Oppenhuizen

Plaats
Dorp
Súdwest-Fryslân
Fryslân

oppenhuizen_collage.jpg

Oppenhuizen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oppenhuizen, collage van dorpsgezichten (© Jan Dijkstra, Houten)

Oppenhuizen (2).jpg

Oppenhuizen in Súdwest-Fryslân.

Oppenhuizen in Súdwest-Fryslân.

Oppenhuizen (3).JPG

Dorpsgezicht Oppenhuizen met kerk.

Dorpsgezicht Oppenhuizen met kerk.

Oppenhuizen.JPG

Aan de kerk van Oppenhuizen.

Aan de kerk van Oppenhuizen.

Openhuizen.JPG

Kop-hals-rompboerderij in Oppenhuizen.

Kop-hals-rompboerderij in Oppenhuizen.

Opeenhuizen.JPG

Nog maar een plaatje van Oppenhuizen omdat het er zo mooi is.

Nog maar een plaatje van Oppenhuizen omdat het er zo mooi is.

Oppenhuizen

Terug naar boven

Status

- Oppenhuizen is een dorp in de provincie Fryslân, gemeente Súdwest-Fryslân. T/m 2010 gemeente Wymbritseradiel.

- Oppenhuizen is in de praktijk een tweelingdorp samen met buurdorp Uitwellingerga. Formeel zijn het nog wel apart dorpen met ieder hun eigen postcode, postale plaatsnaam en plaatsnaamborden. Gezamenlijk betitelen zij zich ook wel, als variant op hun Friese namen (resp. Toppenhuzen en Twellingea) als 'Top & Twel'.

Terug naar boven

Naam

In het Fries
Toppenhuzen.

Oudere vermeldingen
1328 Opmanhusen, 1491 Opmanhwsum, Opmannahwsum, 1505 Oppenhuysim.

Naamsverklaring
De oudste vormen wijzen op de betekenis 'huizen van de hoger wonende lieden'. De T- in de Friese variant kan worden verklaard uit een aangegroeid voorzetsel to, vergelijk Tinallinge en Tolbert.(1)

Terug naar boven

Ligging

Het dorp Oppenhuizen ligt direct ZO van de stad Sneek. De dorpskern grenst in het Z aan de A7 en is aaneengroeid met het ZO buurdorp Uitwellingerga.

Terug naar boven

Statistische gegevens

In 1840 heeft Oppenhuizen 51 huizen met 354 inwoners. Tegenwoordig heeft het dorp ca. 450 huizen met bijna 1.100 inwoners.

Terug naar boven

Recente ontwikkelingen

- In 2016 is een vergunning verstrekt aan de firma Vermilion voor gaswinning nabij Oppenhuizen. Er waren veel bezwaren ingediend, gebaseerd op de second opinion die ir. Adriaan Houtenbos heeft uitgevoerd. Daarin stelt de wetenschapper dat de bodemdaling waarschijnlijk aanzienlijk meer zal zijn dan de maximaal 2 centimeter die Vermilion voorspelt. Ook meent hij dat de kans op aardbevingen in de regio zal toenemen. Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) en TNO achten de prognoses van Houtenbos echter niet aannemelijk. Minister Kamp gaat daarin mee. SodM en TNO verwijzen naar vergelijkbare velden bij Blesdijke en Oldelamer, waar van bodemdaling nagenoeg geen sprake is.

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oppenhuizen heeft 4 rijksmonumenten, zijnde de Johanneskerk, de voormalige pastorie uit 1866 op Tsjerkebuorren 43, de molen, en huize GeaSicht uit 1874 op Sjaerdawei 44.

- Geeuwpoldermolen.

Terug naar boven

Links

- Algemeen: - Site van en over Oppenhuizen en buurdorp Uitwellingerga.

- MFC en onderwijs: - In Multifunctioneel Centrum It Harspit bevindt zich o.a. basisschool It Harspit.

- Genealogie: - Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oppenhuizen.

Reactie toevoegen