Ospeldijk

Plaats
Dorp
Nederweert
Limburg

Ospeldijk plaatsnaambord [640x480].JPG

Ospeldijk is een heus dorp, met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), een kern, een kerk (zij het inmiddels gesloten), een dorpsraad en een dorpsplan. Helaas heeft Ospeldijk geen eigen postcode, waardoor het voor de postadressen 'in' Ospel ligt.

Ospeldijk is een heus dorp, met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), een kern, een kerk (zij het inmiddels gesloten), een dorpsraad en een dorpsplan. Helaas heeft Ospeldijk geen eigen postcode, waardoor het voor de postadressen 'in' Ospel ligt.

ospeldijk_festival_mijl_op_zeven.jpg

Hopelijk wordt dit een jaarlijkse traditie: het in 2017 voor het eerst (op Hemelvaartsdag) georganiseerde muziekfestival Mijl op Zeven, bij Bezoekerscentrum De Pelen in Ospeldijk

Hopelijk wordt dit een jaarlijkse traditie: het in 2017 voor het eerst (op Hemelvaartsdag) georganiseerde muziekfestival Mijl op Zeven, bij Bezoekerscentrum De Pelen in Ospeldijk

Ospeldijk oorlogsmonument.JPG

Ospeldijk, oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de vliegtuigebemanningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in De Peel zijn omgekomen

Ospeldijk, oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de vliegtuigebemanningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in De Peel zijn omgekomen

ospeldijk_buitencentrum_de_pelen.jpg

Buitencentrum De Pelen in Ospeldijk is gevestigd in een nieuw, geheel ecologisch gebouw, met Nederlands hout, afvalwater dat wordt hergebruikt, stroom met zonnecollectoren en een windmolen, verwarming met zonnewarmte en warmte uit grondwater.

Buitencentrum De Pelen in Ospeldijk is gevestigd in een nieuw, geheel ecologisch gebouw, met Nederlands hout, afvalwater dat wordt hergebruikt, stroom met zonnecollectoren en een windmolen, verwarming met zonnewarmte en warmte uit grondwater.

ospeldijk_de_groote_peel.jpg

De Groote Peel bij Ospeldijk is een Nationaal Park op de grens van Noord-Brabant en Limburg, en onderdeel van De Pelen, zoals de Mariapeel, Deurnse Peel en Nationaal Park De Groote Peel tegenwoordig gezamenlijk ook wel worden genoemd.

De Groote Peel bij Ospeldijk is een Nationaal Park op de grens van Noord-Brabant en Limburg, en onderdeel van De Pelen, zoals de Mariapeel, Deurnse Peel en Nationaal Park De Groote Peel tegenwoordig gezamenlijk ook wel worden genoemd.

Ospeldijk

Terug naar boven

Status

- Ospeldijk is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Peelland, gemeente Nederweert.

- Het dorp Ospeldijk heeft in 1978 geen eigen postcode en plaatsnaam gekregen in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het dorp daarom sindsdien 'in' Ospel. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden) en heeft daarmee een eigen 'bebouwde kom'.

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Ospeldijk is genoemd naar de ligging aan de dijk van Ospel naar Meijel, die vanuit Ospel Meijelsedijk heet en vanuit Meijel Nederweerterdijk.

Terug naar boven

Ligging

Ospeldijk ligt NO van Nederweert en Ospel, ZW van Meijel. De dorpskern bestaat uit een vierkant waarbij de Meijelsedijk, de Moostdijk, de Nieuwebaan en de Anselberg de randen vormen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Ospeldijk heeft ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners. Van de huizen is meer dan 90 procent koopwoningen.

Terug naar boven

Geschiedenis

Kerkelijk
In 1946 begon men met collectes voor een hulpkerk voor Ospeldijk, waarvan de gelovigen tot dan toe in Ospel kerkten. In 1954 zijn twee lokalen van de Heilige Geestschool als noodkerk ingericht. De kerk werd bediend door de parochiekerk van Ospel. In 1957 is door Pierre Weegels een ontwerp gemaakt voor een noodkerk, de H. Geestkerk (Moostdijk 10), die in 1959 is ingezegend. Er was voorzien in de bouw van een definitieve kerk, waarvoor de grond al was aangekocht, maar waarvan men in 1988 besloot van de bouw af te zien. De noodkerk is toen opgeknapt. Deze is tot 2007 in functie geweest. Sluiting bleek, na eerder uitstel van sluitingsplannen in 1998, onontkoombaar. Een externe priester droeg er nog twee maal per maand een mis op voor een steeds kleiner wordende groep gelovigen. En het gebouw was inmiddels dringend aan groot onderhoud toe, waar de financiële middelen niet voor waren. Herbestemming van het gebouw bleek niet mogelijk. De kerk is in 2008 gesloopt om plaats te maken voor woningbouw. Het betrof een bakstenen gebouw in sobere, modernistische stijl. Het was een zaalkerk met twee transeptarmen aan de koorzijde. De kerk had geen toren, maar de vier bakstenen kolommen die het dak droegen, waren deels voorzien van een wijzerplaat met uurwerk, en er hing ook een klok.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsvisie (DOV) Ospeldijk (2009).

