Punthorst

Plaats
Buurtschap
Staphorst
Salland
Overijssel

Punthorst

Terug naar boven

Status

- Punthorst is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Staphorst.

- De buurtschap Punthorst valt in de praktijk onder het dorp Rouveen (d.w.z. volgens deze pagina van Marco Buitenhuis was dit vanouds het Rouveense deel van Den Hulst), maar heeft wel een eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek en is daarmee een formele woonplaats.

- De ZW van de buurtschap gelegen buurtschap en landgoed Rollecate valt op zijn beurt grotendeels onder de buurtschap Punthorst, althans voor de postadressen. Ditzelfde geldt voor een klein deel van de uitgestrekte buurtschap Westerhuizingerveld en een klein deel van buurtschap De Maat. Al deze delen van deze drie buurtschappen vallen in de praktijk onder het dorp Rouveen, het dorp het dichtst bij de buurtschap Punthorst in de gemeente Staphorst.

Terug naar boven

Naam

Oudere (postale) schrijfwijze
In het huidige postcodesysteem, dat in 1978 is ingevoerd, heette deze plaats aanvankelijk Den Hulst, met postcode 7713. Later, in ieder geval na 1994 en uiterlijk in 1999, is de plaats hernoemd in Punthorst, met postcode 7715. Mogelijk omdat het te verwarrend was met het noordelijke deel van het nabijgelegen Nieuwleusen, dat vanouds altijd Den Hulst heeft geheten, dat als dorp de laatste decennia geleidelijk in het dorp Nieuwleusen is opgegaan, waar nog steeds de weg Den Hulst loopt, en wat in atlassen ook nog als buurtschap Den Hulst te boek staat.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Punthorst ligt NW van Nieuwleusen, ZO van Staphorst. Het centrum van de buurtschap ligt rond de Mr. J.B. Kanlaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Punthorst heeft een heel kleine kern maar een heel groot buitengebied. Het totale grondgebied is dan uiteindelijk toch nog een grote buurtschap met ca. 350 huizen en ca. 950 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Bestemmingsplan Oud-IJhorst, IJhorst en Punthorst (2010).

- Ter vergroting van de verkeersveiligheid voor fietsers tussen Staphorst en Nieuwleusen gaat de gemeente in 2017 een vrijliggend fietspad aanleggen langs de Evenboersweg en de Kanlaan in Punthorst. Dat is enkele jaren later dan aanvankelijk beoogd, omdat het veel afstemming vergde met alle grondeigenaren aan het traject. Het pad kost 2,5 miljoen euro.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Punthorst heeft 1 rijksmonument, zijnde de gave boerderij van het Staphorstse type op Evenboersweg 15.

- In de berm van de Dekkersweg in Punthorst staan 2 kruisen, met de namen van Yves Loichot en Jacobus Cornelis de Roos. Op deze plek sterft dit duo nadat ze vanuit een zolderraam zijn beschoten. Maar het hadden eigenlijk 10 kruisen moeten zijn. Op zondag 8 april 1945 vallen in de buurtschap tijdens een uitbarsting van geweld namelijk 10 doden. In de vroege ochtend van die dag landen in Drenthe en Noord-Overijssel 702 Franse parachutisten, die deel uitmaken van de Franse SAS-elite-eenheden. Tijdens Operatie Amherst moeten ze helpen de laatste Duitse troepen uit Drenthe te verdrijven. Omdat de SAS-eenheden verouderde stafkaarten hebben, is de 15e paragroep, bestaande uit zo’n 25 militairen, op de verkeerde plaats afgesprongen. Ze komen terecht tussen Staphorst en Den Hulst in Punthorst.

Met hulp van onderduikster Miep van Werven uit Den Hulst, die goed Frans spreekt, komen de Fransen terecht in de nabijgelegen Staatsbossen. Hier houdt de verzetsgroep van Cornelis Bonvanie zich schuil. Deze groep is blij verrast over de komst van zo veel vuurkracht. Na overleg met de Fransen besluiten ze om de NSB-families uit de omgeving te arresteren. In de gebeurtenissen die daarna volgen, vallen 10 dodelijke slachtoffers. Bron en zie verder het artikel in Reformatorisch Dagblad, 8-4-2015 (verschenen n.a.v. het feit dat de gebeurtenis toen precies 70 jaar geleden had plaatsgevonden).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Recreatieplas De Zwarte Dennen.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - De Dr. Maarten Lutherschool vervult een streekfunctie. De leerlingen komen o.a. uit Punthorst, Staphorst (wonend aan de Leidijk en ten Zuiden daarvan), IJhorst, Rouveen (ten oosten van de A28), Nieuwleusen, Balkbrug, Dedemsvaart en Dalfsen. Er zijn relatief veel 'gewichtenleerlingen', namelijk ca. 23%. In principe zijn alle leerlingen welkom op de school, als de ouder(s)/verzorger(s) bereid zijn om de uitgangspunten te respecteren en de regels die de school op grond van deze uitgangspunten hanteert, ook wil onderschrijven.

- Zorg: - Zorgboerderij ELAH, Huis van Hoop en Herstel, is een zorg- en leefgemeenschap waar mensen op verschillende manieren zorg ontvangen. Sommigen wonen er (tijdelijk), anderen komen voor dagbesteding. Er wordt een veelheid aan activiteiten geboden. ELAH biedt ruimte aan mensen met psychische problemen, mensen die het alleen niet redden en ex-verslaafden.

Reactie toevoegen