Oud Avereest

Plaats
Dorp
Hardenberg
Salland
Overijssel

oud_avereest_plaatsnaambord.jpg

Het piepkleine dorpje Oud Avereest heeft geen kern van enige omvang, daarom heeft het geen 'bebouwde kom' en heeft het witte plaatsnaamborden in plaats van blauwe. Het dorpje heeft geen eigen postcode en ligt voor de postadressen daarom 'in' Balkbrug.

Het piepkleine dorpje Oud Avereest heeft geen kern van enige omvang, daarom heeft het geen 'bebouwde kom' en heeft het witte plaatsnaamborden in plaats van blauwe. Het dorpje heeft geen eigen postcode en ligt voor de postadressen daarom 'in' Balkbrug.

Oud Avereest

Terug naar boven

Status

- Oud Avereest is een dorp in de provincie Overijssel, in de streek Salland, gemeente Hardenberg. T/m 2000 gemeente Avereest.

- Het dorp Oud Avereest heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom, samen met zijn buurtschappen, 'in' Balkbrug.

- Het dorpje is nooit uitgegroeid tot een kern van enige omvang, het heeft dan ook formeel geen 'bebouwde kom' en daarom ook geen blauwe plaatsnaamborden maar witte.

- Onder het dorp Oud Avereest vallen ook de buurtschappen De Haar, De Maat (grotendeels), Den Huizen, Den Kaat, Den Westerhuis, 'Groot Oever en Lutten Oever' (tweelingbuurtschap) en Kievitshaar en een deel van de buurtschap Westerhuizingerveld. Dit zijn in totaal 8 buurtschappen.

Terug naar boven

Naam

Naamgeving
Er is weleens sprake van spraakverwarring over wat nu Avereest is of was. Avereest was geen plaatsnaam maar alleen de naam van de gemeente zoals die t/m 2000 bestond. Oud Avereest is het dorpje NW van Balkbrug. Soms staat daar ten onrechte op plattegronden - ook - de aanduiding Avereest (zoals op Google Maps hierboven). Vandaar de soms optredende verwarring.

Spelling
Omdat Oud Avereest geen officiële woonplaats is in de zin van het postcodeboek en de gemeentelijke basisregistraties BAG, is de spelling van de plaatsnaam vermoedelijk ook nooit officieel vastgesteld. Taalkundig hoort de plaatsnaam eigenlijk met koppelteken, maar op de plaatsnaamborden staat het zonder koppelteken, dus conformeren wij ons daar maar aan, als zijnde de kennelijke officiële dan wel voorkeursspelling.

Oudere vermeldingen
1217 in Resta, 1263 in Resten, 1287 de Restene infreriori, 1360 van der Overreesten, 1421 ter Averreesten.

Naamsverklaring
Betekent aver, over 'aan de andere kant' van de Reest gelegen (gezien vanuit Drenthe). De Reest is een riviertje, 1176 Reste. De n is aan de waternaam toegevoegd om een nederzettingsnaam te vormen, uitgaande van de versteende datief enkelvoud (met locatieve functie) die tot een zwakke verbuiging leidde. De uitspraak Riest voor de waternaam wijst op het Germaanse rais-*, verwant met rijzen 'zich bewegen, stromen'. De o van over werd in open lettergreep in het Saksisch dialect ao, geschreven a. De latere toevoeging Oud- is ter onderscheiding van het later ontstane dorp Dedemsvaart, dat aanvankelijk Nieuw-Avereest heette.(1)
* Gereconstrueerde vorm.

Terug naar boven

Ligging

Oud Avereest ligt NW van Balkbrug, aan de weg naar de Wijk / Meppel en grenst in het O aan het riviertje de Reest, die hier de grens vormt met de provincie Drenthe.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- Opmerkelijk is dat Oud Avereest in de Volkstelling van 1840(2) niet apart wordt vermeld, terwijl de meeste omliggende buurtschappen van dit dorpje wél apart worden vermeld en geteld. Er wordt wel een 'dorp Avereest of Hoofdwijk' genoemd, waar men gezien het aantal inwoners het huidige Balkbrug (en dan kennelijk inclusief Oud Avereest) mee bedoeld zal hebben.

