Posterholt

Plaats
Dorp
Roerdalen
Roerstreek
Limburg

LB gemeente Posterholt in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Posterholt in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Posterholt in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Posterholt

Terug naar boven

Status

- Posterholt is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Midden-Limburg en daarbinnen in de regio Roerstreek, gemeente Roerdalen. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1990. In 1991 over naar gemeente Ambt Montfort, in 2007 over naar gemeente Roerdalen.

- Wapen van de voormalige gemeente Posterholt.

- Onder het dorp Posterholt vallen ook de buurtschappen Annendaal (grotendeels), Borg, Echterheide (deels), Holst, Voorst en Voorsterveld. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Limburgs
Postert.

Oudere vermeldingen
Postart, Postairt, Postrit, Postroit, Postert, Poester, 1147 (oudste vermelding) Posterholt (deze spelling ook in o.a. 1294-1295, 1623, 1803-1820 en 1847), 1379 Pastroijt, 1419 Postrit, 1510 Postaert, 1635 Postenholt, 1665 Pasterholt, 1668 Postert, 1740 Postaart, 1847 ook Postaart, Posterd.

Naamsverklaring
Het tweede lid stamt van holt 'hoogopgaand loofbos'. Het eerste lid is moeilijk te duiden. Men heeft gedacht aan verwantschap met de Zuidnederlandse plantnaam postel 'kraakbes, blauwe bes', maar dat is onzeker. De varianten van het type Postert zijn klankwettig ontstaan uit Posterholt.(1)

Terug naar boven

Ligging

Posterholt ligt ZO van Roermond, ZO van Sint Odiliënberg, ZW van Vlodrop, aan de Duitse grens.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft de gemeente Posterholt 171 huizen met 930 inwoners, verdeeld in het gelijknamige dorp 122/605 (= huizen/inwoners) en de buurtschappen De Vorst 24/144, De Borgh 14/80, De Winkel 4/41 en De Holst 7/60. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.600 huizen met ca. 4.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Posterholt is ontstaan als dochternederzetting van Vlodrop, in opzet een planmatig rijdorp (type boshoeve).

In vroeger tijden was Posterholt ook al met het Ambt Montfort, een van de bestuursdistricten van het Gelders Overkwartier, verbonden; de plaats wordt voor het eerst vermeld in 1274 in verband met het Ambt Montfort, waarmee tot de Franse Tijd een band bestond. Het behoorde toen tot het Staats gedeelte van het Gelders Overkwartier.

Met Vlodrop vormde Posterholt tot de Franse Tijd één schepenbank. Het dorp werd pas op 1 decemer 1803 - bij de oprichting en toevoeging aan het nieuwe bisdom Luik in de Napoleontische tijd - een zelfstandige parochie. Voorheen viel het onder de parochie Vlodrop. Dooprecht had het dorp reeds in 1793 gekregen. Later (1840) ging de parochie over naar het nieuwe bisdom Roermond.

- Verslagen van archeologische ontdekkingstochten in Posterholt e.o., door Huub Schmitz.

- Literatuur: M.J. Veelen, 'Ontstaan en voortgang... Tweehonderd jaar Parochie Heilige Matthias Posterholt 1803-2003'.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Het centrum van Posterholt wordt heringericht. Het project is in 2012 van start gegaan. Het betreft herinrichting van de Markt, aanleg waterbuffers, bouw hotel en zalencentrum bij Rafaëllo en de bouw van hofjeswoningen bij de voormalige busremise aan de Hoofdstraat.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Posterholt heeft 11 rijksmonumenten.

- Het dorp heeft 3 eerdere kerken gehad. De eerste was een RK kapel uit 1491. De tweede kerk dateerde uit 1772. De derde kerk, een neogotische kerk, gebouwd in 1877/1878 door Johannes Kayser, ging in 1945 door oorlogsgeweld verloren. De huidige RK Matthiaskerk (Hoofdstraat 72), een mergelkerk, is in 1951 gebouwd door de bekende architect Frits Peutz (1896-1974) (in de tussenliggende jaren was er een noodkerk op Hoofdstraat 68). De toren is pas in 1961 gebouwd.

