Oude en Nieuwe Struiten

Voormalige gemeente
Hellevoetsluis
Voorne-Putten
Zuid-Holland

oude_en_nieuwe_struiten_kaart_1701.jpg

Het gebied Oude en Nieuwe Struiten op een kaart uit het Caartboek 1696, bedoeld voor het innen van het Schot (belasting). Let op: de kaart is 'op zijn kop' getekend. Het N ligt dus onderin!

Het gebied Oude en Nieuwe Struiten op een kaart uit het Caartboek 1696, bedoeld voor het innen van het Schot (belasting). Let op: de kaart is 'op zijn kop' getekend. Het N ligt dus onderin!

zh_gemeente_nieuw-helvoet_in_ca._1870_kaart_j._kuijper.gif

Het gebied Oude en Nieuwe Struiten, in 1855 opgegaan in de gemeente Nieuw-Helvoet, is hier anno 1866 goed te zien als een toen nog altijd nauwelijks bebouwd gebied ZO van Hellevoetsluis. Tegenwoordig is het gebied bebouwd met woonwijken van die stad.

Het gebied Oude en Nieuwe Struiten, in 1855 opgegaan in de gemeente Nieuw-Helvoet, is hier anno 1866 goed te zien als een toen nog altijd nauwelijks bebouwd gebied ZO van Hellevoetsluis. Tegenwoordig is het gebied bebouwd met woonwijken van die stad.

Oude en Nieuwe Struiten

Terug naar boven

Status

- Oude en Nieuwe Struiten is een voormalige polder en gemeente in de provincie Zuid-Holland, in de streek Voorne-Putten, gemeente Hellevoetsluis. De gemeente Oude en Nieuwe Struiten was in 1812 toegevoegd aan de gemeente Hellevoetsluis, per 1-4-1817 weer afgesplitst tot een zelfstandige gemeente, per 1-9-1855 weer opgeheven en opgegaan in de gemeente Nieuw-Helvoet, die op haar beurt in 1960 is opgegaan in de gemeente Hellevoetsluis. En zo is het kringetje weer rond...

- De gemeente Oude en Nieuwe Struiten had geen wapen. Voorheen was wel sprake van een heerlijkheidswapen.

Terug naar boven

Naam

Oudere vermeldingen
Het naamdeel Struiten werd ook gespeld als Struijten en Struyten. 1475 de Streuyt, 1630 Oude ende Nieuwe Struyt, 1701 De Oude Streuyt en De Nieuwe Streuyt, 1844 Oude- en Nieuwe-Struiten, 1866 Oude en Nieuwe Struiten.

Naamsverklaring
De vorm streuyt is een dialectische nevenvorm van stroet, Oudengels strôd 'moerassig land met kreupelhout'.(1)

Terug naar boven

Ligging

De polder en gemeente Oude en Nieuwe Struiten lag in het ZO van het huidige Hellevoetsluis, globaal tussen het Kanaal door Voorne in het W, het Haringvliet in het Z en de Oostdijk en Plattendijk in het NO. De huidige namen De Struyten (wijk in het gebied) en Struytse Zeedijk (dijk in het Z van het gebied langs het Haringvliet) herinneren er nog aan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

De gemeente Oude en Nieuwe Struiten besloeg slechts enkele verspreid gelegen panden en is geografisch gezien dus nooit meer dan een buurtschap geweest. In 1840 heeft de gemeente Oude en Nieuwe Struiten 10 huizen met 146 inwoners (wat ook voor die tijd beduidend meer dan gemiddeld is. In die tijd woonden er gemiddeld 6 tot 10 mensen in 1 huis). De polder had een oppervlakte van 96 hectare.

Terug naar boven

Geschiedenis

De Streuyt was een gorsgebied Z van Voorne, dat in 1475 door Karel de Stoute, die geld nodig had om zijn soldaten te betalen, op het stadhuis van Brielle "bij der barnende kaersse" ter bedijking aan de meestbiedende werd verkocht. Aanvankelijk was er in dit gebied sprake van een reeks poldertjes, later van de polders De Oude Struit en De Nieuwe Struit (ook in diverse oudere spellingen voorkomend zoals onder het kopje Naam vermeld), die later zijn samengevoegd tot 1 polder Oude en Nieuwe Struiten. In 1533 worden de Oude en Nieuwe Struiten een zelfstandige polder en ambachtsheerlijkheid. Zie verder de pagina over Oude en Nieuwe Struiten op de site van Stadsmuseum Hellevoetsluis.

- Inventaris van het archief van de heerlijkheid Struiten 1475-1955.

Terug naar boven

Links

- Genealogie: - Geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van de gemeente Oude en Nieuwe Struiten (in de rechtermenu's kun je evt. verdere selecties maken).

Reacties

(2)

De opmerking bij de bovenste kaart over de foute benaming van de polder Nieuwenhoorn, dat Oudenhoorn zou moeten zijn is onjuist.
De polder nieuwenhoorn loopt door tot aan de Molendijk van Oudenhoorn. Dat is boven de Wee Wenee en buiten de kaart. Het kanaal door Voorne is in 1830 dwars door de Polder Nieuwenhoorn gegraven.
De kaart komt uit het Caartboek 1696 en was bedoeld voor het innen van het Schot (belasting) en zeer accuraat.

Met vriendelijke groet, Hans Nieuwland.

Dank voor uw opmerking en aanvulling! Dit had ik dan dus verkeerd geïnterpreteerd. Ik heb het aangepast.

Reactie toevoegen