Oudenbosch

Plaats
Dorp
Halderberge
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

oudenbosch fenkelstraat [640x480].jpg

Oudenbosch Fenkelstraat

Oudenbosch Fenkelstraat

NB gemeente Oudenbosch in ca. 1870 kaart J. Kuijper [1024x768].gif

gemeente Oudenbosch in ca. 1870 kaart J. Kuijper

gemeente Oudenbosch in ca. 1870 kaart J. Kuijper

Oudenbosch

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Oudenbosch.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oudenbosch.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oudenbosch.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oudenbosch (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Oudenbosch is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Halderberge. Het was een zelfstandige gemeente t/m 1996. Oudenbosch is de hoofdplaats van de gemeente Halderberge.

- Wapen van de voormalige gemeente Oudenbosch.

- Onder het dorp Oudenbosch valt ook de buurtschap Galgestraat.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
“De cisterciënzers hebben de waterloop rond 1300 gegraven. Of uitgediept, dat is niet precies bekend. Het stuk rivier tussen De Merck en De Dintel heette toen nog De Baerlaeck. De nederzetting bij het havenhoofd werd Baerlebosch genoemd. Later verschenen aan de Baerlaeck huisjes en bedrijfjes; het Nieuwe Baerlebosch (of Nieuwenbosch). Het Oude Baerlebosch werd al snel Oudenbosch” (aldus M. Buijs van de Heemkundeikring in (334)).

Bijnamen
Oudenbosch wordt vanwege de basiliek ook Brabants Rome en Koepelstad genoemd.

Carnavalsnaam
Tijdens carnaval heet Oudenbosch 't Puitenol. Stichting Oudenbosch Karnaval.

Terug naar boven

Ligging

Oudenbosch ligt 5 km NO van Roosendaal.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had de gemeente Oudenbosch 481 huizen met 2.739 inwoners, verdeeld in dorp Oudenbosch 330/1.945, buurtschap Bosschenhoofd (ged.) en buurtschap Galgstraat samen 75/389, polder Oudland 51/268 en de buurtschappen Bosschendijk, Kapelstraat en Lollestraten samen 25/137.

- Tegenwoordig heeft Oudenbosch ca. 5.000 huizen met ca. 13.000 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Barlebos, het latere Oudenbosch, scheidt zich in 1358 van Gastel af en wordt een zelfstandige parochie. Oudenbosch valt sinds 1458 onder het Land, sinds 1533 Markiezaat, van Bergen op Zoom.

De waterloop van Oudenbosch naar de Mark/Dintel is rond 1300 gegraven*1. “Deze werd in de Middeleeuwen vooral gebruikt voor de turfvaart. De turf uit zuidelijker streken (Rucphen, Zundert) kwam via smalle watertjes naar Oudenbosch om op het Turfhoofd te worden overgeslagen op schepen die naar het noorden (Dordrecht) koers zetten. Die smalle watertjes liepen op de plek van het huidige West- en Oost-Vaardeke” (334). Bij de waterloop was een spui met een bassin waar zout werd gewonnen uit het opgeslagen water. De namen Spui en Zellebergen zijn nog steeds bekend. Het veer op Dordrecht stimuleerde sinds de 15e eeuw een levendige handel, waardoor er fraaie panden verrezen aan de haven. Eind 16e eeuw zakte de economie in door verplaatsing van het veer naar Zevenbergen en plunderingen door de Spanjaarden. Velen vertrokken uit de plaats, tot er op een gegeven moment nog maar vier gezinnen over waren. “Toen greep de markiezin van Bergen op Zoom in. Ze organiseerde een veiling waarop alle onbeheerde erven of wat er van over was, aan de man werden gebracht. De handel met Holland werd snel weer opgepakt. Hout, landbouwproducten en vooral bier. Oudenbosch telde veel brouwerijen zoals Fortuijn en Den Anker.