- Het neogotisch (woon)kasteel Aerwinkel (Burgemeester Geradtsstraat 97), een edel landhuis, is in 1856 in opdracht van Pierre Mathieu Hubert Geradts gebouwd door de bekende Roermondse architect Pierre Cuijpers. Voor die tijd stond er nog geen kasteel maar, op een andere plek op het landgoed, een boerderij (een leengoed) die destijds is afgebroken. - Gevelstenen m.b.t. kasteel Aerwinkel.

- Posterholt bezit ook een neogotische grafkapel met grafkelder, eveneens in opdracht van de hiervoor genoemde hr. Geradts gebouwd door architect Pierre Cuijpers.

- De Bolberg, achter de Schuurkenshof aan de huidige weg naar het Duitse Karken, is oorspronkelijk een ‘motte’. Of er ook een middeleeuwse sterkte op is aangelegd, is niet duidelijk.

- Nonnenklooster.

- Mariakapel.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Annendaalloop (op een zondag in januari) is inmiddels een niet meer weg te denken hardloopklassieker voor Midden-Limburg en haar grensstreek. Er wordt gestart in verschillende categorieën zoals jeugd, gehandicapten (G-loop) en senioren dames/heren. De afstanden voor jeugd en G-loop zijn 1 en 1,5 km. Verder wordt er gelopen over de afstanden 5 km, kwart marathon en halve marathon. De opbrengst is ieder jaar voor een ander goed doel.

- Carnaval. - CV De Biemösje.

- Tijdens de jaarlijkse Ploegwedstrijd (op een zondag in augustus) van KPJ Posterholt is er een competitie tussen leden onderling en niet-leden in het ploegen. Het gaat er om wie zo mooi mogelijk de akker kan bewerken zonder hierbij de regels te breken. Eén regel is bijvoorbeeld dat het aantal keren dat de trekker met de ploeg op en neer moet gaan precies uit moet komen met de grootte van de akker. Vaak zijn er meer dan 50 deelnemers, uit de directe omgeving maar ook van buiten de provincie. Er wordt geploegd met moderne tractors, maar ook met oldtimers en zelfs met paarden. Tijdens de Ploegwedstrijd is er vertier voor jong en ouder. Zo is er een tent met eten, drinken, muziek en tombola. Verder is er een springkussen of draaimolen aanwezig.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- "Sinds 2017 is er Stichting OKé Roerdalen, een groep van - toevallig - allemaal dames, vrijwilligers, die samen wat willen betekenen voor de mensen in Roerdalen. De reden is dat er teveel eenzaamheid is. Daarom is Kringloopwinkel Petit Beurs ook en vooral een ontmoetingsplaats, waar iedereen gewoon kan binnen lopen voor een babbeltje en een kopje koffie of thee. De kinderen kunnen ook mee komen. Iedereen is welkom. Laagdrempelig, open en gezellig. De inkomsten worden gebruikt om activiteiten van te organiseren. Petit Beurs bedruipt OKé Roerdalen. De activiteiten die zij organiseren zijn voor iedereen toegankelijk. En gratis (al is een vrijwillige bijdrage altijd welkom). Ontmoet elkaar bij OKé Roerdalen. Samen staan we sterk. Kom eens een kijkje nemen op Streekelsweg 6 in Posterholt (in het voormalige pand van de basisschool).

De activiteiten die wij organiseren/aanbieden zijn gebaseerd op de behoeften van de inwoners van Roerdalen. Het organiseren en het uitvoeren doen we samen met de inwoners. De activiteiten moeten voor iedereen toegankelijk zijn, alle leeftijden, religies, etniciteit en mobiliteit. Wat kunnen wij betekenen voor de inwoners van Roerdalen?: we bieden o.a. fietslessen, themamiddagen, naailessen, taallessen, huiswerkondersteuning en hulp bij het invullen van formulieren. Inwoners zijn ook welkom om zelf met ideeën te komen. Niemand hoeft zich buitengesloten te voelen om mee te kunnen doen aan een activiteit. En kinderen horen er ook bij. Bij ons is altijd een oppas aanwezig. Zij houdt zich met de kinderen bezig als vader en/of moeder mee willen doen met een activiteit." Zie ook de reportage van L1-programma Óngerwaeg over Oké Roerdalen (september 2017).

