Pieperij

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

Pieperij

Terug naar boven

Status

- Pieperij is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- De buurtschap Pieperij valt voor de postadressen onder het dorp Veeningen. In de praktijk valt de buurtschap onder het dorp Fort, dat voor de postadressen eveneens 'in' Veeningen ligt.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
De Pieperij.

Oudere vermeldingen
Ca. 1650 Piepenree, 1846 Piperij, 1867 Pieperij.

Naamsverklaring
Namen op -erij duiden vaak boerenerven aan. Het eerste lid is dan meestal een geslachtsnaam. De vorm uit 1650 wijst echter op een andere oorsprong, namelijk het Middelnederlandse ree, reede 'rooi- of grenslijn'. Ook de verklaring Piepe-rie 'sloot met een pijp' is geopperd.(1) : een duiker in de sloot om overtollig water af te voeren naar de Reest.

Terug naar boven

Ligging

Pieperij ligt ZW van Zuidwolde, Z van Veeningen, rond de weg Pieperij. Een aangrenzend deel van de Nieuwe Dijk zal allicht ook nog tot Pieperij worden gerekend. De buurtschap grenst in het W aan het riviertje de Reest, die hier de grens vormt met de provincie Overijssel (buurtschap Lutten Oever en dorp Oud Avereest).

Terug naar boven

Statistische gegevens

Zowel rond de weg Pieperij als rond het aangrenzende deel van de Nieuwe Dijk liggen ca. 10 panden. Totaal dus ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Pieperij is een oude buurtschap op een zandopduiking in het dal van de Reest. Zandopduikingen zoals die van Pieperij zijn de eerste plekken in het Reestdal waar bewoning mogelijk is. In 1930 zijn hier archeologische vondsten gedaan door inwoner H. Paarhuis. Bij zijn huis, bij een zandkop, vindt hij vuurstenen bijlen, beitels en een krabber uit de Steentijd. Hij meldt de vondst aan schoolhoofd Koopman in Fort. Eerst in 1963 kan de plaats van de vondst echter nauwkeurig worden vastgelegd. O.a. L. Huizing vermeldt de vondsten, in zijn boek 'Zeven eeuwen Zuidwolde'.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

Tegenwoordig bestaat Pieperij uit enkele boerderijen en woonhuizen, een fraai boscomplex en bloemrijke natte hooilanden. Het Drentse Landschap beheert hier de dotterbloemhooilanden en een groot deel van het aanwezige bos. De monumentale boerderij Pieperij 7 fungeert sinds 2002 als beheerboerderij. Van hieruit worden de bloemrijke hooilanden ter hoogte van Pieperij en verderop langs de Reest beheerd.

Reactie toevoegen