Oud Drimmelen

Plaats
Buurtschap
Drimmelen
West-Brabant Amerstreek
Noord-Brabant

Oud Drimmelen richtingwijzer (Kopie).jpg

In de buurt van Oud Drimmelen staat wel een richtingwijzer naar de buurtschap, maar ter plekke staan geen plaatsnaamborden zodat u niet weet wanneer u er gearriveerd bent. Beetje jammer...

In de buurt van Oud Drimmelen staat wel een richtingwijzer naar de buurtschap, maar ter plekke staan geen plaatsnaamborden zodat u niet weet wanneer u er gearriveerd bent. Beetje jammer...

Oud Drimmelen

 

Terug naar boven

Status

- Oud Drimmelen is een voormalig dorp, thans buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Amerstreek, gemeente Drimmelen. T/m 1996 gemeente Made en Drimmelen. In 1997 over naar gemeente Drimmelen.

- De buurtschap Drimmelen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Drimmelen.

- Curieus is dat Oud Drimmelen in de directe omgeving wel wordt aangegeven met richtingbordjes, maar dat ter plekke geen plaatsnaamborden staan, zodat je dus niet weet wanneer je er bent gearriveerd.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Zoals gesteld heeft Oud Drimmelen geen plaatsnaamborden (waar we de spelling aan zouden kunnen aflezen), maar op het richtingbordje en op de straatnaamborden staat Oud Drimmelen (zonder koppelteken dus), dus we gaan er maar vanuit dat dat de correcte spelling is.

Terug naar boven

Ligging

Oud Drimmelen ligt ZW van Drimmelen, rond de weg Oud Drimmelen en de kruising aldaar met de Brielseweg, Wilgenweg en Dahliastraat.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1768 had het dorp Oud Drimmelen nog 31 huizen.

- In 1840 omvatte de buurtschap Oud Drimmelen 13 huizen met 108 inwoners.

- Tegenwoordig omvat Oud Drimmelen nog altijd slechts een 10-tal panden.

Terug naar boven

Geschiedenis

In 1421 is het oorspronkelijke dorp Drimmelen geheel verdronken tijdens de Elizabethsvloed. Het dorp is geleidelijk herbouwd. Daarnaast ontstond in 1645 in de nabijheid een andere kern die aanvankelijk ook Drimmelen werd genoemd. Al snel werd het al langer bestaande Drimmelen voortaan Oud Drimmelen genoemd, en het nieuwste dorp Nieuw Drimmelen. In 1730 verwoestte een grote brand het grootste deel van Oud Drimmelen. De kerk is in 1793 verkocht voor afbraak. De kerk is niet herbouwd waardoor Oud Drimmelen dus een buurtschap is geworden. Het toevoegsel 'Nieuw' bij Nieuw Drimmelen is op enig moment weggelaten. Dat is dus het huidige Drimmelen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oud Drimmelen heeft 2 rijksmonumenten.

- Oud Drimmelen heeft 4 gemeentelijke monumenten.

- Zoals gesteld is de kerk van Oud Drimmelen in 1793 afgebroken, maar de begraafplaats is bewaard gebleven. Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oud Drimmelen.

 

Reactie toevoegen