Randwijk

Plaats
Dorp
Overbetuwe
Betuwe
Gelderland

GL kadastrale gemeente Randwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

kadastrale gemeente Randwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

kadastrale gemeente Randwijk in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Randwijk

Terug naar boven

Status

- Randwijk is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Betuwe, gemeente Overbetuwe. T/m 2000 gemeente Heteren.

- Onder het dorp Randwijk valt ook de buurtschap Indoornik en een deel van de buurtschap Lakemond.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1299 Ranwic, 1502 Rantwick, 1520 Ranswijck, 1561 Randtwyck.

Naamsverklaring
Vaak worden als oude vormen Rinwich en Reinwic (beide 12e eeuw) en Renwijc (1359) bij Randwijk genoemd, doch zij duiden mogelijk op een verdwenen Rijnwijk 'vestigingsplaats aan de Rijn' bij Wageningen. Ook hier betekent wijk 'vestigingsplaats'. Het eerste lid is niet duidelijk, misschien rand 'zoom' of een persoonsnaam. Verband met het Middelhoogduitse ran 'dun, slank' en het Middelnederlandse rane 'soort schelvis' is niet waarschijnlijk.(1)

Terug naar boven

Ligging

Randwijk ligt W van Heteren, N van Zetten. In het N grenst het dorp aan de Rijn.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Randwijk 87 huizen met 606 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 600 huizen met ruim 1.400 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsplan Randwijk en Indoornik.

- Anno 2017 wordt de haalbaarheid onderzocht van een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in Randwijk, als opvolger van dorpshuis Randwijks Hof en de in slechte staat verkerende accommodaties van de voetbalvereniging.

- Sinds 2016 is er de Proeftuin Randwijk, die in ieder geval gedurende 3 jaar door allerlei samenwerkende organisaties uit de branche wordt ondersteund, waaronder Wageningen UR, die de locatie Wageningen Plant Research noemt. Het is dé centrale plaats in Nederland waar onafhankelijk en praktijkgericht innovatie en kennisontwikkeling voor de Nederlandse fruitteelt plaatsvindt. De Proeftuin richt zich op professionele partijen in de conventionele en biologische fruitteeltsector. De focus ligt op duurzaamheid, kwaliteit en efficiënte en rendabele productiesystemen. Op de Proeftuin is een interessante mix te zien van fundamenteel onderzoek en praktijkgerichte demo’s op het gebied van duurzame fruitteelt, moderne rassen en onderstammen, efficiënte productiesystemen en technologie. De Proeftuin levert een bijdrage aan de fruitteelt van 'morgen' in 3 pijlers: samwenwerking, demo's en onderzoek.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Randwijk heeft 2 rijksmonumenten: Hofstede Het Klaphek (Bredeweg 69) en de Hervormde kerk. - Site Hervormde Gemeente.

- Randwijk heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- Steenfabriek Randwijk, gelegen in de uiterwaarden, aan de Renkumse Veerweg, bestaat uit een complete oude oven met schoorsteen en bijgebouwen. Het is een van de weinige zogeheten zigzagovens in Nederland en een van de weinige steenfabrieken waar nog ambachtelijke bakstenen worden gemaakt. De lokale klei die wordt gebruikt geeft de bakstenen ook een specifieke kleur en structuur. Dergelijke bakstenen zijn onmisbaar bij de restauratie van veel monumenten. Naast de productie van bakstenen dient de fabriek als educatiecentrum voor toekomstige stenenbakkers. Het terrein is te bezichtigen. De steenfabriek is in 2012 gerestaureerd.

- Op het terrein van de steenfabriek is ook de Gelderse Smalspoor Stichting gevestigd, die tientallen oude locomotieven en rijtuigen beheert en restaureert. Een aantal van de locomotieven is in bedrijf; ze trekken de treinen waarmee een ritje kan worden gemaakt. Voor openingsdagen zie de link.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Met het Renkumse Veer kun je de Rijn oversteken naar het dorp Renkum.

- De gemeente Overbetuwe en Dekker Grondstoffen hebben in 2013 een Ontwikkelingsplan voor het uiterwaardengebied de Randwijkse Waarden opgesteld. Dit plan beschrijft de ontwikkeling en inrichting van het gebied rond het Gat van Van Wijck. Het plan wordt mogelijk gemaakt door zandwinning in dit gebied. Belangrijke punten in het Ontwikkelingsplan Randwijkse Waarden zijn het versterken van de landschappelijke kwaliteit en de natuurwaarden in de uiterwaarden. Het plan biedt ook diverse mogelijkheden voor lokale recreatie. Dekker Grondstoffen heeft een overeenkomst gesloten met het Gelders Landschap voor een periode van 50 jaar. Gelders Landschap gaat het beheer van de Randwijkse Waarden verzorgen.

De fa. Dekker is in 2016 gestart met het verbreden en uitdiepen van de Plas van Van Wijck, die uiteindelijk in omvang gaat verdubbelen. Het bedrijf gaat klei, grind en zand afgraven uit de uiterwaarden tot een diepte van ca. 25 meter, middels een drijvende verwerkingsinstallatie. Het werk gaat ongeveer 4 jaar duren. Het gewonnen zand wordt per schip afgevoerd.

De gemeente Overbetuwe heeft plannen om het 200 hectare grote uiterwaardengebied om te vormen tot natuur- en recreatiegebied. Zo moeten er onder meer een ligweide, een aanlegsteiger en een natuurijsbaan komen. Ook een vogelobservatiehut, een vissteiger voor invaliden en een vliegerweide zijn in het plan opgenomen. Verder worden er fiets- en wandelvoorzieningen aangelegd (zo komen er struinpaden van de Veerweg naar wageningen), krijgt de veerstoep een flinke facelift en wordt het voet- en fietsveer bij Heteren dat begin jaren zeventig uit het water werd gehaald, opnieuw geïnstalleerd.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Randwijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Randwijk, Indoornik en Lakemond.

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Randwijk, Indoornik en Lakemond.

- Dorpshuis: - Dorpshuis Randwijks Hof.

- Onderwijs en kinderopvang: - School met de Bijbel. - Peutercentrum Ukkepuk.

- Sport: - Voetbalvereniging EMM.

Reactie toevoegen