Ritthem

Plaats
Dorp
Vlissingen
Walcheren
Zeeland

ritthem dorpsstraat 1915 [640x480].jpg

Ritthem Dorpsstraat 1915

Ritthem Dorpsstraat 1915

DK_20110603_1914_Zeeuwse_boerderij_omgeving_Ritthem.jpg

Langgevel boerderij omgeving Ritthem

Langgevel boerderij omgeving Ritthem

DK_20110711_1881_Ritthem_Zeeland.jpg

Bunker uit WO II, omgeving Ritthem

Bunker uit WO II, omgeving Ritthem

DK_20110711_1905_Polders_rond_Ritthem_Zeeland.jpg

Polders rond Ritthem, straks onder water ?

Polders rond Ritthem, straks onder water ?

RIT_20110711_5638_Ritthem_Zeeland.jpg

Ritthem, dorp in de gem. Vlissingen, was t/m 1966 een zelfstandige gemeente.

Ritthem, dorp in de gem. Vlissingen, was t/m 1966 een zelfstandige gemeente.

ZL gemeente Ritthem in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Ritthem in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Ritthem in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Ritthem

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ritthem.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ritthem.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ritthem.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Ritthem (online te bestellen).

- De veldnamen van Ritthem, Nieuwerve en Welzinge (1975).

Terug naar boven

Status

- Ritthem is een dorp in de provincie Zeeland, in de streek Walcheren, gemeente Vlissingen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 30-6-1966.

- Wapen van de voormalige gemeente Ritthem.

- Vanouds viel onder het dorp Ritthem ook de buurtschap Welzinge (1840 Welsinge). Dat gebied is er nog steeds (= het buitengebied N van Ritthem), het staat echter niet meer in de Topografische atlas Zeeland (1) als buurtschap, wel als streeknaam. Volgens ons is het echter nog wel als buurtschap te beschouwen. Volgens de Volkstelling van 1840 was er ook een buurtschap en voormalige heerlijkheid Nieuw-Erve. Zo heet nu nog de boerderij direct NW van Ritthem. Wellicht is het buurtje rond de Zandweg NW van de dorpskern nog als buurtschap Nieuw-Erve te beschouwen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1235 kopie 1322 Rithem, 1250 en 1343 Riethem.

Naamsverklaring
Samenstelling van heem ´woonstede´ en waarschijnlijk rit ´riet´ (plantnaam), of anders misschien rit ontstaan uit rijt ´kleine waterloop´ (zie ook De Rith).(2)

Terug naar boven

Ligging

Ritthem ligt O van Vlissingen en grenst via het buitengebied in het Z aan de Westerschelde en in het O aan het havengebied Vlissingen-Oost (Sloegebied).

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Ritthem 72 huizen met 507 inwoners, verdeeld in dorp Ritthem 51/362 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Nieuw-Erve 6/41 en Welzinge 15/104.

- Tegenwoordig heeft het dorp Ritthem ca. 250 huizen met ca. 600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Uit de oudste bronnen is op te maken dat de kerk van Ritthem is gesticht vanuit de kerk van West-Souburg.

Tussen Ritthem en Oost-Souburg lag ook de heerlijkheid Nieuwerve, bestaande uit een kasteel, een kerk en enkele huizen. Aan de Welzinge, een water tussen Walcheren en de polder van Nieuw- en Sint Joosland, lag eertijds het gehucht met dezelfde naam (mogelijk viel een klein (W) deel van Welzinge ook onder de gemeente Oost- en West-Souburg). Ook Welzinge bezat een kerk met enkele huizen.