(…) De haven was diep genoeg voor grote schepen en dat was maar goed ook. Toen bouwpastoor Hellemons in 1865 begon met de bouw van zijn basiliek, kwam de diepte goed van pas. Er waren gigantisch veel stenen voor de basiliek nodig. Men wilde een steenfabriek bouwen maar dat bleek niet haalbaar. Alle stenen zijn toen via de haven aangevoerd. (…) Het ging Oudenbosch rond de eeuwwisseling voor de wind en dat wekte in omliggende dorpen veel afgunst. Met name de haven en de postroute Antwerpen-Moerdijk maakten het dorp tot het centrum van West-Brabant. Toen men er ook nog een protserige basiliek ging bouwen, werd het toch echt te gek. De uitdrukking ‘de koepel in de kop hebben’, voor iemand die erg op zichzelf is en geen contact met de omgeving wenst, is in die jaren ontstaan” (334).

In Oudenbosch hebben maar liefst drie suikerfabrieken gefunctioneerd. Ze stonden alle langs de haven. De eerste werd gebouwd in 1862 (werkte tot 1903, daarna gesloopt), de tweede in 1866 (tot 1916, daarna gesloopt) en de derde in 1872 (tot 1917, restanten zijn nog aanwezig, zie bij Schans). “In de jaren zeventig van de 19e eeuw verschaften deze drie fabrieken aan in totaal 690 personen werk. Maar ook indirect zorgde de aanwezigheid van deze fabrieken voor werkgelegenheid in Oudenbosch. Zo was het bedrijf van de familie Soethoudt gespecialiseerd in het slijpen van de messen van de bietensnijmolens” (40). Rond 1900 ontstonden er in de streek coöperatieve suikerfabrieken, die dus gezamenlijk eigendom van de deelnemende boeren waren. De particuliere fabrieken zijn geleidelijk opgegaan in de Centrale Suiker Maatschappij (CSM)*2.

“Naast de activiteiten van en voor de suikerindustrie in de haven was er in Oudenbosch een levendige handel. Het vervoer op wat grotere afstand vond plaats per schip. In die tijd bezochten ruim 3.000 schepen per jaar de Oudenbossche haven. Dus bijna tien schepen per dag met een gemiddelde lading van 63 ton. Uit sociaal-economisch oogpunt zag de gemeente het belang van een goed bevaarbare haven in en besteedde in de tweede helft van de 19e eeuw veel zorg aan het onderhoud ervan. De jaarverslagen uit die tijd getuigen ervan” (40).

Na de Tweede Wereldoorlog nam de betekenis van het water in Oudenbosch sterk af. De suikerfabrieken waren weg, vervoer per spoor won veel terrein en de dure huizen op de Kade werden onbetaalbaar. De panden werden verbouwd en kregen een andere (veelal bedrijfs)functie. In de jaren zeventig en tachtig kwamen er weer particuliere bewoners aan de haven wonen, veelal jachteigenaren. In 1996 is een nieuwe jachthaven in gebruik genomen om de toestroom te kunnen blijven verwerken. Er liggen plannen om de haven zijn oude glorie terug te geven.

*1 Zie verder bij Naam.
*2 Zie voor een toelichting op het suikerfabricageproces en alles wat daaraan voorafgaat ook bij Hoeven > Naam.

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Oudenbosch, kunt u terecht bij:

- Heemkundige Kring Broeder Christofoor. Op de site van de vereniging is een aantal publicaties online te lezen. In Heemkundig huis De Drie Koningen zijn regelmatig wisselende thematentoonstellingen te zien over de historie van Oudenbosch. U kunt er onder meer foto’s bekijken, de Oudenbossche doop- en trouwregisters inzien, gebruik maken van de omvangrijke bibliotheek en uw stamboom uitzoeken.

- Verhalen over de geschiedenis van Oudenbosch op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudenbosch heeft 34 rijksmonumenten.

- Oudenbosch heeft 70 gemeentelijke monumenten.

- Oudenbosch is beroemd vanwege de Basiliek van de Heilige Agatha en Barbara, die een (uiteraard verkleinde) kopie is van de Sint Pieter in het Vaticaan. De basiliek behoort tot de top-100 van monumenten in Nederland. Het initiatief tot het bouwen van deze kerk werd genomen door pastoor Willem Hellemons (pastoor van 1842-1884), die een grote voorliefde had voor de Paus en voor de stad Rome. Het gebouw is ontworpen door architect dr. P. Cuijpers. De voorgevel, waar het front van de Sint Jan van Lateranen te Rome model voor heeft gestaan, is ontworpen door prof. G.J. van Swaaij. Men is in 1865 met de bouw begonnen, het is voltooid in 1892. De ‘rang’ van basiliek (‘basilica minor’) kreeg het in 1912 van paus Pius X.

