Rodeput

Plaats
Buurtschap
Simpelveld
Heuvelland Parkstad
Limburg

rodeput_simpelveld_klooster_damianeum.jpg

Rodeput, voormalig paterklooster Damianeum

Rodeput, voormalig paterklooster Damianeum

Rodeput

Terug naar boven

Status

- Rodeput is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Simpelveld.

- De buurtschap Rodeput valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Simpelveld.

- De buurtschap Rodeput ligt grotendeels binnen de bebouwde kom van Simpelveld, maar heeft zelf geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Rode Put, Roodeput.

Naamsverklaring
Buurtschap Rodeput is genoemd naar het ijzerhoudend bronwater van de waterput tegenover de kapel.

Terug naar boven

Ligging

De rond de gelijknamige weg gelegen buurtschap Rodeput heeft tegenwoordig meer het karakter van een buurt of wijk, want opgegaan in de bebouwde kom van het dorp Simpelveld, en wel in het oosten van de kern, tussen de spoorlijn en de buurtschap Baaks. Wegen in de buurtschap zijn onder andere: de gelijknamige weg, de Pater Damiaanstraat en de Kanthuisstraat. De buurtschap ligt verder NW van het dorp Bocholtz, W van de A76, bedrijventerrein Trilandis, internationaal bedrijventerrein Avantis en de Duitse plaats Horbach, ZW van de stad Kerkrade, Z van de stad Heerlen, ZO van de dorpen Huls en Ubachsberg, ONO van het dorp Eys en NO van het dorp Nijswiller.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Rodeput omvat ca. 150 huizen en een handvol woonwagens, met ca. 400 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Over het ontstaan van Kapel O.L. Vrouw Sterre der Zee (Rodeput 9a) zijn diverse verhalen in omloop. In 1950 wordt door buurtschap Rodeput toestemming gevraagd om een wegkruis aan de Vingweg te verplaatsen. Pastoor Gillissen raadpleegt het bisdom. Na verloop van tijd zou het bisdom voorgesteld hebben om een Sterre der Zee-kapel te bouwen. Hoogstwaarschijnlijk heeft de plaatselijke geestelijkheid zelf het voorstel in die richting gestuwd. Men heeft dan het verzoek van Buurtvereniging Rodeput gebruikt om via het bisdom een verlangen van kapelaan Rothkrans te verwezenlijken, namelijk de bouw van een Mariakapel uit dankbaarheid voor behouden terugkeer uit concentratiekamp Dachau. In zijn boek 'Dachau, hel en hemel' blijkt duidelijk zijn grote dankbaarheid ten opzichte van O.L. Vrouw. In de volksoverlevering heet het dat de kapel is gebouwd omdat Simpelveld in de oorlog zo weinig onder oorlogsgeweld geleden heeft.

Juist in 1950 begint de tocht van de Maastrichtse Sterre der Zee door Limburg. Het dekenaat Kerkrade wordt door het genadebeeld bezocht van 24 augustus tot 16 oktober (waaronder Bocholtz en Simpelveld). Dit feit stimuleert uiteraard de bouw van de kapel, die op 29 juli 1951 door mgr. Lemmens wordt ingezegend, als hij klooster Damianeum in Rodeput (waarvoor zie hieronder) bezoekt voor een priesterwijding. In zijn preek veronderstet de bisschop dat de kapel gebouwd is ter herinnering aan het bezoek van het genadebeeld O.L. Vrouw Sterre der Zee aan Simpelveld op 27 augustus 1950. Hoe dan ook, de Simpelveldse kapel ontstaat als in de jaren vijftig de verering van de Maastrichtse Sterre der Zee haar hoogtepunt bereikt als in veel dorpen kapellen en andere monumenten uit dankbaarheid voor het behoud gedurende de oorlog worden opgericht.

De kapel van Rodeput is opgenomen in de route van lokale processies, zoals de lichtprocessie die sinds 1992 in de maand oktober wordt gehouden en waaraan een 100-tal gelovigen deelneemt. Er branden meestal een 30-tal noveenkaarsen (met een opdruk van Sterre der Zee), verder gewone kaarsen en waxinelichtjes. De bezoekers van de kapel zijn afkomstig uit Simpelveld en naburige plaatsen zoals Bocholtz, Spekholzerheide, Heerlerbaan, Ubachsberg, Eys en Nijswiller. Ongeveer 15 gelovigen hebben hun dankbaarheid door het plaatsen van een votiefsteen tot uitdrukking gebracht.

