Ospeldijk

Plaats
Dorp
Nederweert
Limburg

Ospeldijk plaatsnaambord [640x480].JPG

Ospeldijk is een heus dorp, met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), een kern, een kerk (zij het inmiddels gesloten), een Dorpsraad en een Dorpsplan. Helaas heeft Ospeldijk geen eigen postcode waardoor het voor de postadressen 'in' Ospel ligt.

Ospeldijk is een heus dorp, met officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden), een kern, een kerk (zij het inmiddels gesloten), een Dorpsraad en een Dorpsplan. Helaas heeft Ospeldijk geen eigen postcode waardoor het voor de postadressen 'in' Ospel ligt.

Ospeldijk oorlogsmonument.JPG

Ospeldijk, oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de vliegtuigebemanningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Peel zijn omgekomen.

Ospeldijk, oorlogsmonument ter nagedachtenis aan de vliegtuigebemanningen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in de Peel zijn omgekomen.

ospeldijk_buitencentrum_de_pelen.jpg

Ospeldijk, Buitencentrum De Pelen

Ospeldijk, Buitencentrum De Pelen

ospeldijk_de_groote_peel.jpg

De Groote Peel bij Ospeldijk

De Groote Peel bij Ospeldijk

Ospeldijk

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je vakantiehuis in omgeving Ospeldijk.

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Ospeldijk.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Ospeldijk.

Terug naar boven

Status

- Ospeldijk is een dorp in de provincie Limburg, in de streek Peelland, gemeente Nederweert.

- Het dorp Ospeldijk heeft geen eigen postcode en plaatsnaam in het postcodeboek, voor de postadressen ligt het daarom 'in' Ospel. Het dorp heeft wel officiële blauwe plaatsnaamborden (komborden).

Terug naar boven

Naam

Naamsverklaring
Ospeldijk is genoemd naar de ligging aan de dijk van Ospel naar Meijel, die vanuit Ospel Meijelsedijk heet en vanuit Meijel Nederweerterdijk.

Terug naar boven

Ligging

Ospeldijk ligt NO van Nederweert en Ospel, ZW van Meijel. De dorpskern bestaat uit een vierkant waarbij de Meijelsedijk, de Moostdijk, de Nieuwebaan en de Anselberg de randen vormen.

Terug naar boven

Statistische gegevens

Ospeldijk heeft ca. 250 huizen met ca. 650 inwoners. Van de huizen is meer dan 90 procent koopwoningen.

Terug naar boven

Geschiedenis

De buurtschap Ospeldijk wordt een dorp door de bouw van de hulpkerk H. Geestkerk in 1959. Deze kerk is in 2008 gesloopt. Sluiting bleek, na eerder uitstel van sluitingsplannen in 1998, onontkoombaar. Een externe priester droeg er nog twee maal per maand een mis op voor een steeds kleiner wordende groep gelovigen. En het gebouw was inmiddels dringend aan groot onderhoud toe, waar de financiële middelen niet voor waren. Herbestemming van het gebouw bleek niet mogelijk. Op het terrein van de voormalige kerk komen nieuwbouwwoningen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- Dorpsontwikkelingsvisie (DOV) Ospeldijk (2009).

- Bestemmingsplan Ospeldijk.

- Basisschool 't Kiemhout is aan het eind van schooljaar 2011-2012 gesloten. Wegens teruglopende leerlingenaantallen was de school onder de minimumnorm gezakt om de school levensvatbaar te kunnen houden. Tegenwoordig is er Thomashuis Ospeldijk in gevestigd.

- Filmpje met Jaaroverzicht 2012 Ospeldijk.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Het oorlogsmonument bij Buitencentrum De Pelen is een roestvrijstalen driekantige zuil met plaquette. Het opschrift op de plaquette luidt: 'Ter nagedachtenis aan de vliegtuigbemanningen die hun dood vonden in de Peel tijdens de Tweede Wereldoorlog (1939-1945).

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Bluesfestival Moulin Blues (weekend in mei).

- Teckelrennen (op een zondag in september).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Ospeldijk vormt de toegang tot natuurgebied de Groote Peel. De Groote Peel is een Nationaal Park op de grens van Noord-Brabant en Limburg. Omstreeks het midden van de 19e eeuw wordt hier hoogveen afgegraven om turf te winnen. Als de turfwinning onrendabel wordt, wil men de afgegraven gebieden geschikt maken voor agrarisch gebruik, maar omstreeks de jaren zestig van de 20e eeuw stopt men hiermee en krijgt De Groote Peel de bestemming natuurgebied.

In 2016 is De Groote Peel heringericht, ter verbetering van het hydrologische systeem (de waterhuishouding). Hierdoor blijft het voor het hoogveen zo belangrijke (regen)water langer in het gebied aanwezig. Hiertoe zijn sloten voorzien van een waterdichte bodem, bestaande kades zijn verhoogd en er zijn stuwen aangebracht, waarmee Staatsbosbeheer de verschillende waterpeilen in het gebied kan regelen.

Buitencentrum De Pelen (voorheen Bezoekerscentrum Mijl op Zeven geheten)  van Staatsbosbeheer geeft een overzicht van het ontstaan van de Peel, de ontwikkeling van het Peelgebied en de nog overgebleven Peelrestanten. Staatsbosbeheer laat je zien wat je tegen kan komen in Nationaal Park De Groote Peel en geeft uitleg over de ontstaansgeschiedenis en de natuurwaarden van het gebied.

Het centrum is gevestigd in een nieuw, geheel ecologisch gebouw. Het hout ervan komt uit Nederlandse bossen, het afvalwater wordt hergebruikt als toiletspoelwater en de stroom wordt door middel van zonnecollectoren en een windmolen opgewekt. De verwarming gebeurt door zonnewarmte en door warmte gewonnen uit grondwater. Door de ligging direct aan De Groote Peel is het een ideale uitvalsbasis voor een bezoek aan dit Nationale Park. Er worden regelmatig excursies georganiseerd en het is mogelijk een excursie aan te vragen. Voor scholen en andere (jeugd)groepen zijn er diverse mogelijkheden.

- Wandelroute Lumme Buske Route (15 km) voert je vanuit Ospeldijk door Nationaal Park De Groote Peel.

Terug naar boven

Beeld

- YouTube-kanaal met filmpjes over gebeurtenissen in Ospeldijk e.o., inmiddels meer dan 200 stuks.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Ospeldijk.

- Buurtvereniging De Meulenbuurt.

- Schutterij en drumband Sint Odilia is opgericht in 1956.

Reactie toevoegen