Oude Maasdijk

Plaats
Buurtschap
West Maas en Waal
Land van Maas en Waal
Gelderland

Oude Maasdijk

Terug naar boven

Status

- Oude Maasdijk is een buurtschap in de provincie Gelderland, in de streek Land van Maas en Waal, gemeente West Maas en Waal. T/m 1983 gemeente Dreumel.

- De buurtschap Oude Maasdijk valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Dreumel.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
1866 Oude Dijk.

Naamsverklaring
In dit geval ligt de naamsverklaring voor de hand; dit is een deel van de oude Maasdijk. De huidige Maasdijk ligt ZW van de oude dijk.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oude Maasdijk ligt rond de gelijknamige weg, Z van Dreumel. Vermoedelijk valt de Z aangrenzende bebouwing rond de Griendweg en Kooimolenweg ook nog tot de buurtschap te rekenen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- De afgelopen jaren verkeerde het wegdek van de dijk in matige staat. Daarom is de Oude Maasdijk in 2017 heringericht, waarbij het wegdek is verbeterd. Tevens is de dijk vrachtwagenluw gemaakt, d.w.z. dat er alleen nog vrachtwagens mogen rijden die bij aanwonenden moeten zijn. "Deze dijk moest worden heringericht en aangepakt vanwege wateroverlast. De oude klinkerverharding is vervangen door een geluidsvriendelijke asfaltverharding. De waterproblematiek is aangepakt door midden in de nieuwe weg een drain van Permeoblokken aan te brengen." (bron: aannemer Infrascoop, die het project heeft uitgevoerd) Kennelijk functioneerden de als innovatieve oplossing beoogde Permeoblokken toch niet optimaal, want bij een flinke regenbui was er toch nog altijd wateroverlast bij de lager gelegen huizen. Daarom is in 2020 wederom een deel van het wegdek vernieuwd. In 2018 meldden de omwonenden reeds niet gelukkig te zijn met de nieuwe afwatering, die volgens hen niet goed functioneerde. Volgens wethouder Theo Hol was het juist de bedoeling dat het water langer op de straat blijft staan en dan langzaam wordt afgevoerd. "Hier zal men aan moeten wennen", stelde hij in 2018.

In 2020 meldde de gemeente echter in dit kader op haar website: "De permeoblokken in de Oude Maasdijk functioneren niet naar verwachting. Hierdoor blijft er veel regenwater op straat staan. We zoeken hiervoor samen met de fabrikant van de permeoblokken een oplossing. Conclusies van de testlocaties. In de maanden na de aanleg van de testlocaties hebben we van verschillende bewoners foto’s en filmbeelden ontvangen. Hierop was voor ons duidelijk te zien dat de betonnen deksels met gaten niet voor een betere afvoer van het regenwater zorgen. De meting van de hoogte van de weg heeft ons ook veel duidelijkheid gegeven. De hoogteligging van de permeoblokken bevat meer “hobbels en bobbels” dan volgens het ontwerp de bedoeling was. Dit zorgt ervoor: dat het regenwater soms tegen de bult op moet stromen, wat dus onmogelijk is; dat er veel zand en troep achterblijft in de afvoergoot van de permeoblokken; en dat de afvoercapaciteit van de permeoblokken veel minder is dan in de ideale (ontwerp) situatie.

Door deze bevindingen is het duidelijk dat andere deksels op de permeoblokken in de Oude Maasdijk niet de oplossing is voor het waterprobleem. We hebben daarom gezocht naar een andere insteek en advies gevraagd bij een creatief en meedenkend aannemersbedrijf. Gebaseerd op hun praktijkervaringen en alle beschikbare informatie hebben zij een oplossing voorgesteld: een andere aanpak van het probleem. Deze aanpak omvat kort gezegd het volledig verwijderen van de permeoblokken en daarvoor in de plaats een hemelwaterriool aanleggen. Daarboven wordt een goot aangelegd met kolken (putjes). De locaties van de kolken zijn gebaseerd op wat de aannemer buiten heeft waargenomen. De theoretische afstand is om de 20 meter een kolk. Hiervan wordt op basis van de praktijksituatie afgeweken. Ook zullen op sommige plekken misschien wel 2 kolken naast elkaar nodig zijn. De uiteindelijke locaties van de kolken bepalen we samen met alle aanwonenden."

- Op woensdagen is het op de Oude Maasdijk in Dreumel een extra kleurrijk gezicht. Alleen heeft dat geen vrolijke aanleiding; dan staan namelijk de kliko's langs de weg, en veel van die bakken zijn door bewoners voorzien van stickers met de maximumsnelheid die hier geldt: 30 kilometer per uur. Door de hierboven beschreven reconstructie in 2017 zijn de klinkers namelijk vervangen door asfalt, wat als voordeel minder geluidsoverlast en minder trillingen in de huizen van aanwonenden heeft opgeleverd, maar als nadeel dat er nog harder wordt gereden dan voorheen: "Het is één rechte streep geworden, ondanks de uitstekende bloemenperkjes", aldus een omwonende. De inwoners hadden liever andere snelheidsremmende maatregelen gezien, zoals andere plekken voor parkeerplaatsen en snelheidsremmende perkjes. Volgens wethouder Theo Hol komt er sinds de herinrichting 70 tot 80 procent minder niet-bestemmingsverkeer door de straat en zouden de snelheidsremmende maatregelen wel effect hebben.

Reactie toevoegen