- Vanaf Café Biej Liebes kun je 4 wandelknooppuntroutes lopen, van ca. 5, 10, 15 en 20 km.

- Er is ook een rondwandeling van 13 km. Tijdens deze vlakke en rustige wandeling wandel je over veldwegen en bospaden naar de buurtschap Paarlo, midden in het mooie Roerdal. Je passeert een mooie vijver, akkers, weilanden, kleine bossen en oude boerderijen. Neem zelf proviand mee, onderweg staan voldoende zitbanken.

- Bij indoor en outdoor Kinderspeeldorp Pee Wee kun je het hele jaar door spelen. Lekker ravotten in een schone, ruime en veilige omgeving. Je vindt er o.a. de grootste air-trampoline van Europa, met een lengte van 42 meter. Er is ook een kinderboerderij, met o.a. dwerggeiten, alpaca's, nandoes, varkens, dexter koeien, diverse rassen pluimvee, watervogels, konijnen, cavia's en een diversiteit aan vogels. De kinderen kunnen niet bij de dieren komen; de dieren zitten allemaal achter hekwerk. Dit is voor de rust van de dieren en de veiligheid van de mensen. Het doel is een goed leven voor de dieren en de kinderen dieren laten zien die ze niet alledaags tegenkomen.

- Bosrijk natuurgebied: (Nieuw) Annendaals bos in het Z, Munnichsbos in het W, tussen Posterholt en Montfort.

- Waterschap Roer en Overmaas heeft in 2014 de Vlootbeek bij Posterholt heringericht. De Vlootbeek is over een lengte van 6,3 kilometer opnieuw aangelegd. Door de oevers van de beek minder steil te maken en de beek weer te laten kronkelen, verbetert de natuurlijke omgeving voor dieren en planten in en om het water. Ook is een vispassage aangelegd bij de stuw in de Putbeek. Een belangrijk onderdeel van het project is verder de ontwikkeling van 13 hectare leefgebied voor de zeldzame vlinder het Donker Pimpernelblauwtje. In dit gebied is de voedselrijke bovenlaag afgegraven, daarna is er maaisel met zaden van de Grote Pimpernel uitgestrooid, de plant die de vlinder voor zijn groei en vermeerdering nodig heeft.

In juni/juli komen vele vlinderliefhebbers en -fotografen naar het enige leefgebied van het Donker Pimpernelblauwtje in Nederland. Het gaat om een berm van een provinciale weg bij Posterholt. Om mensen de kans te geven de vlinders te zien zonder de biotoop te verstoren, is langs het leefgebied een pad gemaaid. De vlinders zoeken dit pad regelmatig zelf op en kunnen daar ook worden gefotografeerd. Helaas blijken sommigen toch de greppel en de berm te betreden waardoor delen daarvan worden vertrapt en de biotoop van de vlinders wordt bedreigd. Er staan duidelijke borden waarop het parkeren in en betreden van de berm wordt verboden, maar er is niet continu een handhaver aanwezig. Daarom het verzoek aan de vlinderliefhebbers en -fotografen om zich echt alleen maar op het nieuw aangelegde pad te begeven en ook om de medevlinderaars te wijzen op de kwetsbaarheid van het leefgebied. Als je geeft om donkere pimpernelblauwtjes ga je zorgvuldig om met hun leefgebied! Het zou buitengewoon bitter zijn als deze enige populatie uit Nederland zou verdwijnen door toedoen van mensen die juist van vlinders houden... Voor nadere informatie zie de link.

Terug naar boven

Beeld

- Reportage van het L1-programma Óngerwaeg met Jan en Tineke van der Star uit Posterholt (2018).

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Posterholt (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Posterholt.

- Nieuws: - Nieuws uit Posterholt en oude foto's, ansichtkaarten e.d. op Facebook.

- Lokale links: - Posterholt lokale links.

