Ravenswoud

Plaats
Dorp
Ooststellingwerf
Stellingwerven
Fryslân

Ravenswoud

Terug naar boven

Status

- Ravenswoud is een dorp in de provincie Fryslân, in de streek Stellingwerven, gemeente Ooststellingwerf.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Ravenswâld.

Naamgeving
De huidige naam heeft het dorp pas sinds 1952. Voorheen was het een buurtschap van Appelscha onder de naam Appelscha Derde Wijk. In genoemd jaar wordt het een zelfstandig dorp en krijgt het de naam Ravenswoud.

Terug naar boven

Ligging

Ravenswoud ligt ZO van Oosterwolde, NO van Appelscha en grenst in het O aan de provincie Drenthe (kern Smilde).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Ravenswoud heeft ca. 160 huizen met ruim 400 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Ravenswoud.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De openbare basisschool in Ravenswoud is in 1930 gebouwd. In 1948 krijgt de school de naam Meester Lokschool, naar meester Lok, die in de Tweede Wereldoorlog door Duitse soldaten bij zijn huis is doodgeschoten. Helaas moest de school in 2015 sluiten omdat er te weinig leerlingen meer waren. De kinderen uit het dorp gaan sindsdien naar Basisschool De Riemsloot in Appelscha.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ravenswoud heeft 1 rijksmonument.

- Ravenswoud heeft 3 gemeentelijke monumenten.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Het grote natuurgebied Fochteloërveen, op de grens van Friesland en Drenthe, heeft er sinds 2010 190 hectare natuur bij. In het kader van het Landinrichtingsproject Fochteloërveen (dat voorziet in uiteindelijke uitbreiding van het Fochteloërveen met 540 hectare) is het Compagnonsveld bij Ravenswoud ingericht voor de natuur. Dit gebied vormt nu een belangrijke buffer voor het hoogveen in het Fochteloërveen. Tegelijkertijd zijn maatregelen getroffen om te voorkomen dat omringende landbouwgronden nat worden.

Ook de inrichting van de Compagnonsbossen en van de polder Ravenswoud is gereed. De Compagnonsbossen hebben het authentieke beeld van voorheen teruggekregen. De lanen in het bos zijn hersteld en beter zichtbaar gemaakt. Het wijkenpatroon in de Compagnonsbossen en de polder Ravenswoud is weer herkenbaar gemaakt. Aan de zuidkant van het Fochteloërveen zijn nu meer mogelijkheden voor fietsen en wandelen. Daar waar de wandelroutes de wijken kruisen, zijn historische bruggetjes aangelegd. Een nieuw wandelpad door het Compagnonsveld is deels als vlonderpad aangelegd. Kanovaren door de wijken is nu ook mogelijk. Aan de rand van de Compagnonsbossen is een uitkijktoren geplaatst met uitzicht over de polder Ravenswoud.

Het bestaande fietspad van Ravenswoud naar Veenhuizen is verbreed en verhard met beton. Om het fietspad ook na de vernatting droog te houden, is deze deels op een kade komen te liggen. Tussen Smilde en Ravenswoud is een nieuw fietspad aangelegd. Hierdoor is het bestaande fietspad vanuit Smilde verbonden met de Compagnonsweg in Ravenswoud.

- In de zomer van 2011 broedt voor het eerst sinds honderd jaar weer een paar raven met succes in Friesland. De vogels kozen de bossen van Ravenswoud uit als thuisbasis. De raven hebben deze locatie uitgekozen vanwege het natuurgebied dat de laatste jaren door Natuurmonumenten flink is vergroot. De raven zijn in de 20e eeuw in Nederland door de mens uitgeroeid. Het laatste Friese legsel werd in 1904 bij Beetsterzwaag uit het nest gehaald. Rond 1970 werd de raaf weer geïntroduceerd op de Veluwe. De raven van Ravenswoud zijn nakomelingen van de raven uit Berkenheuvel, onderdeel van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Als de raaf eenmaal een partner heeft gevonden, blijft hij die zijn hele leven trouw. Ze bouwen hun nest in een hoge boom, op een afgelegen plek.' De raaf is een echte alleseter. Vanuit de bossen zwerven ze door de omliggende natuur, op zoek naar knaagdieren, insecten, wormen en kadavers. Ze eten ook plantendelen zoals bessen en fruit. (bron: Natuurmonumenten, 26-7-2011)

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Ravenswoud.

Reactie toevoegen