Ravenswaaij

Plaats
Dorp
Buren
Betuwe
Gelderland

ravenswaaij_collage.jpg

Ravenswaaij, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Ravenswaaij, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

ravenswaaij_collage_2.jpg

Zo'n mooi dorpje als Ravenswaaij is nog wel een tweede collage waard! (© Jan Dijkstra, Houten)

Zo'n mooi dorpje als Ravenswaaij is nog wel een tweede collage waard! (© Jan Dijkstra, Houten)

RAVENSWAAIJ.jpg

Aangekomen in Ravenswaaij, aan de Lekdijk

Aangekomen in Ravenswaaij, aan de Lekdijk

RAVENSWAAIJ 4.jpg

Ravenswaaij, gelegen op en aan de Lekdijk

Ravenswaaij, gelegen op en aan de Lekdijk

RAVENSWAAIJ 3.jpg

Ravenswaaij, gezien vanaf de Engweg, met de NH Sint Nicolaaskerk

Ravenswaaij, gezien vanaf de Engweg, met de NH Sint Nicolaaskerk

RAVENSWAAIJ 5.jpg

De Ravenswaaijsesteeg in Ravenswaaij

De Ravenswaaijsesteeg in Ravenswaaij

Ravenswaaij

Terug naar boven

Status

Ravenswaaij is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Buren. T/m 1998 gemeente Maurik.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1139 kopie 14e eeuw Raueneswade, 1179 kopie 14e eeuw Ravenswade, 1465 v. Rauezwade, -way, 1471 Rauezwaey, -wayde, -way, 1502 Raversande, 1556 Raueckswaij, 1599 en 1665 Ravesway.

Naamsverklaring
Samenstelling van de persoonsnaam Raven en het Oudnederlandse wade 'doorwaadbare plaats, ondiepte', dat is geworden tot het Middelnederlandse way 'poel, kolk, doorbraakkolk'.(1)

Terug naar boven

Ligging

Ravenswaaij ligt O van Culemborg, N van Buren, Z van Wijk bij Duurstede. In het N grenst het dorp aan de Lek.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Ravenswaaij 53 huizen met 368 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 150 huizen met ca. 400 inwoners, ongeveer gelijk verdeeld tussen de dorpskern en het buitengebied.

Terug naar boven

Geschiedenis

- In het boekje 'Ravenswaaij. Grepen uit haar geschiedenis', van auteur Joke Honders, worden in het kort een aantal zaken beschreven die met de geschiedenis van dit dorp te maken hebben. Zo wordt de kerk beschreven en een paar bijzondere glas-in-loodramen die ooit de kerk sierden. Kasteel Vredestein komt aan bod, evenals de bewoners ervan. Hoe het dagelijkse leven er rond 1700 uitzag in het dorp wordt duidelijk in het verhaal over koster Jiskoot. Het boekje is voor slechts 5 euro verkrijbaar bij Historische Kring Kesteren en Omstreken.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Ravenswaaij heeft 12 rijksmonumenten.

- Ravenswaaij heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- De Hervormde (PKN) Nicolaaskerk (Lekbandijk 37) is een eenbeukige, door netgewelven overdekte dorpskerk in laatgotische trant, evenals de toren waarschijnlijk herbouwd in 1644. Het eenklaviers orgel is rond 1715 gemaakt door Cornelis Hoornbeeck voor de Oud-Katholieke kerk St. Odulphus/De drie bonte Kraayen te Amsterdam. In 1890 is het orgel in de kerk van Ravenswaaij geplaatst. Van Hoornbeeck is verder een orgel in de Oud-Katholieke Kerk te Zaandam bewaard gebleven. De kerktoren heeft een klokkenstoel met klok van F. Simon uit 1644 met een diameter van 132 cm.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Op een zaterdag eind augustus is er de jaarlijkse Rommelmarkt in het dorpshuis van Ravenswaaij (09.00-13.00 uur). Met om 10.00 uur een veiling per opbod. De opbrengst komt geheel ten goede aan het dorpshuis.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Een aantal bewoners van het buitengebied van de dorpen Beusichem, Ravenswaaij en Zoelmond heeft in 2019 meegedaan aan het beplantingsproject 'Dorpen in het Groen'. Het project is een initiatief van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG), mede gefinancierd door de gemeente Buren en de provincie Gelderland. Alle deelnemers hebben van tevoren een gesprek gehad met SLG, die hen heeft geadviseerd over de planten die het beste passen bij hun landschap. Het gaat om onder meer hoogstamfruit, meidoorn en wilde liguster. Doel is dat er meer streekeigen beplanting in de Gelderse dorpen komt (er hebben zich in de regio nog veel meer dorpen voor dit project aangemeld). Dat brengt niet alleen het kenmerkende Betuwse landschap terug, maar is ook goed voor de natuur, omdat er planten zijn uitgekozen waar vogels, vlinders en wilde bijen baat bij hebben.

