Overdinkel

Plaats
Dorp
Losser
Twente
Overijssel

Overdinkel_Hoofdstraat [640x480].jpg

Overdinkel, Hoofdstraat.

Overdinkel, Hoofdstraat.

Overdinkel

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Overdinkel.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Overdinkel.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Overdinkel (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Overdinkel is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Losser.

Terug naar boven

Naam

In het Twents / Nedersaksisch
Oaverdeenkel.

Oudere vermeldingen
1846 en 1922 Overdinkel, 1892 Over Dinkel.

Naamsverklaring
Het dorp is vernoemd naar het Overdinkels Veld waarin het gelegen is. Dat gebied kreeg deze naam omdat het vanaf het hoofddorp Losser gezien ‘over de Dinkel’ ligt.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet het dorp Veldmoezendoarp (letterlijk ‘veldmuizendorp’).

Terug naar boven

Ligging

Overdinkel ligt Z van Losser en grenst in het Z aan de Duitse stad Gronau.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Overdinkel wordt in de volkstelling van 1840 niet apart benoemd, het grondgebied behoorde destijds toe aan de buurtschap Losser. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 1.700 huizen met ca. 4.300 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Overdinkel is als dorp relatief laat ontstaan en is een van de dorpen die haar ontwikkeling te danken heeft aan de textielindustrie in Oldenzaal en Gronau. Voor 1890 bestaat de buurtschap, die in die tijd bekend staat als het ‘Overdinkels Veld’, uit enkele erven langs de Ruhenbergerbeek. Voor de rest bestaat het gebied vooral uit bos en vooral veel heide, ook wel bekend als ‘woeste grond’.

De aanzet tot de ontwikkeling van het dorp Overdinkel was de groei van de textielindustrie in Oldenzaal en met name in het Duitse Gronau. Via pastoor Roberink, oud-Lossenaar en pastoor van de parochie in Steenwijkerwold, hoorden mensen in Noordwest-Overijssel en Friesland van de werkgelegenheid in de Twentse en Duitse textielindustrie. Veel mensen uit deze relatief verarmde streken kwamen naar Twente om zich te vestigen in Nederland en vervolgens te werken in de textielfabrieken “Baumwollspinnerei Deutschland” en “Baumwollspinnerei Eilermarke” over de grens. Daardoor groeit het dorp in gestaag tempo. Telde de buurtschap Overdinkel in 1890 nog zo’n 1.000 inwoners, vooral na de eeuwwisseling neemt de groei in rap tempo toe.

In november 1904 besluit de gemeenteraad van Losser tot de aanleg van een verharde weg tussen Losser en Overdinkel en in de jaren daarna wordt de buurtschap officieel een dorp door de bouw van twee kerken. Naast de in dit deel van Twente gebruikelijke Rooms-Katholieke kerk bestaat er in het dorp, als enige kern in de gemeente naast het hoofddorp Losser, door het grote aantal migranten uit het noorden, eveneens behoefte aan een Nederlands-Hervormde kerk. Bij de volkstelling van 1909 geeft het gemeentebestuur van Losser op dat Overdinkel ruim 1.700 inwoners telt.

Het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in 1914 brengt de groei van het dorp in een stroomversnelling. Vele migranten die oorspronkelijk direct vanuit Friesland en Noordwest-Overijssel naar Gronau verhuisden, verkozen door het uitbreken van de oorlog toch het relatief veilige en bovendien neutrale Nederland als woonplaats. In 1916, op het hoogtepunt van de oorlog, stelde de gemeente Losser daarom het ‘Uitbreidingsplan Overdinkel’ op. Na de uitvoering hiervan stijgt het inwoneraantal van ca. 2.500 in 1920 naar ruim 3.000 bij de volkstelling van 1930.

