin permanent water bleef staan. Dit open water verdween in de loop der jaren echter snel uit het zicht. De Zuiderzee werd IJsselmeer, overstroming van de polder geschiedenis en het aanvankelijke open water raakte aan het oog onttrokken door verlanding en snel opschietende bomen en struiken.

De kreek Roebolligehoek is in 2011 heringericht, weer open en zichtbaar gemaakt, in het kader van het plan 'Weidsheid en Kreken' van het Nationaal Landschap IJsseldelta. De kreek is verbreed, langs de kreek is ruimte voor meer (overstromend) water gecreëerd en er zijn natuurvriendelijke oevers aangelegd met een geleidelijke overgang van water naar land. De 'flauwe' oevers bieden een betere leefomgeving voor insecten, amfibieën en kleine zoogdieren. Daarnaast is ook gewerkt aan landschapsherstel. Met een deel van de grond die bij de graafwerkzaamheden is vrijgekomen heeft het waterschap aan een zijde van de kreek een verhoogde onderhoudsroute aangelegd. De overige grond is op omliggende percelen verwerkt. Het streefbeeld is het bereiken van een open water met riet en andere moerasplanten. De gemeente heeft ook een fiets-/voetpad aangelegd.

Binnen het Nationaal Landschap IJsseldelta werken de provincie Overijssel, de gemeenten Zwolle, Kampen en Zwartewaterland en Waterschap Groot Salland samen aan uitvoeringsprojecten voor onder andere landbouw, water, natuur en landschap, recreatie en toerisme. Een van de projecten is het plan 'Weidsheid en Kreken', waarvan het herstel van de kreek Roebolligehoek een onderdeel was.

- Als onderdeel van de herinrichting van kreek Roebolligehoek is ook een informatiepunt gerealiseerd, bestaande uit een kubus en een bankje bij gemaal Cellemuiden. Een rustpunt voor met name de vele fietsers en wandelaars die hier passeren. Naast aandacht voor het herinrichtingsproject is bij het gemaal informatie te vinden over de gebiedshistorie, de waterhuishouding in deze omgeving, het Nationaal Landschap IJsseldelta en boomgaard Hasselet van Jan Palland. Als de gemeente het plan voor een fietspad langs de kreek uitvoert, wordt het infopunt daarheen verplaatst.

Reactie toevoegen