Roderesch

Plaats
Dorp
Noordenveld
Drenthe

Roderesch (1).jpg

Basisschool Steenbergen te Roderesch is na afloop van schooljaar 2012-2013 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein werd om nog verantwoord te kunnen doorgaan. De school is gefuseerd met basisschool De Poolster in Nieuw-Roden.

Basisschool Steenbergen te Roderesch is na afloop van schooljaar 2012-2013 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein werd om nog verantwoord te kunnen doorgaan. De school is gefuseerd met basisschool De Poolster in Nieuw-Roden.

Roderesch (2).jpg

Roderesch, dorpsgezicht

Roderesch, dorpsgezicht

Roderesch (3).jpg

Roderesch, markant pand

Roderesch, markant pand

Roderesch (4).jpg

Roderesch ligt in een bosrijk gebied

Roderesch ligt in een bosrijk gebied

Roderesch (5).jpg

Roderesch, Evangelische Gemeente Eben Haëzer

Roderesch, Evangelische Gemeente Eben Haëzer

Roderesch Schelpenpad.jpg

Roderesch, schelpenpad

Roderesch, schelpenpad

Roderesch

Terug naar boven

Status

- Roderesch is een esdorp in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Roden.

Terug naar boven

Naam

In het Drents
Rooneresch.

Naamsverklaring
Afgeleid van de es(ch) rond Roden, vanaf ca. 1900 de aanduiding voor de hier verrezen nieuwe woningen.

Terug naar boven

Ligging

Roderesch ligt ca. 2 km. zuidelijk van Roden, net ten westen van Alteveer, gelegen bij de splitsing van de weg Roden-Norg (N373) met de weg naar Steenbergen / Een.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Roderesch heeft ca. 150 huizen met ca. 350 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op de esgronden rond Roden verrijzen vanaf 1900 verspreid enkele keuterboerderijen. Aanvankelijk wonen hier arme boerengezinnen, die de heide rondom Roden, waaronder het uitgestrekte Roderveld en het Steenbergerveld, ontginnen. Langs de weg naar Steenbergen, thans de Hoofdweg, verschijnen later enkele arbeidershuisjes en burgerwoningen en in 1913 wordt bij de splitsing een school gesticht voor de inwoners van de zogeheten RAS-dorpen (Roderesch - Alteveer - Steenbergen). Deze school wordt vernoemd naar het aanvankelijk grotere 2 km zuidelijker gelegen Steenbergen.

In de loop van de 20e eeuw breidt Roderesch zich meer uit rond de kern en na de oorlog verschijnt een woonbuurtje met bescheiden nieuwbouw. De statige woning wat verscholen halverwege de Kaatsweg lijkt op een oud herenhuis (‘borgje’). Het betreft hier echter tamelijk recente bouw, zonder historische voorloper.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Basisschool Steenbergen te Roderesch is na afloop van schooljaar 2012-2013 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein werd om nog verantwoord te kunnen doorgaan. De school is gefuseerd met basisschool De Poolster in Nieuw-Roden, waar de leerlingen en leerkrachten onderdak hebben gevonden. - Voor het gebouw wordt nog een herbestemming gezocht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het Evangelisatielokaal van Evangelische Gemeente Roderesch (voorheen Eben-Haëzer) (Hoofdstraat 47) is in 1966 vervangen door het huidige pand. In 1967 heeft men getracht het kerkorgel te herstellen maar dat is niet gelukt. Het is toen verkocht en vervolgens gesloopt. - Pagina over het voormalige orgel van de Evangelische Gemeente (de dames op de foto zijn de grondleggers van deze kerkelijke gemeente).

Anno 2016 is deze kerk te klein geworden om de 140 leden goed te kunnen ontvangen. En aangezien de gemeenschap nog altijd groeiende is, waren er plannen voor een nieuwe kerkzaal met 400 zitplaatsen en uitbreiding van de parkeergelegenheid tot 140 parkeerplaatsen. De nieuwe kerkzaal moet achter de huidige komen, die dan wordt herbestemd tot koffie- en vergaderzaal. Omwonenden zijn ongerust en vrezen dat een naastgelegen weiland wordt getransformeerd tot parkeerplaats, wat volgens hen het groene karakter van het dorp Roderesch aantast. Na veel gesprekken over en weer is het college van B&W anno eind november 2017 nu positief over een uitbreidingsplan voor maximaal 330 zitplaatsen en 110 parkeerplaatsen. Maar ook deze plannen vinden de omwonenden nog altijd onaanvaardbaar, zo hebben zij in een brief aan de gemeente laten weten. Ze vinden onder andere de kerk te hoog en niet passen in de natuur. Wordt vervolgd dus...

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- Evangelische Gemeente Roderesch organiseert ca. maandelijks een Eetcafé, waarbij iedereen, jong en ouder, welkom is. Wel even van tevoren opgeven. Inloop vanaf 17.00 uur, aanvang 18.00 uur. Vrijwillige bijdrage.

- De Evangelische Gemeente organiseert ook gedurende een aantal maanden 1x per maand een Creatieve middag. Ook hier geldt dat iedereen, jong en ouder, van harte welkom is. Je kunt er bijv. haken, breien, knutselen met hout en/of papier en nog veel meer. Ben je thuis met een (hand)werkje bezig, neem het gerust mee om er die middag mee verder te gaan. Ook is er een leeshoek en lenen ze boeken uit. Natuurlijk mag je ook gewoon voor de gezelligheid langskomen.

- In de bostuin aan de Esweg 32 in Roderesch staat een grote bijenstal met 20 bijenkasten van 3 imkers. De imkers doen mee aan de jaarlijkse Open Imker Dag (weekend in juli). Als het weer gunstig is worden er bijenkasten open gemaakt. In een observatiekast is achter glas een bijenvolk te bekijken. De koningin is gemerkt en is daardoor heel gemakkelijk te vinden. In de bostuin en de groentetuin staan volop drachtplanten voor bijen, vlinders en hommels. Ook worden er drachtplanten verkocht. Op het dak van de garage is een sedumdak aangelegd speciaal voor de bijen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Wandelroute Trage Tocht Roderesch (11 km). Deze route van routemaker Rob Wolfs combineert de mooiste paden van de WRR routes Mensingebos en de Rondwandeling Roden-Lieveren. Je loopt vanuit het dorp naar het stroomdal van het Lieverse Diep. Daar volgt de route de loop van het Diepje. Via het Mensinge bos en het Sterrenbos vervolg je langs het maaipad van het gekanaliseerd deel van het Lieverse Diep. Via landelijke zandpaden naar de kleine havezate Mensinge, waarna je door het bos terugloopt naar het beginpunt.

- Knapzakroute Lieveren - Roderesch maakt deel uit van een serie knapzakroutes (wandelroutes) door Drenthe.

- Rond Roderesch liggen enkele bossen. Het grootste hiervan is het Mensingebos, met uitgestrekte fiets- en wandelpaden. Ook liggen er enkele goede fietspaden, zowel richting Roden, als naar Alteveer en achter herberg De Zwerfsteen langs door een bosje richting Roden. De Zuiderdrift gaat na verloop van tijd over in een zandpad. Hierlangs loopt een schelpenpad, dat over de es ten noorden van Steenbergen loopt, langs het aldaar gelegen hunebed. Ten slotte is de klinkerweg vanuit het dorp naar buurdorp Steenbergen een mooie route.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoserie van Roderesch van fotograaf Martin Stevens.

Reactie toevoegen