Na de Tweede Wereldoorlog zet de groei van Overdinkel nog kort door, tot het dorp in 1970 zo’n 3.600 inwoners telt. Daarna komt de neergang van de textielindustrie in Twente en Gronau en dat doet de groei stagneren. In de afgelopen 40 jaar heeft het dorp ‘slechts’ 700 nieuwe inwoners verworven, waarbij er in de laatste jaren zelfs sprake is van een lichte daling. (© Andreas Bartelink)

- Nadere informatie over de geschiedenis van Overdinkel.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2010 heeft het dorp in het kader van een duurzaamheidsproject voor dorpen en wijken van de provincie Overijssel een eigen duurzaamheidsplan opgesteld. Duurzaamheidsplan Overdinkel.

- De inwoners kijken uit naar de realisatie van een nieuw Kulturhus en dorpsplein, vernieuwing van ongeveer 500 woningen en winkels, wegen (waaronder de Hoofdstraat) en een waterberging. Kenmerkend is dat duurzaam wordt gebouwd met aandacht voor ruimtelijke kwaliteit. De uitbreiding van de waterberging zorgt voor vier keer zoveel capaciteit voor de opvang van regenwater dan de norm voorschrijft. Dat heeft positieve effecten op onder meer verdroging, de kwaliteit van het oppervlaktewater en wateroverlast vanuit de Dinkel. Het dorp had in de zomer van 2010 veel last van wateroverlast. Door deze maatregelen wordt het watersysteem robuuster en veerkrachtiger. Verder staan er nog allerlei andere projecten op stapel onder de noemer Hart voor Overdinkel.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Overdinkel heeft 1 rijksmonument.

- Overdinkel heeft 8 gemeentelijke monumenten.

- R.K. H. Gerardus Majellakerk (Hoofdstraat 76) uit 1911.

- Hervormde Kerk (PKN) (Hoofdstraat 182) uit 1908.

- In Overdinkel en omgeving vind je diverse Mariakapelletjes en een landkruis.

- Gerardus Majellapark (Hoofdstraat, naast R.K.-kerk).

- RK kloosterkapel OLV H. Hart van Tilburg (Weth. Hassingstraat 1, naast het Gerardus Majellapark) uit 1972. De voorganger aan de Hoofdstraat uit 1919 raakte in 1972 buiten gebruik en is gesloopt.

- Muziekkoepel (hoek Spinnersweg/Ds. Pasmastraat).

- ‘Drielandenpunt’ (nabij de Drielandweg).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Euregiofeest (weekend begin juli).

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Vanuit Duitsland loopt de Ruhenbergerbeek O langs Overdinkel en komt NW van het dorp uit in de rivier de Dinkel. Het is een beekje met bijzonder helder en schoon water waar kikkers, vissen en kreeftjes zich goed thuis voelen. De oevers en weilanden langs de beek trekken veel vogels aan zoals ooievaars, ijsvogels en andere watervogels.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Overdinkel.

Reacties

(2)

Ik ben al jaren op zoek naar gegevens van mijn vader in het jaar 1919, hij heeft in het grensgebied van Overdinkel waar ze toen woonden, met een aantal vrienden waarschijnlijk gesmokkelt. Zij zijn daarop gevangen genomen en naar de toren in Gronau gebracht. Hier zijn ze ontsnapt en weer gevangen. Mijn vader heeft 2 jaar gevangen gezeten in Halle bij Hannover en heeft hier zijn hele leven last van ondervonden. Is er ergens bekend hoe e.e.a in zijn werk gegaan is. Namen van enkele vrienden waren Jeurink, Timmerman etc. Is van deze zaak iets bekend? Gaarne reactie.

Het grenshistorisch smokkel- en textielmuseum bestaat helaas niet meer. Het maakte onderdeel uit van cafe-restaurant "Saksenstal Gerrit". Een brand heeft het geheel een paar jaar geleden geheel verwoest. Van de museumcollectie is niets bewaard gebleven.

Red.:
Dank voor uw reactie. We hebben het aangepast. Een dubbel verlies dus voor Overdinkel, zowel het café-restaurant als het museum voor het dorp verloren gegaan.

Reactie toevoegen