Oploo

Plaats
Dorp
Sint Anthonis
Noordoost-Brabant Land van Cuijk
Noord-Brabant

Oploo

(De cursieve alinea's zijn van onze lokale sponsoren)

Terug naar boven

Eten en drinken

- Reserveer hier online je restaurant in omgeving Oploo.

- Bestel hier online je maaltijd en laat hem thuisbezorgen in omgeving Oploo.

Terug naar boven

Literatuur

- Nieuwe en/of tweedehands boeken over Oploo (online te bestellen).

Terug naar boven

Status

- Oploo is een dorp in de provincie Noord-Brabant, in de regio Noordoost-Brabant, en daarbinnen in de streek Land van Cuijk, gemeente Sint Anthonis. T/m 1993 gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker.

- Wapen van de voormalige gemeente Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker.

- Onder het dorp Oploo vallen de buurtschappen Blauwenhoek, Driehoek, Heikant (grotendeels) en Spekklef.

Terug naar boven

Geschiedenis

Als u zich nader wilt verdiepen in de geschiedenis van Oploo, kunt u terecht bij:

- Heemkundekring De Heerlyckheit Plo.

- Verhalen over de geschiedenis van Oploo, Sint Anthonis en Ledeacker op de site van het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC).

Terug naar boven

Bezienswaardigheden

- Oploo heeft 36 rijksmonumenten.

- Molen De Korenbloem.

- Watermolen van Oploo.

Terug naar boven

Natuur en recreatie

Natuur- en wandelpark Avonturenpad
In 2010 is in Oploo het natuur- en wandelpark Avonturenpad gerealiseerd. Het park is voor een belangrijk deel ontwikkeld door Brabants Landschap. Zij heeft onder meer bomen en struiken geplant en waterpartijen aangelegd. Ook zijn er door de kinderen van Oploo zelf ontworpen speelterreinen. Voor de speelplaatsen zijn duurzame materialen gebruikt, zoals hooi- en strobalen, boomstammen, water en zand.

Voormalig mobilisatiecomplex Rips-Oploo in particuliere handen
Een particulier heeft in 2011 het beheer gekregen over het voormalige mobilisatiecomplex Rips-Oploo, dat is omgevormd tot een natuurgebied. Het gebied ZW van Oploo, W van Westerbeek is bijna 18 hectare groot. De gebouwen op het terrein zijn vrijwel allemaal gesloopt. Alleen een voormalige bluswaterkelder is bewaard gebleven en ingericht voor vleermuizen. De twee voormalige bewakerswoningen zijn verkocht aan particulieren. De nieuwe landgoedeigenaar is één van de twee. Het terrein ligt in een landschappelijk waardevol coulissenlandschap. Het maakt deel uit van een cultuurhistorisch waardevolle landgoedontwikkeling annex jonge veenontginning, die behoort tot het beschermd dorpsgezicht de Groote Slink/ De Bunthorst.

Oploosche Molenbeek
Waterschap Aa en Maas heeft in 2011 de Oploosche Molenbeek ingericht als ecologische verbindingszone. De zone heeft een lengte van bijna vijf kilometer en verbindt de omliggende natuurgebieden met elkaar. Dankzij de nieuwe verbindingszone kunnen dassen en struweelvogels zich onbelemmerd verplaatsen. De beek wordt bovendien een aantrekkelijker leefgebied voor onder meer de kamsalamander, de kleine modderkruiper, de rugstreeppad, de heikikker en een aantal dagvlinders. Om de Oploosche Molenbeek geschikt te maken als ecologische verbindingszone heeft het waterschap natuurvriendelijke oevers en een poel aangelegd, en heeft zij een brug en duikers verwijderd.

Terug naar boven

Links

- Dorpsraad Oploo.

- Oploo linkspagina.

- Overzicht van begravenen op de begraafplaats van Oploo RK.

Reactie toevoegen