- Bestemmingsplan Ospeldijk.

- Filmpje met Jaaroverzicht 2012 Ospeldijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het oorlogsmonument bij Buitencentrum De Pelen is een roestvrijstalen driekantige zuil met plaquette. Het opschrift op de plaquette luidt: 'Ter nagedachtenis aan de vliegtuigbemanningen die hun dood vonden in de Peel tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bluesfestival Moulin Blues (weekend in mei).

- Open Air festival Mijl op Zeven (Hemelvaartsdag, in 2020 voor de 4e keer), bij Buitencentrum De Pelen van Staatsbosbeheer in Ospeldijk. Op de picknickweide van het Buitencentrum spelen vanaf 15.00 uur tot ongeveer middernacht twee internationale en vijf Nederlandse bands. De muziekstijlen zijn - "hoe kan het ook anders in het Louisiana van Nederland" aldus de organisatie - Americana, Country, bluegrass, soul, singer-songwriter en roots. Festival Mijl op Zeven is een initiatief van een paar omwonenden van De Groote Peel. Geïnspireerd door de vele activiteiten die Staatsbosbeheer vanuit het Buitencentrum organiseert, ontstond het idee om een cultureel festival te organiseren. Daarbij speelt de unieke ligging van het Buitencentrum, aan de rand van het Nationaal Park De Groote Peel, een belangrijke rol. De combinatie natuur / muziek / theater biedt veel kansen en creëert bovendien betrokkenheid van mens met natuur. Het festival biedt muziekstijlen die passen bij de natuur; niet heftig, maar wel swingend en sfeervol. Kaartjes kosten €16. Van elk verkocht kaartje gaat €2,50 naar het Buitencentrum ten behoeve van natuureducatie.

- Op een zondagmiddag in september organiseert de Nederlandse Teckel Club het jaarlijkse Teckelrennen bij Hondenschool ’t Peelhofke in Ospeldijk. Deelname voor teckel en baasje en toegang zijn gratis. Een parcours van 30 meter moet zo snel mogelijk worden afgelegd om de winnaars-trofee te bemachtigen. Aan de ene kant een baasje die de teckel vasthoudt tot het fluitsignaal klinkt, en aan de andere kant een baasje waar het hondje zo snel mogelijk naartoe moet rennen. Soms gaat dat goed, en soms gaat dat minder goed... In deze videoreportage van de Teckelrennen 2014 kun je zien hoe dat er zoal aan toegaat. Leuk om te zien voor jong en ouder. - Interview van L1 met organisator Ronald Bartelink over het Teckelrennen.

- Kerstmarkt (op een vrijdagavond half december) op het plein van het Thomashuis. Een sfeervolle kerstmarkt met een 'levende kerststal'. Schutterij St. Odilia zorgt voor warme chocomel, glühwein, thee, koffie en vers gebakken wafels. Hobbyisten en plaatselijke ondernemers bieden eigengemaakte artikelen aan. Ook de Kerstman is aanwezig. Loterij met opbrengst voor goede doelen o.a. Buitencentrum De Pelen. Het geheel wordt muzikaal opgeluisterd door De Peelklanken uit Ospel.

- Tijdens de Oudjaarswandeling (31 december, 12 km) kun je struinen door Nationaal Park De Groote Peel. De excursie begint om 11.00 uur en kost 10 euro. De deelnemers worden begeleid door een Peelgids van Staatsbosbeheer, die je alles kan vertellen over de bijzonderheden van dit landschap. Halverwege de tocht kun je even opwarmen met een glas Peelneut. Na afloop, rond 14.30 uur, kun je onder het genot van een kop soep en een broodje knakworst napraten bij een brandende vuurkorf. Vertrek en inschrijven bij het hieronder beschreven Buitencentrum De Pelen.

