Oranjewoud

Plaats
Dorp
Heerenveen
Fryslân

oranjewoud_collage.jpg

Oranjewoud, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oranjewoud, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

oranjewoud straatweg 1922 [640x480].jpg

Oranjewoud Straatweg 1922

Oranjewoud Straatweg 1922

Oranjewoud.jpg

Nu zijn we in het mooie Oranjewoud.

Nu zijn we in het mooie Oranjewoud.

Oranjewoud (2).JPG

Landgoed "Oranjewoud" in Oranjewoud.

Landgoed "Oranjewoud" in Oranjewoud.

Oranjewoud. (2).JPG

Mooi is het daar in Oranjewoud.

Mooi is het daar in Oranjewoud.

Oranjewoud (3).JPG

In de buurtschap Brongergea in Oranjewoud.

In de buurtschap Brongergea in Oranjewoud.

Oranjewoud (4).JPG

Op het kerkhof van Brongergea met de klokkenstoel.

Op het kerkhof van Brongergea met de klokkenstoel.

oranjewoud_museum_belvedere.jpg

Het in 2004 opgerichte Museum Belvédère toont 20e-eeuwse en eigentijdse beeldende kunst uit Fryslân in relatie tot beeldende kunst uit Nederland en Vlaanderen. Het accent ligt op schilderkunst die relaties aangaat met de omliggende landschappelijke sfeer.

Het in 2004 opgerichte Museum Belvédère toont 20e-eeuwse en eigentijdse beeldende kunst uit Fryslân in relatie tot beeldende kunst uit Nederland en Vlaanderen. Het accent ligt op schilderkunst die relaties aangaat met de omliggende landschappelijke sfeer.

oranjewoud_beeld_voor_foekje_dillema_belvedere.jpg

Oranjewoud, Museum Belvédère, beeld dat kunstenaar Ids Willemsma in 2014 heeft gemaakt als eerbetoon aan atlete Foekje Dillema. In 1950 liep deze Friese atlete de 200 meter in een recordtijd van 24,1 seconden. (© www.afanja.nl)

Oranjewoud, Museum Belvédère, beeld dat kunstenaar Ids Willemsma in 2014 heeft gemaakt als eerbetoon aan atlete Foekje Dillema. In 1950 liep deze Friese atlete de 200 meter in een recordtijd van 24,1 seconden. (© www.afanja.nl)

Oranjewoud

Terug naar boven

Overnachten

- Boek hier je hotel of B&B in omgeving Oranjewoud.

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oranjewoud.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oranjewoud (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Oranjewoud is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Heerenveen. T/m 30-6-1934 gemeente Schoterland.

- Onder het dorp Oranjewoud valt ook de buurtschap Brongergea.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
It Oranjewâld.

Oudere vermeldingen
Tot medio 17e eeuw heette Oranjewoud nog 't Wold bij Oudeschoot of Schoterwoud. Het lag in de grietenij Schoterland op de grens van een gordel hoogveen, die de overgang vormde van de klei en laagveengronden in het westen en midden naar de hogere zandgronden in het zuiden en zuidoosten van Friesland. Midden 16e eeuw wordt het gebied voor het eerst vermeld onder de naam Schoterwold of kortweg ‘het Wold’. Dit bosachtige terrein ressorteerde toen onder het dorp Oudeschoot.

Naamsverklaring
Stadhouders-echtgenote prinses Albertina Agnes van Oranje liet ter hoogte van het Schoterwoud rond 1670 een buitenverblijf bouwen. Op de heide liet zij bossen aanleggen. Het buitenverblijf kreeg de naam Oranjewoud.(1)

Terug naar boven

Ligging

Oranjewoud ligt in het bosrijke gebied O van Heerenveen, direct O van de A32.

Terug naar boven

Statistische gegevens

- In 1840 had Oranjewoud 43 huizen met 259 inwoners.

