Randstad

Streek
Randstad
UtrechtNoord-HollandZuid-Holland

Randstad

Terug naar boven

Status en ligging

- De Randstad is het verstedelijkte gebied in het westen van het land. In bestuurlijke zin worden de provincies Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht tot deze regio gerekend.

- In het hart van het gebied ligt als een groene enclave het landelijke gebied het Groene Hart.

- In het gebied liggen de vier grote steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Randstad woont bijna de helft van de Nederlandse bevolking (ruim 8 miljoen inwoners).

Terug naar boven

Geschiedenis

- Het proefschrift van Annekia Duschka (Nikki) Brand: De wortels van de Randstad. Overheidsinvloed en stedelijke hiërarchie in het westen van Nederland tussen de 13e en 20e eeuw (354 pag., 2012) is via de link online te lezen.

- Nadere informatie over de Randstad op Wikipedia.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het Groene Hart verandert in de toekomst voor een fors deel in grote, hippe stadsparken. In plaats van weilanden komen rond de steden 'metropolitane stadsparken' met musea, sportfaciliteiten en restaurants die een toeristische trekpleister moeten vormen. Dat vergezicht staat althans in de door het toenmalige kabinet in 2008 vastgestelde Structuurvisie Randstad 2040. Over enkele decennia is het Groene Hart zoals dat nu bestaat, vrijwel verdwenen. Veel landbouw wijkt voor 'nat natuurgebied' en parken. De boerenbedrijven die overblijven zijn vaak cultuurhistorisch van belang of ze werken innovatief, omdat de grond door bodemdaling te zilt is geworden voor traditionele melkveehouderij. Het Groene Hart, zo schrijft het kabinet anno 2008, verandert geleidelijk in een Groenblauwe Delta. Daarbij moeten de stadsparken de Randstad aantrekkelijker maken voor buitenlandse bedrijven en als woonplaats. Volgens het Rijk moeten die de allure krijgen van een Central Park in New York, Hyde Park in Londen en Fontainebleau bij Parijs. De Structuurvisie zet verder in op Amsterdam, Den Haag en Rotterdam als toplocaties voor het internationale bedrijfsleven. Zie verder de publicatie Structuurvisie Randstad 2040: naar een duurzame en concurrerende Europese topregio.

- Randstad Monitor 2019 (de Randstad regio vergelen met andere Europese regio's, Engelstalig)..

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over de Randstad (online te bestellen).

- In het boek De poldermetropool (2013) ontleedt journalist, politicoloog en adviseur ruimtelijke ordening Pieter Maessen de Nederlandse variant van de moderne metropool: de Randstad. Maessen legt de bestuurlijke processen bloot die de ontwikkeling van de Randstad voortstuwen en brengt de vaak tegengestelde krachten in kaart die haar toekomst bepalen. De Randstad is een internationale successtory. Maar gebrek aan centraal bestuur en de soms provinciale mentaliteit maken het moeilijk aan de heftige concurrentie van andere Europese steden het hoofd te bieden. In klare, bondige taal beschrijft Maessen wat daar voor nodig is.

- Een bijzonder fenomeen in de Randstad is de ontwikkeling sinds de jaren zestig van de ´nieuwe steden´. In 2012 is het boek Atlas Nieuwe Steden verschenen, over de geschiedenis, de huidige situatie en de toekomst van de meest kenmerkende ´nieuwe steden´ van ons land: Almere, Capelle aan den IJssel, Haarlemmermeer, Houten, Lelystad, Nieuwegein, Purmerend, Spijkenisse en Zoetermeer. Ook in 2012 is het PBL-rapport ´Nieuwe Steden in de Randstad´ verschenen.

Terug naar boven

Links

- Bestuurlijk: - Regio Randstad is een netwerkorganisatie die in Brussel de gemeenschappelijke belangen vertegenwoordigt van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Flevoland.

Reactie toevoegen