Piershil

Plaats
Dorp
Hoeksche Waard
Hoeksche Waard
Zuid-Holland

ZH gemeente Piershil in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

Gemeente Piershil in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Gemeente Piershil in ca. 1870, kaart J. Kuijper

Piershil

Terug naar boven

Status

- Piershil is een dorp in de provincie Zuid-Holland, in de streek en gemeente Hoeksche Waard. Het was de hoofdplaats van de voormalige gemeente Korendijk. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1983. In 1984 over naar gemeente Korendijk, in 2019 over naar gemeente Hoeksche Waard.

- Onder het dorp Piershil vallen ook de buurtschappen Oosthoek en Zwartsluisje (deels).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Piershil ligt aan het water het Spui en ligt verder ZW van de dorpen Nieuw-Beijerland, Oud-Beijerland en Hekelingen en de stad Spijkenisse, ZO van de dorpen Simonshaven en Zuidland, O van het dorp Goudswaard, NO van het dorp Stad aan 't Haringvliet, N van het eiland Tiengemeten en NW van het dorp Zuid-Beijerland.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvatten de gemeente en het dorp Piershil 88 huizen met 689 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 650 huizen met ca. 1.600 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Op de site Piershil.com vind je honderden artikelen en foto´s m.b.t. de geschiedenis van dit dorp, door inwoner Henk van den Heuvel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Piershil heeft 7 rijksmonumenten.

- De Hervormde (PKN) kerk (Voorstraat 24) uit ca. 1524 valt onder de Hervormde Gemeente Piershil. Tijdens de restauratie eind jaren zestig, begin jaren zeventig van de vorige eeuw is de kerkzaal voorzien van een volledig nieuwe fundering op palen. Destijds is besloten om de fundering van de kerktoren niet te voorzien van palen. Omdat de toren niet geheel los staat van de kerk en de toren niet stabiel was, trok de toren aan de kerk. waardoor scheuren in de gevels van de kerkzaal waren ontstaan. Om deze steeds terugkomende scheurvorming stop te zetten, was het verbeteren van de torenfundering noodzakelijk, ook omdat men niet wist hoe de toren zich in de toekomst zou houden. Er zijn twee funderingspalen in de kerkzaal aangebracht, twee in de toren, en vijftien rond de toren. Er is gebruikgemaakt van schroefinjectiepalen. Dit is een trillingsarme methode die weinig geluidsoverlast en trillingen veroorzaakt. De graafwerkzaamheden hebben onder begeleiding van een archeoloog plaatsgevonden. Het herstel van de fundering is eind 2018 uitgevoerd. In 2019 is het onderhoud van de gevels en het dak van de toren uitgevoerd. Het ging met name om het metsel- en voegwerk van de toren, en de leibedekking van de toren is vervangen. Ook het schilderwerk van de toren is gedaan. En de scheuren van de kerkzaal zijn hersteld. (bron: site Hervormde Gemeente)

- De voormalige Gereformeerde Kerk (Sluisjesdijk 25) uit 1926 is als zodanig buiten gebruik gesteld in 1962, en herbestemd tot woning.

- Molen Simonia aan de Molendijk dateert uit 1845.

- Gevelstenen in Piershil.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjevereniging Piershil zet zich in voor succesvolle feestelijke dorpsactiviteiten rondom Koningsdag. Met volle overtuiging en enthousiasme zijn ze trots dat ze dit in het dorp mogen doen. Dankzij de hulp van tientallen trouwe vrijwilligers, sponsoren en steun van honderden leden is de Oranjeweek al jarenlang een groot succes.

- Sinterklaasintocht.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Heemtuin Hof van Piershil is in 1979 ontworpen door de befaamde heemtuinpionier Cees Sipkes en door P. Hoek, die de tuin van zo’n 1,5 ha jarenlang heeft beheerd. Vooral klei, maar ook hier en daar zand vormen de ondergrond en op enkele plaatsen is kalk aangebracht. De tuin kenmerkt zich als ‘een toegankelijke ruigte van inlandse vegetatie met enkele botanische verrassingen’. In de tuin is een vijver met moerasgedeelte gegraven, griend aangelegd en een dijktalud opgeworpen. De graslanden worden als hooilanden beheerd en er is een boomgaard in de Hof aangeplant. Op het terrein staat een blokhut, die dienst doet als beheerdersruimte. De heemtuin wordt door vrijwilligers van vereniging het Hoekschewaards Landschap extensief beheerd. De heemtuin is vrij toegankelijk. Groepsrondleidingen zijn mogelijk op afspraak (coördinator M. Verweijen, tel. 0186-692144).

- "Waterschap Hollandse Delta heeft in 2020 langs het Piershilse Gat (de waterloop tussen het Spui en het Haringvliet, W langs het dorp Piershil) en de West-Binnenhaven in de gemeente Hoeksche Waard in totaal 3,3 km aan natuurvriendelijke oevers aangelegd. De aanleiding was dat er onvoldoende diversiteit was aan waterplanten en er te weinig waterdieren in het water leefden. Dit heeft onder andere te maken met de hoeveelheid voedingsstoffen in het water, maar ook met de diepte van de sloot. Waterplanten kunnen zich dan niet goed ontwikkelen. Zij groeien vooral op de overgang tussen de droge oever en de waterbodem. Hoe vlakker de overgang, hoe meer groeimogelijkheden voor de waterplanten. Waterdieren profiteren hier ook van, omdat zij zich kunnen verschuilen in het groen. De oever is daarom flauw aflopend gegraven. Hierdoor kunnen er meer verschillende plantensoorten en waterdieren in het water leven én in grotere aantallen. Bijkomend voordeel is dat de watergang breder wordt, waardoor bij extreme regen meer water kan worden opgevangen dan voorheen. De natuurvriendelijke oever is aangelegd in het kader van de KRW (Kader Richtlijn Water). Dat zijn Europese afspraken om de waterkwaliteit te verbeteren. Alle overheden moeten zich houden aan deze afspraken." (bron: Waterschap Hollandse Delta, 14-4-2020)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je B&B e.d. in omgeving Piershil, met laagsteprijsgarantie!