- Onderwijs en kinderopvang: - "Basisschool De Draaiende Wieken wordt bezocht door ongeveer 275 leerlingen, afkomstig uit het dorp maar ook uit de regio. Omdat Posterholt dichtbij de Duitse grens ligt, ontvangen we ook Nederlandstalige leerlingen die in Duitsland wonen. Het gebouw van De Draaiende Wieken is kleurrijk ingericht en ruim van opzet. Het meubilair is recentelijk helemaal vernieuwd. Naast de leslokalen zijn er twee stiltelokalen, een grote centrale ruimte en twee brede hallen. Al deze ruimten worden actief ingezet voor onderwijsvormen. Het computergebruik is daar een belangrijk onderdeel van. De Draaiende Wieken heeft drie speelplaatsen. De groepen 1 en 2 hebben hun eigen speelplaats. Voor de groepen 3 t/m 8 zijn een sportspeelplaats en een spellenspeelplaats ingericht. - Dagopvang de Boefjes en de Bengelkes, Peuterarrangement de Belhamels.

- Jeugd en jongeren: - KPJ Posterholt. - In jongerencentrum het KA-Huis zijn verschillende afdelingen actief: de Weekendgroep, Roncalli, Meisjesgilde, KinderVakantieWerk, Afa Miranda/Dance Beat, JCV De Dorsjvlaegels, KCV De Feesnaeskes.

- Muziek: - Harmonie Wilhelmina in Posterholt telt in totaal ca. 180 leden. Het harmonieorkest bestaat uit ca. 65 muzikanten. Er nemen ca. 50 aspirant-leden deel aan de muziekopleiding binnen de harmonie en bij externe opleidingen. De jeugdharmonie is een samenwerking aangegaan met de jeugdharmonie van Sint Odiliënberg en telt ongeveer 25 leden. De harmonie is opgericht in 1898 en musiceert sinds 1965 in de superieure afdeling, tegenwoordig de eerste divisie. Sinds dat jaar nam de harmonie meer dan 10 keer deel aan een bondsconcours. Op elk concours werd een eerste prijs behaald, drie keer zelfs met lof der jury. In 2008 behaalde de harmonie het Limburgs Kampioenschap in de eerste divisie harmonie.

Jaarlijks staan er grote evenementen op de activiteitenagenda, zoals in de afgelopen jaren concertreizen naar het Spaanse Lalin, het Duitse Prüm en de stad Luxemburg. In 2010 en 2015 werd een groots Filmconcert verzorgd en in 2012, 2014 en 2016 was er een spetterend Promsconcert onder de titel Amazing Postert, respectievelijk samen met de Limburgse artiesten Kartoesj, Weej Dreej en Erwin van ’t Merretkoer- Breepoels. Sinds 2008 is Guido Swelsen dirigent van de harmonie.

- Sport: - Voetbalvereniging VV Vlodrop en het Posterholtse PSV '35 zijn in 2015 gefuseerd tot Oranje Blauw '15. De club heeft haar accommodatie in Posterholt.

- De website van PAC Posterholt houdt speedway fans op de hoogte van het gebeuren in en om het JaBa Circuit. Je vindt er uitslagen, verslagen, fotos en alles wat verder met speedway te maken heeft.

- Running Roerdalen.

- Wielrenclub TWC.

- Tennisvereniging LTC Potec.

- Handboogschutterij ONA (Ontspanning Na Arbeid) is opgericht in 1926. "Bij ONA beoefenen we de handboogsport op een recreatieve manier en in wedstrijdverband. We schieten met een recurve boog op een afstand van 25 meter, en zijn aangesloten bij de Limburgse handboogbond Gezellig Samenzijn. Momenteel schiet het 1e zestal in de Ere-klasse, het 2e zestal in de A-klasse, en het 3e zestal komt uit in de B-klasse van de bond. Vanaf de oprichting tot 2007 was ons clublokaal bij Café De Klomp, sindsdien is het clublokaal bij Café De Sport (Hoofdstraat 174).

- Schietvereniging Dad's Army.

