Rasquert

Plaats
Dorp
Het Hogeland
Hoogeland
Groningen

rasquert_rasquerdermaar_kano.jpg

Op het Rasquerdermaar, in de omgeving van het dorp Rasquert, kun je prima kanoën. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Op het Rasquerdermaar, in de omgeving van het dorp Rasquert, kun je prima kanoën. (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Rasquert

Terug naar boven

Status

- Rasquert is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Baflo, in 1990 over naar gemeente Winsum, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.

- Het kleine dorp Rasquert is voor veel voorzieningen aangewezen op het grotere buurdorp Baflo. Het is daarom ook logisch dat zij veel gezamenlijke instanties hebben, zoals een vereniging Dorpsbelangen (zie hieronder bij Links). De dorpen zijn ook vrijwel aan elkaar gegroeid (er zit nog  slechts een kleine 'groene buffer' tussen). Je zou ze dan ook als 'tweelingdorp' kunnen beschouwen. Formeel (bijv. voor de postadressen, plaatsnaamborden e.d.) zijn het nog wel 2 aparte dorpen.

- Onder het dorp Rasquert vallen ook de buurtschappen Hammeland en Lutje Marne.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Raskert of Raskerd.

Oudere vermeldingen
10e-11e eeuw Riazuurð, 11e eeuw Reisuurð, 1417 kopie van, to Rasquart, 1436 Raeswert, 1437 to Ryaswert, 1440 kopie toe Raswert, 1541 Rasquarder hammerick, ca. 1660 Rasquert.

Naamsverklaring
Misschien ontstaan uit het Oudfriese hriades uurð* 'rietwierde'. De vorm uit 1541 heeft de k klank mogelijk onder invloed van Usquert.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Rasquert ligt N van het dorp Winsum, direct N van het dorp Baflo, tussen de spoorlijn Groningen-Roodeschool in het O en de provincialeweg N363 (Warffumerweg) in het W.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Rasquert 62 huizen met 371 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 90 huizen met ca. 220 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Rasquert heeft 10 rijksmonumenten.

Terug naar boven

Evenementen en activiteiten

- In 1992 is popfestival Graspop ontstaan, als initiatief van jeugdsoos Eagle in Baflo. Met 40 vrijwilligers wordt het eerste festival in elkaar gezet, dat ca. 400 bezoekers trekt. Topact waren de Bintangs. In de loop der jaren is het festival flink gegroeid; met meer dan 100 vrijwilligers organiseert men nu een festival dat jaarlijks ca. 2.000 bezoekers trekt. Met de verhuizing naar het festivalterrein op de ijsbaan van Rasquert in 2011 is het Graspop Festival (op een zaterdag eind mei) de weg naar boven verder ingeslagen.

- De zaterdag vóór het popfestival zijn er in Rasquert de Groninger Kampioenschappen Zitmaaierraces Vol G(r)as.

- Als het in de winter hard genoeg vriest, kan er in Rasquert worden geschaatst op IJsbaan 't Olthof.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Rasquerdermaar is een ruim 3 kilometer lang kanaal, lopend tussen het Kanaal Baflo-Mensingeweer en de Warffumermaar. De maar begint bij de vaste brug in de Hammelandsterweg (tot 1988 een draaibrug). De afgelopen jaren zijn het jaagpad en de dijk langs de Rasquerdermaar, voor zover gelegen op grondgebied van Rasquert - dat is het deel O van de waterloop Oude Weer die haaks op de Rasquerdermaar naar het N loopt - gereconstrueerd. Omdat dat deel dichter bij buurtschap De Vennen ligt dan bij het dorp, hebben wij die reconstructie daar beschreven.

Terug naar boven

Links

- Nieuws: - Nieuws uit Baflo en Rasquert van Dorpsbelangen op Facebook.

- Belangenvereniging: - Dorpsbelangen Baflo en Rasquert zet zich in voor behoud en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid van beide dorpen. Ze houden zich bezig met o.a verkeersveiligheid, speelterreinen, projectsubsidies en dorpsactiviteiten.

