Reuth

Plaats
Buurtschap
Baarle-Nassau
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

Reuth

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Reuth.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Reuth.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Reuth.

Terug naar boven

Status

- Reuth is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Baarle-Nassau.

- De buurtschap Reuth valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Baarle-Nassau.

- De buurtschap Reuth heeft geen plaatsnaamborden.

- Niet te verwarren met de eveneens in de gemeente Baarle-Nassau gelegen buurtschap Reth.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
- Hierin steekt waarschijnlijk rode ‘gerooid bos’. De vorm met t duidt erop dat er naast rode ook een toponiem root heeft bestaan, door verscherping van de eindconsonant uit rod(e) ontstaan en waarschijnlijk met dezelfde betekenis.(1)

- Rode ‘bebouwbaar gemaakt land door het rooien van bomen’. Het woord komt in de Baronie in allerlei vormen voor: root, rooy, rut, reut, reuth, ruet et cetera. Als diminutief vinden we Ruitje. Rode-namen zouden betrekking hebben op laatmiddeleeuwse bosrooiingen. (…) De meest voorkomende gebruikswijze is akker. Veel van de rooiingen hebben in het verre verleden plaatsgevonden in de dorpsakker en daar lag vrijwel alleen maar bouwland. Rode komt in nederzettingsnamen betrekkelijk weinig voor: alleen Reuth te Baarle en Rutsel te Oosterhout lijken dit element te bezitten. Rode-namen dateert men wel in de 10e-14e eeuw of nog eerder, namelijk de periode vóór 1100. Op grond van de rode-toponiemen uit de Baronie zou het niet al te gewaagd zijn deze leeftijd wat te verhogen. Misschien moet men voor de nederzettingsnamen met rode wel denken aan de Karolingische tijd. (2)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Reuth ligt W van Baarle-Nassau, rond de weg Reuth.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Reuth niet apart vermeld.

- Tegenwoordig heeft Reuth ca. 10 huizen met ca. 25 inwoners.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Wandelroute Reuth-Loveren (10 km).

Reactie toevoegen