Portengensebrug

Plaats
Buurtschap
Stichtse Vecht
Vechtstreek
Utrecht

portengensebrug bord [640x480].jpg

Portengensebrug (buurtschap van Kockengen) hoort volgens de officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) kennelijk als 1 woord te worden geschreven. Toch komt de spelling Portengense Brug ook nog veel voor.

Portengensebrug (buurtschap van Kockengen) hoort volgens de officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) kennelijk als 1 woord te worden geschreven. Toch komt de spelling Portengense Brug ook nog veel voor.

Portengensebrug kade Groote Heicop [640x480].jpg

Portengensebrug (buurtschap van Kockengen), vaart Groote Heicop met kade, die in 2006 door het Hoogheemraadschap is verhoogd (voor zover gelegen W van de weg Portengen).

Portengensebrug (buurtschap van Kockengen), vaart Groote Heicop met kade, die in 2006 door het Hoogheemraadschap is verhoogd (voor zover gelegen W van de weg Portengen).

kockengen portengen het hijcop ca 1940 [640x480].jpg

'Portengen' staat er op deze kaart uit ca. 1940, maar bedoeld wordt eigenlijk Portengensbrug, het betreft hier immers de brug over de Heicop. Op de kaart noemen ze de vaart het Hijcop, terwijl die tegenwoordig (Groote of Grote) Heicop of Heijcop heet.

'Portengen' staat er op deze kaart uit ca. 1940, maar bedoeld wordt eigenlijk Portengensbrug, het betreft hier immers de brug over de Heicop. Op de kaart noemen ze de vaart het Hijcop, terwijl die tegenwoordig (Groote of Grote) Heicop of Heijcop heet.

Portengen-MSD-20110404-230837.jpg

Portengsebrug, Kockengen, Stichtse Vecht, Utrecht

Portengsebrug, Kockengen, Stichtse Vecht, Utrecht

Portengensebrug

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Portengensebrug.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Portengensebrug.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Portengensebrug.

Terug naar boven

Status

- Portengensebrug is een buurtschap in de provincie Utrecht, in de regio Vechtstreek, gemeente Stichtse Vecht. T/m 31-3-1964 gemeente Ruwiel. Per 1-4-1964 over naar gemeente Kockengen, in 1989 over naar gemeente Breukelen, in 2011 over naar gemeente Stichtse Vecht.

- De buurtschap Portengensebrug valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Kockengen.

Terug naar boven

Naam

Oudere en alternatieve vemeldingen
1873 Portengensche Brug. De spelling in 2 woorden wordt tegenwoordig nog steeds veel gebruikt (o.a. op Google Maps, zie hierboven, en in de Topografische atlas Utrecht(1)). De officiële dan wel voorkeursspelling is echter kennelijk als 1 woord, getuige althans de officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) ter plekke. Met dien verstande dat veel buurtschappen, waaronder Portengensebrug, formeel geen woonplaats zijn in de zin van het postcodeboek en de gemeentelijke Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de spelling daarom waarschijnlijk nooit formeel is vastgesteld (dat is namelijk alleen vereist voor postcodeboek en BAG), waardoor wij voor de correct geachte spelling dus slechts op de plaatsnaam- of straatnaamborden kunnen afgaan.

Naamsverklaring
De verklaring van de naam ligt voor de hand: 'brug van/in Portengen'. (2) stelt dat de betekenis zou zijn 'brug van en naar Portengen', maar dat is niet correct want de brug ligt immers middenin Portengen, dus je bent al in Portengen en gaat naar beide kanten toe Portengen zowel in als uit.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Portengensebrug ligt W van Breukelen, NO van Kockengen, direct N van de kruising van de wegen Portengen en de provincialeweg N401 (Breukelen-Kockengen), rond en grotendeels N van de vaart Groote Heicop (= spelling in de Topografische atlas Utrecht (3). Het Hoogheemraadschap spreekt van Grote Heijcop). De buurtschap omvat de wegen Nijverheidsweg, Industrieweg, Ruwielsekade, Nieuwendijk en Portengen (voor zover gelegen ter hoogte van Portengensebrug).

- Portengensebrug is topografisch gezien een bijzonder geval. Ten eerste ligt de buurtschap midden in de buurtschap Portengen. Een buurtschap in een buurtschap dus. Dat komt niet vaak voor. Verder is bijzonder dat beide (als enige van de buurtschappen onder Kockengen) officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) hebben, terwijl in de praktijk Portengensebrug meer een bedrijventerrein is dan een buurtschap. En een bebouwde kom binnen een bebouwde kom is ook weer curieus. Welicht beter zou zijn een blauw bord Portengen met een wit bord Portengensebrug eronder (als aanduiding van het bedrijventerrein Portengensebrug in de buurtschap Portengen).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Portengensebrug niet apart vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap een handvol huizen rond de brug en een klein bedrijventerrein O daarvan.

Terug naar boven

Geschiedenis

'Gemeentehuizen' van Loenersloot en Ruwiel
De gemeenten Loenersloot en Ruwiel bezaten tot 1883 geen officieel gemeentehuis. Loenersloot hield haar vergaderingen al sedert onheuglijke tijden in een kamer van een logement aan de Portengensebrug, dat vanouds het ‘regthuis’ werd genoemd, terwijl Ruwiel tot dusverre haar vergaderruimte had in een kamer van een herberg aan dezelfde Portengensebrug. Overigens waren beide lokalen sinds 1881 in strijd met art. 3 nr. 2 van de in dat jaar in werking getreden 'Wet tot regeling van den kleinhandel in sterke drank en tot beteugeling van openbare dronkenschap', de eerste 'Drankwet', waarin voor het eerst sprake was van benodigde vergunningen voor de verkoop van sterke drank, en een limiet werd gesteld aan het aantal horecagelegenheden per dorp of gemeente, maar waarin ook was bepaald dat een gemeentebestuur niet meer mocht vergaderen in een lokaal waar tegelijkertijd drank werd verkocht. In 1883 verbouwde de gemeente Ruwiel daarom een oud schoolgebouw in Nieuwer Ter Aa tot gemeentehuis. Loenersloot huurde vanaf 1884 een deel van dat pand, zodat beide gemeenten vanaf dat jaar een 'echt' gemeentehuis hadden, zij het dus gedeeld in één pand.

Straatnamen
Zeker tot in de jaren dertig van de 20e eeuw waren er geen straatnamen in Portengensebrug en woonde men op Portengensebrug nr. zoveel.

Grens Portengen-Noordeinde en -Zuideinde
De lintbebouwing N van de Portengensebrug over de vaart Groote Heicop (ook Heijcop of Heycop) behoorde tot Portengen-Noordeinde, de lintbebouwing Z hiervan behoorde tot Portengen-Zuideinde.

Tolbrug
De Portengensebrug is lange tijd een tolbrug geweest. De tolheffing is ergens in de jaren 1940-1945 opgeheven.

- Artikel over de buurtschap Portengensebrug in de eerste helft van de 20e eeuw in het tijdschrift van Historische Kring Breukelen, 1998.

Terug naar boven

Links

- Reportage over Portengensebrug in Nederlands Dagblad, 26-7-2011.

Reactie toevoegen