Reitsum

Plaats
Dorp
Ferwerderadiel
Fryslân

Reitsum.JPG

Bijna in Reitsum.

Bijna in Reitsum.

Reitsum (2).JPG

Reitsum een klein vredig dorp.

Reitsum een klein vredig dorp.

Reitsum (3).JPG

De Hervormde kerk van Reitsum uit 1200-1250!!.

De Hervormde kerk van Reitsum uit 1200-1250!!.

Reitsum

Terug naar boven

Status

Reitsum is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Ferwerderadiel.

Terug naar boven

Ligging

Reitsum ligt ZO van Ferwert, rond de Flieteperdyk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Reitsum 11 huizen met 88 inwoners. Rond 1990 staan er 32 huizen incl. 5 boerderijen. Sinds die tijd is het dorpje relatief fors gegroeid, sindsdien zijn er nl. 19 huizen bijgebouwd. Tegenwoordig heeft het dorp dus ca. 50 huizen met ca. 150 inwoners en is daarmee de grootste kern van de Flieterpen, zoals de 4 nabijgelegen dorpen in deze omgeving gezamenlijk bekend staan (Ginnum, Jannum, Lichtaard en Reitsum).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reitsum heeft 2 rijksmonumenten.

- De kerk is onderdeel van de Protestantse Gemeente Reitsum c.a.. - Archiefstukken betreffende de Hervormde Gemeente Reitsum c.a..

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Reitsum.

- Nieuws: - Het laatste nummer van dorpskrant De Flieterper Dorpsbode is via de link ook online te lezen (zie de link helemaal onderaan die pagina).

- Onderwijs: - Basisschool De Flieterpen. Oorspronkelijk zijn er in de Flieterpen geen christelijke scholen. De in de 19e eeuw bestaande scholen hadden strikt gezien een openbare signatuur. Deze scholen stonden in Ginnum (Halfweg) en in Lichtaard. Toch werd er in christelijke sfeer les gegeven. In 1875 wordt er in Reitsum toch een bijzondere school gesticht. De scholen in Ginnum en Lichtaard verliezen hierdoor hun functie en worden opgeheven. In 1904 wordt er in Reitsum nog een school voor christelijk volksonderwijs gesticht. In de volksmond wordt de eerste school de gereformeerde school en de andere de hervormde school genoemd. In 1956 worden beide scholen verenigd. In augustus 2004 wordt het huidige schoolgebouw in gebruik genomen. De “oude school” (dienstdoend vanaf 1962) is in 2004 afgebroken.

- Sport: - Christelijke Korfbalvereniging Nij Quick Libben, afgekort tot c.k.v. NQL, is in 2011 ontstaan uit een fusie van de korfbalverenigingen Quick uit Burdaard en Nij Libben uit Rinsumageast. In beide dorpen zijn accommodaties, terwijl de jongste jeugd uit Raard en de Flieterpen hun wedstrijden op het sportterrein in Reitsum speelt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reitsum.

Reactie toevoegen