- Tegenwoordig heeft Oranjewoud ca. 450 huizen met ca. 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Geschiedenis

De nederzetting Oranjewoud vindt haar onstaan rond 1670 als Albertine Agnes, prinses van Oranje, weduwe van de Friese stadhouder Willem Frederik van Nassau, een bestaand landgoed koopt dat de naam Oranjewoud krijgt. Later is het gebied uitgebreid met diverse andere landgoederen. Onder invloed van de, toen nog Friese, Nassau’s en in een later stadium door de Friese aristocratie die zich hier vestigde, kwam Oranjewoud tot ontwikkeling. De landhuizen en de hierbij behorende dienstwoningen, boerderijen, bossen en landerijen bepalen nog steeds het beeld van het gebied. De gaafheid van de ruimtelijke structuur en de karakteristieke architectonische vormgeving van de bebouwing verlenen Oranjewoud een eigen karakter.

Huidige situatie
Oranjewoud wordt in het bijzonder gekenmerkt door de aanwezigheid van mooie bossen, fraaie lanen en statige landgoederen. Van oorsprong heeft het dorp een landschappelijke structuur die was gebaseerd op een strak lanenpatroon waar vrijstaande woningen en boerderijen op ruime kavels stonden in een afwisselend landschap van bossen, akkers en graslanden. In de loop van de 20e eeuw zijn doorgaande wegen aangelegd. In het gebied gelegen tussen de bossen aan de oostkant en Heerenveen aan de westkant is intensief nieuwbouw gepleegd, voornamelijk woningbouw. Hierdoor is de oorspronkelijke lineaire lanenstructuur die Heerenveen met het historische Oranjewoud verbond duidelijk zichtbaar gewijzigd.

Grenscorrectie
Met het doortrekken van de verbindingsweg tussen Wolvega en Heerenveen (de huidige A32) is er een tweedeling in het dorp ontstaan: het deel W van de A32 is door de gemeente Heerenveen gemakshalve bij de kern Heerenveen getrokken, en voor de postadressen dus 'in' Heerenveen komen te liggen, maar de dorpelingen zijn daar 'not amused' over, zij beschouwen dat gedeelte wel degelijk nog steeds als deel van het dorp Oranjewoud. Hier ligt o.a. het kantoor van het bekende Advies- en Ingenieursbureau Oranjewoud, dat hier in 1951 is ontstaan. Instellingen zoals deze zijn door de grenscorrectie op papier dus ineens naar Heerenveen verhuisd, terwijl zij in de praktijk natuurlijk gewoon op dezelfde plek in het oude Oranjewoud gevestigd bleven. Dat gold bijvoorbeeld ook voor het (hulp)postkantoor aan de Koningin Julianalaan, waar de stempels met de naam Oranjewoud in 1970 zijn vervangen door die met de naam Heerenveen-Koningin Julianaweg. Zie verder bij Recente ontwikkelingen.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In de Dorpsvisie Oranjewoud schetsen de inwoners de wat hen betreft gewenste ontwikkelingen voor het dorp in de komende jaren. Een van de pijnpunten is dat een W deel van Oranjewoud, W van de huidige A32, van Oranjewoud is afgesplitst en nu formeel 'in' Heerenveen ligt. Veel dorpelingen zouden dit graag weer formeel gebied van Oranjewoud zien worden. Velen ervaren het nog steeds als tot het dorp behorend gebied. Volgens de Dorpsvisie was dit een hamerstuk in de raad, zonder dat hierover met het dorp was overlegd. Hierdoor is, aldus de Dorpsvisie, de historische samenhang en directe relatie tussen de landgoederen van Oranjewoud en haar historische toegangswegen verbroken en de structuur van het dorp ernstig geweld aangedaan.

- Bestemmingsplan beschermd dorpsgezicht Oranjewoud.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oranjewoud heeft 41 rijksmonumenten, voor een groot deel betrekking hebbend op de hierna vermelde 3 landgoederen.