Zouaven
De bouw geschiedde ter herdenking van de circa 3.000 Nederlandse zouaven (pauselijke soldaten), die van 1864-1870 naar het Vaticaan zijn gereisd om deze staat die destijds veel groter was dan nu, tegen agressors uit de regio, die zich de staat wilden toe-eigenen, te beschermen. Oudenbosch was hiervoor een belangrijk verzamel- en vertrekpunt. Toen deze zouaven in Nederland terugkeerden, waren zij aanvankelijk statenloos (het staatsburgerschap werd hen afgenomen omdat zij in ‘vreemde krijgsdienst’ hadden gediend), maar naderhand hebben zij het Nederlanderschap toch teruggekregen. De zouaven verenigden zich na terugkomst in broederschappen, waaruit later de katholieke arbeidersbeweging is ontstaan. Het Zouavenmonument is in 1911 onthuld. Sinds 1975 is er het Zouavenmuseum, in het voormalige raadhuis uit 1776 aan de Markt 31.

Restauratie
Een grondige restauratie van de basiliek is in 1959 begonnen en in 1987 voltooid. De gevels zijn vanaf 1996 opnieuw in de verf gezet, een monsterklus die in totaal acht jaar in beslag heeft genomen. Het gebeurt namelijk nog ambachtelijk met de kwast, omdat spuiten niet efficiënter is (veel afplakwerk en risico op verstuiving naar objecten in de omgeving). We hopen dat de schilders er geen rsi-arm van hebben gekregen...

- In het hart van Oudenbosch staat de Grote Kapel van het voormalige jongensinternaat Instituut Saint Louis. Dit internaat werd geleid door de Congregatie van de Broeders van de Heilige Aloysius Gonzaga, beter bekend als de Broeders van Saint Louis. De Kapel dateert van 1865 en is ontworpen door Th. Florschutz, tekenleraar aan het instituut, en Josephus Boosten, een Broeder. De kapel doet - net als de Basiliek - denken aan de Sint Pieter in Rome. Dat is niet zo verwonderlijk, want de eerste schetsen waren van pastoor Hellemons. Hij had in Rome gestudeerd en was daar onder de indruk geraakt van de Italiaanse bouwstijl. De bouw van de Kapel startte gelijktijdig met de bouw van de Basiliek, maar de Kapel kon al 1866 in gebruik worden genomen. De 30 meter hoge koepel is in 1889 gerealiseerd door C.J. van Swaay, een oud-leerling van het instituut.

In de Kapel zijn prachtige versieringen en ornamenten te zien, zoals de bloem- en bladmotieven op het plafond en de beelden in de nissen. Het orgel is van de hand van Van Bijlaardt en dateert uit 1883. De overige internaatsgebouwen zijn in de loop der jaren verbouwd tot appartementen, verzorgingshuis en hotel. De Kapel, de voormalige internaatsgebouwen en de begraafplaats van de Broeders zijn aangewezen als Rijksmonument. In de Kapel vinden regelmatig concerten plaats. Het bekendst is de jaarlijkse uitvoering van Bachs meesterwerk de Matthäus Passion in de week voor Pasen. Deze uitvoering wordt tot een van de mooiste in Nederland gerekend.

- De Sint Pauluskerk met bijbehorende pastorie aan de Jasmijnstraat dateert uit 1968. “De gehele kerk is uitgevoerd in schoon metselwerk. Aan de buitenzijde met bakstenen en aan de binnenzijde met grijze MBI-betonstenen. De vloeren zijn uitgevoerd in uitgewassen grindbeton. De kerkzaal heeft een bijzonder goede akoestiek en is uitermate geschikt voor kleine concerten” (40).

- De NH kerk (Fenkelstraat 24) is een zaalkerk uit 1819 en is in 1970-1972 grondig gerestaureerd. De naast de NH kerk gelegen pastorie (Fenkelstraat) is het oudste nog bestaande gebouw van Oudenbosch. Het dateert uit de 16e eeuw. Op de gevel staat: ‘Anno 1562, renovata 1632’. Het is tevens de oudste nog bewoonde hervormde pastorie in Nederland.

