Pieperij

Plaats
Buurtschap
De Wolden
Drenthe

Pieperij

Terug naar boven

Status

- Pieperij is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente De Wolden. T/m 1997 gemeente Zuidwolde.

- De buurtschap Pieperij valt voor de postadressen voor het deel aan de gelijknamige weg onder het dorp Veeningen, voor het deel aan de Nieuwe Dijk onder het dorp Zuidwolde. In de praktijk valt de buurtschap onder het dorp Fort, dat voor de postadressen eveneens 'in' beide voornoemde dorpen ligt (maar goeddeels 'in' Veeningen).

- De buurtschap Pieperij heeft geen plaatsnaamborden, zodat je slechts aan de gelijknamige straatnaambordjes kunt zien dat je er bent aangekomen.

Terug naar boven

Naam

In de volksmond
De Pieperij.

Oudere vermeldingen
Ca. 1650 Piepenree, 1846 Piperij, 1867 Pieperij.

Naamsverklaring
Namen op -erij duiden vaak boerenerven aan. Het eerste lid is dan meestal een geslachtsnaam. De vorm uit 1650 wijst echter op een andere oorsprong, namelijk het Middelnederlandse ree, reede 'rooi- of grenslijn'. Ook de verklaring Piepe-rie 'sloot met een pijp' is geopperd(1) : een duiker in de sloot om overtollig water af te voeren naar de Reest.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Pieperij ligt rond de gelijknamige weg en een aangrenzend deel van de Nieuwe Dijk, ZW van de dorpen Fort en Zuidwolde, Z van het dorp Veeningen, W van het dorp Linde, NNW van het dorp Balkbrug, OZO van het dorp IJhorst en ZO van het dorp de Wijk. De buurtschap grenst in het W aan het riviertje de Reest, die hier de grens vormt met de provincie Overijssel (buurtschap Lutten Oever en dorp Oud Avereest).

Terug naar boven

Statistische gegevens

De buurtschap Pieperij omvat ca. 20 huizen met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Pieperij is een oude buurtschap op een zandopduiking in het dal van de Reest. Zandopduikingen zoals deze zijn de eerste plekken in het Reestdal waar bewoning mogelijk is. In 1930 zijn hier archeologische vondsten gedaan door inwoner H. Paarhuis. Bij zijn huis, bij een zandkop, vindt hij vuurstenen bijlen, beitels en een krabber uit de Steentijd. Hij meldt de vondst aan schoolhoofd Koopman in Fort. Pas in 1963 kan de plaats van de vondst nauwkeurig worden vastgelegd. O.a. L. Huizing vermeldt de vondsten, in zijn boek 'Zeven eeuwen Zuidwolde'.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- De boerderij op huisnr. 7 is een provinciaal monument. Het was een beheerboerderij van Het Drentse Landschap, die het pand anno eind 2017 te huur aanbiedt, als woonboerderij of als combinatie wonen/werken.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Tegenwoordig bestaat buurtschap Pieperij uit enkele boerderijen en woonhuizen, een fraai boscomplex en bloemrijke natte hooilanden. Het Drentse Landschap beheert hier de dotterbloemhooilanden en een groot deel van het aanwezige bos.

Reactie toevoegen