Pierkesmars

Plaats
Buurtschap
Deventer
Salland
Overijssel

Pierkesmars

Terug naar boven

Status

- Pierkesmars is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Deventer. Deel onder het dorp Bathmen: t/m 2004 gemeente Bathmen, in 2005 over naar gemeente Deventer; deel onder het dorp Lettele: t/m 1998 gemeente Diepenveen, in 1999 over naar gemeente Deventer.

- De buurtschap Pierkesmars valt, ook voor de postadressen, grotendeels onder het dorp Bathmen, deels onde het dorp Lettele.

- De buurtschap Pierkesmars ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden, overigens pas sinds 2018. De inwoners hebben bij de gemeente een verzoek ingediend om hun buurtschap aan te geven middels plaatsnaamborden. Dat verzoek is gehonoreerd. De borden zijn op 21 april 2018 geplaatst. Er zijn al veel leuke reacties op gekomen, dat het kennelijk gewaardeerd wordt.

Overigens is de visie van de redactie van Plaatsengids.nl dat alle plaatsen in ons land plaatsnaamborden zouden moeten hebben. Daar zijn die dingen immers voor in het leven geroepen; om aan passanten aan te duiden wanneer je een woonplaats binnenkomt en weer verlaat. En daarnaast is het een stukje erkenning en herkenning van de identiteit van de plaats én van die van haar inwoners. Én het is een functioneel element in het kader van het promoten van het kleinschalig toerisme; dat de toerist zich er hierdoor van bewust is dat hij door een bepaalde buurtschap komt en niet 'zomaar' een paar boerderijen.

Niet alleen steden en dorpen, maar ook buurtschappen zijn woonplaatsen (zoals bijv. op kaarten in atlassen en in de plaatsnaamregisters aldaar te zien is). Helaas zijn veel overheden, andere instanties maar ook inwoners zich daar nog lang niet altijd van bewust; ca. de helft van de ca. 4.000 buurtschappen moet vanwege deze 'onbewustheid' nog altijd plaatsnaamborden ontberen. Maar voetje voor voetje gaat het de goede kant op. Sinds 21 april 2018 dus weer een beborde buurtschap erbij!

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Erf: 1457 Pierick. Tot ca. 1930 komen op kaarten ter plekke alleen de veldnamen Noorder Pieriks Mars (N van de N344) en Zuider Pieriks Mars (Z van de N344) voor. Nadien verdwijnen die namen en komt er de plaatsnaam Pieriksmars te staan, ter hoogte van de N344. Pierkesmars is de dialectspelling. In de straatnamen was die spelling al verwerkt (zie het kopje Ligging hierna). In 2018 heeft de buurtschap plaatsnaamborden gekregen, waarbij die dialectspelling ook in de plaatsnaam geformaliseerd is. Dus die spelling houden wij op deze pagina dan ook aan, als zijnde de kennelijke huidige officiële spelling dan wel voorkeursspelling.

Naamsverklaring
Samenstelling van het toponiem Pierik = perk 'omheind terrein, afgesloten gebied', en mars = meers 'land aan water, moerasland, weiland'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Pierkesmars ligt rond de wegen Holterweg (de N344; het gedeelte vanaf huisnummer 136 in NO richting), Paalmansweg, Postweg, Haalmansweg, 1e Zuider Pierkesmarsweg, 2e Zuider Pierkesmarsweg, Noorder Pierkesmarsweg, Bussinksweg, Boerendanssteeg (het korte gedeelte van deze weg N van de Bussinksweg, echter zonder het aanliggende pand, want dat valt onder de buurtschap Dijkerhoek onder het dorp Holten) en Meutsteeg. De buurtschap ligt NO van het dorp Bathmen, OZO van het dorp Lettele, O van de stad Deventer, ZZO van het dorp Okkenbroek, ZZW van het dorp Nieuw-Heeten, WZW van het dorp Holten, N van het dorp Laren en NNO van het dorp Harfsen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Pierkesmars omvat ca. 40 huizen met ca. 100 inwoners.

Reactie toevoegen