Purmerland

Plaats
Dorp
Landsmeer
Waterland
Noord-Holland

Purmerland

Terug naar boven

Status

Purmerland is een dorp in de provincie Noord-Holland, in de streek Waterland, gemeente Landsmeer. T/m 1990 gemeente Ilpendam.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1358 "de Kercke van Purmer", 1389 "in Purmer ban", 1391 "an die Purmerlantsche syde", 1410 "van onsen dorpe van Purmer, ende Purmerlandt, streckende also verre, als die Ban daer af gelegen is", 1426 Purmerlant, 1680 herdruk 1745 Purmerlandt, 1847 Purmerland.

Naamsverklaring
Te duiden als land 'gebied' behorend bij het dorp Purmer.(1)

Terug naar boven

Ligging

Purmerland ligt ZW van de stad Purmerend, Z van het dorp Neck, NO van het dorp Oostzaan, N van de dorpen Den Ilp en Landsmeer, NW van het dorp Watergang en WNW van het dorp Ilpendam.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Purmerland 43 huizen met 271 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 165 huizen met ca. 410 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als je je nader wilt verdiepen in de geschiedenis van dit dorp, kun je terecht bij Oudheidkundige Vereniging Purmerland Heden en Verleden, p/a Lepelaarstraat 24, 1452 XM Ilpendam, tel. 020-4363416, contactpersoon mw. M. Konz-Breebaart (secretaris). Voor zover ons bekend is deze vereniging nog niet middels een website of -pagina op het internet aanwezig.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Toneelvereniging TOP brengt jaarlijks in november een nieuw stuk op de planken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- In 2010 is het bijna 90 ha grote Groengebied Purmerland gereed gekomen. Het ligt ten zuiden van de Purmerendse wijk Weidevenne, en is een recreatiegebied midden in het veenweidelandschap. Bewoners van Purmerend, Purmerland en Landsmeer weten het gebied inmiddels goed te vinden. Het bestaat o.a. uit een natuurzone die deel uitmaakt van de ‘robuuste natuurverbinding' tussen het Wormer- en Jisperveld en het Ilper- en Oostzanerveld. Nieuw aangelegde fietspaden sluiten aan op het Wormerpad. Resultaat hiervan is een recreatieve fietsverbinding tussen het Purmerbos en recreatiegebied Het Twiske én een prima fietsverbinding tussen Purmerend en Zaanstad. Wandelaars en ruiters kunnen een nieuwe doorgaande route van circa 1,5 kilometer gebruiken. Ook is een kanoroute uitgezet met kano-overzetplaatsen en een visplaats.

Groengebied Purmerland bestaat uit een bosrandzone, een natuurzone en een veenweidegebied. In de bosrandzone zijn verschillende wandel-, fiets-, ruiter-, en kanoroutes. Ook zijn er verschillende speelplekken, trapvelden, is er een schooltuin en een eetgelegenheid. De natuurlijke inrichting langs de spoorlijn Hoorn-Zaanstad maakt deel uit van de Ecologische Hoofdstructuur. Dit gedeelte richt zich op natuurontwikkeling, waarbij de nadruk ligt op rietmoeras. Langs dit gebied loopt een  fiets-, ruiter- en kanoroute. Het veenweidegebied bestaat uit ruig grasland, bloemrijk grasland en weiland. Doordat er bijna geen opgaande beplanting is, kun je optimaal van het uitzicht genieten. Vooral vanaf de bruggen benadrukken de vergezichten over het water de uitgestrektheid van het gebied. In dit gebied liggen laarzenpaden.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Purmerland (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Purmerland stelt zichzelf tot doel de afstand tussen de inwoners van het dorp en de bestuurders van de gemeente Landsmeer te verkleinen en de leefbaarheid en het welzijn van de inwoners te waarborgen. Dit doel beogen ze te bereiken door: hun oor te luister te leggen bij de inwoners. Wat leeft er, waar zitten de knelplunten, wat kan verbeterd worden, waar is behoefte aan?; samen met de bevolking plannen te maken ter verbetering van de leefbaarheid; het geven van adviezen aan de gemeenteraad en het College van Burgemeester en Wethouders; het verstrekken van informatie via de website.

