Reahûs

Plaats
Dorp
Littenseradiel
Fryslân

reahus_collage.jpg

Reahûs, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Reahûs, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

reahus_fotokaart_1924_kopie.jpg

Reahûs, fotokaart met dorpsgezicht (1924)

Reahûs, fotokaart met dorpsgezicht (1924)

Reahus basisschool met RK kerk [640x480].jpg

Reahûs (NL Roodhuis), de verbouwde RK basisschool St. Martinus met op de achtergrond de RK St. Martinuskerk.

Reahûs (NL Roodhuis), de verbouwde RK basisschool St. Martinus met op de achtergrond de RK St. Martinuskerk.

reahus_2.jpg

Reahûs in de zomer.

Reahûs in de zomer.

reahus.jpg

Het dorpje Reahûs ligt in de gemeente Littenseradiel.

Het dorpje Reahûs ligt in de gemeente Littenseradiel.

Reahûs

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Reahûs.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Reahûs.

Terug naar boven

Status

- Reahûs is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Littenseradiel. T/m 1983 gemeente Hennaarderadeel.

- Onder het dorp Reahûs valt ook de buurtschap Hoekens. Tot 1955 was Reahûs formeel zelf nog een buurtschap, en wel van het dorp Easterein.

- Het dorp Reahûs heeft een eigen dorpswapen.

Terug naar boven

Naam

In het Nederlands
Roodhuis. Overigens is de plaatsnaam sinds 1993 officieel - en alleen nog - Friestalig.

Naamsverklaring
Zie bij Geschiedenis.

Terug naar boven

Ligging

Reahûs ligt NW van Sneek, ZO van Easterein, O van Hidaard.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In de Volkstelling van 1840 wordt Reahûs vermeld als buurtschap van het dorp Easterein met 5 huizen en 28 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Reahûs ca. 70 huizen met ca. 180 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De geschiedenis van Reahûs is eigenlijk de geschiedenis van de kerk. Dat komt als volgt: In 1580 (het jaar van de Reformatie of Hervorming) mocht pastoor Dominicus niet meer voorgaan in de kerk van Easterein. Hij kreeg een klein pensioentje en vertrok naar de Pôlle bij Sânlean waar een paar boerderijen stonden en waar hij stiekem doorging met preken. Lang niet iedereen wilde namelijk protestant worden dus de pastoor dook met zijn parochianen onder. Op boerderij Slippens (de eerste schuilkerk) en later in het Blauwe Huys of Bongastate (de tweede schuilkerk) werden illegale kerkdiensten gehouden door mensen die trouw bleven aan het roomse geloof. Vanwege het isolement en omdat het niet opviel, werd dit oogluikend toegelaten.

In 1709 kwam kapelaan Cramers vanuit het huis met het blauwe dak (= het in 1766 afgebroken Bongastate ), waar destijds de katholieke Eastereinders bijeenkwamen, naar de Oude Pôle bij Sânlean, bij het buurtje Slyp. Daar werd de derde schuilkerk in gebruik genomen. Dit kerkje had een rood dak en werd dan ook Rood Huis genoemd. Dit om duidelijk te maken dat het was afgelopen met de diensten in het Blauwe huis. Ignatius Cramers of eigenlijk Franciscus wordt daarom beschouwd als de stichter van Reahûs.

Van buurtschap naar dorp
In 1762 wordt de 4e schuilkerk gebouwd door pastoor Van Rijswijk. Dit kerkje wordt in 1850 “met 7 voet verlengd”. In 1892 wordt na jaren van voorbereiding de huidige St. Martinuskerk gebouwd. In de loop der jaren komen er meer huizen bij en langzaam groeit de buurtschap. In 1922 wordt de St. Bonifaciusschool in gebruik genomen. Reahûs krijgt pas op 2 mei 1955 officieel de dorpsstatus. In 2005 hebben de dorpelingen dan ook het formele 50-jarig bestaan van het dorp gevierd. (© dorpssite www.reahus.nl)

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

Voorzieningen
Voor een klein dorp als Reahûs met slechts ca. 70 huizen, heeft het bijzonder veel voorzieningen. Naast de kerk beschikt het dorpje nog over een dorphuis met sportzaal, een café, basisschool Sint Bonifacius, een camping, en maar liefst 18 verenigingen, namelijk Dorpsbelang Reahûs, volleybalvereniging Covos, darten, Jeu de Boules, toneelvereniging, Wij Aktief, IJsclub Sânlean, Trimclub Reahûs, badmintonvereniging, kaartclub, Keatsferiening Reahûs - Turns, Vogelwacht Reahûs/Turns, Commissie Simmerfeesten, Windmolencommissie, Peuterspeelzaal, Stichting It Readhûs (sportzaal), zangkoor St. Cecilia en It Rak.

