Oud Ootmarsum

Plaats
Dorp
Dinkelland
Twente
Overijssel

Oud Ootmarsum klootschiethandel [640x480].JPG

Oud Ootmarsum heeft de grootste klootschietvereniging van Nederland. Het is dus ook niet vewonderlijk dat hier een klootschiethandel is gevestigd. Ook elders in de regio is deze sport populair.

Oud Ootmarsum heeft de grootste klootschietvereniging van Nederland. Het is dus ook niet vewonderlijk dat hier een klootschiethandel is gevestigd. Ook elders in de regio is deze sport populair.

Oud Ootmarsum Plaatsnaambord.jpg

De buurtschap Oud Ootmarsum heeft een eigen bebouwde kom, hoewel het direct grenst aan de stad Ootmarsum. Blijkens het plaatsnaambord hoort de naam zonder koppelteken te worden geschreven.

De buurtschap Oud Ootmarsum heeft een eigen bebouwde kom, hoewel het direct grenst aan de stad Ootmarsum. Blijkens het plaatsnaambord hoort de naam zonder koppelteken te worden geschreven.

Oud Ootmarsum en Nutter Paddenstoel.jpg

Oud Ootmarsum staat op een ANWB-paddenstoel ten onrechte met koppelteken.

Oud Ootmarsum staat op een ANWB-paddenstoel ten onrechte met koppelteken.

Oud Ootmarsum Laagsestraat.jpg

Oud Ootmarsum, boerderij aan de Laagsestraat.

Oud Ootmarsum, boerderij aan de Laagsestraat.

Oud Ootmarsum Laagsestraat II.jpg

Oud Ootmarsum, boerderijen aan de Laagsestraat.

Oud Ootmarsum, boerderijen aan de Laagsestraat.

Oud Ootmarsum

Terug naar boven

Status

- Oud Ootmarsum is een buurtschap in de provincie Overijssel, in de streek Twente, gemeente Dinkelland. T/m 2000 gemeente Denekamp.

- Oud Ootmarsum heeft een eigen postcode (7637) en plaatsnaam in het postcodeboek en in de gemeentelijke Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG). Het is dus een formele 'woonplaats', hoewel het direct aan Ootmarsum grenst en het daar geografisch en praktisch gezien als buurtschap ook wel onder valt. Formeel is het echter een aparte plaats omdat het voor 2001 onder de gemeente Denekamp viel en daarmee formeel niet onder (de toen nog gemeente) Ootmarsum kón vallen.

- (1) stelt dat onder het 'dorp' Oud Ootmarsum ook de buurtschappen Nutter, Hezingen, Ottershagen en Postelhoek (bestaande uit Achterpostel en Voorpostel) zouden vallen. Dit is niet correct. Nutter is formeel, net als Oud Ootmarsum en Agelo, een aparte 'woonplaats' met eigen postcode en woonplaatsnaam. Gedrieën worden ze in de praktijk wel als buurtschappen van Ootmarsum gezien. Dus deze drie plaatsen kun je in die zin als 'hiërarchisch gelijkwaardig' beschouwen. Ook Hezingen is formeel een aparte 'woonplaats' met eigen postcode en woonplaatsnaam, die ook nog eens onder een andere gemeente valt (Tubbergen) en alleen daarom al hiërarchisch niet onder (Oud) Ootmarsum kan vallen. In de praktijk wordt Hezingen als buurtschap van het dorp Vasse beschouwd.

En Ottershagen en Postelhoek worden in de provincie-atlas Overijssel (2) niet als buurtschap benoemd maar 'slechts' als veldnaam (en Ottershagen is ook een natuurgebied, zie hieronder onder het kopje Landschap etc.). Wat niet wegneemt dat men het ter plekke best als buurtschap zou kunnen beschouwen (is dat het geval?, red.). Maar wij hebben ze tot heden in geen enkele andere bron als buurtschap beschreven gezien. In Postelhoek, NO van Oud Ootmarsum, rond de Postelhoekweg, liggen de boerderijen Voorpostel en Achterpostel. Restaurant Postelhoek ligt aan de zuidzijde van Postelhoek op de hoek van de Laagsestraat en Ottershagenweg. Het restaurant ligt binnen de bebouwde kom van de buurtschap Oud Ootmarsum.

Terug naar boven

Naam

In het Nedersaksisch
Oald Oatmöske.

