Groningen

Groningen

Westerwolde
Het dorp Roodeschool viel vanouds onder de gemeente Uithuizermeeden, en valt, na diverse herindelingen in de loop der jaren, sinds 2019 onder de in dat jaar opgerichte gemeente Het Hogeland.
Het Hogeland
Het Hogeland
Westerkwartier
Molen De Ruiten in buurtschap Ruiten
Midden-Groningen
Saaksum, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)
Westerkwartier
Saaxumhuizen heeft een van de kleinste dorpskernen van ons land: binnen de bebouwde kom staan maar 12 huizen, plus het 13e-eeuwse kerkje natuurlijk.
Het Hogeland
Sappemeer, het bewaard gebleven ketelhuis met schoorsteen van het voormalige tuinbouwbedrijf op Vosholen 2b is een van de weinige overgebleven representanten van de vroegere tuinbouwcultuur (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)
Midden-Groningen
Sauwerd, in het voormalige raadhuis van de gemeente Adorp is tegenwoordig een schoonheidssalon gevestigd
Het Hogeland
Schaaphok is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren.
Midden-Groningen
Het Hogeland
Midden-Groningen
Eemsdelta Oldambt
Schifpot
Westerkwartier
Schildwolde is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Duurswold, gemeente Midden-Groningen. T/m 2017 gemeente Slochteren. (© H.W. Fluks)
Midden-Groningen
Schilligeham, het Oldenzijlsterdiepje, met wandelpad achter de sportvelden, met op de achtergrond links de kanoloods en gebouwen en terrein van de gemeentelijke buitendienst aan het (niet zichtbare) Winsumerdiep.
Het Hogeland
Het Hogeland
Schouwerzijl is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. T/m 1989 gemeente Leens. In 1990 over naar gemeente De Marne, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland. (© H.W. Fluks)
Het Hogeland
Westerkwartier
Sellingen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde. Het was de hoofdplaats van de gemeente Vlagtwedde, en is nu een van de twee hoofdplaatsen van de gemeente Westerwolde (naast Wedde).
Westerwolde
De Hervormde (PKN) kerk van Siddeburen is een zeer gave, deels romaanse, deels romanogotische middeleeuwse kerk.
Midden-Groningen
Westerwolde
Gemeente Slochteren anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Midden-Groningen
Smeerling is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Westerwolde, gem. Stadskanaal. T/m 1968 gem. Onstwedde. De buurtschap is benoemd tot 'beschermd dorpsgezicht'. Terecht dat men daar trots op is en dat op de plaatsnaamborden vermeldt.
Stadskanaal
Appingedam
Midden-Groningen
Westerwolde
Startenhuizen is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, in deels gemeente Het Hogeland, deels gemeente Eemsdelta. (© H.W. Fluks)
Het Hogeland Eemsdelta
Stedum is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsdelta. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Loppersum, in 2021 over naar gemeente Eemsdelta.
Eemsdelta
Midden-Groningen
Westerkwartier
Stadskanaal
In Stitswerd mag je niet harder dan 30 km/uur rijden. Uiteraard in verband met de verkeersveiligheid, maar het is ook aan te bevelen rustig aan te doen omdat er veel moois te zien valt. Even uitstappen en het dorp lopend bekijken is aan te bevelen.
Het Hogeland
Westerwolde
De buurtschap Stootshorn betreft het W buitengebied van het dorp Noordbroek. De Gockingaheerd was tot 1852 de buitenplaats Veenhuizen. Aan de Schoollaan stond de lagere school. W daarvan, aan de Dwangsweg, was de Hervormde Evangalisatie. (© Kadaster)
Midden-Groningen
Een piepkleine buurtschap als Stork, met maar vijf huizen, heeft natuurlijk geen voorzieningen, behalve mooi wél een eigen bushalte aan beide zijden van de Zeerijperweg. Kun je aan de bushalteborden tenminste nog zien dat je er bent aangekomen...
Eemsdelta
Westerkwartier
Takkebos, aan de Takkebosserweg staat maar een pand; dat wordt kennelijk als buurtschap Takkebos beschouwd, getuige de plaatsnaambordjes ter plekke. Vanuit Winsum word je gewaarschuwd uit te kijken voor modder.
Het Hogeland
Stadskanaal
Ter Apel is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerwolde. T/m 2017 gemeente Vlagtwedde. (© H.W. Fluks)
Westerwolde
Ter Borg is een piepkleine buurtschap van slechts een handvol panden in de gemeente Westerwolde, t/m 2017 gemeente Vlagtwedde. Zeer de moeite waard om eens te gaan bekijken; het ligt in een prachtig landschap en vrijwel alle panden zijn rijksmonumenten.
Westerwolde
Westerwolde
Door de aanleg van de Melkweg O om Bedum in 2021 is de dorpskern ontlast van het vrachtverkeer van Friesland Campina, én konden gelijk 3 als onveilig beschouwde (d.w.z. onbewaakte) spoorwegovergangen worden gesloten, nl. die naar Ter Laan nr. 27 31 en 35.
Het Hogeland
Westerwolde
Aan de oprit naar boerderij Tijum op Winsumerstraatweg 4, Z van Winsum, staat een plaatsnaambordje Tijum. Dat lijkt wat overdreven, een plaatsnaambordje voor een pand, maar de twee panden aan de andere kant van de weg horen ook nog bij de buurtschap.
Het Hogeland
Tinallinge, dorpsgezicht (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)
Het Hogeland
Tjuchem werd, zoals op deze briefkaart is te zien, rond 1900 (ook) als Tjugchem gespeld.
Midden-Groningen
Tolbert is een dorp in de provincie Groningen, in de streek en gemeente Westerkwartier. T/m 2018 gemeente Leek.
Westerkwartier
Tolhek is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streken Westerkwartier en Middag-Humsterland, gemeente Westerkwartier. T/m 1989 gemeente Aduard. In 1990 over naar gemeente Zuidhorn, in 2019 over naar gemeente Westerkwartier.
Westerkwartier
Westerkwartier
Trimunt is tegenwoordig vooral bekend als recreatiegebied, maar het is ook nog altijd een buurtschap. Bijna niemand weet dat, omdat de plaatsnaam in atlassen en op plattegronden ten onrechte is 'uitgegumd' en ter plekke geen plaatsnaamborden stonden.
Westerkwartier
Op 7 juli 2018 is in Tripscompagnie - in de volksmond kortweg Trips geheten - de eerste rommelmarkt, in/bij dorpshuis Nooitgedacht. Hopelijk wordt het een zodanig succes dat het een jaarlijks evenement wordt.
Midden-Groningen Veendam
Midden-Groningen
Midden-Groningen
Een van de vele monumentale panden in Uiterburen, een buurtschap aan de gelijknamige weg tussen Noordbroek en Zuidbroek. (© https://groninganus.wordpress.com)
Midden-Groningen
Uithuizen is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1978. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland
Het Hogeland
Gemeente Ulrum anno ca. 1870, kaart J. Kuijper (collectie www.atlasenkaart.nl)
Het Hogeland
Usquert is een dorp in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Het Hogeland. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1989. In 1990 over naar gemeente Eemsmond, in 2019 over naar gemeente Het Hogeland.
Het Hogeland

Pagina's