In de maand mei wordt van maandag t/m vrijdag elke dag om 19.30 uur de rozenkrans gebeden bij de Kapel Sterre der Zee in buurtschap Rodeput. Tijdens de opening (1 mei) en sluiting (30 mei) van de meimaand wordt hier een H. Mis opgedragen. Aanvang 19.00 uur.

- Voormalig paterklooster Damianeum in buurtschap Rodeput (Pater Damiaanstraat 38) is gesticht op het terrein van de in 1896 aangekochte boerderij De Plaar, die nog altijd bestaat. Het oude boerderijcomplex is als het ware geïncorporeerd in het klooster dat in een U-vorm is gebouwd met de hoeve op het einde van een der zijgebouwen. In de volksmond zijn de bewoners altijd als de “Paters van de Plaar” aangeduid. De paters gaven zelf de naam Damianeum aan het klooster, naar hun grote voorbeeld pater Damiaan de Veuster die zijn leven wijdde aan zorg voor melaatsen. In 1897 komt het klooster naar een ontwerp van C. van Hoof gereed. De kapel dateert uit 1913 en is ontworpen door Renard. Het noviciaat volgt in 1927 naar een ontwerp van S. Dings.

Het was een centrum voor opleiding van studenten tot missionarissen. In 1920 wordt het 'klein-seminarie' verheven tot 'grootseminarie'; studenten konden er sindsdien een volledige priesteropleiding volgen. In 1991 verlaten de "paters van de Plaar" Simpelveld. Nadien heeft het complex verschillende bestemmingen gehad, o.a. als groepsaccomodatie. Tegenwoordig is er de International Butler Academy gevestigd. Helaas is sinds hun komst het complex met de kloostertuinen niet meer toegankelijk.

- Het woonhuis op Rodeput 12 is een rijksmonument. Het pand dateert uit het laatste kwart van de 19e eeuw en werd bewoond door de rector van klooster Loreto. De bouwstijl is beïnvloed door het eclecticisme. Het woonhuis en de kleine bijbouw zijn van cultuurhistorische waarde als bijzondere uitdrukking van een typologische ontwikkeling van gebouwen binnen kloostercomplexen. Het betreft een belangwekkend voorbeeld met betekenis voor de geschiedenis van het wonen, met name als maatgevend element in de maatschappelijke en religieuze hiërarchie. De gebouwen bezitten architectuurhistorische waarde wegens het belang van de objecten voor de bovenregionale geschiedenis van de architectuur. Ensemblewaarde ontlenen de gebouwen aan de situering binnen het kloostercomplex Loreto en zijn daarmee van belang voor het aanzien van Simpelveld. De gebouwen zijn tenslotte van algemeen belang wegens de redelijke mate van architectonische gaafheid van het exterieur en de architectuurhistorische en typologische zeldzaamheid.

- De waterput van Rodeput is in 2005 herbouwd. J. Blezer van Buurtvereniging Rodeput heeft er jarenlang voor geijverd om de waterput die in de jaren vijftig of zestig is verdwenen, in ere te herstellen. "Het is mooi om datgene wat oud was terug te brengen in de oorspronkelijke staat, er is al zoveel verloren gegaan”, aldus Blezer. Waar de put ooit heeft gelegen, is nauwelijks te zien. Volgens Blezer gaat het om een plek in het weiland, een soort kuil, tegenover het kapelletje. Vanaf dat punt gaat nog steeds een waterleiding naar het St. Jozefklooster. “Het was een stenen trap met vier treden. Uit een stenen muurtje liep een buisje waar bronwater uit kwam. Daaronder lagen kiezels zodat het water goed kon weglopen. Mensen van de 10 huizen die hier toen stonden, en de zusters van het klooster, gebruikten het water als drinkwater, om mee te wassen of voor de dieren. Ook wandelaars die hier langs kwamen dronken water uit de put.”

Nadat hier een waterleiding werd aangesloten, werd de put afgebroken en verbreedde men de bestaande asfaltweg. Blezer heeft zich verdiept in oude foto’s van de waterput, om het geheel zo goed mogelijk na te kunnen maken: "De herstelde put moet straks natuurlijk zo veel mogelijk lijken op de put van toen. Daarom wil ik ook oude stenen gebruiken. En speciaal cement en muurbloemen. Het moet echt oud lijken.” (3020 10-12-2001) De herbouwde waterput is in september 2005, tijdens de viering van het 60-jarig jubileum van Buurtvereniging Rodeput, officieel in gebruik genomen.

Terug naar boven

Verenigingsleven

- Wij vragen ons af of Buurtvereniging Rodeput nog bestaat? Omdat er op het internet niets over deze vereniging te vinden is (van de afgelopen jaren).

Reactie toevoegen