Spelling
De plaatsnaam wordt soms met koppelteken geschreven, maar formeel (d.w.z. op het plaatsnaambord, in het postcodeboek en in de gemeentelijke basisadministratie) is het zonder koppelteken.

Oudere schrijfwijzen
1384 Olde Oetmarsum.

Terug naar boven

Ligging

De buurtschap Oud Ootmarsum ligt direct ten noorden van de stad Ootmarsum, maar heeft wel een eigen bebouwde kom met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 omvat de buurtschap Oud Ootmarsum 48 huizen en 245 inwoners. Tegenwoordig heeft de buurtschap ca. 130 huizen met ca. 320 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

Oud Ootmarsum is, zoals de naam al suggereert, de voorloper van het huidige stadje Ootmarsum (hoewel Henk Eweg het daar in zijn artikel Ootmarsum, een grensstadje met bisschoppelijke signatuur niet mee eens is. Zie pag. 127. Uit het artikel blijkt ons overigens niet waaróm hij het daar niet mee eens is).

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Gebiedsuitwerking Oud Ootmarsum - Nutter worden de wenselijke ontwikkelingen op het gebied van wonen, landbouw, water en natuur en recreatie voor de komende jaren voor deze kernen integraal in kaart gebracht.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oud Ootmarsum heeft 4 rijksmonumenten: 2 archeologische monumenten (grafheuvels en urnenveld) en 2 vakwerkschuren.

- Oud Ootmarsum heeft 1 gemeentelijk monument.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Carnaval. - Carnavalsvereniging De Hènige Slepvèènt.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- De Heuvelhof is een kruidentuin met een oppervlakte van 6.000 m2.

- Ottershagen is een rijk weidevogelgebied, gelegen in de buurtschap Oud Ootmarsum. Kievit, scholekster, grutto, gele kwikstaart en slobeend broeden er in grote dichtheden en er zijn ook geregeld tureluurs, veldleeuweriken en kemphanen te zien. "Maar het gebied is kwetsbaar", zegt boswachter Rob Meulenbroek van Natuurmonumenten. "Dat bleek voorjaar 2015 uit de tegenvallende broedresultaten. Het is nodig om het gebied groter te maken en meer grip te krijgen op de waterhuishouding." De vele kuikens kregen bijna geen kans om groot te worden, want bunzingen en hermelijnen wisten Ottershagen goed te vinden.

Doordat het een bijzonder goed muizenjaar was, werden er ook meer kleine roofdieren geboren. Want waar voedsel is, gaat het aantal nakomelingen omhoog. "En als de muizen op zijn, dan vormen de weidevogelkuikens een gemakkelijke prooi”, aldus Meulenbroek. "Dan zie je dat Ottershagen kwetsbaar is door zijn kleine afmetingen. Bunzingen en hermelijnen hebben ruige bermen en slootkanten nodig, om zich op een veilige manier te verplaatsen. Als het weidevogelgebied enkele malen groter zou zijn, dan hadden we een veel grotere weidevogelkern en zouden de rovers meer aan de randen blijven."

Daar komt bij dat Natuurmonumenten de waterhuishouding van Ottershagen nu nog niet optimaal kan maken voor de weidevogels. Dat komt doordat er tussen de percelen van Natuurmonumenten ook percelen liggen van andere eigenaren. Het weidevogelbeheer luistert nauw. In de lente wil je een aantal weken een hoog grondwaterpeil, zodat de bodemdiertjes omhoog komen. Daarna moet het peil weer wat lager. De vogels maken hun nesten op de wat hogere koppen in het gebied. Het is ideaal als ze daar omheen voldoende voedsel kunnen vinden.” Vanuit een observatiehut in Ottershagen kun je de vogels goed bekijken zonder ze te storen.

Terug naar boven

Links

- Media / nieuws: - Lokale Omroep Oud Ootmarsum L3O.

- Sport: - Klootschietvereniging Oud Ootmarsum is met ruim 130 leden de grootste klootschietvereniging van Nederland. - Klootschiethandel Oud Ootmarsum is het adres voor al je klootschietmateriaal: straat-, veld-, zet- en slingerkloten van zowel hout, kunststof, rubber, PU als nylon. Tevens kun je bij hen terecht voor het afdraaien van je kloten.

Reactie toevoegen