Ritthem

Plaats
Dorp
Vlissingen
Walcheren
Zeeland

DK_20110603_1914_Zeeuwse_boerderij_omgeving_Ritthem.jpg

Langgevelboerderij, omgeving Ritthem

Langgevelboerderij, omgeving Ritthem

DK_20110711_1881_Ritthem_Zeeland.jpg

Bunker uit WO II, omgeving Ritthem

Bunker uit WO II, omgeving Ritthem

DK_20110711_1905_Polders_rond_Ritthem_Zeeland.jpg

Polders rond Ritthem, straks onder water?

Polders rond Ritthem, straks onder water?

RIT_20110711_5638_Ritthem_Zeeland.jpg

Ritthem, dorp in de gem. Vlissingen, was t/m 1966 een zelfstandige gemeente

Ritthem, dorp in de gem. Vlissingen, was t/m 1966 een zelfstandige gemeente

ZL gemeente Ritthem in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Ritthem in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Ritthem in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Ritthem

Terug naar boven

Status

- Ritthem is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Vlissingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

- Wapen van de voormalige gemeente Ritthem.

- Onder het dorp Ritthem valt ook de buurtschap Welzinge (grotendeels).

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1235 kopie 1324 Rithem, 1287 kopie 1549-1559 Hugo dictus Kint de Riethem, 1343 Riethem, 1573 Rijthem, 1655 Ruttem, 1665 Ruttem, Ruyten.

Naamsverklaring
Samenstelling van heem ´woonplaats, woning´ en rit, riet ´riet´.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ritthem ligt O van Vlissingen en grenst via het buitengebied in het Z aan de Westerschelde en in het O aan het havengebied Vlissingen-Oost (Sloegebied).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Ritthem 72 huizen met 507 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 51/362 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Nieuw-Erve 6/41 en Welzinge 15/104. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Uit de oudste bronnen is op te maken dat de kerk van Ritthem is gesticht vanuit de kerk van West-Souburg.

Tussen Ritthem en Oost-Souburg lag ook de heerlijkheid Nieuwerve, bestaande uit een kasteel, een kerk en enkele huizen. Aan de Welzinge, een water tussen Walcheren en de polder van Nieuw- en Sint Joosland, lag eertijds het gehucht met dezelfde naam (mogelijk viel een klein (W) deel van Welzinge ook onder de gemeente Oost- en West-Souburg). Ook Welzinge bezat een kerk met enkele huizen.

Door de oorlogen tussen de Spanjaarden en de Geuzen hebben dorpen op Walcheren in de periode 1572-1574 veel te lijden gehad. Menig huis of kerk was deels of geheel vernield. Zo waren de kerken van Welzinge en Nieuwerve onherstelbaar beschadigd en zouden ook niet meer worden herbouwd. Ook de kerk van Ritthem kwam gehavend uit de strijd. Omdat op Walcheren veel kerken beschadigd of vernield waren duurde het herstel tientallen jaren. Voor Ritthem zou de restauratie tot 1611 op zich laten wachten. Het jaar daarop was ook de stichting van de hervormde gemeente een feit. Tot die tijd waren de inwoners aangewezen op de kerk van Oost-Souburg.

Ritthem moest in de Franse tijd voor de vestingbouw een deel van zijn uitgestrekte grondgebied afstaan aan Vlissingen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwamen het dorp en veel buiten het dorp gelegen boerderijen onder water te staan. Herstel zou veel inspanning vergen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De container aan de zeedijk in Ritthem, bij de dijkovergang Kortenswegje en voorheen de Schone Waardin, is een gewaardeerde uitkijkpost voor scheepsspotters, een schuilplek voor fietsers en een hangplaats voor ouderen en jongeren. Anno 2018 was de container echter versleten en verweerd. Najaar 2018 is daarom een nieuwe container geplaatst. De container is eigendom van Waterschap Scheldestromen en gesponsord door sleepboot- en bergingsbedrijf Multraship Towage and Salvage uit Terneuzen.

- Het Dorpsplan Ritthem schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

- Het actuele Bestemmingsplan Ritthem is in 2011 vastgesteld.

- In 2014 is N van het dorp een nieuw landgoed Ter Linde gerealiseerd, met 7 nieuwe woningen, op de plek van de oude, reeds lang geleden afgebroken gelijknamige buitenplaats.

- De basisschool van Ritthem is na afloop van schooljaar 2011-2012 gesloten, omdat het aantal leerlingen te klein was geworden. De kinderen uit het dorp gaan sindsdien naar Basisschool De Burght-Riethem in Oost-Souburg, waar de school al een dependance van was.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ritthem heeft 7 rijksmonumenten.

