Reeuwijk-Brug

Plaats
Dorp
Bodegraven-Reeuwijk
Groene Hart
Zuid-Holland

Reeuwijk-Brug

Terug naar boven

Status

- Reeuwijk-Brug is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek Groene Hart, gemeente Bodegraven-Reeuwijk. T/m 2010 gemeente Reeuwijk.

- Het dorp Reeuwijk-Brug heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' de formele (maar in de praktijk niet bestaande) plaats Reeuwijk. Weliswaar wordt het dorp Reeuwijk-Brug soms kortweg Reeuwijk genoemd, maar de postale plaatsnaam Reeuwijk hoort niet enkel bij de postadressen van het dorp Reeuwijk-(Brug), maar ook bij die van de dorpen Reeuwijk-Dorp en Sluipwijk.

- Onder het dorp Reeuwijk-Brug valt ook de buurtschap Abessinië.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Dit dorp wordt weleens gemakshalve Reeuwijk genoemd, omdat de plaats in de postadressen zo heet en het sinds medio 19e eeuw de hoofdplaats was van de gemeente Reeuwijk. Ter plekke staan echter officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) met de plaatsnaam Reeuwijk-Brug. En ter plekke leeft deze naam ook nog steeds. Men woont in de volksmond 'op Brug' (zoals men in buurdorp Reeuwijk-Dorp 'op Dorp' woont).

Terug naar boven

Ligging

Reeuwijk-Brug ligt direct N van Gouda en grenst in het W en N aan de A12. O en ZO liggen de bekende Reeuwijkse Plassen. Het dorp wordt doorsneden door de Breevaart. In het zuiden is het vastgegroeid aan Gouda. In het noorden grenst het aan recreatiegebied De Reeuwijkse Hout. In het zuiden van het dorp, tegen Gouda aan, bevindt zich bedrijventerrein Zoutman, waar het grootste deel van de bedrijvigheid zich bevindt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Reeuwijk-Brug 60 huizen met 436 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 3.000 huizen met ca. 7.800 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Het dorp Reeuwijk-Brug is ontstaan langs de Breevaart, een middeleeuwse vaart die oorspronkelijk van Gouda naar Bodegraven voerde. De aanleg van de tolweg tussen die twee plaatsen bracht de ontwikkeling van het dorp pas goed op gang, en gedurende de 19e eeuw werd het het bestuurlijke centrum van de gemeente Reeuwijk, ten koste van Reeuwijk-Dorp. Lange tijd was het dorp een belangrijk centrum voor de turfwinning. Na de Tweede Wereldoorlog groeit het dorp, in eerste instantie ten westen van de Breevaart, maar later ook ten oosten daarvan, uit tot de huidige omvang.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De provinciale weg N459 liep tot 2015 dwars door de bebouwde kom en kern van Reeuwijk-Brug (= Raadhuisweg en Zoutmansweg, vanaf afrit 12 aan de A12 naar Gouda-Noord en -Oost). Door de toegenomen verkeersintensiteit en de toegenomen bebouwing in het dorp en in Gouda is al vanaf 1986 door gemeente en Provincie onderkend dat dit in toenemende mate leidt tot geluidsoverlast en daling van de luchtkwaliteit. Deze zouden rond 2020 zelfs onaanvaardbare normen overschrijden.

Als oplossing heeft de gemeente er voor gekozen om een Randweg aan te leggen, vanaf genoemde afslag aan de A12, als parallelweg W langs Reeuwijk-Brug en langs de A12 naar het Z. Ter hoogte van de weg naar Reeuwijk-Dorp gaat hij onder de A12 door en aan de O kant verder, en sluit onder bedrijventerrein Zoutman langs aan op de Bodegraafseweg (het Z verlengde van de Zoutmansweg) naar Gouda-Noord en -Oost. Deze Randweg is in 2015 gereed gekomen. De Raadhuisweg en de Zoutmansweg zijn heringericht en verkeersluw(er) gemaakt, wat de leefbaarheid ter plekke ten goede komt en van het dorp weer meer één geheel maakt.

In de weg is een aantal innovatieve elementen toegepast: 1) Vanwege de zeer slappe ondergrond is de volledige weg op een paalmatrassysteem aangebracht. Een paalmatras bestaat uit een fundering van palen met daarop een gewapende aardebaan, het matras. Dit levert een zettingsvrije constructie op. 2) De fundering van het fietspad bevat een zettingsarme constructie, door gebruik te maken van een speciale evenwichtsconstructie. Het schuimbeton onder het fietspad rust op de ondergrond en het grondwater.

3) Om krimpscheuren in de asfaltverharding te voorkomen, is gebruik gemaakt van een Geosta-toevoeging, wat leidt tot een mengsel dat hogere trekspanningen kan verdragen, waardoor tijdens de uithardingskrimp geen scheuren ontstaan. Het materiaal is vochtvrij en door de hoge druksterkte ook vorstbestendig. 4) De waardevolle landschapselementen rond de Randweg Reeuwijk-Brug zijn zo veel mogelijk in tact gebleven. Daarnaast is een compensatiegebied voor de ringslang versterkt. Door toepassing van een ringslangtransferium onder het wegdek door, kan de slang zwemmend van de ene naar de andere wegkant.

Voor nadere toelichting zie de presentatie van de gemeente aan de Provincie anno 2010, en de toelichting van bouwer Heijmans. Het wijkteam van de aangrenzende Goudse wijk Plaswijck vond de Randweg overigens geen goed plan, en heeft - eveneens anno 2010 - notities opgesteld, waarin zij motiveert dat er volgens hen betere en bovendien aanmerkelijk goedkopere oplossingen mogelijk waren geweest, als men het samen met buurgemeente Gouda had aangepakt. Zie daarvoor toelichting 1 van Wijkteam Plaswijck en toelichting 2 van Wijkteam Plaswijck.

- In 2017 is het vernieuwde Huis van Alles aan de van Staverenweg opgeleverd. De bloemenwinkel, de bibliotheek, schilderlessen en het Repair Café vinden onderdak in een duurzaam gebouw met zonnepanelen en LED-verlichting.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Reeuwijk-Brug en wat daar qua buitengebied kennelijk toe gerekend wordt, heeft 11 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Het Waterspektakel (op een zaterdag eind augustus) is een dagvullend programma met Jaarmarkt, kinderrommelmarkt, waterspelen, artiesten en 's avonds een optocht van versierde boten.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reeuwijk-Brug NH.

Reactie toevoegen