Oudega (Smallingerland)

Plaats
Dorp
Smallingerland
Fryslân

oudega_smallingerland_collage.jpg

Oudega Smallingerland, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oudega Smallingerland, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

oudega smallingerland buurt 1931 [640x480].jpg

Oudega Smallingerland Buurt 1931

Oudega Smallingerland Buurt 1931

Oudega (2).JPG

Midden in Oudega.

Midden in Oudega.

Oudega (3).JPG

De stoere kerk van Oudega.

De stoere kerk van Oudega.

Oudega. (2).JPG

Hier kun je goed zien dat de kerk van Oudega eigenlijk los staat van de toren.

Hier kun je goed zien dat de kerk van Oudega eigenlijk los staat van de toren.

Oudega..JPG

Ook nog in Oudega.

Ook nog in Oudega.

Oudega (Smallingerland)

Terug naar boven

Status

- Oudega is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Smallingerland.

- Onder het dorp Oudega vallen ook de buurtschappen De Geasten, De Koai, Headammen, It Utein, Opperbuorren en Sitebuorren. Dit zijn 6 buurtschappen in totaal.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldegea.

Naam komt vaker voor
In Fryslân zijn nog twee Oudega's: een in de gemeente De Fryske Marren (voorheen Gaasterlân-Sleat) en een in de gemeente Súdwest-Fryslân (voorheen Wymbritseradiel).

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oudega ligt O van het Nationale Park De Alde Feanen, OZO van het dorp Earnewâld, ZO van het dorp Garyp, Z van de dorpen Sumar en Burgum, ZW van de dorpen Nijega, De Tike en Eastermar, WZW van de dorpen Opeinde en Rottevalle, NW van de dorpen Smalle Ee, De Wilgen, Boornbergum en Kortehemmen en de kern Drachten, N van het dorp Nij Beets en NO van het dorp De Veenhoop.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat het dorp Oudega 104 huizen met 603 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 700 huizen met ca. 1.700 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

- Op de dorpssite vind je een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van Oudega in woord en beeld in 7 delen. Aan de rechterkant van de pagina onder de link vind je alle 7 delen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudega heeft 8 rijksmonumenten.

- Oudega heeft 6 gemeentelijke monumenten.

- Molens: - Windmotor Polder Boonstra / Barfjild. - Windmotor Jan Durkspolder. - Windmotor aan de weg Geau. - Windmotor Polder Douwma.

- Gevelstenen in Oudega.

- In mei 2017 hebben cliënten van dagbesteding Tierelantuintje in opdracht van Doarpsbelang Aldegea een bankje aan de Manjepetswei W van het dorp een kleurrijke make-over gegeven. Met de strakke lijnen en de herkenbare primaire kleuren van De Stijl brengt Oudega een mooie ode aan kunstenaar Theo van Doesburg, die Drachten met zijn abstracte kunst internationaal op de kaart heeft gezet.

Terug naar boven

Evenementen

- Kulturele Kommisje Aldegea organiseert door het jaar heen diverse culturele activiteiten, exposities, concerten enz., in de breedste zin van het woord, in en om Oudega.

- 4 horecaondernemers uit Oudega hebben in februari 2017 de 1e editie van de Kulinêre Kuiertocht Aldegea georganiseerd. Dat was een groot succes. In september 2017 was de 2e editie. De intentie is om er een jaarlijks evenement van te maken. De eerstvolgende keer is in april of mei 2018.

- Dorpsfeest- en Oranjevereniging Foar Foarstenhûs en Heitelân organiseert door het jaar heen diverse evenementen. Uiteraard Koningsdag, en verder o.a. ook Ringrijden (op een vrijdag eind juni), het Dorpsfeest (weekend begin september) en het Bierfest (op een zaterdag eind september).

- Avondvierdaagse (eind mei).

- Op een donderdag begin augustus is er de jaarlijkse Jaarmarkt met Vlomarkt (14.00-21.00 uur), met 's avonds muziek van DJ's.

Terug naar boven

Beeld

- Recente foto's en filmpjes van Oudega, door René Hogendijk.

- Oude foto's, ansichtkaarten en krantenartikelen van Oudega op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oudega.