- Oranjewoud heeft 13 gemeentelijke monumenten.

- De landgoederenreeks op Oranjewoud is in 2012 benoemd tot beschermd dorpsgezicht.

- Landgoed Oranjewoud. Het huidige neoklassieke landhuis Oranjewoud, met een prachtige romantische tuin, dateert uit 1830.

- Landgoed Oranjestein.

- Landgoed Klein Jagtlust.

- Begraafplaats met klokkenstoel in de buurtschap Brongerga.

- Museum Belvédère is opgericht in 2004 en is het eerste museum voor moderne en hedendaagse kunst in Fryslân. Het museum ligt eigenlijk op grondgebied van Oranjewoud, maar door de grenscorrecties waardoor de nieuwbouw N van het dorp onder de kern Heerenveen is komen te vallen, ligt ook dit museum nu formeel 'in' Heerenveen. Museum Belvédère toont 20e-eeuwse en eigentijdse beeldende kunst uit Fryslân in directe relatie tot beeldende kunst uit Nederland en Vlaanderen. Het accent ligt op schilderkunst die relaties aangaat met de omliggende landschappelijke sfeer. Museum Belvédère is het levenswerk van kunstverzamelaar, -handelaar, museumdirecteur en galeriehouder Thom Mercuur, die op 20-1-2016 op 75-jarige leeftijd is overleden. Het museum is onder zijn leiding uitgegroeid tot een instituut voor moderne kunst met een landelijke uitstraling.

- Voor Museum Belvédère staat het beeld dat kunstenaar Ids Willemsma in 2014 heeft gemaakt als eerbetoon aan atlete Foekje Dillema. Hij werd aanvankelijk gedreven door woede over het onrecht dat Dillema was aangedaan. In 1950 liep de Friese atlete de 200 meter in een recordtijd van 24,1 seconden. Na haar zege beweerden boze tongen dat ze een man was en later werd ze door de KNAU geschorst omdat tests zouden hebben uitgewezen ze ‘geen meid was’ (maar volgens wetenschappelijk onderzoek uit 2008 bleek dat niet terecht). Haar record werd uit de boeken gehaald en haar ontluikende sportcarrière was in de knop gebroken. Zie verder bij Burum (kopje Links) over deze complexe materie en het boek dat over Dillema is verschenen. - Wij hebben ergens gelezen dat het beeld sinds zomer 2015 niet meer bij Museum Belvédère zou staan. Maar waar het dan heen is verplaatst is ons vooralsnog niet bekend.

Terug naar boven

Jaarlijkse evenementen

- Oranjewoudfestival (gedurende 4 dagen in mei of juni).

Terug naar boven

Landschap, natuur en recreatie

- Uitkijktoren Belvédère is in 2009 gerestaureerd.

- Door de omgeving lopen diverse wandel- en fietsroutes.

- Het bosgebied van Oranjewoud heeft, hoewel er hier en daar ook duidelijk de sporen van het produktiebos te zien zijn, een vriendelijk, parkachtig karakter, met slingerende paadjes, waterpartijen en veel variatie in bomen, struiken en planten. Het woud is onderverdeeld in de bossen Reigerbos, Tjaarda's bos en Overtuin. Het Reigerbos heeft een gevarieerde samenstelling. U vindt er zowel loofbomen als naaldbomen en soms staan er eiken en beuken in mooie lanen. Tjaarda is de naam van het in de regio vanouds bekende hotel, speeltuin en doolhof. In Tjaarda's bos liggen ook percelen akkers en weilanden. De Overtuin is een parkachtig bos. Het bosgebied O van het dorp heet tegenwoordig Parkgebied of Parklandschap Oranjewoud.

Terug naar boven

Beeld

- Oude ansichtkaarten, foto's en films van Rottum en Oranjewoud op Facebook.

Terug naar boven

Links

- Site van en over Oranjewoud.

- Albertine Agnesschool.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Brongerga.

Reactie toevoegen