- Ooit stond er in het dorp een romaanse kerk uit de 13e eeuw. In de huidige karakteristieke overhellende 14e-eeuwse toren zit nog tufsteen uit die kerk verwerkt. Schip uit 1611. Toren en schip zijn in de jaren twintig gerestaureerd. Op de site van de Protestantse Gemeente Ritthem vind je een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van kerk en toren.

- Fort Rammekens is het oudste fort in West-Europa met bastions (1547). Deels nog 16e-eeuws en deels met Napoleontische aanpassingen en extra verdedigingswallen. Het goed bewaarde fort, vlakbij Ritthem, bestaat uit een aantal ruimtes, de zogenaamde kazematten. In de verschillende ruimtes zijn diverse exposities te zien. Er is een vaste expositie over de geschiedenis van het fort. Het fort is omgeven door natuurgebied, met uitgezette wandelroutes. Jaarlijks zijn er wisselende expositie, die door de middeleeuwse sfeer die er heerst goed tot hun recht komen.

- Hoeve Nieuw Erve is het restant van de gelijknamige voormalige heerlijkheid.

- Antitankmuur en bunker uit de Tweede Wereldoorlog.

- Spuikom Ritthem.

- Inundatiemonument Ritthem.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 2014 sluit de toenmalige exploitant Dorpshuis Ons Dorpsleven. De gemeente wilde het pand bij voorkeur verkopen aan een partij die de maatschappelijke bestemming in stand houdt. Dat is gelukt; in 2016 hebben Peter en Esther de Neef er hun intrek in genomen en zijn in dat jaar gelijk met een reeks activiteiten van start gegaan. Het is hun woonhuis, die een sociaal-maatschappelijke publieke ruimte wordt op de momenten dat er een activiteit is. Tevens hebben zij er een kleinschalig huiskamertheater in gerealiseerd, Klein Theater De Verwachting*, genoemd naar de herberg die hier heeft gestaan en die in 1944 door oorlogshandelingen is verwoest. Als opvolger is in 1951 het huidige pand gebouwd, als verenigingslokaal, café en woonhuis. - Videoreportage met Peter en Esther de Neef over hun plannen met Dorpshuis Ons Dorpsleven / Theater De Verwachting.
* Onder de link vind je het theaterprogramma voor de komende tijd.

- De Rammekensloop (op een zaterdag eind januari of begin februari) wordt georganiseerd door KV Atlas en is een zeer gevarieerde trimloop en wandeltocht, over schelpenpaadjes, mooie binnenwegen, over de Ritthemsedijk en door het Ritthemse Bos. Voor het hardlopen kun je kiezen uit de afstanden 5 en 10 km. Er is ook een Kidsrun van 1,8 km.

- Ringrijden (op een zaterdag half mei en idem half augustus).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De 28 ha grote Schorerpolder, gelegen NO van Ritthem, N van Fort Rammekens, ZW van buurtschap Oudedorp, is een van de aan de Westerschelde gelegen polders die havenbedrijf Zeeland Seaports destijds heeft aangekocht als natuurcompensatie voor de aanleg van de Westerschelde Container Terminal (WCT), een beoogde kade met voldoende diepgang voor grote containerschepen. Voor de WCT bleek jarenlang echter geen exploitant te vinden. Dat project is daarom afgeblazen. De Schorerpolder wordt vanaf 2017 ontwikkeld tot natuurgebied. Adviesbureau Tauw heeft in juni 2017 een rapport opgeleverd over hoe dat het beste kan worden aangepakt.

- Naturistenvereniging Zeelandia heeft een terrein aan de Fort de Ruijterweg, maar wordt in haar bestaan bedreigd door plannen voor een insteekhaven en door de komst van de Marinierskazerne. De verenging is zich al aan het oriënteren op een andere locatie.

Terug naar boven

Beeld

- Diaserie met oude foto's en ansichtkaarten van Ritthem.

- Diaserie over Ritthem in vroeger tijden, n.a.v. het 40-jarig bestaan van de kerk in 2011.

- Vele honderden oude foto's en ansichtkaarten van Ritthem, uit het archief van Wim de Meij.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ritthem (online te bestellen).

- De veldnamen van Ritthem, Nieuwerve en Welzinge (1975).

Terug naar boven

Links

- Belangenverenigingen: - Dorpsraad Ritthem. - Partij Souburg-Ritthem is de onafhankelijke lokale politieke partij voor de inwoners van Oost-Souburg, West-Souburg en Ritthem. Een partij die stabiel, betrouwbaar en consequent is. Een partij zonder vastgeroeste partijdogma’s en zonder vooringenomen standpunten. Als echte dorpspartij kijken zij steeds wat het beste is voor de dorpen en haar inwoners.

- Muziek: - Brassband ONDA (Oefening Na Den Arbeid) is opgericht in 1905 en heeft ca. 15 spelende leden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ritthem, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen