Polsbroek

Plaats
Dorp
Lopik
Lopikerwaard
Utrecht

polsbroek_collage.jpg

Polsbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Polsbroek, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

polsbroek_hallenhuisboerderij.jpg

Polsbroek, een van de monumentale hallenhuisboerderijen aan de Benschopperwetering / Noordzijdseweg in Polsbroek (© Jan Dijkstra, Houten)

Polsbroek, een van de monumentale hallenhuisboerderijen aan de Benschopperwetering / Noordzijdseweg in Polsbroek (© Jan Dijkstra, Houten)

Polsbroek.JPG

Een zeer oude boerderij in Polsbroek.

Een zeer oude boerderij in Polsbroek.

Polsbroek (2).JPG

Huisjes mooi gelegen langs de Benschopperwetering in Polsbroek.

Huisjes mooi gelegen langs de Benschopperwetering in Polsbroek.

Polsbroek (3).JPG

Een mooi rijtje in Polsbroek.

Een mooi rijtje in Polsbroek.

Polsbroek (6).jpg

Een zeer oude woning in Polsbroek. Bijzonder is het metselteken links naast de deur, zie vergroting.

Een zeer oude woning in Polsbroek. Bijzonder is het metselteken links naast de deur, zie vergroting.

Polsbroek (4).JPG

De Hervormde kerk van Polsbroek.

De Hervormde kerk van Polsbroek.

Polsbroek (5).JPG

Dorpsgezicht van Polsbroek vanuit het oosten gezien.

Dorpsgezicht van Polsbroek vanuit het oosten gezien.

polsbroek_dorpspomp_640x480.jpg

Polsbroek dorpspomp

Polsbroek dorpspomp

polsbroek_silo.jpg

De Silo in Polsbroek gezien over de Benschopper Wetering.

De Silo in Polsbroek gezien over de Benschopper Wetering.

polsbroek_waterknoop_informatiepaneel.jpg

Even lezen en u weet alles van de Waterknoop bij Polsbroek.

Even lezen en u weet alles van de Waterknoop bij Polsbroek.

polsbroek_waterloop_waterknoop.jpg

Eén van de waterlopen bij de Waterknoop van Polsbroek.

Eén van de waterlopen bij de Waterknoop van Polsbroek.

polsbroek_waterloop_waterknoop_vanaf_de_vlist.jpg

Dit water bij de Waterknoop van Polsbroek komt van het riviertje de Vlist.

Dit water bij de Waterknoop van Polsbroek komt van het riviertje de Vlist.

polsbroek_vanaf_de_waterknoop.jpg

Polsbroek gezien vanaf de Waterknoop.

Polsbroek gezien vanaf de Waterknoop.

polsbroek_waterknoop_google.jpg

Ingewikkeld maar heel mooi, die Waterknoop bij Polsbroek. Met dank aan Google.

Ingewikkeld maar heel mooi, die Waterknoop bij Polsbroek. Met dank aan Google.

UT gemeente Polsbroek in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Polsbroek in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Polsbroek in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Polsbroek

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Polsbroek.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Polsbroek.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Polsbroek (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Polsbroek is een dorp in de provincie Utrecht, in de streek Lopikerwaard, gemeente Lopik. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1988.

- Wapen van de voormalige gemeente Polsbroek. - Wapen van de voormalige gemeente Noord-Polsbroek. - Wapen van de voormalige gemeente Zuid-Polsbroek.

- De gemeente Polsbroek is ontstaan door een wet van 27 juni 1857, die de gemeenten Noord-Polsbroek (1840 49 huizen, 586 inwoners) en Zuid-Polsbroek (1840 35 huizen, 289 inwoners) samenvoegde.

- De gemeente Polsbroek omvatte (en het dorp omvat nog altijd) verder het westelijke deel van de buurtschap Polsbroekerdam.

- Witkamp (1877) meldt nog over Zuid-Polsbroek: “De heerlijkheid behoorde vroeger tot Holland en is eerst door de wet van 19 mei 1819 aan Utrecht gekomen.”

Terug naar boven

Naam

Oudere schrijfwijzen
1155 Pulsebroch, 1228-1229 Pusbruch, 1296-1317 Polsbroic.