- Sport: - Al in de jaren twintig van de vorige eeuw wordt er in Purmerland min of meer georganiseerd gevoetbald. In een krantenartikel van juli 1921 wordt melding gemaakt van een wedstrijd van de lokale voetbalvereniging Geel-Zwart tegen IVV 2. Vanwege het meespelen in de 4e klasse E in de Waterlandse competitie van 1923-1924 wordt de naam Geel-Zwart later gewijzigd in Purmerland. In 1933 wordt wordt voetbalvereniging P. V. V. opgericht. Achter het erf van K. Laan (later de fam. J. Tromp) heeft de familie Pauw een stuk land dat als voetbalveld kan gaan dienen. De toegang loopt over het erf van Laan. In de avonduren worden takkenbossen in de greppels gelegd en met paard en wagen wordt er grond aangevoerd. (opgedroogde modder die in het kader van de werkverschaffing is opgebaggerd). In de aanwezige kippenhokken (!) wordt een kleedgelegenheid ingericht, met in het laatste hok een consumptietent. Getraind wordt op een stuk land van F. Bakker aan de Rijweg bij de “Burgt”.

In 1940 vertrekt de fam. Pauw en de nieuwe huurder wil geen land voor het voetballen beschikbaar stellen. Purmerland moet dus verhuizen. Men kan land gelegen naast de “Kaasfabriek” huren van de heer Ab de Jong en daar wordt een voetbalveld gemaakt. De kleedgelegenheid is echter wel een probleem. Zo wordt vermeld dat het kleedhok aan alle kanten tocht en ook ontbreekt er een consumptietent. Voordat er zondags gevoetbald kan worden moeten eerst paarden, koeien of schapen worden verwijderd en ook dienen de nodige “hopen” te worden opgeschept. Vaak moeten ook de doelpalen weer worden rechtgezet en doordat het terrein niet al te groot is, lopen de lijnen vrij dicht langs de wegsloot, met alle gevolgen van dien...

Men kan zich vanaf 1948 verkleden in de “Kaasfabriek” of onder de muziektent achter café Ooms. Maar dit laatste betekent dat men enkele honderden meters moet lopen naar het veld (!) Om de modder na de wedstrijd te kunnen verwijderen worden 11 wasblikjes aangeschaft. In 1950 wordt met B en W van Ilpendam gesproken over een nieuw terrein. Probleem hierbij is dat de benodigde grond onteigend moet worden daar de eigenaar niet wil verkopen. Het nieuwe terrein komt te liggen aan de Rijweg naar het Noordhollands Kanaal. De drainage (takkenbossen) wordt door de leden zelf aangelegd. Aldus het mooie verhaal over de beginjaren van SC Purmerland. - Onder deze link kun je nog veel meer lezen over hoe het sindsdien verder is gegaan.

- Zorg: - Op Zorgboerderij De Bezige Bij in Purmerland heeft de familie Nansink een pensionstalling voor paarden, en daarnaast vangen zij dieren op die nergens meer terecht kunnen, door slechte zorg van hun baasjes, verwaarlozing, of eigenaren die de verzorging niet meer konden betalen. Daarnaast is er nog een hele verzameling andere dieren. Zo lopen er drie lama’s, twee ezels, shetlandpony’s, een geit, kippen en zwijnen rond. De boerderij heeft een flink stuk grond en dus veel ruimte voor alle dieren en activiteiten.

Al deze dieren moeten verzorgd worden en extra helpende handen zijn dus altijd welkom. Daarnaast is er veel groen dat onderhouden moet worden en er is altijd wel iets te klussen, schilderen of op te knappen. De geweldige ligging van de boerderij, de rust en de ruimte en ook de gemoedelijke sfeer, zorgen voor een plekje waar men echt even bij kan komen. Daarbij is er altijd ruimte voor een praatje en voor de kinderen gelegenheid om veel te spelen. Dagritme en structuur zijn op de boerderij heel belangrijk. Die duidelijkheid biedt ook de kaders waarbinnen iedereen zich prettig en ontspannen kan voelen. Zo biedt het werk op de boerderij een volwaardige, afwisselende en zinvolle dagbesteding waarop aan het eind van de dag met een voldaan gevoel teruggekeken kan worden.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Purmerland.

Reactie toevoegen