Puiflijk

Plaats
Dorp
Druten
Land van Maas en Waal
Gelderland

puiflijk_collage.jpg

Puiflijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Puiflijk, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

puiflijk huize st maarten 1967 [640x480].jpg

Puiflijk Huize St. Maarten 1967

Puiflijk Huize St. Maarten 1967

puiflijk_met_sint_johannes_de_doper_kerk.jpg

Puiflijk, dorpsgezicht met Sint Johannes de Doper kerk

Puiflijk, dorpsgezicht met Sint Johannes de Doper kerk

puiflijk_toren_vroegere_hervormde_kerk.jpg

Puiflijk, de toren van de vroegere Hervormde kerk, die in 1816 is gesloopt.

Puiflijk, de toren van de vroegere Hervormde kerk, die in 1816 is gesloopt.

puiflijk_koningsweg.jpg

Puiflijk, Koningsweg

Puiflijk, Koningsweg

puiflijk_dorpsgezicht.jpg

Puiflijk, dorpsgezicht

Puiflijk, dorpsgezicht

Puiflijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Puiflijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Puiflijk.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Puiflijk (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Puiflijk is een dorp in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente Druten. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1817.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Puyflik, 1108 kopie 2e helft 12e eeuw Puueke, ca. 1127 en 1176 Puflike, 1189 Puflica, 1225 Puflic, 1281 Pufelec, 1883 Puflijk.

Naamsverklaring
Herkomst en betekenis onverklaard. De identificatie van Puueke is onzeker, ligging onbekend, waarschijnlijk in het Sticht Utrecht.(1)

Terug naar boven

Ligging

Puiflijk is inmiddels aan (het ZW van) de kern Druten vastgegroeid. Toch wordt het nog altijd als een apart dorp gezien met eigen plaatsnaamborden en eigen postcode en plaatnaam in het postcodeboek. En de inwoners - voor een groot deel nog geboren en getogen Puiflijkers - willen dit ook graag zo houden.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Puiflijk 72 huizen met 468 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Puiflijk ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Historische geografie van Puiflijk
Van de dorpen aan de Waalkant ligt het dorpsgebied van Puiflijk door de afschermende posities van Druten en Beneden-Leeuwen zover landinwaarts, dat het nog nauwelijks contact heeft met de rivier. Slechts het dijkvak tussen de Kerkstraat en de grens met Beneden-Leeuwen, dat de noordelijke begrenzing van het Groot Middelveld vormt, is van oorsprong Puiflijks territoir. Puiflijk is inmiddels beklemd geraakt door de expansie van het veel jongere Druten.

Tot het dorpsgebied behoren geen uiterwaarden, maar de zuidgrens loopt tot aan de Oude Wetering, die de grens vormt met Horssen, en tot over de Rijksche Wetering tot aan de huidige Zegeweg, die de grens vormt met Altforst. De oudst bewoonde gronden zijn de hoge donken van de Hoge Bobbert en het door de Koningsweg en de Slink omgeven terrein waarop de middeleeuwse dorpstoren staat. Uit bodemkundig onderzoek is komen vast te staan dat deze gebieden al heel vroeg als bouwland zijn gebruikt. Toch is die kern geleidelijk aan verlaten ten gunste van vestiging langs de oude toegangswegen, zoals de Scharenburgsestraat, de Houtsestraat en de Veldsestraat. Vondsten als bij Klepperhei op de grens van Puiflijk en Druten gedaan, getuigen van Romeinse occupatie.

Na de bedijking is het in een vroeg-middeleeuws dispersieproces tot stand gekomen nederzettingspatroon gedeeltelijk geconsolideerd. Sommige vestigingsplaatsen zijn tot grote bloei gekomen zoals de Scharenburg en Het Holt en Darop, adellijke huizen die het tenslotte toch niet hebben kunnen bolwerken.

Het vroeg 19e-eeuwse kaartbeeld laat een betrekkelijk dun bewoonde dorpskern zien met bewoning die zich voornamelijk concentreert in het gebied ten noordwesten van de kerk, langs de Kerkstraat en de Houtsestraat. Puiflijk heeft nog tot ver in het midden van de 20e eeuw het oude karakter kunnen bewaren van een typisch agrarisch dorp. De aanleg van autosnelwegen en de bebouwing van het Kleine Middelveld ten noorden van de Koningsweg als uitbreiding ten behoeve van Druten hebben het dorpsbeeld drastisch gewijzigd. (bron: A.G. Schulte, 'Het Land van Maas en Waal', 1986)

- Geschiedenis van Puiflijk (even naar onderen scrollen tot u bij het deel over Puiflijk bent).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2015 is de nieuwbouwwijk Tabaksveld-Bull gerealiseerd.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Puiflijk heeft 2 rijksmonumenten.

- Puiflijk heeft 9 gemeentelijke monumenten.

- De Oude Toren is het oudste bouwwerk in het dorp en is het restant van een 15e- eeuwse kerk. Het staat hoog en droog op een terp. Rondom de kerk lag vroeger een kerkhof. Vroeger had Puiflijk veel kerkepaadjes, de kortste weg van huis naar de kerk. Nu is er nog één 'het Kerkepaadje', naar de kerk die in 1868 gebouwd is door Charles Weber.

- De Sint Maartenshof is in 1899 gebouwd als klooster en gasthuis en deed vervolgens dienst als ziekenhuis, waar zelfs geopereerd werd. Nu wordt het gebouw gebruikt voor jongerenhuisvesting.

- Door de zanderige grond was Puiflijk uitermate geschikt voor de tabaksteelt. Het beeldje van de Tabakssnijder herinnert nog aan de belangrijkste bron van inkomsten voor de Puiflijkers.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - CV De Torenuilen.

- Koningsdag.

Terug naar boven

Links

- Dorpshuis De Lier is gesticht in 1960 en bestaat aanvankelijk alleen uit een toneelzaal en foyer met kleine bar. Na diverse verbouwingen en uitbreidingen in de loop der tijd, voor het laatst in 2011, voldoet het dorpshuis weer geheel aan de wensen van de gebruikers en de eisen des tijds.

 

Reactie toevoegen