Pothoek

Plaats
Buurtschap
Hof van Twente
Twente
Overijssel

Pothoek bord Potdijk [640x480] [640x480].jpg

Pothoek (buurtschap van Markelo) heeft sinds 2010 officiële plaatsnaamborden.

Pothoek (buurtschap van Markelo) heeft sinds 2010 officiële plaatsnaamborden.

Pothoek

Terug naar boven

Status

- Pothoek is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Hof van Twente. T/m 2000 gemeente Markelo.

- De buurtschap Pothoek valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Markelo.

- De buurtschap Pothoek heeft (sinds 2010) witte plaatsnaamborden, en ligt - dus - buiten de bebouwde kom.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Oorsprong en betekenis van deze naam zijn ons niet bekend. Als iemand daar nadere informatie over heeft, houden wij ons aanbevolen.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Pothoek ligt direct N van Markelo, rond de kruising Rijssenseweg - Postweg - Potdijk.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt de buurtschap Pothoek niet apart vermeld. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 25 huizen met ca. 60 inwoners.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Genieten van het prachtige voorjaar? Wandel dan mee met de Voorjaarswandeling van Buurtvereniging De Pothoek (2e zondag in april. Voor de details, die per jaar iets kunnen wisselen, zie de Facebookpagina van de buurtvereniging hieronder bij Links). Je komt o.a. door het prachtige natuurgebied de Borkeld en je kunt kiezen uit 3 afstanden: 6, 10 of 15 kilometer. De kosten bedragen € 2,50 en kinderen tot 12 jaar wandelen gratis mee. Er is voldoende parkeergelegenheid. Je kunt je auto parkeren bij Uitgaanscentrum Dieka van de Kruusweg.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Zwembad De Vijf Heuvels (Potdijk 5).

- Wandelend over het in 2009 gerealiseerde Goastokpad passeren vele unieke plekjes de revue. Op 3 punten biedt een informatiepaneel interessante informatie over de desbetreffende plek. Bijzonder zijn de historie van de Potkamp, een schuilplaats voor paarden, een hoger gelegen es met bijbehorende steilranden, oude rietsnijders langs de Potbeek, verdwenen zandwegen en oude, karakteristieke houtwallen en singels. Van dit ommetje is een handzame folder met de route en een interessant boekje met aanvullende informatie te koop bij de plaatselijke VVV, herberg De Pot en de Smitshoeve. De folder is ook onder de link hierboven te bekijken.

- In de loop der jaren is de Pothoek, een gebied ten noordwesten van Markelo, landschappelijk sterk veranderd. Door de ruilverkaveling zijn in het verleden veel landschapselementen als hagen, singels, houtwallen, hakhoutbosjes en poelen verdwenen. Daarnaast hebben de bestaande landschapselementen geen functie meer, waardoor er veelal sprake is van achterstallig onderhoud. Daarmee is de cultuurhistorische waarde van het gebied sterk onder druk komen te staan.

Door de verdwenen en slecht onderhouden landschapselementen is tevens de ecologische verbinding tussen de natuurgebieden Herikerberg en De Borkeld verbroken. Om deze verbinding te herstellen en de cultuurhistorische waarde te vergroten, worden in de Pothoek nieuwe landschapselementen aangelegd en slecht onderhouden landschapselementen hersteld. Voor al deze landschapselementen wordt met de betrokken eigenaren een contract gesloten met afspraken over het beheer voor de komende 20 jaar met de daarbij behorende verplichtingen en vergoedingen.

Wandelpaden
Door de ruilverkaveling zijn tevens veel kleine paden en wegen verdwenen, waardoor het gebied momenteel niet of nauwelijks toegankelijk is. In het kader van het project ‘Hessenwegen Achterhoek en Zuid Twente’ hebben Landschap Overijssel en Stichting Maarkels Landschap hier al met medewerking van vele particuliere eigenaren op ingespeeld door een ommetje, het zogeheten Goastokpad, te realiseren. De binnen het project ‘Pothoek-Markelo’ te ontwikkelen wandelpaden sluiten aan bij dit reeds gerealiseerde ommetje. Ook voor het beheer van deze paden worden met de betrokken eigenaren afspraken gemaakt over het meerjarige beheer. Zo ontstaat er een prachtige recreatieve verbinding over onverharde paden tussen de natuurgebieden Herikerberg en De Borkeld.

Lokale kracht
De Pothoek bestaat uit 450 hectare grond die hoofdzakelijk eigendom is van agrariërs en andere particuliere eigenaren. De belangstelling onder deze eigenaren voor groene diensten vormt de lokale kracht van dit project. Agrarische Natuurvereniging Hooltwark en de betrokken eigenaren brengen aan de keukentafel alle wensen en knelpunten in kaart om uiteindelijk tot een optimaal resultaat te komen. (bron: Landschap Overijssel, 22-2-2009)

Terug naar boven

Links

- Buurtvereniging De Pothoek heeft geen eigen onderkomen, maar maakt dankbaar gebruik van de accommodatie van Herberg De Pot, die deze belangeloos ter beschikking stelt. - Buurtvereniging De Pothoek op Facebook.

Reactie toevoegen