Rijn- en Veenstreek

Streek
Rijn- en Veenstreek
Zuid-Holland

Rijn- en Veenstreek

Terug naar boven

Status

- De regio Rijn- en Veenstreek omvat - getuige het LOP, zie bij Recente ontwikkelingen - de huidige gemeenten Alphen aan den Rijn (excl. Boskoop), Kaag en Braassem en Nieuwkoop.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Er blijkt ook nog een streek te zijn die Veen- en Rijnstreek heet. Op die site staat geen kaart of tekstuele vermelding van het gebied, maar wij vermoeden dat het hier hetzelfde gebied betreft.

Terug naar boven

Ligging

Rijn- en Veenstreek ligt in het NO van Zuid-Holland. De regio grenst in het W aan de gemeenten Teylingen en Leiderdorp, in het Z aan de gemeenten Zoeterwoude, Zoetermeer, Zuidplas, Boskoop en Bodegraven, in het O aan de gemeenten Woerden (UT) en De Ronde Venen (UT) en in het N aan de gemeenten Uithoorn (NH), Aalsmeer (NH) en Haarlemmermeer (NH).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 is het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Rijn- en Veenstreek gereed gekomen. Zie hier het onderdeel LOP Inventarisatie en analyse en hier het onderdeel LOP visie. Het LOP is een beleidskader voor het behoud van bestaande landschappelijke kwaliteiten. Samengevat komt die neer op: 'wees zuinig op de karakteristieke landschappen en waarborg de kwaliteit ervan voor de toekomst'. Het Landschapsontwikkelingsplan is tot stand gekomen tijdens een interactief proces met bewoners, belanghebbenden en maatschappelijke organisaties. In het LOP is de kwaliteit en samenhang van het landschap in de Rijn- en Veenstreek onderzocht. Die kwaliteit en samenhang zit vooral in de grote landschappelijke eenheden zoals de droogmakerijen en de aaneengesloten veenweidegebieden. Er liggen in de samenleving wensen tot medegebruik van het landelijk gebied. Denk hierbij aan woningbouw, bedrijventerreinen en recreatie. Het LOP biedt de mogelijkheid om dit medegebruik in te passen in het landschap. In het LOP staat ook beschreven op welke manier de gemeenten projecten willen gaan uitvoeren.

- Flexibel Meerjarenprogramma Rijn- en Veenstreek 2016-2021. De samenwerkende partijen zetten hierin het toekomstperspectief voor de regio centraal, aangezien deze visie de koers aangeeft voor de verdere ontwikkeling van het landschap in het centrale deel van het Groene Hart van de Randstad. De ambitie van het netwerk is om het groen-blauwe Raamwerk te versterken gericht op duurzame groei in de recreatieve sector.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over de regio Rijn- en Veenstreek.

Reactie toevoegen