- Het witte herenhuis aan de kop van de haven dateert uit 1650. Het huis is van oorsprong door kooplieden bewoond geweest. Van 1864 tot 1948 was er de bierbrouwerij ’t Anker gevestigd. Door strengere voorschriften voor onder andere hygiëne was het niet meer rendabel de zaak voort te zetten. De familie Van den Eijnden stapte toen over op een drankenhandel die tot 1983 in het pand gevestigd was.

- De veldkapel aan de Industrieweg op de hoek met de Galgestraat, staat temidden van fabrieken en dateert uit de jaren vijftig. Het is een eenvoudig gemetseld kapelletje met in smeedijzer de tekst Ave Maria. Tegen het rondboogspaarveld, dat aan de onderzijde is afgeschermd door een hekwerkje met gebogen spijlen, is een stenen beeld van Maria met het Kind geplaatst.

- Aan de splitsing van de Oudlandseweg met de Bornhemweg, NO van Oudenbosch, staat een houten kruisbeeld. Het dateert uit 1930. “In dat jaar werd gevierd dat het vijftig jaar geleden was, dat de Basiliek was ingewijd. Om dit te herdenken, werd besloten een monument te plaatsen op een, voor de Oudenbossche rooms-katholieke gemeenschap, historisch gezien belangrijke locatie. Hier stond namelijk een pand dat door de Oudenbossche katholieken na 1648 als schuilkerk werd gebruikt. In 1997 werd het kruisbeeld door de buurtschap van het Oudland gerestaureerd” (40). Daar vlakbij ligt de Wolvenstraat, een van de mooiste straten in het buitengebied. De straat loopt langs boomkwekerijen en tuinderijen.

- Station aan de spoorlijn Dordrecht-Roosendaal, sinds 26 juni 1854. Het is het op een na oudste nog bestaande station van Nederland (het oudste is dat van het Limburgse Valkenburg).

- Het monumentale voomalige postkantoor aan de Markt dateert uit 1899.

- Het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum heeft onder meer een afdeling geologie waarin uitgebreid aandacht wordt geschonken aan het ontstaan en de levensloop van gesteenten. Verder o.a. collecties vlinders, kevers, torren en fossielen. Het museum is destijds begonnen door de broeders die allerlei voorwerpen meebrachten uit de missie. Ook zetten zij vogels op.

- In 1961 is in Oudenbosch Volkssterrenwacht Simon Stevin opgericht. In 1971 is deze verhuisd naar Hoeven. In 2015 is zij weer terug verhuisd naar Oudenbosch en heropend onder de naam Sterrenwacht Tivoli. Ook de koepel is in 2015 terugverhuisd vanuit Hoeven en weer op het dak van het voormalige jezuïetenklooster geplaatst, waar het destijds allemaal begonnen is en nu weer wordt voortgezet.

- Het Mariabeeld in de huidige wijk Albano is daar geplaatst op initiatief van pastoor Willem Hellemons. Het beeld is in 1863 ingewijd. Dit beeld is de oudste herinnering aan pastoor Hellemons, de pastoor die trachtte van Oudenbosch een waar Brabants Rome te maken.

- Mariakapellen, waaronder de Mariakapel uit 1947 aan de Vaartweg, gebouwd door leerlingen van de toenmalige kweekschool.

- Gevelstenen in Oudenbosch.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- De Brabantse Ruiterdagen (weekend in juni of juli) zijn gratis toegankelijk.

- Tractorpulling Oudenbosch (weekend eind juli).

- Popfestival Boschpop (augustus). Gratis entree.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Het Arboretum Oudenbosch is een heemtuin (oppervlakte 4 hectare) met een Aziatische collectie, wandelroutes, vijvers en kassen.
Het was oorspronkelijk een kloostertuin, die vanaf 1841 in verschillende fasen vorm heeft gekregen.

- Laco zwembad Oudenbosch.

Terug naar boven

Links

- Woordenboek van het dialect in Oudenbosch. Cursus m.b.t. het Oudenbossche dialect of het Puitenols dialect zoals de carnavallers zeggen.

Reactie toevoegen