Naamsverklaring
Samenstelling van broek ‘broekland, drassig groenland’ en pols, een woord dat men in verband brengt met het Westvlaamse pulse, dat voortkomt uit het Germaanse pulsjô ‘ineengestrengeld vlotkruid en waterplanten op een moeras’. Een broek is ‘laaggelegen, slecht afwaterend, veelal drassig of onderstaand grasland’. Het woord is etymologisch verwant met het Nieuwengelse brook ‘beek’. Een 15e eeuws glossarium omschrijft broek met het Latijnse palus ‘zompland’. Als het moeras werd drooggelegd, werd het meestal gebruikt als gemeenschappelijk hooiland, terwijl de benaming broek gehandhaafd bleef. (1)

Bij- en spotnamen
Inwoners van Polsbroek worden ook kroosvissers genoemd. Kroos of eendenkroos is een veel in niet-stromend water voorkomend plantje, dat soms over het gehele wateroppervlak een ‘groene deken’ legt. In veel Nederlandse plaatsen heeft dit waterplantje voor deze schimpnaam gezorgd. (122)

Terug naar boven

Ligging

Polsbroek ligt N van Schoonhoven. Gelegen aan de Benschopse Wetering, in het ZW van de provincie Utrecht op de grens met de provincie Zuid-Holland. Het dorp strekt zich uit van het ZW naar het NO langs een vaart, die Noord-Polsbroek en Zuid-Polsbroek scheidt.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Polsbroek (dat wil zeggen de toenmalige gemeenten Noord-Polsbroek en Zuid-Polsbroek gezamenlijk) 84 huizen met 875 inwoners.

- De gemeente Polsbroek had bij haar opheffing per 1 januari 1989 een oppervlakte van 1.127 hectare met 382 huizen en 1.180 inwoners. Het CBS-gemeentenummer was 0338.

- Tegenwoordig heeft Polsbroek ca. 500 huizen met ca. 1.200 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Geschiedenis van Polsbroek.

- Inventaris van het archief van de heerlijkheid Zuid-Polsbroek 1424-1914.

- Inventarisatie van eigenaars van bezittingen in de gemeente Zuid-Polsbroek in het jaar 1832.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Levensmiddelenbedrijf Teeuw (Wim en Wijnie Teeuw) heeft in 2002 de deuren moeten sluiten wegens gebrek aan opvolging. Ook Jans Teeuw, die op dat moment 87 jaar oud was, nam definitief afscheid van haar tegenover de winkel gelegen slijterij. Het bedrijf heeft bijna honderd jaar bestaan. De zaak is in 1905 opgericht door de grootvader van Wim, op de plek van de slijterij. Hij bracht de boodschappen rond met een hondenkar. Na de sluiting van deze laatste kruidenier in het dorp, zijn de mensen zonder auto aangewezen op de rijdende winkel, die twee keer per week langskomt. Overigens is dat blijkbaar een goed alternatief; de rijdende winkel van Cees en Bea Kok uit Polsbroek is in 2009 bij de verkiezing tot beste winkelwagen van Nederland namelijk 3e geworden. Zij hebben ook het postagentschap / TNT Servicepunt overgenomen dat in de kruidenierswinkel gevestigd was.

- Sinds 2002 kunnen de inwoners van Polsbroek en Cabauw voor hun bankzaken terecht in het mobiele bankkantoor van de Rabobank, zodat zij daarvoor niet helemaal naar Lopik hoeven te reizen. Door de sluiting van de kantoren in de kleine kernen waren de inwoners van genoemde dorpen voortaan op de vestiging in Lopik aangewezen. In overleg met de klanten is gezocht naar een alternatief. Dat is gevonden in de vorm van het mobiele kantoor waar de klanten elke dinsdag en vrijdag voor hun bankzaken terecht kunnen. Een mobiel bankkantoor is volgens directeur Van der Peet van Rabobank Lopikerwaard-Schoonhoven een zeldzaamheid in Nederland. “Ik weet dat er één heeft gereden op Texel en in de buurt van Heerenveen, maar hier in de regio zijn wij de eerste met een mobiel bankkantoor.”

Overigens heeft de redactie van deze site bij dit verhaal wel een ‘aha-erlebnis’. Een soortgelijke situatie deed zich namelijk eind jaren zeventig voor, toen in veel kleine dorpen de postkantoren werden gesloten wegens te weinig klandizie. Daarvoor in de plaats kwamen toen… de rijdende postkantoren, die op hun beurt wegens onvoldoende rentabiliteit in 1994 zijn vervangen door zogeheten mini-postagenstschappen in supermarkten en tijdschriftenzaken en dergelijke, en mobiele postagentschappen in SRV-wagens. (901 9 1-2002)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Polsbroek heeft 20 rijksmonumenten.

