Rodeput

Plaats
Buurtschap
Simpelveld
Heuvelland Parkstad
Limburg

rodeput_simpelveld_klooster_damianeum.jpg

Rodeput (buurtschap van Simpelveld), voormalig paterklooster Damianeum.

Rodeput (buurtschap van Simpelveld), voormalig paterklooster Damianeum.

Rodeput

Terug naar boven

Status

- Rodeput is een buurtschap in de provincie Limburg, in de regio's Heuvelland en Parkstad, gemeente Simpelveld.

- De buurtschap Rodeput valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Simpelveld.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Rode Put, Roodeput.

Naamsverklaring
De buurtschap is genoemd naar het ijzerhoudend bronwater van de waterput tegenover de kapel.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Rodeput heeft tegenwoordig meer het karakter van een buurt of wijk, want opgegaan in de bebouwde kom van Simpelveld, en wel in het oosten van de kern, tussen de spoorlijn en de buurtschap Baaks.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Kapel O.L. Vrouw Sterre der Zee (Rodeput 9A). De verering van de Maastrichtse O.L. Vrouw Sterre der Zee bereikt in het begin van de jaren vijftig een hoogtepunt door het optreden van mgr. Lemmens, die deze Mariaverering tijdens zijn episcopaat (1932-1957) op de voorgrond plaatst. In geheel Limburg vindt men getuigenissen van de verspreiding van de Sterre der Zee-verering in die tijd. Hierbij behoort ook de Sterre der Zee-kapel te Simpelveld uit 1951, waar de verering niet alleen qua omvang, maar ook qua ontwikkeling van het cultusobject uitgroeit tot een geheel eigen Sterre der Zee-verering. De Mariakapel is tevens een oorlogsmonument. (3121)

- De waterput van Rodeput is in 2005 herbouwd. J. Blezer van Buurtvereniging Rodeput heeft er jarenlang voor geijverd om de waterput die in de jaren vijftig of zestig is verdwenen, in ere te herstellen. "Het is mooi om datgene wat oud was terug te brengen in de oorspronkelijke staat, er is al zoveel verloren gegaan”, aldus Blezer. Waar de put ooit heeft gelegen, is nauwelijks te zien. Volgens Blezer gaat het om een plek in het weiland, een soort kuil, tegenover het kapelletje. Vanaf dat punt gaat nog steeds een waterleiding naar het St. Jozefklooster. “Het was een stenen trap met vier treden. Uit een stenen muurtje liep een buisje waar bronwater uit kwam. Daaronder lagen kiezels zodat het water goed kon weglopen. Mensen van de tien huizen die hier toen stonden, en de zusters van het klooster, gebruikten het water als drinkwater, om mee te wassen of voor de dieren. Ook wandelaars die hier langs kwamen dronken water uit de put.”

Nadat hier een waterleiding werd aangesloten, werd de put afgebroken en verbreedde men de bestaande asfaltweg. Blezer heeft zich verdiept in oude foto’s van de waterput, om het geheel zo goed mogelijk na te kunnen maken: "De herstelde put moet straks natuurlijk zo veel mogelijk lijken op de put van toen. Daarom wil ik ook oude stenen gebruiken. En speciaal cement en muurbloemen. Het moet echt oud lijken.” (3020 10-12-2001) De herbouwde waterput is in september 2005, tijdens de viering van het 60-jarig jubileum van Buurtvereniging Rodeput, officieel in gebruik genomen.

- Voormalig paterklooster Damianeum (Pater Damiaanstraat 38).

Reactie toevoegen