- MFC: - In 2018 is het nieuwe multifunctioneel centrum (MFC) de Marciaborg gerealiseerd, aan de Meijmaweg tussen de kernen Rasquert en Baflo (formeel op grondgebied van eerstgenoemd dorp gelegen). Het complex biedt onderdak aan de basisscholen Noordewier en Ichtus, de peuters van Kids2B, evenals sportclubs - zoals de kantine van de tennisclub - en culturele verenigingen. Ook is het dé plek voor dorpsbijeenkomsten. De naam van het complex is door een prijsvraag tot stand gekomen. De naam is een logische omdat het centrum in het Marciapark staat. Ook de lokale voetbalclub heette zo. Alleen weet niemand meer wat de naam eigenlijk betekent. "Dus daar gaan we ook nog wel een keer een prijsvraag voor uitschrijven", aldus wethouder Harmannus Blok bij de bekendnaming van de naam in oktober 2017.

Het gebouw is aardbevingsbestedig gebouwd. Niets is gelijmd of gemetseld. Alles is gestapeld. En daar is veel staal, beton en hout voor nodig; om precies te zijn 135 ton staal, 800 kuub beton en 7,5 kilometer hout. Het verouderde gebouw van Basisschool Noordewier op deze locatie is gesloopt. Daar is het schoolplein van het nieuwe complex aangelegd en de tennisbanen van de tennisclub. Het complex is het duurzaamste pand van Baflo en Rasquert; het is aardbevingsbestendig, gasloos, volledig elektrisch aangedreven, wordt verwarmd door aardwarmte, heeft 231 zonnepanelen, driedubbel gelaagd glas, vleermuiskastjes aan de muren en een gevel van duurzaam gekapt hout. De kinderen van de scholen kunnen zien wat voor techniek achter de duurzame elementen schuilgaat. Zo kunnen ze bijv. via de digitale schoolborden zien hoeveel stroom er wordt opgewekt en verbruikt.

- Onderwijs en kinderopvang: - Basisschool Mathenesse is in 2015 gefuseerd met basisschool De Holm uit buurdorp Den Andel. De school in Den Andel is gesloten. De leerlingen uit dat dorp gaan sindsdien deels naar Rasquert, deels naar Pieterburen. De 'nieuwe' school in het dorp heet Basisschool Noordewier. De school wordt bezocht door ongeveer 95 leerlingen. "Het is onze missie om ieder kind tot zijn recht te laten komen en aan te sluiten bij individuele ontwikkel- en leerbehoeften, talenten te stimuleren en vaardigheden te leren om nu en in de toekomst deel te nemen en bij te dragen aan de maatschappij. De basis om deze missie te verwezenlijken wordt gevormd door de volgende pijlers: Schoolklimaat, sociale veiligheid, burgerschap en integratie; wij hechten aan een goed klimaat op school. Het welzijn van iedereen en hoe ga je met elkaar om. We zijn proactief in het voorkomen van pesten. Wij vinden het belangrijk dat kinderen kennis hebben van (de ontwikkelingen in) de maatschappij, daar deel van uit maken en een actieve rol vervullen.

Kennis en vaardigheden zijn de  basis voor succesvolle deelname aan de maatschappij en voor levenslang leren. We werken opbrengstgericht, op basis van data bepalen we het aanbod en de didactiek van taal, lezen en rekenen. Een school draagt niet alleen kennis over c.q. helpt de leerlingen kennis te verwerven, maar besteedt ook aandacht aan het aanleren en stimuleren van vaardigheden (21st century skills). Deze vaardigheden (samenwerken, communiceren, ict-geletterdheid, sociale en culturele vaardigheden, creativiteit, probleemoplossend vermogen, kritisch denken, maatschappelijke redzaamheid en burgerparticipatie) zijn succesvol om met succes te participeren in een snel veranderende maatschappij. Waarden; goed onderwijs is gebaseerd op gezamenlijk gedragen waarden. Onze kernwaarden zijn passie, verbondenheid, talent, vakmanschap en authenticiteit. Een breed aanbod; school is meer dan lezen, rekenen, taal. Daarom bieden we een uitgebreid programma aan: cultuureducatie, techniek, muziek, gym. Omgeving en school;  kinderen leren altijd en overal: op school, in de naschoolse opvang, thuis, in de wijk, in een zorginstelling, in de vrije tijd. De omgeving van het kind en de school is daarom van groot belang om kinderen optimale ontwikkelingskansen te bieden. Door gebruik te maken van de omgeving verrijken we ons onderwijs."

Reactie toevoegen