- "De belangstelling voor de ruitersport in de vorige eeuw was mede te danken aan de cavalerie. Destijds een zeer belangrijk deel van de strijdmacht bestond uit boerenzoons die hier dienden. Zij deden in militaire dienst ervaring op en paarden waren toentertijd vrijwel alleen op boerenbedrijven te vinden. Hieruit ontstonden in de jaren twintig en dertig de eerste 'landelijke' rijverenigingen. In Limburg werden rijverenigingen opgericht in o.a. Helden (1927), Graetheide (1934) en Leunen (1937). De toegenomen landbouwmechanisatie en de opkomst van de tractor in de jaren vijftig zorgden voor een teruggang in het aantal paarden en in de belangstelling van de paardensport. Pas ruim 10 jaar later weet de paarden- en ponysport zich te herstellen, als met name de jeugd belangstelling krijgt voor de pony en het paard en voor deze tak van sport.

Vanuit Engeland worden vele raspony's geïmporteerd, omdat die in Nederland relatief weinig aanwezig waren. Met name de New-Forest pony's en de Welshpony's doen hun intrede in ons land. In 1965 wordt in Posterholt een van de eerste ponyclubs in Limburg en van het voormalige NKB-gebied opgericht. Om de doorstroom van ponyruiters naar de paardensport mogelijk te maken binnen de eigen vereniging, is begin jaren tachtig hiernaast een rijvereniging opgericht. Sinds de oprichting worden er jaarlijks concoursen georganiseerd op en nabij de terreinen van De Vinkeberg. In 2016 is de club uitgebreid met een menvereniging. Vandaar de huidige naam: Rijvereniging, Ponyclub en Menvereniging Posterholt."

- Overige verenigingen: - Toneelvereniging Kunst en Vermaak.

- De voorgangers van Schutterij & Lyrakorps Sint Mathias en Cornelius uit Posterholt zijn opgericht in 1764 (Sint Mathias) en 1884 (Cornelius). In 2000 zijn ze gefuseerd tot de huidige vereniging. Naast de reguliere activiteiten waren bijzonderheden sindsdien de nieuwe uniformen die ze in 2007 hebben gekregen, en de viering van het 250-jarig bestaan in 2014.

- Zorg: - Thomashuis Posterholt bestaat uit vaste bewoners en logees met uiteenlopende zorgvraag. Het is een zeer gemixte groep, zowel in leeftijd als in ontwikkelingsniveau. We beschikken over een activiteitenruimte, een snoezelruimte, een binnenplaats en een riante achtertuin waardoor creativiteit en rust gecombineerd kunnen worden.

- Welzijn: - In 2017 is de nieuwe bibliotheek in dorpshuis De Beuk van start gegaan, met een bijzondere opzet. Je kunt er mensen ontmoeten en boeken lenen. Het belangrijkste doel is ‘het versterken van het sociale gebeuren’. De intentie is dat De Beuk een brede maatschappelijke voorziening wordt. “Posterholt heeft een actief verenigingsleven, maar er is een grote groep die daar geen gebruik van maakt. Die willen wij ook bereiken”, aldus Martin Palmen. De 'open bibliotheek' is bedoeld voor alle inwoners van het dorp, senioren en jongeren van middelbareschoolleeftijd in het bijzonder. Kinderen kunnen namelijk al terecht in de bibliotheek van basisschool De Draaiende Wieken, waar leesconsulenten van Bibliotheek Bibliorura begeleiding bieden.

Je kunt er gratis koffie en thee drinken, en er is, door sponsoring van Bibliorura, een leestafel met populaire tijdschriften van het type dat je in de leesmap vindt. Ook kun je er kranten lezen. “Daarvoor doen we een oproep: heb je thuis de krant uitgelezen, doe hem dan bij ons in de brievenbus. Een krant van een dag oud, bevat nog heel veel waardevolle informatie”, aldus Palmen. Later komen er nog meer activiteiten. Zo komen er nog een Repair Café en een helpdesk voor computers en smartphones.

- Bedrijfsleven / ondernemen: - Ondernemersvereniging Posterholt.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Posterholt.

Reactie toevoegen