- "Naturistenterrein De Maat (Zon en Leven) in Ravenswaaij heeft 35 plaatsen beschikbaar voor tenten, caravans en campers. Een oude elzenhaag omringt De Maat. Daarachter zijn veel soorten struiken en bomen geplant om het zichtdicht te maken. Oude ingevlochten takken vormen zo een leefmilieu voor veel diersoorten, waaronder een uilenpaar. De kampeerplaatsen liggen tussen oude fruitbomen, die in het voorjaar bloesem en in de nazomer en het najaar vruchten dragen. Vanaf augustus pruimen in overvloed, in het najaar naast de noten appels en peren die we verzamelen om er Maatsap van te persen. Midden op het terrein staat ons nieuwe gebouw, De Pit, met daarin de sauna, plus douches en toiletten. Voor de kinderen zijn er schommels en een speelplek, en een afgeschermd deel van het zwembad. Verder is er een jeu-de-boulesbaan. Verder is er een onderhoudsarme, natuurlijk aangelegde zwemvijver met waterplanten voor een natuurlijke zuivering."

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Dorpshuis De Rozenhoek in Ravenswaaij is in 1964 gerealiseerd. Aanvankelijk ligt er een plan om de oude school tot dorpshuis te verbouwen, maar uiteindelijk is gekozen voor een nieuw gebouw op de hoek van de Rozenstraat en de Maatsteeg. Dankzij de inzet van vele Ravenswaaijers is het dorpshuis er gekomen. Giel en Alie Baauw hebben van 1964 tot 1989 zorg gedragen voor het beheer van De Rozenhoek. In 1981 is het dorpshuis gerenoveerd en uitgebreid. Door het overlijden van Giel in 1989, wat een grote schok is voor het dorp, komt het voortbestaan van De Rozenhoek aan een zijden draadje te hangen. Diverse beheerders proberen nadien het gebouw te exploiteren, met weinig succes. In 1994 wordt Stichting De Rozenhoek opgericht. Sindsdien wordt het dorpshuis door vrijwilligers gerund. Er zijn 2 zalen; een grote zaal met toneel voor maximaal 165 bezoekers, en een kleine zaal voor maximaal 50 personen, voor vergaderingen en kleine feesten. Er zijn veel activiteiten in De Rozenhoek, die voornamelijk gebruikt wordt voor kaart- en zangavonden, biljartclubs, toneel- en muziekuitvoeringen, huwelijksfeesten, verjaardagsfeesten e.d.

- Onderwijs: - De Ds. Derksenschool is een kleine, moderne basisschool. Vrijwel alle kinderen uit Ravenswaaij en een aantal uit omliggende dorpen - met name ook uit Asch, sinds de sluiting van de basisschool aldaar in 2018 - bezoeken de school. De school is een bindende factor binnen het dorp. Ouderbetrokkenheid en een goede samenwerking met ouders vinden zij belangrijk. Kinderen leren op deze school in veiligheid en vanuit veiligheid. Leren in veiligheid betekent dat elk kind leert wat zijn / haar talenten zijn en hoe die verder ontwikkeld kunnen worden. Dit doen ze o.a. door aandacht te besteden aan kanjertraining, motorische ontwikkeling en lezen in zelfstandigheid. Leren vanuit veiligheid: kinderen komen pas echt tot ontwikkeling indien zij opgroeien in een schoolklimaat waar wederzijds respect en veiligheid iedere dag te zien is.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Ravenswaaij, met foto's van de grafzerken.

Reactie toevoegen