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Piershil (online te bestellen).

Terug naar boven

Links

- Belangenorganisatie: - Stichting SwaneBlake zet zich in voor instandhouding en waar mogelijk verbetering van de leefbaarheid in Piershil.

- Onderwijs: - Basisschool 't Kraaienest. - Basisschool De Wegwijzer.

- Muziek: - Popkoor Popkorn staat al sinds 1993 voor knallende en spetterende optredens, onder begeleiding van dirigent Rens Boerke en pianist Stefan Broersen.

- Sport: - s.v. Piershil.

- Woonzorg: - In 2017 is Heemzicht in Piershil beoordeeld in het kader van 'Gastvrijheidszorg met Sterren'. Hierna geven wij de beoordeling van de auditor weer: "Heemzicht is een centrum voor wonen, welzijn en zorg, midden in het dorp. Een van oorsprong traditioneel verzorgingshuis, nu een modern complex waar wonen voorop staat. Daarnaast wordt op indicatie zorg verleend. Er is veel aandacht voor welzijnsactiviteiten. Bewoners worden gestimuleerd eigen regie en verantwoordelijkheid over de invulling van hun leven te nemen. Alle medewerkers zijn getraind in belevingsgerichte zorg. Dat heeft vooral voor bewoners van de groep een duidelijke meerwaarde. Er is een gedragscode voor een ieder, zowel bewoners, familie, medewerkers als vrijwilligers. Respectvolle bejegening staat hierbij bovenaan. Redelijk recent is gerenoveerd/aangebouwd. Het zorgcentrum is sfeervol ingericht en goed verzorgd met op elkaar afgestemde kleuren. De serre, uitkijkend op de tuin, is een geliefde plek. Alle appartementen hebben een eigen buitenruimte. Op de eerste etage, waar de PG-bewoners wonen, zijn de huiskamers ruim. Aanpalend een groot terras met uitzicht op de tuin. Verzorgde aankleding van de gangen met aan de muren herkenbare, soms hilarische voorstellingen. De foto op de open deur van de kapsalon brengt eveneens een glimlach teweeg. Kortom: smaakvol.

Het dagelijks geopende restaurant is een geliefde plek voor eten en gezelligheid. Verder zijn alle gebruikelijke faciliteiten van kapsalon tot spreekuurhoudende huisarts aanwezig. In de hal het informatiepunt wonen, welzijn en zorg. Er is altijd wel iemand die even een knoop aan wil zetten of zoompje stikken. De buitenrecreatiemogelijkheden worden verder uitgebreid. De activiteiten worden over het algemeen erg gewaardeerd. Uitstapjes staan ook regelmatig op de rol. Een bezoek aan het tuincentrum is erg geliefd. De mooi ingerichte tuin is tot nu toe alleen om te verpozen. Komend jaar komen er beweegtoestellen. Heemzicht in Piershil is een gezellige gemeenschap. Het lage ziekteverzuim is mede een indicatie dat het hier ook goed werken is. De verliesbegeleider heeft een mooie rol. Zij staat bewoners bij in het verwerken van verlies van bijvoorbeeld zelfstandigheid, de oude woonomgeving, een huisdier, of overlijden van naasten. Complimenten voor: belevingsgerichte zorg; eigen regie; veel vrijwilligers; mix van bewoners; gemoedelijke sfeer."

- "Onze gasten hebben geheugenproblemen. Dit geeft belemmeringen in het dagelijks functioneren en maakt dat de gasten niet langer zelfstandig kunnen wonen. In onze woonvorm proberen we deze overgang van leefsituatie zo comfortabel mogelijk te maken en te laten aansluiten op de 'vroegere'. Wat hierbij helpend kan zijn, is de betrokkenheid van partner, (klein)kinderen en andere familieleden. De dag van vandaag staat centraal. We luisteren naar elkaar en ontdekken iedere dag weer wie onze gasten zijn en waar de waarde in het leven zich bevindt. Waar zit de pijn en waar zit de vreugde en wat kan daar bij helpen? Wij bieden geen standaard hulp voor iedereen maar richten ons op de unieke persoon. Zoals bij alle Herbergiers in Nederland is de open deur kenmerkend. Herbergier Piershil telt 15 kamers. De kamers kunnen naar eigen smaak worden ingericht."

- Duurzaamheid: - Aan de Spuiweg, aan het Spui, komt een windpark met 5 windturbines. Het worden 'reuzen' van ruim 200 meter hoog. Dat is hoger dan de Euromast. Ze behoren daarmee tot de hoogste windturbines van ons land. Ze gaan jaarlijks in totaal 20 megawatt energie opwekken. De Raad van State heeft bezwaren van tegenstanders, waaronder Stichting Tegen Windturbines aan het Spui, in januari 2018 afgewezen. Zij heeft als enige punt toegekend dat op een van de windmolens, zijnde die boven de Spuiweg hangt, een ijsdetectiesysteem moet komen.

- Veiligheid: - EHBO-vereniging Goudswaard-Piershil verzorgt onder meer basiscursussen EHBO, herhalingscursussen en reanimatie met AED.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Piershil.

Reactie toevoegen