- De Hervormde kerk was oorspronkelijk gewijd aan Johannes de Doper. Alleen de toren kan zich die voor-reformatorische periode nog heugen. De zaalkerk die hem aan bijna drie zijden insluit, stamt namelijk uit 1834, toen de bouwvallige middeleeuwse kerk na vele keren oplappen was opgegeven en afgebroken. De onderbouw van de toren, eigenlijk bestaand uit drie etages, is op zijn laatst in 1300 ontstaan. De verdieping daarboven toont Romaanse vormen die van een met de eronder zichtbare muren vergelijkbare aard zijn, maar is aanzienlijk jonger. Zoals bij de kerken van Benschop en Linschoten is in Polsbroek in de 15e eeuw, een tijd waarin deze vormen al lang als ouderwets (of misschien juist eerbiedwaardig) werden beschouwd, gebruik gemaakt van Romaanse decoratieve elementen en rondboogfriezen. Tot deze parochie behoren ook de oudere ontginningen Vlist-Oostzijde en Bonrepas. Dit zal een rol hebben gespeeld bij de keuze voor de plaats van de kerk aan de westgrens van het dorp. (124) Hervormde Gemeente Polsbroek & Vlist.

- Opvallend in het dorpsbeeld van Polsbroek is het silogebouw uit 1956 van de firma Zijderlaan, ontworpen door de Utrechtse architect C.H. van Wijk. Het gebouw kenmerkt zich door gesloten volumes en een symmetrische indeling van de voorgevel met ronde vensters.

- Dorpspomp op het Dorpsplein.

- Gevelstenen in Polsbroek.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Popfestival Polsrock (zaterdag in juni).

- Trekkertrek Polsbroek (zaterdag in september).

- Boerenmarkt (zaterdag in september, adres: Dorp 66). Organisatie: Hervormde Gemeente Polsbroek en Vlist. De opbrengst is bestemd voor de Roemeense zustergemeente Bagy. Er zijn kramen met zuivelproducten, boerenantiek en agrarische outfits. De kinderen kunnen zich vermaken bij het jongvee, de dierenknuffelhoek of het springkussen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Als u het plaatsnaambord van Polsbroek nadert, gezien vanuit Vlist, ziet u aan uw rechterhand een informatiepaneel dat u het een en ander uitlegt over de Waterknoop Polsbroek. Dit punt wordt zo genoemd omdat hier verschillende waterlopen, met ieder hun bijzondere kenmerken, bijeenkomen. Het water langs de Slangeweg, tussen Polsbroek en Vlist, heeft het hoogste peil. Het voert water vanuit de Vlist de Lopikerwaard binnen. Dit water houdt de sloten rond de bebouwing in het dorp op peil. Dit is van belang om het verzakken van de fundering van de gebouwen te voorkomen.

Lager is het peil van de Groote Kerkvliet, vanaf waar u staat in zuidelijke richting. Deze watergang vormt een ‘kortsluiting’ tussen de Hollandse IJssel en de Lek. Nog lager is het peil van de Lange Vliet langs de Schutterskade, vanaf waar u staat in noordelijke richting. Deze watergang regelt tevens de aan- en afvoer van het water van de polder Vlist-Oostzijde. De hoogte van het water in de sloten van de polder Bonrepas wordt net als het peil in de polder Vlist-Oostzijde ingesteld op agrarisch gebruik.

U kunt het landschap vanaf de Waterknoop Polsbroek op vier verschillende manieren verkennen: over het water met een kanoroute, over het ijs met de Twee Provinciën Toertocht* voor schaatsers, over de weg met een fietsroute of over de houtkaden met een wandelroute. De VVV in Haastrecht helpt u graag verder op weg. * Zie bij Krimpenerwaard > Jaarlijkse evenementen.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportage van een wandeling door Benschop, Polsbroekerdam (v/a nr. 49) en Polsbroek (v/a nr. 59), langs de liefst 12 km lange Benschopperwetering, door Jan Dijkstra uit Houten. Wellicht ter inspiratie om deze route ook zelf eens 'in het echt' te gaan lopen. Zo kun je thuis alvast bekijken wat je onderweg voor moois kunt tegenkomen.

- Oude ansichtkaarten van Polsbroek.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Polsbroek.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Polsbroek.

Reactie toevoegen