Door de oorlogen tussen de Spanjaarden en de Geuzen hebben dorpen op Walcheren in de periode 1572-1574 veel te lijden gehad. Menig huis of kerk was deels of geheel vernield. Zo waren de kerken van Welzinge en Nieuwerve onherstelbaar beschadigd en zouden ook niet meer worden herbouwd. Ook de kerk van Ritthem kwam gehavend uit de strijd. Omdat op Walcheren veel kerken beschadigd of vernield waren duurde het herstel tientallen jaren. Voor Ritthem zou de restauratie tot 1611 op zich laten wachten. Het jaar daarop was ook de stichting van de hervormde gemeente een feit. Tot die tijd waren de inwoners aangewezen op de kerk van Oost-Souburg.

Ritthem moest in de Franse tijd voor de vestingbouw een deel van zijn uitgestrekte grondgebied afstaan aan Vlissingen. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog kwamen Ritthem en veel buiten het dorp gelegen boerderijen onder water te staan. Herstel zou veel inspanning vergen.

- Nadere informatie over de geschiedenis van Ritthem door Gemeentearchief Vlissingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Dorpsplan Ritthem schetst de door de inwoners wenselijk geachte ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren.

- Dorpshuis Ons Dorpsleven is medio 2014 gesloten omdat de toenmalige exploitant ermee is gestopt. De gemeente wil het pand verkopen aan een partij die de dorpshuisbestemming in stand houdt. Anno 2015 zijn er wel belangstellenden, maar is er nog geen uitsluitsel over de nieuwe eigenaar en de exacte invulling van het pand.

- Het actuele Bestemmingsplan Ritthem is in 2011 vastgesteld.

- In 2014 is definitief geworden dat de Marinierskazerne verhuist van Doorn naar Ritthem, naar een terrein op Havenweg nr. 3, waar de firma De Dreu Onions is gevestigd. Deze firma wordt uitgekocht en verhuist naar elders. De daadwerkelijke verhuizing van de mariniers gaat in 2019 plaatsvinden. Zie verder het dossier Marinierskazerne op de site van Omroep Zeeland.

- In 2014 wordt N van Ritthem een nieuw landgoed Ter Linde gerealiseerd, met 7 nieuwe woningen, op de plek van de oude, reeds lang geleden afgebroken gelijknamige buitenplaats.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ritthem heeft 7 rijksmonumenten.

- Ooit stond er in Ritthem een romaanse kerk uit de 13e eeuw. In de huidige karakteristieke overhellende 14e-eeuwse toren zit nog tufsteen uit die kerk verwerkt. Schip uit 1611. Toren en schip zijn in de jaren twintig gerestaureerd. Op de site van de Protestantse Gemeente Ritthem vindt u een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van kerk en toren.

Fort Rammekens is het oudste fort in West-Europa met bastions (1547). Deels nog 16e-eeuws en deels met Napoleontische aanpassingen en extra verdedigingswallen. Het goed bewaarde fort, vlakbij Ritthem, bestaat uit een aantal ruimtes, de zogenaamde kazematten. In de verschillende ruimtes zijn diverse exposities te zien. Er is een vaste expositie over de geschiedenis van het fort. Het fort is omgeven door natuurgebied, met uitgezette wandelroutes. Jaarlijks zijn er wisselende expositie, die door de middeleeuwse sfeer die er heerst goed tot hun recht komen.

- Hoeve Nieuw Erve is het restant van de gelijknamige voormalige heerlijkheid.

- Antitankmuur en bunker uit de Tweede Wereldoorlog.

- Spuikom Ritthem.

- Inundatiemonument Ritthem.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Naturistenvereniging Zeelandia heeft een terrein aan de Fort de Ruijterweg, maar wordt in haar bestaan bedreigd door plannen voor een insteekhaven en door de komst van de Marinierskazerne. De verenging is zich al aan het oriënteren op een andere locatie.

Terug naar boven

Beeld

- Ritthem in recente en oude foto's en ansichten (voor de diverse mogelijkheden, zie het menu aan de linkerkant).

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Ritthem.

- Partij Souburg-Ritthem.

- Brassband ONDA Ritthem: waar een klein dorp groot in kan zijn!

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ritthem.

Reactie toevoegen