- Het is ook lastig een huidig inwonertal van Oud Avereest te geven. Het is maar net met welke bril je ernaar kijkt. Formeel is het namelijk, omdat het geen eigen postcode heeft, geen 'woonplaats', en ligt het, statistisch gezien, net als de omliggende buurtschappen, 'in' Balkbrug. Dat maakt het lastig om aantallen uit het grotere geheel van Balkbrug te isoleren. Geografisch en cultuurhistorisch is wél sprake van een dorp Oud Avereest met de omliggende buurtschappen.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oud Avereest heeft 10 rijksmonumenten, waarvan 7 in de buurtschappen.

- De huidige Hervormde (PKN) Reestkerk dateert uit 1852. Maar al veel eerder was hier sprake van een kerk. De bisschop had namelijk in 1236 toestemming gegeven om in Avereest een kerkje te bouwen. Dit was waarschijnlijk een eenvoudig houten gebouw zonder toren. De kerk maakt deel uit van de Protestantse Gemeente Oud Avereest - Balkbrug. Deze kerkelijke gemeente heeft wekelijks één dienst op zondagmorgen, per 4 maanden afwisselend in de Reestkerk of in de Brugkerk in Balkbrug. De kerkdiensten kun je hier terugluisteren.

De Reestkerk is strikt genomen niet meer nodig, maar de kerkelijke gemeente wil het pand toch graag in stand houden vanwege de bijzondere cultuurhistorische waarde. De Stichting Vrienden van de Reestkerk zet zich middels fondsenwerving in voor het in goede staat houden van de kerk. Op hun site vind je een uitvoerige beschrijving van de geschiedenis van het kerkje. - Videoreportage over de Reestkerk. In het kerkje worden ook regelmatig* koffieconcerten verzorgd door de Stichting Kamermuziek Oud Avereest.
* Iedere 3e zondag van de maand van september t/m april.

Terug naar boven

Evenementen

- Oranjevereniging Oud Avereest organiseert natuurlijk het jaarlijkse Koningsfestival op Koningsdag, verder het Zomerfeest (eind mei) en 1x in de 2 jaar in de even jaren het 'Feest an de Reest' in een weekend in juni. - Oranjevereniging op Facebook.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

- Oud Avereest met de omliggende buurtschappen maakt deel uit van het Reestdal, een prachtig landelijk natuurgebied, zeer geschikt om te wandelen en fietsen. Vanuit De Wheem (zie hierna) worden excursies georganiseerd door het gebied.

- Bezoekerscentrum De Wheem is gevestigd in een prachtige oude karakteristieke boerderij, tegenover het kerkje. Landschap Overijssel beheert dit centrum en jong en oud kan er terecht voor informatie over het Reestdal. Welke planten en dieren komen er voor? Welke wandel- en fietsroutes zijn er? Hoe is het Reestdal ontstaan? Hoe leeft de das? Antwoorden op deze en nog veel meer vragen zijn te horen, zien en voelen in de exposities in De Wheem. Kinderen kunnen door de gangen van de dassenburcht kruipen en zo van alles te weten komen over het leven van een das. Volwassenen kunnen genieten van een lekkere kop koffie en een mooie expositie bekijken over het Reestdal of alvast een wandelroute uitstippelen. Bij het Bezoekerscentrum is ook een Natuurpad.

- O van Oud Avereest, aan de andere kant van het riviertje de Reest, op Drents grondgebied, ligt in het bos een uitstekende visvijver.

Terug naar boven

Beeld

- Video-impressie van Oud Avereest en het omliggende Reestdal.

Terug naar boven

Links

- Onderwijs: - Basisschool Oud Avereest is al meer dan 400 jaar oud. - Video-impressie van de basisschool.

Reactie toevoegen