Oudega (Gaasterland)

Plaats
Dorp
De Fryske Marren
Fryslân

Oudega-MSD-20110221-227205.jpg

Oudega, Gaasterlân-Sleat

Oudega, Gaasterlân-Sleat

Oudega-MSD-20110221-227209.jpg

Oudega, Gaasterlân-Sleat

Oudega, Gaasterlân-Sleat

Oudega-MSD-20110221-227221.jpg

Oudega, Gaasterlân-Sleat

Oudega, Gaasterlân-Sleat

oudega_gaasterland_hervormde_kerk_1.jpg

Oudega Gaasterland, Hervormde kerk

Oudega Gaasterland, Hervormde kerk

oudega_gaasterland_2.jpg

Oudega Gaasterland, Hervormde kerk

Oudega Gaasterland, Hervormde kerk

Oudega (Gaasterland)

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Oudega.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oudega.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oudega.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oudega (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Oudega is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente De Fryske Marren. T/m 1983 gemeente Hemelumer Oldeferd. In 1984 over naar gemeente Gaasterlân-Sleat, in 2014 over naar gemeente De Fryske Marren.

- Let op: in Fryslân zijn nog twee Oudega's: één in de gemeente Smallingerland en één in de gemeente Súdwest-Fryslân (t/m 2010 gemeente Wymbritseradiel).

- Kolderwolde, Z van Oudega, is formeel een dorp maar is in de praktijk als buurtschap van Oudega te beschouwen. Kolderwolde is voor voorzieningen op Oudega aangewezen.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Aldegea.

Oudere vermeldingen
1412 en 1505 Oldegae.

Naamsverklaring
De naam stamt van het Oudfriese olde 'oud' en gae 'dorp, dorpsgebied', ter onderscheiding van het naastgelegen Nijega (1412 Nyegae, 1505 Nyeghae, tegenwoordig hernoemd in Elahuizen.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oudega ligt W van Balk, O van Koudum en grenst in het W aan het langgerekte meer de Fluessen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Oudega 65 huizen met 366 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Oudega ca. 110 huizen met ca. 280 inwoners.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oudega heeft 2 rijksmonumenten.

- Oudega heeft 2 gemeentelijke monumenten.

- Eenvoudig op een terp gelegen en door een kerkhof omsloten eenbeukig kerkje uit 1850, opgetrokken uit gele Friese steen. Het geheel is driezijdig afgesloten, wordt gedekt door een met blauwe pannen belegd zadeldak en bekroond door een torentje van jonger datum met ingesnoerde naaldspits met torenhaan, dat is uitgerust met gekoppelde galmgaten met deelzuiltjes. Rondboogvensters met gietijzeren traceringen. Beitelingen langs de geveltoppen. De kerk bezit een eenvoudig gaaf 19e-eeuws meubilair en een orgel in fraai gesneden kas op galerij. Preekstoel met rug en klankbord. Doophek.

Terug naar boven

Postale gegevens

- Oudega en het naastgelegen Nijega* hebben jarenlang gezamenlijk één postkantoor gehad. Omdat er meer Oudega's en Nijega's zijn in Friesland, stond er in de poststempels van dit kantoor aanvankelijk de aanduiding "Oudega-Nijega (H.O.N.)". De afkorting staat voor "Hemelumer Oldephaert en Noordwolde", dat is de gemeente zoals die t/m 1983 bestond en die in 1984 in de gemeente Nijefurd is opgegaan. Overigens was de gemeente in 1955 al hernoemd in Hemelumer Oldeferd, dus zonder het toevoegsel Noordwolde (en 'Oldephaert' werd toen 'Oldeferd'). Mogelijk omdat dat verwarring wekte met het dorp Noordwolde in de gemeente Weststellingwerf. Bovendien bestaat in deze omgeving helemaal geen plaats Noordwolde**
* ...dat in de jaren zestig van de 20e eeuw is samengegaan met het naastgelegen dorp Elahuizen, waarna de plaatsnaam Nijega hier van de kaart verdween, waarschijnlijk om verwarring met de andere Nijega's te voorkomen dan wel op te lossen.
** "Noordwolde" duidde hier het oostelijk deel van de gemeente aan, omvattende de dorpen Elahuizen, Kolderwolde, Nijega en Oudega.
De naamgeving van dit kantoor was als volgt:
1908-1967 Oudega-Nijega (H.O.N.)
1967-1973 Elahuizen-Oudega
1973-1984 Oudega (H.O.) (voor de betekenis hiervan zie hierboven)
1984 Oudega gem. Gaasterland, v/a 5-6-1985 gem. Gaasterlân-Sleat (naamswijziging)

Terug naar boven

Links

- Site van en over Oudega en Kolderwolde.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oudega (kerk).

 

Reactie toevoegen