Rodervaart

Plaats
Buurtschap
Noordenveld
Drenthe

Rodervaart onder Foxwolde Aan de Vaart.jpg

Rodervaart. Deze buurtschap aan de gelijknamige vaart en de weg Aan de Vaart, is deels opgegaan in de bebouwde kom van Roden, maar ligt deels nog in het ongerepte buitengebied van Foxwolde. De foto heeft betrekking op het Foxwoldse deel.

Rodervaart. Deze buurtschap aan de gelijknamige vaart en de weg Aan de Vaart, is deels opgegaan in de bebouwde kom van Roden, maar ligt deels nog in het ongerepte buitengebied van Foxwolde. De foto heeft betrekking op het Foxwoldse deel.

Rodervaart

Terug naar boven

Status

- Rodervaart is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld (t/m 1997 gemeente Roden).

- De buurtschap Rodervaart ligt inmiddels deels binnen de bebouwde kom van Roden, het deel benoorden de rondweg om Roden valt grotendeels onder Foxwolde, deels onder Leutingewolde.

- Rodervaart wordt in atlassen en plaatsenlijsten in het algemeen niet meer als buurtschap beschouwd, vermoedelijk omdat het deels in de bebouwde kom van Roden is opgegaan. Maar onzes inziens is het deel buiten de bebouwde kom nog steeds wel als buurtschap te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

In het dialect
Rônervoart.

Naamsverklaring
Rodervaart is genoemd naar de vaart van Roden via het Leekster- of Zulthemeer naar Groningen. Voorts wordt de naam ook wel gebruikt ter aanduiding van de streek Rodervaart-Leutingewolde-Foxwolde (deels), o.a. bij de bouw van de praalwagen voor de jaarlijkse Rodermarktparade.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rodervaart ligt deels in het N van Roden (binnen de rondweg), deels N van Roden, rond de Rodervaart en de daaraan gelegen weg Aan de Vaart. De weg Aan de Vaart valt voor de huisnrs. 1-11 en 6-12 onder Roden (= het deel binnen de rondweg), en voor de huisnrs. 13-25 en 14-22 onder Foxwolde. De paar woningen aan de westkant van de Rodervaart buiten de bebouwde kom, vallen onder Leutingewolde (en horen bij de Damweg).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rodervaart omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Beschrijving nederzetting en geschiedenis

Oorspronkelijk lagen met name aan de oostkant langs de gegraven vaart van Roden naar het Leekstermeer verspreid enkele boerderijtjes en arbeiderswoningen. Toen na WO II de vaart haar functie verloor, werd de haven in Roden (bij de zuivelfabriek) gedempt; deze wegverbreding en thans parkeerterrein voor de huidige grote kampeerhal “De Vrijbuiter” heet dan ook Gedempte Vaart. De oprukkende industrie van Roden heeft het gehele eerste deel opgeslokt en feitelijk liggen aan het huidige begin van de Rodervaart naast een paar woningen enkele bedrijven op bedrijventerrein Noordhoek. Aan de oostkant is bedrijvenpark Haarveld thans in ontwikkeling.

Door de aanleg van de noordelijke rondweg om Roden is de Rodervaart in twee gedeelten gesplitst en noordelijk van de weg tusen Leutingewolde en Foxwolde (de Haarveensedijk) vervolgt zij richting Leekstermeer. Hier bevinden zich nog enkele woningen. De weg langs de vaart is voor het laatste gedeelte onverhard en eindigt bij de voormalige vuilstortplaats. Aan de westkant van de vaart bevond zich recent nog een woonhuis dat bekend stond als het kleinste van Noord-Drenthe. Deze is inmiddels gesloopt en vervangen door een groot, nieuw exemplaar.

(© van de informatie over Rodervaart: geograaf mr. drs. Robert H.C. Kemkers te Nietap)

Reactie toevoegen