Peizerwold

Plaats
Buurtschap
Noordenveld
Drenthe

Peizerwold (1).jpg

Peizerwold is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Peize.

Peizerwold is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Peize.

Peizerwold, Pannenkoekhuis.jpg

Peizerwold, pannenkoekenhuis

Peizerwold, pannenkoekenhuis

Peizerwold, zicht op Groningen over De Onlanden (1).jpg

Peizerwold, zicht op Groningen over De Onlanden

Peizerwold, zicht op Groningen over De Onlanden

Peizerwold, zicht op Groningen over De Onlanden (2).jpg

Peizerwold, zicht op Groningen over De Onlanden

Peizerwold, zicht op Groningen over De Onlanden

peizerwold_tolhuis_2.jpg

Peizerwold, tolhuis uit 1884, op een paneel aan de gevel zijn de schappelijke tarieven van destijds nog te lezen

Peizerwold, tolhuis uit 1884, op een paneel aan de gevel zijn de schappelijke tarieven van destijds nog te lezen

peizerwold_hoeve_woudrust.jpg

Peizerwold, boerderij Hoeve Woudrust uit 1914

Peizerwold, boerderij Hoeve Woudrust uit 1914

peizerwold_ooievaars.jpg

In Peizerwold kun je in het voorjaar broedende ooievaars treffen, zoals hier in juni 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

In Peizerwold kun je in het voorjaar broedende ooievaars treffen, zoals hier in juni 2018 (© Harry Perton/https://groninganus.wordpress.com)

Peizerwold

Terug naar boven

Status

- Peizerwold is een buurtschap in de provincie Drenthe, gemeente Noordenveld. T/m 1997 gemeente Peize.

- De buurtschap Peizerwold valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Peize. De buurtschap is door de oprukkende industrie van en de noordelijke rondweg om Peize hier bijna aan vastgegroeid.

- De buurtschap Peizerwold ligt buiten de bebouwde kom en heeft daarom witte plaatsnaamborden.

Terug naar boven

Naam

Alternatieve naam
De buurtschap wordt ook wel kortweg Het Wold genoemd.

Oudere vermeldingen
1865-1867 Peizerwolde.

Naamsverklaring
In deze streek bevond zich in de Middeleeuwen een uitgestrekt moeras, bestaande uit broekbos. Hiervan afgeleid is het achtervoegsel ‘wold’, dat ook terug te vinden is in nabijgelegen plaatsnamen als Roderwolde, Eelderwolde en Paterswolde. De betreffende plek bevond zich nabij Peize.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Peizerwold ligt even ten N van het dorp Peize, aan de doorgaande Groningerweg van Roden/Peize naar Hoogkerk / Groningen (N372) en de zijwegen Brunlaan en Stenhorstdijk. De buurtschap ligt verder ZW van het dorp Eelderwolde en de stad Groningen, Z van de dorpen Peizermade en Hoogkerk, ZO van de dorpen Roderwolde en Oostwold, O van het dorp Leek, NO van het dorp Roden, en NW van het tweelingdorp Eelde-Paterswolde en Groningen Airport Eelde.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Peizerwold 12 huizen met 78 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 20 huizen en enkele bedrijfsgebouwen, met ca. 50 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Vanaf de 12e eeuw is deze streek ontgonnen en Peizerwold is dan ook in die tijd ontstaan als veenontginning vanuit Peize. Veel meer dan een paar boerderijen op de dekzandrug heeft het nooit omvat. Halverwege maakt deze een bocht, waarbij een heel klein beetje een soort brinkstructuur zichtbaar lijkt; voor het merendeel is de buurtschap echter een lintbebouwing met opstrekkende verkaveling. Van voormalige veenterpen zijn nog enkele restanten over.

Aan de westkant stroomt het in de jaren zestig van de 20e eeuw gekanaliseerde Peizerdiep. Bij de Bommelier aan de Stenhorstdijk was hier vroeger een overzet naar Roderwolde; thans is deze functie overgenomen door een verderop gelegen fietsbrug. Aan de oostkant ligt de polder Peizer- en Eeldermaden, de laatste jaren in ontwikkeling als natuurgebied en in eigendom van Natuurmonumenten. Hier bevindt zich ook nog een klein broekbosje. Door het plaatsje liep vanaf 1913 de spoorlijn tussen Drachten en Groningen. In 1948 stopte het personenverkeer, begin jaren tachtig ook het goederenvervoer. (bron: Robert H.C. Kemkers)

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Peizerwold heeft 2 rijksmonumenten, zijnde de net buiten Peize gelegen statige herenboerderij Hoeve Woudrust in eclectische bouwstijl uit 1914 (Groningerweg 38), en het voormalige tolhuis uit 1884 op Groningerweg 31. Goed bewaard gebleven, een van de drie exemplaren die dienden ter financiering van de straatweg van Roden over Peize naar Groningen. De oorspronkelijke stijl is geheel gerenoveerd, inclusief windveer in de topgevel. Tussen de woonkamerramen aan de voorkant zijn de toltarieven aangebracht. Deze lagen destijds beduidend lager dan de huidige wegenbelasting... Opvallend is voorts het gele siermetselwerk tussen de bakstenen en de gepleisterde plint.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Centraal Team Peize organiseert jaarlijks van 25 t/m 31 december (in 2019 voor de 19e keer) een marathon radio-uitzending met hoofdzakelijk piratenmuziek. De opbrengst is voor een goed doel. Tijdens editie 2018 waren ze zelf het goede doel; ze hebben in dat jaar namelijk een nieuwe studio ingericht, in een pand tegenover het Avia-tankstation in Peizerwold, en dat vergde de nodige, prijzige apparatuur.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De polder Peizer- en Eeldermaden is een geliefd gebied om rustig te fietsen, wandelen en skeeleren. Ook is het een vogelbroedgebied. Van Peizerwold loopt in westelijke richting een fietspad met een fietsbrug naar Roderwolde (de Brunlaan). In oostelijke richting gaat dit fietspad als Zanddijk verder, door een klein broekbosje, richting Eelderwolde/Groningen. In 2019 is een fietstunnel aangelegd onder de provinciale weg N372 (Groningerweg) door, zodat wandelaars en fietsers op de hiervoor beschreven deze drukke hoofdweg door de buurtschap niet meer hoeven over te steken, maar er veilig onderdoor kunnen. De wanden van de tunnel zijn door een kunstenaar kunstzinnig beschilderd. Onder de link kun je daar enkele voorbeelden van zien.

Terug naar boven

Beeld

- Fotoreportages van flora, fauna, monumentale panden en andere bezienswaardige objecten in Peizerwold en omgeving, door Harry Perton.

Reactie toevoegen