Raamsdonk

Plaats
Dorp
Geertruidenberg
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

NB gemeente Raamsdonk in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Raamsdonk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Raamsdonk in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Raamsdonk

Terug naar boven

Status

- Raamsdonk is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Geertruidenberg. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996.

- Wapen van de voormalige gemeente Raamsdonk.

- Onder het dorp Raamsdonk vallen ook de buurtschappen De Bergen en De Laan (grotendeels). Onder de gemeente viel vroeger ook een buurtschap Het Fort. Die wordt tegenwoordig nergens meer vermeld.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1253 Ramesdunc, 1330 Raemsdonc. Ter onderscheiding met Raamsdonksveer werd het dorp vroeger ook wel Raamsdonk-Dorp genoemd, bijvoorbeeld op oude ansichten of in poststempels.

Naamsverklaring
Samenstelling van donk 'zandige opduiking in moerassig terrein' (vergelijk Muiderberg, Dongen) en waarschijnlijk rams 'daslook' (Allium ursinum), ontstaan uit het Germaanse hramesan* (vergelijk het Nieuwengelse ramson), of anders een persoonsnaam. (1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Raamsdonk ligt NO van Oosterhout, W van Waalwijk en Waspik, ZO van Geertruidenberg en Raamsdonksveer en grenst in het W aan de A27.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Raamsdonk 427 huizen met 2.981 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 182/1.099 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen Raamsdonksveer 241/1.856 en Het Gat 4/26. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 900 huizen met ca. 2.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de gescbiedenis van Raamsdonk, kun je terecht bij:

- Oudheidkundige Kring Geertruydenberghe.

- Stichting Raamsdonks Historie.

- Verhalen over de geschiedenis van Raamsdonk op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

- Op Wiki Midden-Brabant vind je informatie over verleden en heden van Tilburg, Udenhout, Geertruidenberg, Raamsdonk en Raamsdonksveer.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Raamsdonk heeft 25 rijksmonumenten.

- Raamsdonk heeft 14 gemeentelijke monumenten.

- Lambertuskerk.

- Beschrijving orgel Lambertuskerk.

- Beschrijving orgel Sint-Bavokerk.

- In 1907 komt het Adrianusklooster (Kerkplein 5) gereed, dat is gebouwd in opdracht van het RK Kerkbestuur. Zes zusters van de Congregatie van de Zusters van Liefde uit Schijndel komen naar Raamsdonk, om zich hier te wijden aan het onderwijs van meisjes en de verzorging van 'ouden van dagen'. In 1913 wordt het gebouw aanzienlijk uitgebreid door de bouw van onder meer een mannenafdeling, een washuis, een stal en een schuur. In 1927 wordt het gehele complex aan de zusters van Schijndel verkocht. In 1938 wordt aan het complex een kleuterschool toegevoegd. De meisjesschool wordt in 1963 een gemengde school.

De laatste jaren werd het gebouw bewoond door zo'n 40 bejaarden en 13 zusters. Het einde van de bejaardenhuis- / school- / kloosterbestemming van het gebouw komt in zicht als in 1971 de nieuwe basisschool De Hoge Waai in gebruik wordt genomen en vervolgens begin 1972 het nieuwe verzorgingstehuis Het Hoge Veer gereed komt. Op 16 april 1972 nemen de zusters afscheid van Raamsdonk. Hoe het verder is gegaan, kun je lezen onder Links > Dorpshuis.

- Beschrijving orgel Landgoed 'Het Broeck'.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Stichting Raamsdonkse Karnaval.

- Dollemansdagen (weekend in juli).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Raamsdonk (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis: - Nadat de Zusters van Schijndel in 1972 het Adrianusklooster* hebben verlaten, gaat een werkgroep van start met als doel het gebouw te behouden en er een centrale ontmoetingsaccommodatie voor Raamsdonk van te maken. Na anderhalf jaar van overleg, rapporten en acties komt in december 1973 het groene licht voor de noodzakelijke grondige verbouwing, die in november 1974 wordt afgerond, o.a. met de inzet van veel Raamsdonkers. In januari 1975 wordt het pand in gebruik genomen. Het krijgt de naam Ontmoetingscentrum. Rond 1990 is een grondige renovatie van zalen, café, toiletten en voorzieningen uitgevoerd. In 2001 is het interieur geheel gemoderniseerd.
* Voor de geschiedenis van dit klooster zie het hoofdstuk Geschiedenis.

Recentelijk heeft het Ontmoetingscentrum een ware metamorfose ondergaan. Het interieur is na maanden van voorbereiding en een aantal weken werkzaamheden volledig aangepast aan de eisen van deze tijd. Het interieur heeft nu een moderne, strakke, maar nog altijd warme uitstraling. Sociaal-cultureel centrum het Ontmoetingshuis biedt onderdak aan tal van lokale verenigingen en organisaties. De zalen en bar zijn tevens te huur voor feestelijke aangelegenheden, vergaderingen en als cursusruimte.

Reactie toevoegen