Paaptil

Plaats
Buurtschap
Eemsmond
Hoogeland
Groningen

oldenzijl_tulpen_paaptilsterweg_kopie.jpg

In het voorjaar bloeit de buurtschap Paaptil letterlijk op getuige deze kleurrijke tulpenvelden

In het voorjaar bloeit de buurtschap Paaptil letterlijk op getuige deze kleurrijke tulpenvelden

paaptil_straatnaambordje_kopie.jpg

De buurtschap Paaptil heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de straatnaamborden Paaptilsterweg, in combinatie met de ligging bij de ophaalbrug, kunt zien dat je er bent aangekomen.

De buurtschap Paaptil heeft geen plaatsnaambordjes, zodat je slechts aan de straatnaamborden Paaptilsterweg, in combinatie met de ligging bij de ophaalbrug, kunt zien dat je er bent aangekomen.

paaptil_schuur.jpg

Van dit gebouwtje in Paaptil heeft de fotograaf de indruk dat het een voormalige woning is, die in de 19e eeuw is verbouwd tot ‘hut’ of bijschuur. In de vroegere voorgevel, nu achtergevel, zit een gevelsteen uit 1752. (© https://groninganus.wordpress.com)

Van dit gebouwtje in Paaptil heeft de fotograaf de indruk dat het een voormalige woning is, die in de 19e eeuw is verbouwd tot ‘hut’ of bijschuur. In de vroegere voorgevel, nu achtergevel, zit een gevelsteen uit 1752. (© https://groninganus.wordpress.com)

Paaptil

Terug naar boven

Status

- Paaptil is een buurtschap in de provincie Groningen, in de streek Hoogeland, gemeente Eemsmond. T/m 1978 gemeente Uithuizermeeden. In 1979 over naar gemeente Hefshuizen, in 1990 over naar gemeente Eemsmond.

- De buurtschap Paaptil valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Oldenzijl.

- De buurtschap Paaptil heeft geen plaatsnaamborden. Je kunt dus slechts aan de straatnaam Paaptilsterweg in combinatie met de ligging rond de ophaalbrug zien dat je er bent aangekomen.

- Bijzonder is dat de buurtschap bordmatig gezien binnen de bebouwde kom van Oldenzijl ligt. Dat is niet gebruikelijk. D.w.z. een kenmerk van een buurtschap is dat het in principe buiten de bebouwde kom van een stad of dorp ligt. Maar geografisch gezien is dat hier eigenlijk ook zo: na de kern van Oldenzijl komt eerst een flink stuk weiland en dan pas de buurtschap Paaptil. Maar de gemeente heeft er dus voor gekozen om de bebouwing van de buurtschap bordmatig binnen de kom van Oldenzijl te trekken.

Terug naar boven

Naam

In het Gronings
Poaptil.

Spelling
De spelling van deze plaatsnaam is een dilemma. In diverse bronnen wordt zowel de spelling Paaptil als Paapstil gehanteerd. Ter plekke kan het niet aan de hand van plaatsnaamborden worden geverifieerd, want die heeft de buurtschap niet. Taalkundig zouden wij geneigd zijn tot de spelling Paapstil, als afleiding van 'paap's til'. Vergelijk de nabijgelegen buurtschap Doodstil, wat een afleiding is van 'Doede's til'. Maar... de gemeente heeft op enig moment de weg waaraan de buurtschap is gelegen, vastgesteld met de spelling Paaptilsterweg (en niet Paapstilsterweg) en daarmee - weliswaar impliciet - de spelling van de buurtschap ook vastgesteld als Paaptil (maar dat zou je ook als een 'vergissing' van de straatnamencommissie kunnen beschouwen). Dat is althans onze pragmatische redenering.

De Grote Provincie Atlas Groningen (editie 1995) vermeldt de buurtschap als zodanig ten onrechte niet meer - de panden staan er immers nog gewoon dus bestaat de buurtschap ook nog altijd - en vermeldt op de kaart ter plekke wel de brug Paaptil en de Paaptilsterweg, maar... in de index achterin spelt zij die respectievelijk als Paapstil en Paapstilsterweg... Dus of die ooit zo hebben geheten en later van spelling zijn gewijzigd (en de Topografische Dienst wel de kaart heeft aangepast maar vergeten is de index achterin daarop aan te passen), óf dat de spellingen achterin die index gewoon drukfouten zijn: wij weten het niet.

Oudere vermeldingen
1847 en 1877 Paaptil, 1851-1855 Papetil (herberg).

Naamsverklaring
Deze plaats is genoemd naar de familienaam Paap en de til 'vaste brug' over het Uithuizermeedstermaar of Meedstermaar bij Oldenzijl, in 1878 door een draaibrug vervangen, en daarna (ca. 1930?) door de huidige ophaalbrug.(1) Elders lezen wij nog de volgende theorieën: 1) bij de til zou een 'paap' (= lange tijd een scheldnaam geweest van protestanten voor katholieken) hebben gewoond die in de tijd van de Reformatie zijn geloof trouw bleef en 2) de naam zou te maken hebben met de monniken die veel landontginningen in deze regio voor hun rekening hebben genomen. Maar dat geldt voor een groot gebied, niet specifiek voor deze locatie.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Paaptil ligt Z van Uithuizermeeden, O van Oldenzijl, rond de Paaptilsterweg, voor zover gelegen rond de brug over het Meedstermaar.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In de Volkstelling van 1840 wordt Paaptil niet (apart) vermeld. Tegenwoordig omvat de buurtschap een 10-tal panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

Men vermoed dat de zijl (sluis) van Oldenzijl wellicht op de plek van de huidige Paaptil heeft gelegen, omdat zijlen als zij niet meer nodig waren, later vaak door een til werden vervangen.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Bij de ophaalbrug over het Meedstermaar ligt een visstek annex aanlegplek voor enkele jachten.

Reactie toevoegen