Rijsenhout

Plaats
Dorp
Haarlemmermeer
Kennemerland
Noord-Holland

Rijsenhout

Terug naar boven

Status

Rijsenhout is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Kennemerland, gemeente Haarlemmermeer.

Terug naar boven

Naam

Oudere vemeldingen
De huidige plaatsnaam is door de gemeenteraad vastgesteld op 7 januari 1960. Voordien heette het dorp Aalsmeerderbuurt-Zuid. De naam komt als Ruyshout al voor rond 1627.

Naamsverklaring
Recente naamgeving, vernoemd naar het gelijknamige eiland dat als Ruyshout al rond 1627 bekend is, en in de 18e eeuw door het Haarlemmermeer is verzwolgen. Het eerste deel rijsen- is mogelijk ontleend aan het water De Reizen, de oude naam van de Westeinderplas, 1295-1296 die van den Risen, bij het Germaanse rîsan*, het Nieuwnederlandse rijzen 'zich bewegen, stromen', waarvoor vergelijk Langereis en Rijsenburg. De kaart van het Rijnland van Floris Balthazar uit 1615 vermeldt ten zuidwesten van Aalsmeer nog Rijs Hoorn en een water De Rijs Drecht.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Rijsenhout ligt ZO van Hoofddorp, O van Nieuw-Vennep, aan de Ringvaart van de Haarlemmemeer en grenst in het O aan de Westeinderplassen van Aalsmeer.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Rijsenhout heeft ca. 1.700 huizen met ca. 4.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

In Rijsenhout zijn veel woningen gebouwd voor de inwoners van het voormalige nabijgelegen dorp Rijk, die in de jaren zestig hun dorp moesten verlaten voor de uitbreiding van Schiphol. Die plaatsnaam leeft nog voort in het bedrijventerrein Schiphol-Rijk.

Vandaag de dag dreigt de geschiedenis zich te herhalen; mogelijk moet (een deel van) Rijsenhout in de toekomst wijken voor... de uitbreiding van Schiphol.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2018 is de Ruimtelijke Economische Visie Rijsenhout verschenen. De visie is door een intensief participatieproces met de Regiegroep Rijsenhout, de Dorpsraad, inwoners en andere belanghebbenden tot stand gekomen. In 2016 en 2017 zijn diverse bijeenkomsten georganiseerd en zijn ondernemersverkenningen uitgevoerd door Greenport Aalsmeer. Deze hebben een grote bijdrage geleverd aan de totstandkoming van de visie. Reacties op de concept-visie hebben geleid tot enkele wijzigingen; zo is de visie aangescherpt wat betreft de omvang van bepaalde functies. Deze dienen kleinschalig te zijn en te passen bij de schaal van het dorp. Ook zijn tiny-houses - kleine mobiele vakantiehuisjes - toegestaan als mogelijkheid.

- In 2010 is het Ruimtelijk Kader Rijsenhout vastgesteld. Deze nota geeft richting aan de ruimtelijke ontwikkeling van het dorp op de langere termijn. Er zijn diverse kansen voor verbeteringen in het dorp. De ligging aan de Westeinderplassen biedt mogelijkheden om toerisme en recreatie te versterken. De komst van het kassengebied Primaviera en bedrijventerrein ACT betekenen voor het dorp mogelijkheden, vooral op verkeersgebied. Nu nog rijdt er veel verkeer over de dijk, maar dat zal flink minder (kunnen) worden als straks de bedrijventerreinen zijn ontwikkeld en daar het overgrote deel van het doorgaande verkeer gaat rijden. Het stukje Bennebroekerweg in de dorpskern kan dan 30-kilometerweg worden. In de plannen zit ook een uitbreiding van het groen rond de kern. De dreiging van de Tweede Kaagbaan van Schiphol en de daaraan verbonden beperkingen voor de ruimtelijke ontwikkeling van Rijsenhout, blijft echter vooralsnog een obstakel voor de ontwikkeling van het dorp.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Dorpsfeest Rijsenhout (gedurende een week in juni) heeft als doel de saamhorigheid in het dorp te versterken.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Je kunt vanuit Rijsenhout met een fiets- en voetveer over de Westeinderplassen naar Aalsmeer.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Rijsenhout (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Rijsenhout.

- Onderwijs: - Basisschool De Zevensprong. - Basisschool Immanuël.

- Muziek: - Drumfanfare Melomanie.

- Sport: - Sportclub Westeinder SCW (voetbal). - Tennisvereniging Rijsenhout. - De in 1929 opgerichte IJsclub De Blauwe Beugel is een vereniging van ca. 80 actieve sporters die naast het schaatsen in de wintermaanden ook de rest van het jaar actief bezig zijn met wielrennen, skeeleren en looptraining. In de wintermaanden wordt er geschaatst in de mooie semi overdekte schaatshal in Haarlem. Ook de Amsterdamse ijsbaan wordt hiervoor benut. De wedstrijdschaatsers (ca. 30 jeugdleden en ca. 50 senioren) zijn frequent te vinden op deze banen tijdens wedstrijden of trainingen. Ook voor recreanten zijn speciale trainingsuren gemaakt, zodat ook hen in een ontspannen sfeer de fijne kneepjes van het schaatsen door een ervaren trainer kunnen worden bijgebracht.

Omdat in de zomermaanden in georganiseerd verband ook loop- en fietstraining wordt gegeven, kun je bij IJsclub De Blauwe Beugel het gehele jaar door sportief aan je trekken komen. Naast de activiteiten op de kunstijsbanen heeft de ijsclub ook een actieve jeugdcommissie die regelmatig diverse activiteiten organiseert zoals trainingsweekenden en feestavonden. Ook is er jaarlijks in de herfstvakantie een trainingsweek in het mooie zuid-Duitse Inzell. IJsclub De Blauwe Beugel heeft ook een eigen landijsbaan in Rijsenhout, compleet met kleedruimte en clubgebouw c.q. kantine. Bij voldoende natuurijs worden hier veel activiteiten georganiseerd zoals de 'taartenrace', sprintwedstrijden en schoolschaatsen.

- Zorg: - Zorgkwekerij De Rijshoeve.

- Veiligheid: - Brandweer Rijsenhout.

Reactie toevoegen