Ostaayen

Plaats
Buurtschap
Zundert
West-Brabant Baronie en Markiezaat
Noord-Brabant

ostaayen_ostaayense_boys_en_ostaayense_kermis.jpg

De buurtschap Ostaayen heeft geen plaatsnaamborden waarmee wij de spelling kunnen checken, maar ligt o.a. aan de Ostaaijensebaan, dus is de spelling met ij, dachten wij. De inwoners spellen de naam echter met y, dus conformeren wij ons daaraan.

De buurtschap Ostaayen heeft geen plaatsnaamborden waarmee wij de spelling kunnen checken, maar ligt o.a. aan de Ostaaijensebaan, dus is de spelling met ij, dachten wij. De inwoners spellen de naam echter met y, dus conformeren wij ons daaraan.

Ostaayen

Terug naar boven

Status

- Ostaayen is een buurtschap in de provincie Noord-Brabant, in de regio West-Brabant, en daarbinnen in de streek Baronie en Markiezaat, gemeente Zundert.

- De buurtschap Ostaayen valt, ook voor de postadressen, onder het dorp Achtmaal.

Terug naar boven

Naam

Spelling
Hierbij stonden wij voor een dilemma: een van de wegen in de buurtschap is namelijk de Ostaaijensebaan, die volgens het actuele postcodeboek en de gemeentelijke basisregistratie BAG met ij wordt geschreven (op Google Maps staat het met y, dus kennelijk is het eerder wel zo gespeld geweest). Dus dan zou je denken dat de plaatsnaam ook met ij is, Ostaaijen dus. Maar omdat er geen plaatsnaamborden zijn om de spelling te checken, en de inwoners het zelf met y spellen, getuige de naam van de lokale voetbalclub (zie bij Links) en van de jaarlijkse Kermis (zie bij Jaarlijkse evenementen), conformeren wij ons daaraan.

Oudere vermeldingen
Ostaye, 1430 van Onstaden, 1474 van Ostaden, 1596 op Ostaeyen, 1840() Ostaaijen, 1870 Ostaije.

Naamsverklaring
Samenstelling van stade ‘plaats, plek’ en de negatie on- ‘niet’, en dus; ‘ongeschikte plaats’.()

Familienaam
Er zijn veel families met de naam Van Ostaayen / Van Ostaaijen, al dan niet nog in deze regio woonachtig. Het is aannemelijk dat de voorouders van deze families uit deze buurtschap afkomstig zijn.

Terug naar boven

Ligging

- De buurtschap Ostaayen ligt ZW van Zundert. W grenzend aan Achtmaal, Z aan de Belgische grens, O aan de buurtschap Weimeren, N aan buurtschap De Buis.

- De buurtschap bestaat uit een groot aantal kronkelige weggetjes, die als een spinnenweb uitkomen op de Van Lanschotstraat en de Kalmthoutsebaan.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 omvat de buurtschap Ostaayen 32 huizen met 175 inwoners.

- Huidig aantal huizen/inwoners: Van Lanschotstraat 60/150, Bakzakkenstraat 6/15, Blokenstraat 20/50, Polderstraat 8/20, Ostaaijensebaan 11/25, Kalmthoutsebaan 1 pand (althans onder Ostaayen/Achtmaal, de overige 20 panden vallen onder Weimeren/Wernhout), Groenestraat 25/65, Kraaiheuvelstraat 12/30, Kraaivenstraat 4/10 en Oude Heistraat 3 panden (onder Ostaayen/Achtmaal, de overige 15 vallen onder Weimeren/Wernhout). Totaal circa 150 huizen, 400 inwoners. De buurtschap is daarmee zowel qua oppervlakte als qua huizen- en inwonertal een van de relatief grotere buurtschappen in de regio. Blijkbaar valt het wel mee met die ‘ongeschiktheid als woonplaats’ (zie bij Naam)…

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Crazy Shower Party / Ostaayense Kermis (op een zaterdag in juli).

Terug naar boven

Links

- Buurtschap Ostaayen heeft een eigen voetbalvereniging: VV Ostaayense Boys.

Reactie toevoegen