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ospeldijk vormt de toegang tot natuurgebied de Groote Peel. De Groote Peel is een Nationaal Park op de grens van Noord-Brabant en Limburg, en onderdeel van De Pelen, zoals de Mariapeel, Deurnse Peel en Nationaal Park Groote Peel tegenwoordig gezamenlijk ook wel worden genoemd. Omstreeks het midden van de 19e eeuw wordt hier hoogveen afgegraven om turf te winnen. Als de turfwinning onrendabel wordt, wil men de afgegraven gebieden geschikt maken voor agrarisch gebruik, maar omstreeks de jaren zestig van de 20e eeuw stopt men hiermee en krijgt De Groote Peel de bestemming natuurgebied.

In 2016 is De Groote Peel heringericht, ter verbetering van het hydrologische systeem (de waterhuishouding). Hierdoor blijft het voor het hoogveen zo belangrijke (regen)water langer in het gebied aanwezig. Hiertoe zijn sloten voorzien van een waterdichte bodem, bestaande kades zijn verhoogd en er zijn stuwen aangebracht, waarmee Staatsbosbeheer de verschillende waterpeilen in het gebied kan regelen.

- Buitencentrum De Pelen (voorheen Bezoekerscentrum Mijl op Zeven geheten) van Staatsbosbeheer in Ospeldijk geeft een overzicht van het ontstaan van de Peel, de ontwikkeling van het Peelgebied en de nog overgebleven Peelrestanten. Staatsbosbeheer laat je zien wat je tegen kan komen in Nationaal Park De Groote Peel en geeft uitleg over de ontstaansgeschiedenis en de natuurwaarden van het gebied.

Het centrum is gevestigd in een nieuw, geheel ecologisch gebouw. Het hout ervan komt uit Nederlandse bossen, het afvalwater wordt hergebruikt als toiletspoelwater en de stroom wordt door middel van zonnecollectoren en een windmolen opgewekt. De verwarming gebeurt door zonnewarmte en door warmte gewonnen uit grondwater. Door de ligging direct aan De Groote Peel is het een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan dit Nationale Park. Er worden regelmatig excursies georganiseerd en het is mogelijk een excursie aan te vragen. Voor scholen en andere (jeugd)groepen zijn er diverse mogelijkheden.

- Wandelroute Lumme Buske Route (15 km) voert je vanuit Ospeldijk door Nationaal Park De Groote Peel.

- Wandelroute door de Groote Peel, waarbij je kunt kiezen uit de afstanden 7 / 8,5 / 10 / 13 en 17 km.

Terug naar boven

Beeld

- YouTube-kanaal met filmpjes over gebeurtenissen in Ospeldijk e.o., inmiddels meer dan 200 stuks.

Terug naar boven

Links / voorzieningen / verenigingsleven

- Belangenvereniging: - Dorpsraad Ospeldijk.

- Buurtvereniging: - Buurtvereniging De Meulenbuurt.

- Overige verenigingen: - Schutterij en drumband Sint Odilia is opgericht in 1956.

- Zorg: - Basisschool 't Kienhout hoopte in 2013 haar 60-jarig jubileum te kunnen vieren. Dat is echter net niet gelukt. De school is na afloop van schooljaar 2011-2012 namelijk opgeheven i.v.m. terugloop van het aantal leerlingen. Aan de wens van de inwoners om het gebouw een maatschappelijke herbestemming te geven, is door de gemeente Nederweert tegemoet gekomen. Het pand is herbestemd tot Thomashuis Ospeldijk, een kleinschalige woongroep voor volwassenen met een verstandelijke beperking. Daarbij is ook voldaan aan de eis van de gemeente om het uiterlijk van de school te handhaven. De gemeente wilde dat graag omdat 't Kienhout een voor het dorp beeldbepalend gebouw is.

- Duurzaamheid: - Anno 2020 is Windpark Ospeldijk in ontwikkeling. Het betreft een lijnopstelling van vier windturbines, parallel aan de Venloseweg, met een onderlinge afstand van circa 670 meter. De totale lijnopstelling bedraagt hiermee circa 2,0 kilometer. Samen zullen de molens, met een maximale ashoogte van 140 meter, een vermogen van minimaal 16 Megawatt per jaar hebben. De Nederweerter energiecoöperatie Newecoop en WML (Waterleiding Maatschappij Limburg) exploiteren straks elk twee windmolens. - In deze video-animatie kun je zien hoe het Windpark eruit komt te zien.

Reactie toevoegen