Regio Groningen-Assen

Streek
Regio Groningen-Assen
GroningenDrenthe

Regio Groningen-Assen

Terug naar boven

Status

- Regio Groningen-Assen is een samenwerkingsverband van de provincies Groningen en Drenthe, de Groningse gemeenten Bedum, Groningen, Haren, Hoogezand-Sappemeer, Leek, Slochteren, Ten Boer, Winsum en Zuidhorn en de Drentse gemeenten Assen, Noordenveld en Tynaarlo.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen is opgericht in 1996. Bijzonder aan de regionale samenwerking is dat deze vrijwillig van aard is. Hieruit blijkt dat de gemeenten en provincies zelf de noodzaak van een gezamenlijke ruimtelijke ontwikkeling inzien. De betrokken overheden durven over hun eigen grenzen heen te kijken en realiseren zich dat bij grensoverschrijdende thema’s het regionale belang zwaarder weegt. De afspraken over de hoofdlijnen van de samenwerking, de organisatie, de uitvoering en de financiële aspecten zijn vastgelegd in een convenant. Het huidige convenant is in 2015 vastgesteld en loopt tot en met 2030. Deelnemers kunnen naar aanleiding van elke evaluatie besluiten tot wijziging van het convenant, tot verlenging van zijn werkingsduur dan wel tot beëindiging van het convenant.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De Regiovisie Groningen-Assen, die in 2013 is geactualiseerd, omvat een toekomstvisie op de regio met daaraan gekoppeld regionale programma's op het gebied van onder meer wonen, bedrijventerreinen en economie, bereikbaarheid en natuur en landschap.

Terug naar boven

Links

- Site van het samenwerkingsverband Regio Groningen-Assen.

Reactie toevoegen