Moderne windmolen zegen voor het dorp
De moderne windmolen de Wynslyper (Windslijper) is een kleine Lagerwey tweewieker die al sinds 1993 non-stop draait, en Reahûs daarmee voorziet van extra inkomsten. Vanaf het begin was de windmolen al bedoeld voor projecten voor het algemene belang en voor energiebesparing in het dorp. In de eerste 10 jaar is de lening afgelost en zijn de deelnemers terugbetaald, inclusief rente. Vanaf dat moment zijn alle opbrengsten naar het dorp gegaan: Op het dak van de school ligt nu een 10-tal zonnecollectoren, er is een speeltuin aangelegd, een activiteitencommissie heeft een startsubsidie ontvangen en de renovatie van het dorpshuis is mee-gefinancierd. Allemaal dankzij de Wynslyper.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- RK St. Martinuskerk uit 1892. De St. Martinusparochie bestaat (kennelijk informeel, want formeel is zij pas in 1852 opgericht, toen de bisschoppelijke hiërarchie werd hersteld) al vanaf 1658. In 1958 is dan ook op grootse wijze het 300-jarig bestaan van de parochie gevierd. De geschiedenis van de St. Martinusparochie is uitgebreid beschreven in het boek 'Het Geheim van de Oude Pôle' (M.H. de Vries, em-pastoor te Nijkerk, 1987). Sinds 2014 vormen de parochies van Sneek, Blauwhuis, Reahûs en Heeg samen de Sint Antonius van Padua parochie.

- Onderzoeker Paul Borghaerts uit Easterein heeft in 2015 in Reahûs de tot heden oudste Friese boerderij in het hele Noordzeegebied tussen Frankrijk en het voormalige Oost-Duitsland ontdekt. Het betreft de boerderij van de familie Van der Hoff aan de Sânleansterdyk. Het houten bintwerk van de boerderij blijkt uit 1595 te dateren. "We hebben hier in deze boerderij in Reahûs een bijzonder gaaf eiken bintwerk aangetroffen. Het is werkelijk uniek. Het bintwerk geeft ook aan hoe duurzaam eikenhout is", aldus de onderzoeker in een artikel in het Friesch Dagblad d.d. 11-4-2015.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Simmerfeesten (juli).

- De Slach om Reahûs (op een zondag in september) is een trimloop over de afstanden 6 of 9 km (met kortere afstanden voor de jeugd). Het is een schitterend parcours, dat deels over de Slachtedyk en via paden door de weilanden vanaf Tirns weer terugvoert naar Reahûs. Na afloop is er een prijsuitreiking met daarna live-muziek en napraten bij café Altenburg. De jongste deelnemer ooit was 5 jaar, de oudste 76. De atleten komen niet alleen uit Fryslân, maar ook regelmatig uit Groningen, Drenthe, Overijssel, Noord-Holland en andere provincies.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Verslag van een rondwandeling door de dorpen Reahûs, Lytsewierrum, Rien en Easterein (11 km).

- Het recreatieterrein bij de brug over de Frjentsjerter Feart (voorheen: Franekervaart) is in 2012 opgeknapt en daarmee geschikt(er) gemaakt voor fietsers, wandelaars en sportvissers. Er zijn paden, banken, visplekken en vuilnisbakken aangebracht dan wel verbeterd en ook de drainage is verbeterd. Verder zijn er informatieborden geplaatst over de plek, de historie en de natuur bij het terrein.

Terug naar boven

Beeld

- Videoreportage over Reahûs door Theo Galama.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Reahûs.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Reahûs.

Reactie toevoegen