- Onderwijs: - In augustus 2016 zijn de deuren van Samenwerkingsschool De Diamant opengegaan. Een school die is ontstaan uit PCBO De Grûnslach en OPO De Great Haersmaskoalle. Een samenwerkingsschool waar kinderen van de christelijke identiteit en de openbare identiteit in één klas zitten. De school neemt een centrale plaats in Oudega in, en heeft een onderscheidend concept. De school heeft ca. 160 leerlingen. Uitleg van de naam: "Een diamant ontstaat onder hoge druk en warmte in de aarde. De steen is zwart en dof voordat hij geslepen is. Niemand ziet dat er onder het slijpsel een schitterende edelsteen zit. Eenmaal ontwikkeld is het een transparante steen die schittert, sprankelt en straalt. De facetten weerspiegelen het licht in alle kleuren van de regenboog.

Zo is het met kinderen ook. Kinderen komen bij ons op school als ze vier jaar zijn. Ze staan aan het begin van hun ontwikkeling om te worden tot prachtige mensen. Zoals een diamant zijn schittering vindt door slijpen, kan iedereen door ontwikkeling zijn facetten hervinden. Een ontwikkelde en geslepen diamant is het waard om gedragen te worden, te laten zien en trots op te zijn! Je hebt een diamant nodig om een diamant te slijpen. Je hebt een mens nodig om een mens te ontwikkelen. Wij kunnen ons niet ontwikkelen zonder elkaar. Een diamant staat voor ons voor authenticiteit en het unieke in elk kind en elk mens."

- Muziek: - Fanfareorkest Looft den Heer staat jaarlijks garant voor minstens 3 concerten. Een van de plaatselijke PKN-kerken wordt dan omgebouwd tot concertzaal, compleet met prachtig decor. Behalve het oor, wil het oog immers ook wel wat... Ze beogen de concerten zo samen te stellen dat ze met hun muziek een groot aantal luisteraars bereiken en dat de jeugdleden enthousiast meedoen. De vereniging is opgericht in 1904. De aanleiding voor de oprichting is vermoedelijk het schoolfeest in 1903 geweest; toen het muziekkorps uit Garijp in Oudega kwam spelen. Dat heeft een inspirerende functie gehad. - Fanfare Apollo-Foarút is in 1970 ontstaan uit een fusie van Apollo uit Opeinde en Foarút uit Oudega. De beide korpsen kampten met het probleem dat ze niet genoeg leden hadden om zelfstandig als fanfarekorps te opereren. Na de fusie ontstond er een fanfarekorps met ca. 30 leden, wat voor een fanfarekorps nog steeds aan de kleine kant is. De leeftijden variëren van ca. 10 tot ca. 80.

- Zorg: - Dagbesteding en wonen met zorg Tierelantuintje in Oudega richt zicht op het bieden van begeleiding aan (jong-)volwassenen en ouderen met een beperking. Dit kan in de vorm van (creatieve) dagbesteding in groepen en in overleg als individuele begeleiding. Doordat meerdere doelgroepen op Tierelantuintje een plaats hebben, ontstaat de mogelijkheid dat cliënten elkaar kunnen helpen en versterken. Iedereen draagt naar vermogen bij aan het welzijn van de ander. Er wordt gewerkt in een kleinschalige setting: de groepen zijn nooit groter dan zes cliënten. De creatieve en huishoudelijke activiteiten vinden hoofdzakelijk plaats binnen het zorgatelier.

Op het terrein is ook een groente- en kruidentuin met een kweekkas. De verbouwde groente en het fruit verwerken ze in gerechten voor de Theetuin, die geopend is van april t/m september. Naast al deze activiteiten gaan ze ook twee ochtenden in de week naar het Multi Functioneel Centrum in Oudega. Zij dragen hier hun steentje bij aan de maatschappij door o.a. een aantal opruim- en schoonmaakwerkzaamheden uit te voeren, en door de koffie en thee voor de gasten te verzorgen. In 2017 is Tierelantuintje verhuisd naar de voormalige openbare school aan de Great Haersmawei 4, waar naast alle hiervoor vermelde faciliteiten ook 8 zorgappartementen voor mensen met een verstandelijke beperking worden gerealiseerd.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oudega kerk.

Reactie toevoegen